تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
کورش گلنام

 

پیش از این که به شناسایی سازمان های گوناگون فلسطینی به ویژه "جبهه خلق برای آزادی فلسطین" بپردازم، که البته همه کم و بیش با نام این سازمان ها آشنایی دارند، نیاز است که یک چهره بسیار مهم، اثرگذار و با پیشینه ای دراز در دشمنی و زمینه سازی نخستین برخوردهای خونین میان فلسطینی ها و یهودی ها را  بشناسیم. کسی که به راستی باید او را بنیان گذار نفرت انگیزی و دشمنی کور میان فلسطینی ها و یهودی ها نامید؛ کسی که پژوهشگران براین عقیده اند که اگر دشمنی کور، توطئه ها، تبلیغ های دروغین، سنگدلی و بی رحمی او در برخورد با یهودیان نبود، مسئله فلسطین و اسراییل مسیر دیگری را طی کرده بود؛ کسی که در جنگ دوم جهانی مهمترین مهره نازیست ها در میان مسلمانان بود و نه تنها خود در سازمان مخوف اس.اس نازیست ها عضو و دارای جایگاه بلند شدکه مسلمانان از کشورهای گوناگون را به عضویت داوطلبانه در گردان های اس. اس رهنمون شده و سال ها بر علیه یهودیان چه پیش از جنگ دوم جهانی، چه در دوران جنگ و چه پس از جنگ همه توان خود را به کار برد. او پس از جنگ نه تنها خود ازچنگ عدالت گریخت که به یاری جنایت کاران فراری نازی نیز شتافت. او در همراهی با جنایت کاران و علیه یهودیان به هر کار که توانست دست زد.

حاج محمد امین الحسینی 1974 ـ 1897 یا 1895ـ

طایفه بزرگ الحسینی، از زمین داران بزرگ جنوب فلسطین، بیشتر در پیرامون اورشلیم،بودند. این طایفه از سال های 1700 میلادی در اورشلیم دارای نفوذ و قدرت بوده و شماری از افراد این طایفه بارها مسئولیت های مهمی چون شهرداری اورشلیم را در دست داشته و جزء"الیت" جامعه فلسطینی بوده اند. این طایفه به ویژه در اورشلیم بسیار با اعتبار و مورد احترام بوده است. حاج محمد افندی امین الحسینی(1) در تاریخ 1895(یا 1897در منبع ها هر دو آمده است) در شهر اورشلیم به دنیا آمد. پدرس "طاهر الحسینی"(2) در آن زمان مفتی بزرگ اورشلیم و ضد "صهیونیسم" بود. امین نیز به یک فلسطینی مسلمان و ناسیونالیست افراطی تبدیل شد که از همآن دوران نو جوانی، ضد یهودی و فغال بود و زود هنگام در سال 1921 جانشین برادرش کمال الحسینی (3)(که پس از مرگ پدر مفتی شده بود)  شد و خود را نیز مفتی بزرگ اورشلیم نامید. او پس از چندی ریاست شورای مشورتی مسلمانان کشورهای مسلمان را نیز در دست گرفت. مادر یاسر عرفات حمیدا خلیفا الحسینی نیز از همین خاندان  بوده است(4). در باره نسبت یاسر عرفات با محمد امین الحسینی تا آن جا که نگارنده خوانده است، چند روایت است: یکی نسبت او را از سوی مادر (که از عمو یا خاله و یا دایی زاده های امین الحسینی بوده) می داند،(روایت ویکیپیدیا یا دانش نامه همگانی، سوئدی، انگلیسی)، دیگری او را برادر زاده امین الحسینی دانسته، ( دو کتاب به سوئدی: "به هر رو آن ها نیز خواهند مرد"، ص 100 ** و کتاب: " از هیتلر هم رادیکال تر؟" ص 228 توضیح شماره 53)*** و دیگرانی تنها به این بسنده کرده اند که یاسر عرفات با امین الحسینی فامیل نزدیک بوده است (چون چند سایت  فارسی زبان در باره امین الحسینی)

یک زندگی پر ماجرا

 امین الحسینی زندگی بسیار پر ماجرایی داشته است. از نوجوانی درس قرآن و شریعت اسلامی خوانده، در جنگ نخست جهانی در 1914که فلسطین در تسلط امپراتوری عثمانی بوده است، پس از دیدن دوره نظامی در سال های 1915ـ1914، در ارتش عثمانی با سمت افسر توپخانه در بریگارد 47 در "ازمیر" به خدمت می پردازد ولی در سال 1916 به هنگام مرخصی به انگیزه بیماری، خدمتش در ارتش عثمانی به پایان می رسد. او در قیام عرب ها علیه دولت عثمانی شرکت کرده و هم زمان در بخش اداری ارتش انگلیس با وظیفه استخدام سربازبرای ارتش ملک فیصل در عراق، بکار پرداخته است. او در دگرگونی های منطقه از آن میان در سوریه، عراق، مصر، لبنان، اردن و دیگر کشورهای مسلمان دخیل بوده است که شرح مفصل می خواهد.

امین الحسینی از مخالفان سرسخت مهاجرت یهودیان به اورشلیم و افزایش شمار آنان و تشکیل دولت اسراییل بوده  است. باید به این نکته توجه داشت که یکی از انگیزه های مهم چنین دشمنی و ترس از افزایش شمار یهودیان در خاندان الحسینی، می تواند نگرانی در باره زمین ها، جایگاه و دارایی هایشان بوده باشد چرا که خواهیم دید که او چگونه "دین" را به ابزاری برای در دست داشتن قدرت، ایجاد نفرت کور، خشونت و آدمکشی مبدل می کند همآن گونه که امروز در حکومت اسلامی ایران به خوبی شاهد آن هستیم. اندیشه و روش ها یکی است تنها با توجه به تکنیک و پیشرفت های امروز در جهان، شکل و شیوه اجرا دگرگون شده است. 

در 1920 و دوران سرپرستی موقت انگلیسی ها بر فلسطین، امین الحسینی به عنوان رهبر ناسیونالیست های فلسطینی شناخته می شده است. او علیه مهاجرت یهودیان و خیزش ها علیه انگلیس در آخر سال 1930 نیز شرکت داشته و زمانی که خشونت بالا می گیرد از سوی انگلیسی ها تحت پی گرد قرار گرفته و در 1937 به لبنان و دو سال بعد به عراق می رود و غیابن محکوم می شود ولی بعد وسیله لرد هربرت ساموئل(5) بخشیده می شود. بنا بر سندهای فراوان حتا پیش از تشکیل دولت اسراییل او به شدت یهودی ستیز بوده و در دوران پیدایش نازیست ها در آلمان چنان که گویی راهی تازه و امکانی بی مانند در اندیشه نابودی یهودیان برای او فراهم آمده، با شوق و شوری فراوان به آن سو شتافته و ارتباط و همکاری های بسیار نزدیکی با آلمان نازی، نازیست ها و فاشیست ها در ایتالیا بر قرار می نماید. نفوذ او در کشورهای عربی و مسلمان تا آنجا بوده که توانسته است با یاری آلمان نازی و همکاری رشید علی الگیلانی و یاران او، کودتایی را در اول آپریل سال 1941 در عراق شکل بدهد و حکومت هوادار آلمانی ها را روی کار بیاورد:

"در آغاز جنگ دوم جهانی،امین الحسینی در عراق زندگی می کرد[پناهنده بوده]. در آن زمان حکومت هوادار انگلیس به رهبری [امیر]عبداله [حجازی] و  نخست وزیری نوری ال ـ سعید بر عراق حکومت می کردند. درکودتایی که اول آپریل 1941 آغاز شد و امین الحسینی در آن شرکت داشت، با یاری های مالی آلمان نازی، حکومت بر افتاد و رژیمی با نخست وزیری رشید علی[الگیلانی] قدرت را در دست گرفت."  بر گرفته از ویکی پیدیا، سوئدی، انگلیسی و فرانسوی در باره حاج امین الحسینی البته باتفاوت هایی به ویژه در متن فرانسوی. برای نمونه در باره پاراگراف زیر در متن فرانسوی اثری نیست:

" ....در سپتامبر 1937 رئیس آن زمان پلیس امنیتی آلمان"رینهار هیدریش"(6)، دو افسر اس.اس به نام های :"آدولف آیشمن"(7) و "هربرت هاگن"(8) را به فلسطین می فرستد.   مهم ترین وظیفه آنان در این سفر، برقراری رابطه با مفتی اعظم[امین الحسینی] بود."

امین الحسینی در جنگ دوم جهانی

 امین الحسینی در همه دوران جنگ دوم جهانی پشتیبان سه بازوی جنگ: آلمان، ایتالیا و ژاپن بود. او در 11 اکتبر 1941 به ایتالیا رفته و در 27 اکتبر یا "بنیتو موسولینی" (9)ملاقات می کند و سپس در 6 نوامبر 1941 به برلین رفته و بخش بیشتر سال های جنگ را در آن جا  مانده و در انستیتوی مرکزی مسلمانان فعالیت می کند. او در 20 نوامبر همین سال (1941) با وزیر امور خارجه آلمان" یواکیم وان روبنتروپ"(10) و در 28 نوامبر با آدولف هیتلر ملاقات کرده و از او علیه مبارزه با یهودیان تقاضای کمک می کند. پس از ملاقات با هیتلر، او با بالاترین مقام اس.اس "گوتلوب بریر"(11)در ارتباط قرار گرفته و اندکی پس از آن در دسامبر 1941 از سوی یکی دیگر از رهبران معروف اس.اس بنام"هنریش هیملر"(12) مقام فرماندهی"فوهرر"( معادل سپهبد) در  اس.اس را دریافت می کند. این دو، همکاری و دوستی نزدیک می یابند و الحسینی در برنامه های رادیویی در میان کشورهای عربی و مسلمانان به تبلیغ برای سه کشور محور جنگ دست می زند. الحسینی به تشویق مسلمانان برای پیوستن داوطلبانه به ماشین جنگی آلمان به ویژه در بالکان کوشش می کند که بسیار هم ثمر بخش بوده. در ماه می 1943 او به شکل رسمی به دفتر مرکزی فرماندهان اس.اس انتقال یافته و در آنجا به کار جلب سرباز برای نیروهای اس.اس از کشورهای بالکان، روسیه، خاورمیانه و شمال آفریقا می پردازد. او در مجموع دو بار با هیتلر ملاقات داشته است و چند سال آخر جنگ را در آلمان زندگی می کند. گفته می شود که شخصن از اردوگاه های یهودیان اسیر دیدن کرده است. در این که او بانی تصمیم آلمانی ها به نابودی یهودی ها باشد سندی در دست نیست ولی تا آنجا که می توانسته آنان را به نابودی یهودیان تشویق می کرده است و مانع از گریز یهودیان از اروپا و بازگشت یهودیان به اورشلیم بوده است. او در نفرت پراکنی و تشویق به نابودی یهودیان دمی غافل نبوده است. یاری های آلمانی ها به او و او به آلمانی ها کتمان پذیر نیست. نمونه ای از تبلیغ های امین الحسینی علیه یهودیان:

"در 1 مارس 1944 الحسینی در حالی که در رادیو برلین سخن رانی می کرد گفت:  اعراب، به عنوان مردمانی قوی برخیزید، مبارزه کنید برای حقوق مقدستان. یهودیان را بکشید در هر کجا که پیدایشان می کنید. این باعث خشنودی خدا، تاریخ و دین است. این شکوه و بزرگی شما را حفظ می کند. خدا با شماست." از بخش دوم زندگی امین الحسینی در سایتی بنام" نازی سنتر"

در مقاله ای در بخش فرهنگی روزنامه"جنوب سوئد"با تیتر : "مسلمانان، برادران نظامی رایش سوم" به قلم سالومون شولمان(13) در تاریخ 16 فوریه 2015، در بخشی چنین آمده است:

"مسلمانان [زیر سرپرستی امین الحسینی] تا آخرین دم برای نازی ها جنگیدند. آنها در سرکوب شورش در ورشو شرکت داشته و لهستانی های بی دفاع را کشتند. آن ها در هرجا که جبهه ها پیش می رفت چنین عمل می کردند.؛ آنان به همآن اندازه آلمانی ها وحشتناک بودند. در آخرین روزهای جنگ 6 گردان تشکیل شده از مسلمانان از شهر برلین دفاع می کردند."

و این همه هنر امین الحسینی که یاسر عرفات او را "قهرمان ملی" می خوانده، نیست.

 او برای پشتیبانی از هیتلر و نازی ها در راه بزرگترین هدفش که نابودی یهودیان بود، از همه نفوذش در میان مسلمانان بهره می گرفته است. در بالکان واحدهایی از مسلمانان وابسته به اس.اس تشکیل می دهد:

"شمار زیادی از مسلمانان در واحدهای گوناگون اس.اس. سازماندهی می شوند. واحد [.....]شماره 13 اس.اس(از کروات ها، شماره 1)، واحد[.... ]شماره 21  اس.اس (از  آلبانیایی ها)، واحد[...]شماره 23 اس.اس (از کروات ها، شماره 2)، که در اکثریت خود از مسلمانان تشکیل می شدند." نشانه [] از نگارنده است.

کار جذب مسلمانان تا آن جا برای نازیست ها مهم است که فرماندهان برای نیروهای اس. اس نیاز به "امام" های مسلمانان را جدی ارزیابی نموده و خود دست به تشکیل کلاس هایی در "درسدن"(14)برای تربیت امامان مسلمان، که امین الحسینی درآن نقش مهمی ایفا می کند، می زنند.

میزان دشمنی کور، سنگدلی و  جنایت پیشگی امین الحسینی نسبت به یهودیان را می توان به شکل آشکاری در تدارک برنامه ویژه ای بنام "اطلس"(15) در اکتبر 1944 به همراهی"کورت وایلاند"(16)دید. آنها یک گروه 5 نفره از سه آلمانی و دو فلسطینی آماده کردند تا آب آشامیدنی ساکنان تل آیو، که در آن زمان 250000 نفر بودند را با سم آلوده کنند. این توطئه پیش از اجرا آشکار و شکست خورد و یک فاجعه بشری به انجام نرسید.

در لینک های زیر شما  می توانید فیلم و عکس های فراوانی(ویدئوی دوم) از امین الحسینی با نازی ها و توضیح  آن ها را ببینید. لینک نخست به زبان انگلیسی و دومی به زبان آلمانی است. در این دو فیلم کوتاه ملاقات های او را با هیتلر با سلام دادن او به سبک  هیتلر، سان دیدن از سربازان نازی / مسلمان و .... را خواهید دید.  در لینک دوم که در بر گیرنده عکس های فراوانی از امین الحسینی است، در بالای صفحه لینک فیلم کوتاهی به زبان آلمانی قرار دارد. در بخشی از این فیلم، گفته هایی از احمدی نژاد نیز آورده شده است :

https://www.youtube.com/watch?v=axhAf_nU9So

http://www.tellthechildrenthetruth.com/gallery/

 

 یکشنبه 17 بهمن 1395 ـ 5 فوریه2017

کوروش گلنام

زیرنویس:

 Haj Mohammed Effendi Amin el-Husseini(1895 - 1974) -1

Kamil al-Husayni-2

Tahir al-Husayni -3

"De ska ju ävdå dö", Gunnar Ekberg, 2009, Falun, Sued  **

"Radikalare än Hitler?", professor Göran Dahl, 2006, Stockholm, Sued ***

Hamida Khalifa Al-Husseini -4

Lord Herbert Samuel, 1870-1963 - 5

سیاست مدار لیبرال انگلیسی که در خانواده ای یهودی بزرگ شد ولی در جوانی از هر چه دین و مذهب دوری نموده و به خدا ناباوری"آتئیسم" رسید. او به پست های مهمی در ارکان سیاسی انگلستان دست یافت.  

Reinhard Heydrich, 1904-1942 - 6

هایدریش از ناسیونالیستهای آلمانی و یکی از مقام های بلند پایه پلیس امنیتی آلمان نازی که سمت رهبری بر آدولف آیشمن داشته است.

Adolf Eichmann, 1906-1962 - 7

آدولف آیشمن از رهبران بنام و عالی رتبه  اس.اس که نقش مهمی در نابودی یهودیان داشته است. او در 1962 در رامَلا، اسراییل کشته شد.

Herbert Hagen, 1913-1999- 8

از افسران گشتاپو، در 1937 رئیس بخش 112، ویژه یهودیان. از آن میان جنایت کارانی که گرفتار شده و در فرانسه و آلمان محکومیت زندان یافت.

Benito Mussolini - 1883 - 1945 - 9

رهبر فاشیست ایتالیا که پس از شکست در جنگ جهانی دوم در 28 آپریل 1945 به دست پارتیزان ها اعدام شد.

Joachim von Ribbentrop - 1893 - 1945 - 10

وزیر خارجه آلمان نازی از 1938 تا 1945. قراداد بین او و وزیر خارجه آن زمان شوروی پیشین مولوتوف در تقسیم لهستان و عدم جنگ بین آلمان و روسیه، یک هفته پیش از آغاز چنگ دوم جهانی، بسیار شناخته شده است. او پس از جنگ دستگیر و در دادگاه نورنبرگ به مرگ محکوم شد.

Gottlob Berger 1896 - 1975 - 11

از ژنرال های قدرتمند آلمان نازی که از 1939 تا 1945 ریاست بخش مرکزی نیروهای اس.اس  را دارا بود. او در دادگاه نورنبرگ نخست محکوم به 25 سال زندان شد ولی سال 1951 میزان زندان او به 10 سال کاهش یافت که این نیز اجزا نشد و او همآن سال از زندان آزاد شد.

Heinrich Himmler - 1900-1945 - 12

از فعال ترین نظامیان و فرماندهان اس.اس؛ بالاترین مسئول اردوگاه های اسیران که در کشتار 6 میلیون یهودی، بین 220 تا  500000 "رومر"، شمار زیادی اسیران جنگی، میلیون ها  لهستانی، همجنس گرایان و حتا مردمانی که ناتوانی های جسمی و یا روحی داشته اند، سهم بزرگی داشته است. او که اندکی پیش ازشکست و پایان جنگ آماده بود خود را به شرط عدم محاکمه به نیروهای متحد تسلیم کند، در اول ماه می 1945 هنگامی که وسیله انگلیسی ها دستگیر شد با خوردن سم خودکشی کرد.

رومر ها، که آنان را می توان کولی های اروپا نامید، مردمانی بسیار نادار هستند که از همه جا رانده شده و همیشه در حاشیه زندگی کرده و در زندگی اجتماعی مردم جایی نداشته اند. بیشتر درکشورهای اروپای شرقی چون رومانی، بلغارستان، لهستان، چکسلواکی و مجارستان و با شمار کمتر در دیگر بخش های اروپا زندگی می کنند. در چند سال گذشته فشار ناداری و بیکاری شماربیشتری از آنان را به سوی کشورهای شمال اروپا چون دانمارک، سوئد، نروژ و فنلاند کشانده است. در این کشورها آن ها در گوشه و کنار نشسته و گدایی می کنند. نروژ البته گدایی را ممنون و این امکان را از آنان گرفته است.

Sydsvenska, "Det tredje rikets muslimska vapenbröder", Salomon Schulman - 13

 Dresden - 14

 ATLAS - 15

 Kurt Wieland - 16    

یک آلمانی متولد فلسطین با نام های ساختگی: ""هاینز هگ"، "فردریک باکسن" و "ابو یاسیم" بود که در 1938 رهبری جوانان فلسطینی هوادار هیتلر را به عهده داشته و در سال 1940 به هنگ براندنبورگ پیوست. در 1941 با نیروهای اس.اس آلمان، مأموریت های سری در عراق انجام داد. او به سبب آشنایی و مهارت در چند زبان در سازمان امنیت آلمان نازی به کار گرفته شد و همین انگیزه ای بود که در پروژه "اطلس" نیز شرکت کرده و نقش مهم تکنیکی کار را بر عهده داشته باشد.

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]