در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی
کورش گلنام

 

لُبِ سخنان عبدی در نوشته تازه اش در روزنامه"اعتماد"(1)  این است: مسئولان چرا بیکار نشسته و به سرکوب شدید مردم نمی پردازید؟! می خواهند ایران را به لیبی و سوریه تبدیل کنند! باقی نوشته و حتا آنجایی که از حق مردم برای اعتراض پشتیبانی می کند، تنها رنگ آمیزی برای گم کردن متن اصلی است.

عبدی و همآنند هایش با همه ادعا ها، در این روزها است که به خوبی نشان می دهند تا چه اندازه ار مردم، زندگیِ مردم و خواست های به حق، انسانی و قانونی مردم، حتا بنا بر قانون اساسی همین حکومتِ ستمگر، بدور هستند. عبدی به شدت هراسناک شده است، نه از دید میهن پرستی و مردم دوستی، نه، او نگران آینده خود و رژیم سرکوبگری است که نزدیک به  40 سال است با زور، زندان، شکنجه، کشتار، ریا، دروغ، دزدی، غارت سرمایه های ملی و ایجاد نفرت و دشمنی در منطقه و جهان حکومت کرده است و این آقایان نیز زیر عبایِ آخوندها به جا و مقامی رسیده اند. دردِ عبدی و هم زبانانش آینده خود و همراهی دراز مدت آنان با جنایتکاران حاکم است نه چیز دیگری. در غیر این صورت مگر دانشجویان در تیرماه سال 78 و یا خرداد سال 88 جز راه مسالمت آمیز رفته بودند و مگر جز خواسته های به حق داشتندکه آن چنان وحشیانه مورد یورش قرار گرفته و سرکوب شدند؟ مگر در سال 88 مردم به شکل بسیار مسالمت آمیز در جنبشِ "رأی من کو" با آن درندگی و دریدگی به خاک و خون کشیده نشدند؟ چه کسانی آن زمان دست به"اغتشاش" زدند وبه  فروشگاه ها و خود روها و... آسیب وارد آوردند؟ خوش بختانه از دید مردم و شوربختانه از دید عبدی و حکومتیان، همه فیلم های  آن زمان موجود است که چگونه بسیجی ها، لباس شخصی ها و نیروهای نظامی سرکوبگر بنا بر دستور و برنامه ریزی شده، دست به خرابکاری ها زدند و آن را به مردم نسبت دادند تا بتوانند با آن درنده خویی به کشتار و جنایت دست بزنند.

مگر مردم در کمال آرامش و مسالمت جویانه، بی پرده پوشی بارها در خواست یک "رفراندُم" با کنترل سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری را نکرده اند؟ چرا حکومت نپذیرفت و هرگز نمی پذیرد. مگر امامِ شما نمی گفت"پدران ما چه حق داشتند برای ما حکومت تعین کنند؟"(نقل به مفهوم) چرا امروز این را نباید بر زبان آورد؟ اکنون دست کم دو نسل از انقلاب گذشته است. این نسل های جوان بارها فریاد زده اند که این حکومت را نمی خواهند و این خواسته را بارها با زبان مسالمت آمیز ابراز داشته اند. چرا شما به سخنِ امامِ ساختهِ خود رفتار نمی کنید؟ نزدیک به 40 سال مردم را سرکوب کرده اید؛ سرمایه ای را که می باید در راه رفاه و بهبود زندگی مردم و میهن بکار برید برای هدف های شوم دینی/سیاسی خود در عراق، لبنان، غزه، سوریه، یمن و... ، بی کمترین پرسش و اجازه از مردم که دارنده حقیقی این سرمایه ها هستند، به باد داده اید و هر زبان سرخِ سخن گویِ حقیق جو و افشا گر را بریده اید؛ رفاه را تنها برای آخوند و ریزه خواران حکومت شکل داده اید و... آنگاه می خواهید مردم برای شما هورا کشیده و تا ابد دست به سینه و تسلیم و بی اراده در برابر شما بایستند و کمر خم کنند؟ مردم حق خود را می خواهند. کارد به استخوانشان رسیده است و دیگر بردباری خود را از دست داده اند. چه چشم داشتی دارید از مردمی که دردِ هزاران قربانی بیگناه در دل دارند، خانه خراب، نادار و نا امن شده اند، جوانانشان در بیکاری به اعتیاد، و تن فروشی کشیده شده اند؛ در نبردی که علیه ستمگران و پیروانشان چون شما، آغاز کرده اند، خشمشان لبریز نشده و گاه زیاده روی ای نیز پیش نیاید؟ شما که نگذاشته اید جز برای "خودیها" حزب و سازماندهی دیگری در ایران وجود داشته باشد. مردم دستِ خالی، بدون اسلحه و مسالمت جویانه به خیابان ها آمده اند تا بگویند: "ما حکومت اسلامی/آخوندی نمی خواهیم" چرا نیروی نظامی و بسیج را در برابر آن ها قرار داده، به آنان یورش برده و تیراندازی می کنید؟ آیا مردم حق دفاع از خو را در برابر سرکوب ندارند؟ آیا تجربه های گذشته به مردم نیاموخته است که آنان خود باید از حق خود دفاع کنند؟

سر از زیر برف در آورید

    عبدی و همزبانانش هنوز سرِ در زیر برف داشته و پیرامون خود را درست نمی توانند ببینند. او در نوشه اش همچون حسین شریعتمداری و دیگر همآنندان او، حکومت را هُشدار داده و می ترساندکه اگر کاری نکنید و به "شدت سرکوب نکنید" سرنوشت لیبی و سوریه چشم براه شما است. او نیر چون  "رهبر معظم" و بلندگوی گوش خراش و بد هیبت و بد نامِ او حسین شریعتمداری، از همین ترفند پوسیده و نخ نمایِ همیشگی "توطئه دشمنان و دست های خارجی" در برابر اعتراض ها و خیزش هایِ مردم استفاده می کند. این نمونه روشنفکرِ حکومتیِ دست پروردهِ "ولایت مطلقه" است! نه آقا! نه دستِ بیگانگان دربین است، نه ایران  عراق، لیبی و سوریه است. ایرانیان هرگز اجازه چنان اغتشاش و هرج و مرجی را در میهن خود نخواهند داد و همگی یکپارچه، هم نوا و هم راه در چهارچوب مرزهای ایران، برای ایرانی آزاد، حکومتی مردمی/سکولار و ایجاد آرامش و سازندگی مبارزه خواهند نمود.

نظامیان میهن پرست

در پایان نگارنده  از ارتشیانِ میهن پرست، بدنه سپاه و بسیج و شماری از فرماندهان آنان که می دانیم دل با مردم دارند، هم زبان با مردم، می خواهم که ترس را کناری نهاده، نقشی تاریخی ایفا کرده، از درگیری و تیراندازی به مردمانِ خسته شده از زور، فشار، گرانی و نا امنی، خود داری نموده و آشکارا به مردم بپیوندند. آنان مطمئن باشند که آغوش مردم برای پذیرش آنان باز است. ما همگی خواستار آزادی، آرامش، دادگری، رفاه و پیشرفت میهن خود هستیم. به فرمانِ حکومتِ ضد ایرانی و ستمگر، نباید بروی مردم میهنِ خود آتش گشود. این ننگ است، ننگ که شما دنباله رو مشتی آخوند بیکاره باشید!

 

کوروش گلنام

دوشنبه 11 دی 1396 ـ ا ژانویه 2018

 

زیر نویس:

1 ـ مقاله عبدی در این آدرس:

www.etemaadonline.ir/news/news/151237

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]