چه خبر خوبی!
کورش گلنام

چندی پیش جناب حسن داعی در بیانیه ای خبر داد که یک لابی رژیم اسلامی از او به دادگاه شکایت نموده است. چه خبر خوبی! 

ما همیشه خواستار این بودیم که حکومت گزافه گوی اسلامی و کارگزاران و خدمتکاران او در هر لباس و با هر چهره دل نشینی که هستند، آنها که یک بند در همه زمینه ها خود را حق به جانب دانسته و گنده گویی ها و دروغ سازی هایشان مرز و میزانی ندارد، (یک نمونه نشان دهید که این آدمخواران گفته باشند ما این اشتباه  را کرده و این کار نادرست را انجام داده ایم! جنایت ها را که هرگز به زبان نخواهند آورد)زمانی که مثلن از سوی اینترپول به جنایت محکوم و تنی چند از آنها زیر پی گرد جهانی قرار می گیرند و یا زمانی که در دادگاه های گوناگون در آلمان، فرانسه و یا آرژانتین محکوم به انجام جنایت می شوند و یا برای نمونه در نروژ به رشوه خواری کلان و دلال بازی و....متهم می شوند یک سدم(صدم) آنچه ادعا می کنند، جسارت و دلیری داشته و برای نشان دادن بی گناهی و درستکاری خود به دادگاه های جهانی شکایت برده و پا به میدان دادگری در برابر دید همه جهانیان بگذارند.

روند کار حکومت زمانی که آلودگی ها رو می شود

ـ به یمن نقش پر برکت امام راحل، پول باد آورده نفت، دلالی و قاچاق(از همه گونه اش) و ربودن دارایی های مردم، حکومت الهی از دید مالی دست تنگی و دل نگرانی نداشته و همیشه زمانی که در جایی به دام افتاده و دستش رو شده است، با استخدام آلوده ترین، پول دوست ترین و بی وجدان ترین وکیل ها در کشورهای گوناگون دنیا، در بیشتر مورد ها خود و تبه کاران روزی خوار خود را از مهلکه بدر برده است(البته امروز از آن دوران طلایی دیگر تنها رویائی بیش باقی نمانده و حکومت و سر سپردگانش جرأت انجام چنین مانورهاو جنایت هایی را در بیرون از ایران ندارند). فراموش نکرده ایم که در گذشته چگونه حکومت ملایان با هزینه های گزاف دست اندرکاران جنایت پیشه خود در سفارت ایران در فرانسه را که به دام افتادند، با استخدام چه وکیلاهایی و با چه زد و بندها و شیادی ها از محکومیت رهانیده و به ایران باز گرداند و یاچگونه یک عامل متهم به جنایت بمب گذاری در آرژانتین را که در آن زمان در سفارت ایران به کار بود و از سوی آرژانتین حکم جلبش صادر شده بود و در انگلستان به دام افتاد با همین شیوه ها از تسلیم به آرژانتین باز داشت و او را رهانیده وبه ایران بر گرداند. حکومت همیشه خودش و دست های پنهانش در این جنایت ها را پشت این سرسپردگان پنهان نموده و این مورد ها بیشتر به عنوان مورد شخصی آنها به دادگاه ها کشیده شده است.

ـ تا چندی پیش حکومت هنوز سود دهی های گسترده ای برای بیگانگان به ویژه غربی ها داشت و بازار زد وبند برای استفاده هر چه بیشتر از خان و سفره پر برکت بازار ایران به کار  بوده و در نتیجه سیاست "شتر دیدی ندیدی" در برابر انجام جنایت های پی درپی رژیم، بسیار گرم بود و حکومت نیز در برابر این چشم پوشی غربی ها از بزه کاری ها و جنایت هایش، امتیاز مالی داده و  سرمایه های مردم را را به سادگی بباد می داد.

 

چه پیش آمده است

تا کنون حکومت در برابر موج بلند و گسترده اتهام هایی که می توان گفت در این سه دهه فراوان بوده است، چون خود بهتر از هر کس می دانست که دستهایش تا چه اندازه آلوده است، برای رد اتهام ها از دامان خود به دادگاهی شکایت نمی برد چون خوب می دانست که خود محکوم شده و دچار دردسر وآبروریزی بیشتری خواهد شد. بنا بر این هر بار و پس از رو شدن دست های خونینش در جنایت و یا آلودگی و بد نامی تازه ای، با براه انداختن هو وجنجال و یک بحران سازی تازه، کوشش می کرد تا اثر  آن جنایت و آلودگی ها را به تدریج از ذهن مردم ایران و دنیا دور کرده و با وجود "توطئه" دانستن این اتهام ها و محکومیت ها از سوی "دشمنان اسلام عزیز"، جسارت شکایت برای نشان دادن بی پایه بودن ادعا ها را نداشت.

چه پیش آمده است که یک لابی شناخته شده رژیم بنام تریتا پارسی، امروز خود پا پیش نهاده و هراسان از افشاگری های مستند به ده ها سند و مدرک گوناگون از سوی حسن داعی که در دسترس همگان نیز هست، از او به دادگاه شکایت برده است؟

نخستین و جدی ترین گمان(توجه بفرمایید که گمان است) می تواند این باشد که این لابی شناخته شده، فریب تازه ای خورده است و در دامی که از سوی خود رژیم تهیه شده، گرفتار آمده است. بنا بر وعده هایی که احتمالن به او  داده اند، ارزیابیش می تواند چنین باشد :

1 ـ تکیه بر پول بی حساب، تامین هزینه گزاف وکیل و دادگاه و پشتیبانی کامل نمایندگان حکومت در آمریکا و احتمالن سفارتی در کشوری دور ونزدیک از او.

2 ـ دل گرمی به داشتن چنین وکیلان ورزیده و عاشق به پولی که داستان های به ریز وبه پاش های حکومت اسلامی در چنین مورد هایی را به خوبی دانسته و برای او سنگ تمام خواهند گذاشت و کار پشت پرده نمایندگان حکومت اسلامی که چون همیشه در وارونه سازی و جعل سند دستی دراز دارد. 

3 ـ پیش بینی بیهوده در باره جا زدن و هراس حسن داعی از پی گیری موضوع در دادگاه.

ولی ارزیابی حکومت از او می تواند چند جانبه و به گونه زیر باشد:

1 ـ این شخص اکنون و اتفاقن پس از افشاگری های به ویژه حسن داعی، میدان مانورش بسیار تنگ و دیگر به مهره سوخته و بی آبرو و اعتباری برای رژیم تبدیل شده، نه تنها بازدهی نداشته که درد سر آفرین نیز شده است. بنابراین حکومت با وعده های همه جانبه پشتیبانی از او، او را چون موش آزمایشگاهی جلو انداخته است تا هم تجربه نماید که تا چه میزان می تواند در این گونه دادگاه ها با پیش انداختن چنین کسانی و با وارونه نمایی و مظلوم نمایی، شانس پیروزی داشته و در همآن حال از میزان شناخت جهانی از چهره خود و لابی های خود، ارزیابی بهتروبیشتری به دست آورد.

2 ـ  از سو ی دیگر می خواهد اگر این لابی حتا با داشتن کمترین شانس در دادگاه پیروز شد، هیاهوی کر کننده ای براه انداخته، توجه مردم جهان را از پایمال شدن هر روزه و وحشیانه حق شهروندی ایرانی ها و گردنکشی و قلدری خود، به سویی دیگر کشانده و حکم دادگاه را نشانی بر "توطئه" و"اتهام های ناروا" از سوی دشمنان نظام مقدس نمایانده، زمینه کار لابی های خود را استوار تر و بهتر نماید .

3 ـ  ولی اگر دادگاه به میدان رسوایی بزرگی تبدیل شده و این لابی خود محکوم و بازنده شد، چون شکایت شخصی است و حکومت خود مستقیمن در میدان نیست، اگر نیاز شد به سادگی ارتباط با شاکی را انکار و حتا تا مرز "جاسوس" نامیدن او نیز پیش رود. داستان سعید امامی و همین موسویان(سفیر در آلمان وفرانسه، متهم به همکاری در قتل های مخالفان حکومت در دوره مسئولیت خود، از اعضای  اصلی  تیم مذاکره کننده از سوی حکومت با آژانس انرژی هسته ای)، ابوالقاسم مصباحی مشهور به شاهد س در دادگاه میکونوس که از مهره های مهم رژیم بودند وآنچه بر آن ها رفت را کسی فراموش نکرده است. اگر چنین شود(که احتمال آن نیز زیاد است)، حکومت با رد ارتباط او با خود، هم آزمایشی نموده است و هم از دردسر این لابی افشا شده و بد نام نیز رها شده است.

عمامه رژیم

حتا کم خبرترین آدم ها نیز می توانند از راهی دور، پشت این شکایت شخصی، به روشنی عمامه رژیم اسلامی را تشخیص دهند.

در طرح این شکایت، آنچه می تواند گویا تر از هر چیز دیگر باشد این است که:

 افشاگری های استوار و مستند حسن داعی بسیار برنده و تأثیر گذاربوده است. باید گفت: چه خبر خوبی! موجب خوشحالی است که این لابی رژیم جسارت کرده و شکایت به دادگاه برده است. با شناختی که از حسن داعی و تکیه همیشگی او به سند و مدرک های فراوان و بر راستی ودرستی در کارش وجود دارد و با شناختی که از کار ولابی گری شاکی که تکیه اش بر پول و نیرنگ حکومت بدنام اسلامی  است، نمی توان چشم داشتی جز این داشت که این دادگاه نیز به  میدانی بزرگ در افشاگری و بی آبرویی هر چه بیشتر حکومت اسلامی تبدیل شود. از هم اکنون بازنده این دادگاه و آن که رسوا خواهد شد و بار بی آبرویی بیشتری بر دوش خواهد کشید، روشن است! نگارنده با تمام وجود از حسن داعی وآنچه او تا کنون افشا کرده است، پشتیبانی نموده،  امید دارد که همه آزادی خواهان ایرانی به ویژه در آمریکا، در این نبرد نابرابر بر سر دادگری و شان و شرافت انسانی و  افشای هر چه بیشتر آنچه امروز حکومت بر مردم ایران روا می دارد،  ایشان را تنها نگذاشته و به هر گونه که می توانند از او پشتیبانی نمایند. 

 

آدینه  17 خرداد 1387 ـ 6 ژوئن 2008

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]