مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است
کورش گلنام

 

روی سخن این نوشته بیش از همه با جوانان مبارز، خوش فکر و نو آور در ایران است زیرا این جوانان هستند که در دگرگونی های سرنوشت ساز  هر جامعه ای، به ویژه آن چه امروز در میهن ما می گذرد، نقش ویژه ای را بر عهده دارند.

ورشکستگی

حکومت به یک ورشکستگی آشکار در همه زمینه ها رسیده است. اقتصاد ایران از هم پاشیده است. دلاری که تا پیش از انقلاب شش تا هفت تومان بود، اینک به ده هزار تومان رسیده است. مردم به تومان حقوق می گیرند ولی به بهای دلار باید خرید کنند و "رهبر معظم" که ایران را در گرداب بی خردی های خود فرو کشیده است، خم به ابروی مبارک نیاورده و با شعبده بازی آخوندی، کمترین مسئولیتی نیز بر عهده نگرفته و در کارزار دروغینی که امروز با هدایت دولت پنهان در بیت آقا و آخوندهایی چون رئیسی و فرماندهان سپاه براه انداخته اند، می خواهند  همه را در بی کفایتی روحانی و دولت او خلاصه کنند و چون گذشته رهبر پوشالی را از زیر ضرب خارج کنند. مردم ولی بسیار هُشیار تر هستند و در شعارها به روشنی می بینیم که مسئول اصلی همه بد بختیها را کل نظام و در رأس آن شخصِ شخیص رهبر و سیستم مسخره و کودکانه "ولایت مطلقه فقیه" می دانند! مردم در درون ایران بیش از ما که در برون مرز بسر می بریم از آنچه می گذرد آگاه هستند و نیازی به تکرار نیست.

فریادِ نماینده ای در مجلس فرمایشی

سال ها، ما که در جرگه ضد انقلاب اینِ آدمخواران هستیم، نوشته و گفته ایم که روسیه و چین چگونه با کارت نادانی و خودخواهی رهبر پوشالی و سردارانِ میدان هایِ خالی، بازی کرده و سود و منفعت خویش می برند و در پنهان به ریش و عمامه رهبر مقدس و دیگر آخوندهای حکومتی و بر نشان های سرداری سردارانِ آخوند زده مفلوک می خندند. اینک پس از چهل سال یک نماینده مجلس آخوند زده، به خود جرأت داده و همآن سخنان بارها گفته شده ما را فریاد کرده است. شگفت انگیز است که این نماینده پس از چهل سال تازه از خواب بیدار شده و از تباهی و دزدی و نابسامانی همه جانبه در حکومت می گوید و با شگفتی در بخشی از گفته ها اشاره می کند که بشار اسد و پوتین بر سر بیرون راندن ما از سوریه توافق کرده اند!

در بیرون از مرزها

وضع حکومت در بیرون از مرزهای ایران نیز همچون درون ایران به روزهای دشوار خود رسیده است. زمان کوتاهی دیگر شاهدِ این خواهیم بود که با زد و بندهای پنهانِ و آشکار روسیه با آمریکا و سوریه، که این همه برایش هزینه کردند، و دیگر کشورها، نیروهای سرکوبگرِ حکومت با نامِ دروغین"مدافعین حرم" را از سوریه بیرون خواهند کرد. این روند در یمن و عراق نیز به شکل های دیگری، پی گرفته خواهد شد و پس از آن سیاستمدارانِ لبنان نیز در وضعیت ویژه و بهتری در برابر حزب الله دست سازِ آخوندها، قرار خواهند گرفت و میلیاردها دلار تا امروز هزینه شده در این کشورها، همچون رویاهای هسته ای، دود خواهد شد. ولی رهبر و سرداران، که داغ ننگ دنباله روی از آخوندها را برای همیشه بر پیشانی خواهند داشت، همچنان به دروغ بافی های خود ادامه می دهند. به تازگی یکی از همین سردارانِ خود فروخته گفته است چند موشک به بلندیهای جولان زدیم آمریکا و اسراییل هُشدار ما را فهمیدند و خاموش شدند!  چون همیشه لاف می زنند و برای گمراه کردن ساده دلان، دروغ می بافند ولی ما در دورانِ "دهکده کوچکِ جهانی" بسر می بریم و خبرهای درست و رسوا کننده در آنی به گوش مردم می رسند. مردم به خوبی می دانند که در همین یک، دو ماه گذشته، اسراییل چه ضربه های سهمگین و آسیب های سنگینی به نیروهای حکومت در سوریه وارد آورده و آن ها را از پیرامون بلندی های جولان پس رانده است.

هُشیاری در برابر نیرنگ ها

در درون ایران، اصلاح طلبان حکومتی که اینک ورشکستگان سیاسی ای بیش نیستند و اندک اعتباری در میان مردم ندارند و در بیرون از ایران،  لابی های شناخته شده و بدنامی چون هوشنگ امیر احمدی و مأموران و چهرهایِ مرموز حکومت چون حسین موسویان، و ...همآهنگ در راه ایجاد ترس و نگرانی در مردم، عمل کرده و می کنند. آن ها نیز یک بند به ایران پیام می فرستند که یک نظامی بر سر کار بیاید یعنی با همآهنگی با ورشکستگان در هر دو جناح حکومت در درون ایران، می خواهند بستر یک کودتای نظامی در ایران را آماده کنند تا به خیال خود حکومت را از فروپاشی نجات دهند. در چنین روزهای سرنوشت سازی، کنگره ای بنام "کنگره ملی ایرانیان در آمریکا"، کنفرانسی برگزار می کند که ضمن همه گفته ها، در آن آشکارا  از جدایی از ایران و ردِ زبان فارسی به عنوان زبان رسمی ایران سخن می رود و بر مبنای روال همیشگی این چنین کنفرانس ها، در آن جدل و در گیری سختِ کلامی نیز پیش می آید. هفته گذشته در سایت گویا نیز کسی مقاله ای منتشر نمود که تنها راه حل برای ایران را تجزیه ایران می دانست! این گونه برخوردها چه این هم میهنان بخواهند یا نخواهند، در راستای سیاست هایِ کنونی مجموعه جناح های حکومت برای سرکوبِ تظاهرات هایِ هر روز بیشتر در ایران بکار گرفته می شود. این گونه بر خوردها به حکومت یاری می رساند تا در مردم وحشت ایجاد کند که اگر ما برویم ایران تجزیه می شود، سوریه و لیبی می شود. حکومت از یک چنین موضع گیری ها، این برخوردهای نابخردانه، بی پایه و سطحی در بین بخشی از اپوزیسیون، بسیار خشنود شده و آن را به عنوان شاهد بر ادعاهایش بکار می گیرد.

جوانان و کوشندگان در ایران

جوانان، دانشجویان گرامی، کنشگران دلسوز و مبارز از هر قشر وگروهی در ایران، حتما خود بسیار هُشیار هستند و نه فریب یاری رسانان به حکومت در بیرون از مرز، در هر شکل و لباس و عنوانی که هستند را می خورند و  نه سخنان کسانی چون صادق زیبا کلام را جدی می گیرند. او که استواری و اندیشه درستی ندارد با تحلیل و تفسیر های بی پایه، به بهانه "سوریه ای شدن و تجزیه ایران" با همه وجود برای ماندگاری حکومت آخوندهای آدمخوار و جنایت پیشه کوشش می کند. فراموش نکنیم که خلاف ظاهری که زیبا کلام از خود نشان می دهد و با وجود چند گام درستی که در گذشته بر داشته است، به روشنی در مصاحبه ای گفته است که اگر حکومت مورد حمله و فروپاشی قرار بگیرد حتا اسلحه به دست می گیرد.

تجزیه طلبان

به تجزیه طلبان که ستم گری و آدمخواری حکومت را به مردم به ویژه فارس زبان ها منتقل کرده و تصور می کنند می توانند بین مردم ایران از هر گروه و قوم و دسته و زبان و دین و مذهبی که هستند جدایی ایجاد کرده و اغتشاش فکری به وجود آورند، باید گفت که سخت در اشتباه هستند. برای من و بسیاری به عنوان یک ایرانیِ فارس زبان، ایرانِ بدون وجود هم میهنان گرامی و نازنین، کُرد، لُر، تُرک، بلوچ، عرب ایرانی، ترکمن، گیلک و... وجود ندارد. خون ما در درازای هزاران سال در هم آمیخته است و همراه با هم سختی ها، تنگناها، رنج ها و شادی ها را از سر گذرانده ایم و اینک نیز با هم پیمانی و یکپارچگی، از پس این هیولایی که بر زندگی ما سایه افکنده نیز بر خواهیم آمد و خود را رها خواهیم نمود. من انشاء نمی نویسم. به پیرامون خود نگاه کنیم و ازدواج ها و پیوندهای خانوادگی بین قوم های گوناگون ایرانی را بررسی کنیم. چه کسی می تواتد این پیوندها را انکار کند؟ باید این را نیز افزود که ستمی که در این چهل سال بر مردم به ویژه در استان های کردستان، بلوچستان و خوزستان رفته است، انکار ناپذیر است ولی ریشه درد و رنج همه ما یکی است. مگر در اعدام ها و کشتارهای دهه 60 فرقی گذاشتند بین قربانیان که چه کسی فارس است یا تُرک، کُرد، بلوچ، ترکمن و عرب ایرانی  است؟ همه را با سنگدلی و وحشیانه به قتل رساندند.

ـ موضوع دیگر این است که تجزیه خواهی در نتیجه ستم گری و ویرانگری حکومت پدید آمده است. این وجود دارد و نمی توان گفت که نیست و وجود ندارد. تیراندازی و کشتن کولبرهای زحمت کشی که با کاری بسیار سنگین و خرد کننده، که جان کندن است تا کار کردن، لقمه نانی در می آورند، اثر ویران کننده خود را برجا نهاده و به چنین خواسته ای دامن زده است. ولی گناه فارس زبان ها در این میان چیست؟ با همه سختی ها که این مردمان زحمت کش و نادار در استان های نامبرده تحمل کرده اند ولی شمار کسانی که خواستار جدایی باشند، نمی تواند زیاد باشد. شوربختانه این هم میهنان که بیشتر در بیرون از ایران شعار جدایی می دهند، درک درستی نه از وضع ایران و منطقه و نه از جهان دارندو خطر این گونه موضع گیری ها را در نظر نمی گیرند. خود شاهد بوده اند که ترکیه تا چه اندازه در برابر کُردها و جدایی انها رفتار سرکوبگرانه ای نه تنها در ترکیه که حتا در برخورد با جداییِ کردستان در عراق هم داشته است و کاملا روشن است که نه ترکیه و نه عراق در برابر جدایی خواهان کُرد در ایران یک دَم در برخورد با آن ها به خود تردید راه نمی دهند چون برای آن ها نیز گرفتاری به وجود می آید. در بلوچستان و خوزستان، این پاکستان و عربستان هستند که از نداهای تجزیه طلبی خشنود شده و از آن پشتیبانی می کنند. آن گروه از هم میهنان بلوچ ما که ندای تجزیه خواهی دارند، نگاهی به پاکستان و بخش بلوچستان آن بیاندازند و ببینند آیا خواهان چنان زندگی ای هستند؟

آنچه باید به آن دقت و توجه کرد

1 ـ جلوگیری از ویران سازی و هرج و مرج و انتقام جویی کور است.  که رژیم پیشینه ای دراز و روشن در بحران سازی داشته و با ان به حیات ننگین خود ادامه داده است. تردید نباید داشت که اینک نیز با برنامه ریزی های جنایت کارانه خود، به روال همیشه، مآموران امنیتی خود را در میان جمعیت تظاهر کننده برای تحریک به ویران کردن، سوراندن و شکستن و کشت و کشتار  نفوذ می دهد. شاهد بودیم که در اعتراض های درویشان، خود ماشینی را به میان نیروهای نظامی زیر فرمان خود راندند و چند نفر نیروی خودی را کشتند و انرا بپای بیگناهی چون محمد ثلاث نوشته و به آسانی او را قربانی کرده و به چوبه دار سپردند! دیدیم که چگونه کوشش کردند در اعتصاب کامیون داران پراکندگی ایجاد کنند و سر انجام مإموران حکومت شمار زیادی را دستگیر نموده و چند کامیون را نیز به آتش کشیدند. در یکی از فیلم های منتشر شدهِ چند روز گذشته که مردم موتور یک بسیجی فراری را در اختیار گرفته اند، کسی یک بند می گوید آتشش بزن، آتشش بزن و خوشبختانه کس دیگری فریاد می زند این کار را نکنید. همه ما فیلم هایی دیگری را این روزها دیده ایم که چگونه نیروهای سرکوبگر حکومت آشکارا در روز روشن، به مغازه ها، موتورها و اتوموبیل ها یورش برده با خشونت می زنند؛ می شکنند و خُرد می کنند.

2 ـ رژیم تنها شیوه ای که می شناسد،کاربُرد خشونتِ آشکار و ایجاد وحشت و ترور در جامعه است. از حکومتی که با آتش زدن سینما و زنده، زنده سوزاندن نزدیک به 400 نفر، بر سر کار آمده باشد، از حکومتی که از همآن آغاز، سیاستش را با چماق داران و چاقو کشان  ولات های شناخته شده محل ها پیش برده و شماری مخالفان را در همآن سال های نخست در سراسر ایران، به فجیع ترین شکل ها به قتل رسانده باشد و....باقی رویدادهای تلخ و دردناک، چشم داشتی بیش از این نباید داشت! کسانی چون زیبا کلام می گویند: "این حکومت هنوز فرصت اصلاح طلبی دارد و باید برای آن کوشش کرد و آن را از درون دگرگون کرد"(نقل به مفهوم). چه خوش خیالی ویرانگری دارد این استادِ پیشین! او تصور می کند آخوندِ بی مایه، خود خواه و بی دانش و کفایتی چون خامنه ای که اکنون برای خود درباری تشکیل داده و می بیند چگونه جمع کاسه لیسانِ خودفروخته تعظیم و تکریمش می کنند؛ آخوند بی چیزِ و عقده ای گذشته که عمری بارش بر دوش همین بازاری ها بوده و چشمش به دست مردم برای گرفتن خمس و زکات و نذر و نیاز  و مفت خوری، اکنون که ده ها مشاور ریز و درشت چون خودش مفت خور و بیکاره دارد؛ ده ها نگهبان شخصی، لشگر ویژه محافظ، تیم ویژه پزشکی، درمانگاه ویژه، هواپیما و هلیکوپتر ویژه و.... در خدمت دارد و با به هدر دادن پول و سرمایه های مردم ایران، گویی ارث پدری اش است، برای خود در لبنان، فلسطین،عراق، سوریه، یمن و حتا کشورهای ندار آفریقایی، نام و پرچم ساخته است، محض خاطر خوش خیالی بی پایه جنابِ زیبا کلام، از این بارگاه و حکومت مطلقهِ ای که برایش ساحته اند که خود در خواب و رویاهایش حتا تصورش را هم نمی توانست بکند، دست برخواهد داشت؟

3 ـ آن سوی دیگر قضیه آخوند خامنه ای و دیگر دزدان و آدمکشان مفت خور، ترس از گرفتاری و محاکمه قانونی به دست مردم است. این جماعت چنان جنایت هایی در درون و بیرون از ایران انجام داده اند که خود می دانند در صورت سقوط و فروپاشی، گرفتار چنگال دادخواهی مردم خواهند شد و راه فرار به بیرون نیز بر آنها بسته است زیرا به سبب گروگان گیری ها، ترورها، بمب گذاری ها و قتل هایی که در کشورهای گوناگون انجام داده اند، همه جا تحت پی گرد قرار خواهند گرفت. آنان حتا در لبنان و عراق و سوریه نیز چنان دشمنانی برای خود به وجود آورده اند که آنجا هم نمی توانند جایی داشته و یک شب را در آرامش سر بر بالین بگذارند.

4 ـ رهایی ایران می باید به دست خود مردم ایران انجام بگیرد. روشن است که پشتیبانی آزادی خواهان و سیاستمداران در سراسر جهان به سود ما است ولی دخالت بیگانگان در ایران تنها به سود این حکومتِ ستم گر عمل خواهد کرد.

***

چندی پیش یکی از دنبالچه های "اصلاح طلبانِ حکومتی" در بیرون از کشور مقاله ای نوشته و در آن خط و مرز تعین فرموده و گفته بود هرکس با حمله به ایران و تجزیه ایران موافق باشد، در صف دشمن است. اگر از تحلیل های نادرست او بگذرم که چون شماری دیگر از هم اندیشانِ خود نقش ویرانگر حکومت اسلامی در دشمن تراشی گسترده علیه ایران با دخالت و تبلیغ ایدئولوزی خود در کشورهای دیگر و تحریک دیگر کشورها چون آمریکا، اسراییل و عربستان به حمله به ایران را نادیده می گیرند و یا هیچ توجهی به زمینه پیدایش اندیشه جدا خواهی شماری از هم میهنان ندارند،که آن هم ریشه در سیاست ها و جنایت های حکومت دارد، یک نکته دیگر را باید به این آقایان یاد آور شد و آن اینست که:

مهمترین دشمن مردم ایران و بزرگترین سد راه پیشرفت و آزادی مردم ایران، حکومتِ اسلامی کنونیِ ایران است. آنانی که به هر شکل، در هر رنگ و عنوانی از ماندگاری این حکومت ستمگر پشتیبانی می کنند، در صف دشمنان هستند.

 

کوروش گلنام

یکشنبه 10 تیر 1397 ـ 1 ژوئیه 2018

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]