جناب شیخ، دروغ نگو
کورش گلنام

جناب شیخ دروغ نگو چون سرانجام دروغ رسوایی است.

دروغ گویی آشکار شیخ محسن کدیور نشان داد که مردم معترض در جنبش سبز تا چه میزان باید هشیار بوده، فرصت جویان را به خوبی شناخته و از هم امروز راه را بر آنان ببندند. این رویداد نشان داد که جنبش سبز باید پی در پی خود را باز سازی نموده و خانه تکانی نماید.

پرسش ها از کدیور

جناب کدیور چرا روز روشن از زبان مردم در جنبش سبز چنین دروغ بزرگی را می گویید؟ چه کسی و کجا از مردم معترض در جنبش سبز شنیده است که بگویند"هم غزه، هم لبنان، جانم فدای ایران"؟ وارونه سازی حقیقت آن هم به این شکل افتضاخ آمیز و در برابر چشم وگوش هزاران بیننده و شنونده در مصاحبه تلویزیونی بسیار پرسش بر انگیز است؟ حقیقتن(حقیقتا) که چه جسارتی دارید؟  شما با چنین روش ومنشی نه تنها به جنبش سبز یاری نمی رسانید که باری بر آن می افزایید. روشن بفرماییدکه نا هم خوانی و نا همگونی شما با علی خامنه ای و دست نشانده او احمدی نژاد در چیست؟ به این آسودگی از زبان جنبش سبز دروغ می گویید، آن را مخالف با اسراییل وانمود می کنید، در همآن حال که آمریکا، این شیطان بزرگ تا دیروز، به شما پناه داده و آن جادر آسودگی زندگی می کنید، بنام جنبش سبز ضدیت کور با آمریکا نشان می دهید، اسلام را هم گون با دموکراسی می نمایید و... به راستی شما چه ناهم گونی با حاکمان دارید؟

جناب شیخ، چرا در همه مصاحبه ها و گفته ها کوشش می کنید که جنبه اسلامی به این جنبش بدهید؟ چرا تا این اندازه بیهوده کوشش می کنید که اسلام را با دموکراسی هم خوان و هم سو نشان دهید؟  چه کسی را می خواهید بفریبید؟ مردم ایران وجهان، نزدیک به سی و یک سال هم حکومت اسلامی در ایران را تجربه کرده اند، هم اسلام طالبان و مجاهدین در افغانستان و هم اسلام حماس در فلسطین وحزب الله در لبنان را آزموده اند. این اسلام شما چه گیر و گرفتاری دارد که ملا عمر، روح الله خمینی، علی خامنه ای، شیخ خلخالی، اسدالله لاجوردی و  تحفه های بی همتایی چون احمدی نژاد و متکی و ده ها  جانی سنگدل دیگرو هزاران اوباش به وجود می آورد؟ این اسلام شما چه گیر و گرفتاری دارد که کشتن و کشته شدن یا دست یازیدن به جنایت و شهید شدن در راه هدف های شوم غیر انسانی را رواج می دهد؟ لابد چون همیشه خواهید گفت اسلام خوبست بد اجرایش می کنند؟ شما که خیلی اهل قرآن ومنبر هستید، برویدکمی بیشتر در قرآن غور و بررسی کنید. ملایان مسلمان نشان داده اند که اگر به قدرت دست یابند با پشتوانه آموزه های دینی مسلمانان، زمینه خودکامگی، ترور و آدمکشی و نابود کردن حق انسان ها به سادگی برایشان فراهم است. به راستی ریشه ها در کجا قرار دارد؟ "آیادروغ مصلحت آمیز در راه دین "پایه دروغ گویی و نیرنگ بازی" در کشورهای مسلمان را فراهم ننموده است؟ آیا بی انگیزه است که فراوان مسلمانانی هستندکه دروغ خوراک روزانه آنان است(البته همه چنین نبوده و نیستند وبوده و هستند مسلمانانی که انسانیت را فدای آموزه های دینی چون "مصلحت اندیشی برای پیش برد اسلام"نکرده اند. نمونه های نزدیکش زنده یادان آیت الله منتظری، مهندس بازرگان و محمد مصدق هستند)آیا بی انگیزه است که مسلمانان بیش از دیگران، روزانه ده ها بار سوگند دروغ به باورهای دینی خود یعنی قرآن و امامان می خورند؟ آیا خمینی به روشنی از این روش استفاده نکرد؟ آیا شده است که رویدادی مهم پیش آید وخامنه ای و یا این رئیس جمهور دست نشانده و کودتاچی اسلام پناه به روشنی دروغ نگویند؟ آیا داستان   های نقل شده درقرآن می تواندبا حقیقت هم سو باشد؟ به این نمونه در سوره البقره  آیه  258  توجه فرمایید: " وآیا بیاد نداری ماجرای کسی را که از یک روستای ویران شده که سقف های خانه هایش فروریخته بود می گذشت و می گفت: ار کجا معلوم که خدا می تواند این مرده ها را زنده کند؟! بی درنگ خداوند جانش را گرفت، واو صد سال مرده بود سپس زنده اش کرد و به او گفت: چه مدت در اینجا هستی؟! به غذا و آبت نگاه کن فاسد نشده است! اکنون به الاغ خود بنگر! برای اینکه تو را عبرت مردمان قرار دهیم، استخوان های الاغت را بنگر که چگونه آنها را دوباره به هم پیوند می دهیم وگوشت بر آنها می پوشانیم! وهنگامی که تمام این حقایق بر او آشکار   شد گفت: دانستم که خدا بر هر کاری تواناست!" نقل همآن گونه که آمده، بی هیچ گونه دست کاری در نگارش ونشانه گذاری  از ص 43قرآن، سوره البقره آیه 258، ترجمه مسعود ریاعی 

ناشرکتاب آشنا، چاپ سوم 1385

و یک نمونه دیگر:

"وهنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارا به من نشان ده که چگونه مردگان را زنده می کنی! خدا گفت: آیا به این امر باور نداری؟! ابراهیم جواب داد: چرا باور دارم، فقط می خواهم دلم آرام گیرد! خدا فرمود: چهار پرنده را بر دار، آنها را قربانی کن و گوشتشان را باهم بیامیز وهر قسمتی از آن را بر بلندی کوهی قرار ده، سپس انها را به سوی خودت فراخوان، بی درنگ یسوی تو شتابان پر می گشایند وبدان که خداوندتوانا وحکیم است".سوره البقره، بخشی ازآیه 259 صفحه 44، همآن

می توان ده ها نمونه دیگر از این داستان هایی که هیچ سند و مدرکی بر درستی آن وجود ندارد را از قرآن نقل کرد. آیا در دنیای پیش رفته امروز، هیچ انسان با درک و اهل اندیشه ای می تواند چنین داستان های کودکانه ای را باور کند؟

از سوی دیگر سراسر قرآن پر از ناهم گونی است. خواندن دقیق قرآن نشان می دهد که همه مسائل برای مردمانی به میان آمده است به دور از هر گونه پیشرفت و تمدن و با یک زندگی ی بسیار ایتدایی. هرچه که خواسته اند از زبان خدا درست کرده و نوشته اند. در قرآن خواننده مرتب تهدید به عذاب شده و ترسانده می شود. خدایی گه چنان بزرگ است ولی یک بند از بنده ای که چنین کوچک است می خواهد که از او اطاعت کرده و نماز گزار وشکر گزارش باشد. این که خدای به این بزرگی چه نیازی به این نیایش دارد خود پرسیدنی است! خداوند در قرآن عنصری خود خواه و از خود راضی است که می خواهد همه در برابر او چشم وگوش بسته تسلیم بوده و بنا بر آموزه ها، در راه او بکشند و کشته شوند:

"بدانید کسانی که آیات خدا را انکار کنندعذاب سختی در انتظار آنان است! خداوند مقتدر کیفر دهنده ناسپاسان است". سوره آلعمران،بخشی از آیه سوم، ص 50، همآن

پس وای بر من!

نگارنده از جوانان، به ویژه، می خواهد که قرآن را خوب بخوانند تا با ناهم گونی ها، داستان سرایی ها ی شگفت انگیز  بی سند و مدرک آن به خوبی آشنا شوند.  برگردان فارسی قرآنی که من از آن فاکت آورده ام، سست و پر از کمبودهای انشایی است. برگرداننده از زبان تازی به فارسی، مسعود ریاعی، گاه از خود نیز جمله هایی، البته به درستی درون دو نشانه"کروشه"، افزوده است که کار را خراب تر کرده است.

نتیجه:

مردم ایران به ویژه در جنبش سبز می باید تکلیف خود را با اسلام و ملایان قدرت پرست روشن کنند. گفته شده و باز هم باید گفت که مردم ایران می باید خود را به شفاف گویی وحقیقت گویی عادت داده، با دروغ ودروغ گویان مبارزه کرده وآنان را از خود دور کنند. برای این کار نیز باید ریشه های دروغ را در جامعه شناخت وآن را از بین برد.

دو موضوع برای حاکمیت ملایان سخت وحشت آور است

الف:  دانش اندوزی، با سواد شدن بیشترین شمار مردم در جامعه و دست رسی آنان به آگاهی های درست

ب : شفاف گویی و شفاف سازی در باره همه چیز. شفاف سازی "تابو" شکن است وهیچ مرز "مقدسی" را تاب نمی آورد زیرا هیچ چیز مقدسی وجود ندارد وهم ساخته اندیشه و باورهای خود انسان ها است. آن چه درخور ستایش، بزرگی واحترام فراوان است، دارا بودن دانش واندیشه روشن، وجدان وشرف انسانی، پاکدامنی و درست کاری است یعنی همه آن چیز هایی که حکومت اسلامی ضد آن بوده و تا به امروز ضد آن کار وکوشش کرده است. بنیان حکومت بر دروغ، نیرنگ، خودکامگی، زور گویی و تبهکاری بوده است و همچنان خواهد بود. جنبش سبز اگر می خواهد پیروز شود می باید به ریشه ناراستی ها هجوم برد و آزادگی ورهایی از اندیشه های و باورهای ناپاک و ضد انسانی را سرلوحه کار خود قرار دهد. کاری کند که کسانی چون این جناب شیخ نتواندبه این روشنی از زبان او دروغ بگوید.
 

کوروش گلنام

پنجشنبه 10 تیر 1389 ـ 1 ژوئیه 2010

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]