ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
کورش گلنام

 

راه يكي است و آنهم راستي است،

راستي خوشبختي است،

و خوشبختي از آن كسي است

كه راستي را تنها براي راستي بخواهد.

بر گرفته از:"گاتها، سروده های اهورایی زرتشت"، در  اینترنت برگه 21 ، پژوهش دکتر خسرو خزایی(پردیس)

1 ـ سرانجام نمایش گزینش ریاست جمهوری در ایران ولایت زده، به خوبی و خوشی بپایان رسید و بیش از هر کس "رهبر معظم" شادمان شد. او اکنون می تواند بگوید: می بینید که اسلام "معجزه" می کند. سی و هشت سال است که مردمی را در خرافه ها و یاوه های خود گرفتار نموده، فرزندانشان را دسته دسته در خیابان ها و زندان ها بدار آویخته و یا زیر شکنجه کشته و یا به شیوه های "مرضیه" اسلامی ترور کرده ایم؛ هر نفس مخالف خود را بریده ایم؛ شمار بیشتر مردمان در سرزمینی نشسته بر دریایی از نفت و گاز را به ناداری، نا کار آمدی، بیکاری، اعتیاد، تن فروشی، دروغ ، ریا و چاپلوسی و.... گرفتار کرده ایم ولی "امت" زیر فرمان"ما" چنین گسترده در گزینش های فرمایشی ما، شرکت می کنند! اگر این "معجزه اسلام عزیز" نیست پس چه می تواند باشد؟

2 ـ آخوند خامنه ای زمانی که صف دراز رای دهندگان در برابر سفارت ها در برون مرز را می بیند، رو به جهانیان می گوید: ما بارها و همیشه گفته بودیم که این کسانی که خود را به عنوان پناهنده به کشورهای بیگانه شناسانده اند، آنچه در باره حکومت اسلامی گفته و می گویند دروغ است و مردم در سایه حکومت اسلامی ما در نهایت آزادی و آسایش به سر می برند. دیدید که در این گزینش چگونه به سفارت خانه های ما هجوم آوردند! آنان با این کار خود نشان دادند که آن چه ما گفته و همیشه بر آن تاکید داشتیم درست بوده و آنان بوده اند که دروغ گفته و نسبت های ناروا و نادرست به ما داده اند.

3 ـ "اپوزیسیون" رإی دهنده نیز با سدای(صدای) بلند ابراز شادمانی می کند و می گوید: در این نمایش کهنه و پوسیده، برای آن شرکت نموده تا هم "سایه جنگ" را از ایران عزیز دور کند و هم پایه های دمکراسی آینده را در آنحا پی ریزی نماید. آنچه می ماند این است که پس سرنوشت صفت"پناهنده" که به آن زیبنده شده اند چه می شود؟ چگونه می شود پناهنده بود ولی به سفارت همآن کشوری که از آن گریخته ای مراجعه نموده و در نمایش مسخره ای که بویی از دمکراسی و آزادی نبرده است، شرکت نموده و مهر تایید بر حکومتی آدمخوار و تروریست پرور بزنی و در حقیقت خود را نفی کنی؟ پیش از این هم دیده بودیم که شماری پناهنده با بهانه های گوناگون چگونه به سفارت حکومت آدمخواران اسلامی ایران رفته و پاسپورت دریافت کرده و به "آیران، "این میهن عزیزی که نمی توان فراموشش کرد" سفر کرده اند؛ دیده بودیم که شماری از این پناهندگان چگونه به تجارت و داد و ستد با آدمخواران حاکم بر ایران پرداخته و به سهم خود کیسه پر نموده اند. یکی از پناهندگان سیاسی که از رده های بالای یک سازمان سیاسی نیز بود، پس از سال ها پناهندگی، به بهانه ای که پول در آن سخن نخست را می گفت، به سفارت رفته، پاس گرفته و به ایران سفر کرد. در گفت و گویی با او، نه تنها کار خود را درست می دانست که می گفت: "زبانم هم در آنجا دراز بود و هرچه می خواستم می گفتم"(مفهوم آنچه بیاد دارم)! می توان باور کرد؟ خوب آخوند خامنه ای و دستگاه فاسد ولایت او چرا شادمان نباشند و چنین بر ما حکومت نکنند!

راستی آن است که ما مردم"حافظه تاریخی نداریم" و زندگی خود را با بی خیالی و "دمی خوش باش و دیگر هیچ" می گزرانیم(می گذرانیم).  نه درست می خوانیم، نه اهل پژوهش و بررسی هستیم و نه به نسل های آینده می اندیشیم که با چنین ساختار وحشتناک کنونی، در آینده چه بر سر این سرزمین و مردمان آن خواهد آمد؟ نه آب ماند، نه خاک و نه هوا، هر چه هست دروغ و ریا و چاپلوسی و ناداری. فساد و بی اخلاقی نه تنها تا مغز استخوان حکومت ولایی که تا مغز استخوان جامعه گسترش یافته است. جامعه ای که در آن دروغ و ریا و چاپلوسی نهادینه شود، دستخوش "فاجعه ای دردناک ودر همآن حال شرم آور" شده است. ببینید این روحانی در سخنرانی تبلیغی خود( در همدان) چگونه  می گوید که: "...آنهایی که (هدفش رئیسی قاتل و یاران اوباش اوست) در طول سی و هشت سال فقط اعدام و زندان بلد بودند."

ولی سخنرانی خود او در مجلس در تیرماه 1359 را در زیر ببینید:

https://www.youtube.com/watch?v=OdMwA66TApQ

این را هم که سخنرانی تیرماه 1378 (19 سال پس از آن تاریخ )در روزهای خیزش خونین دانشجویی بیان کرده است، ببینید. سدا(صدا) خوب نیست ولی فیلم با زیر نویس است:

https://www.youtube.com/watch?v=1FZitDA8zbE

4 ـ اینکه کسی در درازای زمان دیدگاه های نادرست و ناراستی های خود را پذیرفته و کوشش نماید اندیشه و دیدگاه خود را بازسازی و به سازی کند، نه تنها بد نیست که بسیار هم درست و پسندیده است ولی یک شرط مهم و پایه ای دارد و آن این است که برای نمونه کسی در جایگاه روحانی که از روز نخست برپایی این حکومت در پست های مهم و امنیتی بوده است، به روشنی از ناراستی ها در اندیشه و رفتار گذشته خود گفته و از مردم پوزش خواهی کند. آیا روحانی که در آدمکشی ها و بگیر و ببند ها بنا بر سندهایی که دو نمونه اش را در دو فیلم بالا دیدیم، همراه و شریک بوده، به چنین کاری دست زده است و یا واژگونه آن، اینک که در سایه سی و هشت سال ولایت فقیه، همه چیز را در فساد و تباهی می بیند، کوشش می کند که با ریا کاری جنایت ها را به عهده دیگران بیاندازد و خود را "پاک" جلوه دهد!؟ از سوی دیگر آیا روحانی آن بی باکی و دلیری را دارد که با سرچشمه همه این جنایت ها که همآنا سیستم ولایت فقیه از زمان خمینی و اکنون خامنه ای بوده است، اندک روشنگری و برخورد جدی ای بکند؟

5 ـ دیدیم که پس از گزینش دوباره روحانی، مردم در شهرهای گوناگون به جشن و پایکوبی پرداختند. کسی یافت نشد که از سرکوب خونین در "کودتای انتخاباتی 1388" یعنی همین چند سالی پیش سخنی بگوید و یادی از جانباختگان، آسیب دیدگان، زندانی و شکنجه شدگان بکند! همه چیز "به روش کهن و پایدار ایرانی" به زودی فراموش شده است زیرا ما ایرانیان حافظه تاریخی نداریم.

     

یکشنبه 7 خرداد 1396 ـ 28 مای 2017

کوروش گلنام

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]