سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد
کورش گلنام

چندی پیش بیانیه گروهی از جوانان بنام"فَرَشگَرد" منتشر شد. در این باره نقدهایی نوشته شد و واکنش‌های گاه تندی نیز به این بیانیه و گروه، نشان داده شد.

اگر قرار بر دمُکراسی است...

الف ـ اگر قرار بر دمُکراسی در ایران آینده باشد، چه ایرادی دارد که گروهی از جوانان با هر دیدگاهی که دارند، از هم اکنون گرد هم آمده و سازمانی برای خود به وجود آورند.

ب ـ نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که آینده ایران را جوانان خواهند ساخت و آن‌ها حق دارند که در باره بهبود زندگی خود و میهنشان آنگونه که درست می‌دانند، کوشش کنند.

پ ـ من در میان امضا کنندگان، تنها با نام "نیما راشدان" آشنا بودم ولی مگر همه کسانی که در گذشته‌ها سازماندهی گروه تازه‌ای را آغاز کرده‌اند برای همه شناخته شده بودند؟ این جوانان که چنین می‌نماید که همه دانش آموخته و اندیشه ورز هستند اگر نارسایی‌ها در برخوردها و سیاستی را که اعلام نموده‌اند بر طرف ساخته و پخته تر رویدادهای گذشته و اکنون ایران را ارزیابی نمایند، می‌توانند در پیشرفت آینده ایران سهم ویژه خود را داشته باشند.

نارسایی‌ها در بیانیه کدام بود؟

۱ ـ نام گزیده شده، نخستین ایراد بر این گروه است. این نشانی از شتابزدگی و کم تجربگی است زیرا نام یک گروه و یا سازمانی که ادعای روشنگری و آینده سازی دارد، در درجه نخست می‌باید برای همگان قابل درک و بسادگی پذیرفتنی باشد. من که اهل کتاب، خواندن و آموختن هر روزه هستم هرگز با چنین نامی که ریشه در فارسی پهلوی و در باورهای زرتشتی دارد، برخوردنداشته و حتا در خواندن آن دُچار اشکال بودم و نمی‌دانستم آنرا چگونه باید ادا کرد و خواند.

۲ ـ مهمتر ولی بر خورد با گذشتگان و نسل انقلاب است که نگارنده نیز یکی از آن‌ها بوده است. دوستان جوان می‌باید توجه داشته باشند که "انقلاب می‌شود" و "انقلاب نمی‌کنند" به این معنا که تا زمینه‌های انقلاب در کشوری آماده نباشد (که این نیز در کوتاه زمان پدید نمی‌آید) در آن کشور انقلاب نمی‌شود. برای انقلاب نمی‌توان از پیش دستور و برنامه نوشت و ساده کردن موضوع در "ارتجاع سرخ و سیاه" نه درست است و نه بار تاریخی دارد. به این نکته‌ها توجه کنید:

ـ خود محمد رضا شاه نه تنها خود را مذهبی نشان می‌داد که حتا به "امدادهای غیبی" ایمان داشت. به گفته‌ها و نوشته‌های او می‌توانید مراجعه کنید؛

ـ گذشته از آن، این آخوند‌ها و مذهبی‌ها بودند که بسیار آزاد تر از روشنفکران و باورمندان به اندیشه‌های چپ و کمونیستی، آزادی داشتند. آیا یک چپ اندیش سراغ دارید که در همآن دوره‌ای که علی شریعتی در حسینیه ارشاد به آزادی سخنرانی می‌کرد و نوارهایش در بین هزاران جوان مذهبی، که بیشتر آنان در آینده به مجاهدین پیوستند، دست به دست می‌شد، توانسته باشد حتا در یک گروه کوچک آزادانه سخنرانی کرده و دیدگاه‌های سیاسی‌اش را تبلیغ کرده باشد؟

ـ انقلاب ایران و سرعت گسترش آنرا هیچ کس حتا آخوندها و خود خمینی نیز پیش بینی نمی‌کرد. من پیش از این نیز به این موضوع اشاره کرده‌ام که همین آخوند خامنه‌ای خود گفته است تا دو هفته پس از پیروزی انقلاب فکر می‌کرده است که خواب می‌بیند (نقل به مفهوم)؛

ـ همه کسانی که از آغاز تظاهرات‌های اعتراضی را دنبال می‌کردند، می‌توانند این موضوع را تایید کنند که در شروع اعتراض‌ها نه خبری از مذهب، نه نامی از خمینی و نه دیگر آخوندها در میان بود تا زمان رفتن خمینی به پاریس و آن هیاهو‌ها که براه افتاد. 
رویدادهای پس از آن و امکان هایی که در اختیار خمینی قرار داده شد و خبرهایی که هر روزه خبرنگاران ورسانه‌های گروهی منتشر می‌کردند، نشان داد که غربی‌ها دیگر پشت شاه را خالی کرده‌اند زیرا هم با پافشاری شاه بر گران تر کردن بهای نفت بشدت مخالف بودند و هم شاه را بیمار و ناتوان از اداره ایران می‌یافتند. از دیگر سو پس از بالا گرفتن و سراسری شدن تظاهرات‌ها و به هم ریختن وضع ایران، غربی‌ها که در جنگ سرد با بلوک شرق قرار داشتند، بهتر می‌دیدندکه مذهبی‌ها به حکومت برسند تا کمونیست‌ها که از دید آنان راه را بر نفوذ شوروی پیشین در ایران باز می‌کردند. این سهم غربی‌ها در انقلاب ایران بود نه چیزی بیش از این زیرا تظاهرات‌ها با در گیری مأموران شهرداری با حاشیه نشین‌ها در تهران آغاز شد و به هیچ شکل نه غربی‌ها در آن دخالت داشتند، نه آن را پیش بینی می‌کردند و نه در آغاز جنبه مذهبی داشت؛

ـ امکان‌های آخوندها و پیروان و باورمندان به آن‌ها در سراسر ایران را هیچ گروه و یا سازمان سیاسی دیگری نداشت و نمی‌توانست داشته باشد چون این سازمان‌ها آنزمان هم پنهان و زیر زمینی و هم بسیار کوچک بوده و امکان هیچ گونه فعالیت آشکاری نداشتند و این ایرادی است که باید به سیستم حاکم آن زمان گرفت که چرا چنین شده بود؛ چرا روشنفکران حتا نتوانسته بودند یک محفل کوچک و یا یک روزنامه و نشریه سیاسی آشکار داشته باشند؟ با گسترش یافتن تظاهرات‌ها و رفتن خمینی به پاریس، با بهره گرفتن از خُرافه‌های مذهبی و باور نادرست بیشترین شمار مردم به درستکاری آخوند‌ها و همچنین با بهره گرفتن از گروه‌های فشار و چماق دار که به تندی سازماندهی شدند، تظاهرات‌ها هر چه بیشتر رنگ و بوی مذهبی به خود گرفته و نوارها و اعلامیه‌های مذهبی، به سادگی در مسجد‌ها، تکیه‌ها و هیئت‌های گوناگون که زمینه‌های آماده‌ای به ویژه در میان بازاریان داشت، به سادگی تکثیر و تا دل دور دست ترین روستاه‌های ایران برود.

ـ نه حکومت شاه و نه مخالفان غیر مذهبی و از آن میان چپ‌ها که از هیچ گونه امکان سازماندهی آشکاری بر خوردادر نبودند، به این نکته توجه نکرده بودند که هیولای خُفته خرافه‌ها و باورهای مذهبی همراه با فرصت طلبی و ریا کاری آخوندها، چگونه می‌تواند به شتاب سر برآورده و همه چیز را در اختیار خود گرفته و ویران کند. آخوندها انقلاب مردم را که در آغاز رنگی از دین و مذهب نداشت، دزدیدند و آنرا از آنِ خود کردند.

در نتیجه با یک جمله نمی‌توان یک انقلاب را بررسی کرد. انقلاب ایران انقلابی هیجانی، بی اندیشه و برنامه بود و ما نیز که جزء درس خوانده‌ها و در اصطلاح روشنفکرها بودیم نیز در این هیجان و گرفتاری که پیش آمد و تنها رفتن شاه را می‌خواستیم و به برنامه پس از آن به شکلی رویایی و خیالی برخورد می‌کردیم، سهیم بوده و هستیم. ولی دوستان جوان شما اکنون و پس از چهل سال در دنیای پیشرفته امروز با دسترسی ساده به انبوه آگاهی‌ها وسیله اینترنت، موبایل و پارابول و بیش از همه تجربه دردآورِ چهل سال فرمانراوایی ستمگرانه و غارتگرانه آخوندها، حکم صادر می‌کنید. آیا هیچ از خود پرسیده‌اید که اگر در وضع آن روز ایران بدون هیچ یک از این امکان‌ها و آگاهی‌ها و تجربه هایی که امروز شما در اختیار دارید و در فضای هیجانی سرسام آور آن زمان قرار می‌گرفتید، آیا در انقلاب شرکت نمی‌کردید؟ از شما می‌خواهم این را در میان خود به پُرسش بگذارید.

ـ اشتباه‌ها و بر آوردهای نادرست از سوی روشنفکران و کوشندگان سیاسی چه چپ و چه نیروهای مذهبی چون مجاهدین، انکار ناپذیر است ولی حکومت شاه نیز آنچنان که شما می‌پپندارید، در پیدایش زمینه‌های انقلاب نه تنها بی سهم نبوده که سهم بزرگی داشته است. به کتابها و مقاله‌های روشنگرانه زنده یاد داریوش همایون به ویژه "گذر از تاریخ" او و تفسیر و تحلیل‌هایش از وضعیت آن روز سیستم حاکم بر ایران مراجعه کنید تا به کُنه حقیقت بیشتر پی ببرید. او تا آخرین دم زندگی یک مشروطه خواه بود و از این جهت دیدگاه‌هایش می‌تواندبرای شما بسیار راهگشا باشد. در این جا من پادداشت کوتاهی را که سال‌ها پیش پس از خواندن این کتاب در آغاز آن نوشته‌ام بی هیچ کم و زیاد در اینجا می‌آورم تا شما با دیدگاه یک هم میهن نسل انقلابِ خود که پیرو اندیشه چپ بوده است و تا سال‌ها پس از انقلاب نیز مخالف اندیشه‌های زنده یاد داریوش همایون، بیشتر آشنا شوید:

"بحث‌های این کتاب یک انبان طلا است. بیشتر آن، حقیقت‌های غیر قابل انکار است. آیینه‌ای است در برابر هر ایرانی، با زبانی روشن، رُک، بی پرده و بی رحم. همآن امری که ما ایرانیان به آن نیاز داریم. چیزی که ما را تکان دهد، به خود بیاورد و مجبورمان کند این چهره کریه وزشت خود را در آیینه ببینیم. "

و سرانجام آخرین مورد مهم:

دوستان جوان، به بیگانه نباید تکیه کرد. چگونه ممکن است بیگانگان جان و مال بدهند که ما را آزاد کنند ولی هیچ چشمداشتی نداشته باشند؟ ترامپ یک تاجر تمام عیار است. سیاست را در تجارت و سود دهی می‌بیند نه بشر دوستی و دلسوزی برای گرفتاری‌های ما. او دنیا را تنها از این زاویه دیده با آن رشد کرده و با گریز از دادن مالیات (آنگونه که در رسانه‌ها آمده) و تقلب‌های دیگر، ثروت اندوخته است و تاجری کامیاب بوده است که به شکلی شگفت و ناباورانه به قدرت دست یافته است. او نه از سیاست شناخت درستی دارد و نه در اندیشه و رفتارهایش استواری قابل اعتمادی می‌توان یافت. سخنان و موضع گیری‌های نادرست و اشتباهش را با فشار مشاوران، پی در پی می‌باید دگرگون کند تا رسوایی‌ها را پوشش دهد. فردا اگر با آخوند‌ها معامله کند (که هیچ دور نیست و با وجود همه مخالفت خوانی‌ها، هر دو ویژگی هایی یکسان نیز دارند) آنگاه همه آنان که دل به او بسته‌اند، دچار سرگشتگی و پشیمانی از ساده انگاری خود می‌شوند.

برای من از نسل انقلاب، بسیار خوش آیند است که شما از جوانی، نیرو، دانش، توانایی‌ها و عشق خود به مردم و میهن به شکل درستی بهره گرفته و با تیز هوشی در راه سربلندی ایران و ایرانی گام بر دارید و کمتر از ما نسل گذشته خود، دچار اشتباه شوید. با وجود اینکه با بخشی از دیدگاه‌های شما برای آینده ایران همخوان نیستم ولی برای شما آرزوی پیشرفت و سربلندی دارم.

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]