در باره بیانیه های استمرار طلبان
کورش گلنام

 
 
 اصلاح طلبان حکومتی که پس از اعتراض های گسترده مردم در دیماه 1396، و درخواست از حکومت برای سرکوب شدید مردم، آشکارا در برابر مردم قرار گرفته و به لقب "استمرار طلبان حکومتی" مفتخر شده اند، این روزها پی در پی بیانیه می دهند. این بیانیه ها بیشتر به شوخی شباهت دارد تا جدی. در این بیانیه ها پس از چهل سال همراهی با حکومت در جنایت و سرکوب، اینک که حکومت را در مرز فروپاشی می بینند، دوباره راه فریب دیگری را باز کرده اند. یکباره بیاد"هم وطنان" آن هم در "سراسر جهان" افتاده اند. دیگر از "امت شهید پرور"، "اُمت اسلامی"، "نظام اسلامی" و "رهبر مقدس"  خبری نیست! اینک جامه آزادی خواهی بر تن کرده و با بی شرمی می خواهند خود را پرچم دار مبارزه آزادی خواهانه مردم، که در این چهل سال نقشی ضد آن را داشته و دارند، نشان بدهند! اینک به یاد مشروطه و خواست های آن افتاده اند.  مردم ولی بیاد دارند که اینان چگونه از شیخ فضل الله نوریِ ضدِ مشروطه و ضد آزادی دفاع کرده(از آن میان خود خمینی هم)، در وصفش مقاله ها نوشته و بزرگراهی در تهران را بنام او نام گذاری کرده اند. از آزادی سیاسی، آزادی بیان، حقوق انسانی، حق مساوی زنان، منع نظامیان در سیاست و... سخن می رانند که خود سال ها  ضد آن عمل کرده اند! اینک می گویند همه ایرانیان در سراسر جهان با آن ها شریک و متحد شوند ولی زیر سایه "رهبر آدمکشِ" نظام! اکنون از نامِ "ایران" و "مردم ایران" استفاده می کنند ولی خود در این ریا کاری ها متوجه نیستند که در همآن آغاز زمانی که از پیروی خود از برنامه پانزده گانه خاتمی گفته اند، دُم خروس را نشان داده اند زیرا خاتمی خود را بر پای رهبر فکنده است.
نگاهی به فراز هایی کوتاه از بیانیه 15 ماده ای خاتمی، میزان ریا کاری و دروغ پردازی، بندگی و چاپلوسی او برای رهبرِ بی کفایت حکومت و دنباله روان او را به خوبی نشان می دهد:
"یکی از القائات خطرناک این است که نظام جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است. این یک جنگ روانی است و نظام فرو نمی‌پاشد، زیرا علاوه بر ابزارهای مختلفی که برای حفظ خود دارد، همچنان در میان بخش‌های قابل توجهی از جامعه پایگاه دارد. مطالبه بخش‌های بسیار بزرگتری از جامعه نیز همچنان انقلاب، شورش و فروپاشی نیست..."
این "ابزارها" را که چیزی جز سرکوب، دروغ پردازی، پرونده سازی های ریا کارانه، زندان، شکنجه، اعتراف گیری، اعدام و کشتار است، مردم به خوبی می شناسند. شما بر مبنای چه بررسی و پژوهشی می گویید حکومت"در بخش های قابل توجهی در جامعه پایگاه دارد"؟ این یک دروغ پردازی آشکار است. برای درک این موضوع، و روشن شدن حقیقت راه بسیار ساده ای وجود دارد. شما، حکومت و رهبر شما، یک همه پرسی در باره حکومت را با کنترلِ همه جانبهِ سازمان ملل و بدون دخالتِ حکومت ایران بپذیرید. آیا راهی ساده تر و مسالمت جویانه تر از این وجود دارد؟ این خواسته ای است که بارها مردم ایران آن را فریاد کرده اند. 
"اصلاح طلبان خواستار سربلندی ایران و ایرانی هستند و به لحاظ اعتقادی و تحلیلی خود را در کنار جمهوری اسلامی و مدافع آن می دانند..."
کسی که چنین به روشنی می گوید "در کنار حکومت اسلامی" است، هرگز نمی تواند خواستار سربلندی ایران و ایرانی باشد. هم جواری این دو در کنار هم چون آب و روغن است. آیا معنای فریاد های اعتراضی کنونی و هر روزه مردم ایران، چیزی جز این است که ایرانی دیگر حکومت آخوندی و اسلامی نمی خواهد و از آن بیزار است؟
"رئیس دولت اصلاحات تصریح کرد: در عین دفاع از جمهوری اسلامی، قویاً معتقدیم نظام هم باید اصلاح‌پذیر باشد..."
این را که بیش از بیست سال است فرموده اید. نتیجه اش این شده است که می بینیم و ایران را به مرز فروپاشی رسانده است.
"...آیا امروز تأکید رهبری بر جذب حداکثری و دفع حداقلی در جامعه تحقق یافته است؟"
رهبر هم چون خودت ریا کار است. مردم به این سخنان می خندند.
" 8 ـ اعلام عفو عمومی"!
چه کسی باید چه کسی را عفو کند؟ جنایتکاران و غارتگران در حکومت باید خواستار عفو باشند یا مخالفان حکومت و مردمی که چهل سال زیر ستم بوده و این همه آسیب دیده اند؟
"دولت و مجلس مستقیما برآمده از آراء ملت‌اند. دولت نقش سنگینی دارد و باید تمام دستگاه‌های کشور به دولت کمک کنند تا به وعده‌های خود که خواست ملت است عمل کند."
چنان می فرماید گویا  مردم دوران هشت ساله و "تدارکاتچی "بودن خودش را فراموش کرده اند!
و شاه بیت سخنان فریبکارانه سر دسته استمرار طلبان:
"...با همه وجود از رهبری معظم درخواست می‌کنم که با فرمان و دستورات خود مسائل و مشکلاتی که امروز کشور را دچار چالش کرده حل فرمایند."
از رهبری معظم که مردم هر روز مرگ بر او می گویند و لانه اش سر چشمه همه فساد ها، زورگویی ها و غارت ها و جنایت ها است، می خواهد مشکلاتی را که خود او به وجود آورده، دستور فرموده حل کند!
و در پایان، خاتمی فرموده: "براندازان می دانند تا اصلاحات زنده است جایی برای براندازی نیست."
ولی مردم می دانند که اصلاحات مرده و جسدش نیز خاک شده است! فریاد هر روزه مردم را نمی شنوید! به جای همه این سخنان که مردم بهتر از شما برای آن راه حل دارند، دست از چاکری و نوکری "رهبر معظمِ لرزانِ امروز" و خیانت به مردم ایران بردارید!
***
امضا کنندگان این بیانیه ها همه شکست خوردگانی هستند که از آینده خود بیمناکند در غیر این صورت اگر می خواستند نشان دهند دردِ "ایران و ایرانی" دارند نه تنها نباید به دنبال بُز دلِ ورشکسته ای چون خاتمی که زیر سایهِ "ستون خیمه انقلاب" نفس می کشد، می افتادند که اگر اندک اعتقادی به سخنان خود داشتند، نخست می باید از خود انتقاد کرده و از مردم پوزش خواهی می کردند(نه آن گونه که خاتمی کرده است) که در این ویرانی ها و غارت ها شریک حکومت بوده اند، سپس لبه تیز انتقاد خود را متوجه سیستمِ ویرانگرِ "ولایت فقیه" و "رهبر بی کفایت و بی خرد" آن علی خامنه ای می نمودند. مردمِ خسته از این حکومت، نه نیازی به راهنمایی ها و نه اعتقادی به شما، نظام و رهبر شما دارند.
***
یکبار دیگر می باید یاد آور شد هرکس در هر جا و به هر شکل کمترین یاری ای به ماندگاری این حکومتِ اسلامیِ مافیاییِ ایران بر باد ده، تروریست و تروریست پرور بکند، در صف دشمنان مردم ایران قرار دارد.
 
کوروش گلنام
سه شنبه 23 مرداد 1397 ـ 14 اوت 2018

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]