مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند
کورش گلنام

آن چه روشن است

مردم دارند جانفشانی می کنند، زحمت می کشند و خواست اصلی آن ها کاملن روشن و بر حق است. مردم از این حکومت خسته و دل زده شده و فریاد می زنند که این رژیم را نمی خواهند. در این مسئله هیچ تردیدی نیست ولی بخش دیگری در این اعتراض ها هست که نگران کننده است. این نگرانی نبود برنامه ریزی و سازماندهی درست حتا در سر دادنِ شعار ها است. در برابر شعار های درستی هم چون : "استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی" و یا " نه غزه، نه لبنان جانم فدای ایران" و یا "ملت گدایی می کند، آخوند و یا "آقا" خدایی می کند"، یا "جمهوری اسلامی ، نمی خوایم، نمی خوایم" و شعارهای چون مرگ بر این و مرگ بر آن هم هست که جلوه خوبی ندارد یا این شعار"ملتی که شاه نداره، حساب کتاب نداره" که معنا و پیشینه درستی ندارد و شاید هدفمند از سوی شماری اندک از هم میهنان به میان آمده است که نه خواسته اصلی همه مردم را بیان می کند و نه ربطی به گرفتاری های مردم دارد. به همین انگیزه هم تنها همآن روز نخست در یک یا دو جا به میان آمد و روزهای پس ازآن این شعار دیگر شنیده نشد. ناسزا گویی و دشنام دادن نیز در شأن تظاهرکنندگان نیست. مردم باید نشان دهند که با اوباش حکومتی و سرکوبگرانِ بددهان و ناسزا گو، یکسان نبوده و نیستند. اگر چه در چهار روز گذشته کمتر دشنامی شنیده شده است.

موضوع مهمتر

ولی موضوع مهمتر که می تواند بسیار نگران کننده باشد، این است که با وجود به کاربردن این همه نیرو، انرژی و جانفشانی، تظاهر کنندگان تنها از احساس و هیجان هایِ خود پیروی کرده و راه را بر اندیشه ببندند. اگر اندیشه ورزی، برنامه ریزی و سازماندهی درستی برای هدایت این پتانسیل و نیروی حقیقتن شکننده مردم معترض هر چه زودتر شکل نگیرد، نمی توان چهره روشنی برای آینده این تلاش و کوشش ها دید. آنان که در این جنبش بزرگ به خیابان ها آمده اند می باید برای رسیدن به فردای پس از این حکومت نیز اندیشه و برنامهِ درست داشته باشند که به سرنوشتی همچون انقلاب ۵۷ دچار نشوند. اگر چنین نشود زمینه برای ایجاد هرج و مرج، سوء استفاده سود جویان و به کجراه رفتن همه زحمت ها و جانفشانی ها که تا کنون بیش از بیست قربانی و شمار زیادتری مجروح داشته است، به سود حکومت و به زیان مردم عمل خواهد کرد.

نیاز فوری

وظیفه، همه میهن دوستانِ دلسوز، اهل اندیشه، توانمند و کارشناس و اینده نگر در ایران، که نزد مردم وجهِ خوب و نام نیکی دارند است که با برپایی هر چه زودتر یک کمیتهِ مشورتی رهبری کننده و سازمان دهنده، به یاری مردم دردمندی که جانشان به لب رسیده است آمده و نگذارند این جنبش بزرگِ مردمی که خواسته بر حقشان بدست آوردن حقِ شهروندیِ پایمال شده، کار و داشتن نانی در سفره، آزادی و امنیت است به کجراه رفته و حکومتی که چهار دهه بر مردم ستم کرده، زور گفته و غارت کرده است، همچنان پا بر جا بماند. خوشبختانه شمار اهلِ اندیشه، سازمان دهنده و با تجربه در ایران کم نیستند. اگر آنان بتوانند در این روزهای سرنوشت ساز و مهم، برنامه ای کوتاه مدت برای رهبری جنبش رهایی ایران از حکومت کنونی و برنامه کوتاه مدت دیگری برای جایگزینی موقت پس از آن، که بتواند از بهم ریختگی و نابسامانی ها جلوگیری کند، به مردم ارائه دهند و در این چهارچوب، روند تظاهرات ها پیش رود، کار تاریخی و ماندگاری انجام داده اند. تنها نیاز به همراهی و همگامی حتا کوتاه مدت و به کنار نهادن ناهمگونی در دیدگاه های سیاسی/اجتماعی است. نگارنده چون در برون مرز زندگی می کند با همه این بزرگان و نخبگان جامعه امروز ایران، آشنایی ندارد ولی عزیزانی چون جناب امیر انتظام، جناب محمدملکی(با وجود کهنسالی و بیماری)،وکیل های شرافتمند و محبوبی چون بانو ستوده، عبدالفتاح سلطانی( با وجود آن که هم اکنون در بند و زندان است ولی می تواند مورد مشورت قرار بگیرد)، قاسم شعله سعدی، بانو شهلا لاهیجی و بانوان خوش نامو کوشنده دیگر، کوروش زعیم، محمود دولت آبادی، فریبرز رئیس دانا، حشمت الله طبرزدی، انسان زحمت کش و خوش فکری چون جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزادِ کارگران، استادان خوش نام و مستقل دانشگاه ها، نمایندگان دانشجویانِ مستقل شماری ارتشیان بازنشسته میهن پرست و .. دیگر ارجمندانی که توانایی هایی شناخته شده ای دارندو مرا خواهند بخشید که نامی از آنان برده نشده، همه می توانند یک کمیته کارآمد و سازمان ده را به وجود آورده و از بی برنامگی ها، بر خوردهای احساسی و آنی جلوگیری نموده و جنبش را در کانال درستی رهنمود شوند.

آنچه باید بیاد داشت

پیشینه حکومت اسلامی در دیگر رویدادهایِ همگون در بر خورد با موج اعتراض ها چه در جنبش های اعتراضی دانشجویان و چه به شکلی روشن در اعتراض های وسیع جنبش سبز و یا "رأی من کو"، نشان داده است که برنامه ریزان دستگاه های سرکوب، خود به خرابکاری، یورش به فروشگاه ها، بانک ها، خود روها ی مردم، شکستن شیشه ها و درها و آتش زدن ها دست زده و سپس آن را کار تظاهر کنندگان نامیده تا بتوانند به بهانه این خرابکاری ها، ساده تر برنامه سرکوب های خونین خود را پیش برند. بنا بر همین پیشینه، تظاهر کنندگانِ امروز ایران می باید با کمال هُشیاری از جنین کارها جلوگیری نموده و اگر مأموران حکومتی دست به این خرابکاری ها زدند، فیلم گرفته و آنرا منتشر کنند(یک نمونه آن دیروز در دنیای مجازی منتشر شد). آتش زدن، شکستن و خرد کردن کار درستی نیست. همه این ها سرمایه های خود مردم هستند که امروز به نادرست از آن بهره می برند. ساختمانی که ویران شد، دوباره با هزینه شاید بیشتر باید ساخته شود. این امری نگران کننده در تظاهرات های چند روز گذشته است.

سخن آخر

اگر گروه ویژه سازماندهی و هدایت جنبش در ایران شکل بگیرد، روشن است که هم میهنان برون مرز که همخوان با خیزش و خواست های مردم ایران هستند، به هر شکل که بتوانند دست یاری و همراهی به هم میهنان کوشنده در درون مرز خواهند داد. کسانی چون استادان: آرامش دوستدار، ماشاالله آجودانی، بهرام مشیری، رضا تقی زاده و....بسیاری نخبگان دیگر اگر خود بخواهند می توانند یاور کمیته مشورتی سازمان دهنده در ایران باشند. برای پیش گیری از سر دادن شعارهای نا مناسب، همآهنگی شعارها ی مناسب در همه گردهمآیی های اعتراضی، پیش گیری از کشتار مردم وسیله نیروهای سرکوبگر، جلوگیری از رفتارهای شدید احساسی، ویران کردن و آتش زدن، تاکید هر روزه بر یکپارچگی و هم سرنوشتی همه قوم های گوناگون ساکن در ایران از کرد، لر، آذری، بلوچ، ترکمن گرفته تا بختیاری، قشقایی، عرب زبان ایرانی و فارس و آگاهی دادن به همگان در باره سر فصل های مهم قانون اساسی آینده ایران و پیشنهادها برای گزینش حکومت آینده بنا بر رأی مردم، امیدوار باشیم این اطاق اندیشه و برنامه ریزی رهبری کوتاه مدت در ایران، هر چه زودتر شکل بگیرد.

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]