طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
کورش گلنام

مهندس طبرزدی یک بار دیگردست به کار دلیرانه ای زده و از درون زندان آشکارا از علی خامنه ای ودستگاه بیداد گر اسلامی زیر فرمان او درخواستی مبنی بر شکایت رسمی به دادگاهی جهانی ارائه داده است.  چندی پیش نیز آیت الله شرافتمندودر بند، کاظمینی بروجردی، در نامه ای از بیدادگری حکومت اسلامی به دبیر کل سازمان ملل شکایت برده بود. تفاوت این بار در این است که طبرزدی از وکیلان ایرانی خواسته است که یه شکلی رسمی شکایت او از علی خامنه ای را در دادگاهی جهانی پی گیری کنند:

"من رسما شکایت خود علیه آقای علی خامنه ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی را تقدیم محاکم بین المللی نموده از شما وکلای محترم و هر انسان آزاده ی دیگر، درخواست کمک می کنم تا این دادخواست، مسیر قانونی و حقوقی لازمه را طی کرده و به صورت موثر پی گیری شود" بخشی از درخواست رسمی طبرزدی

مبارز دربند طبرزدی، هم از وکیلان شرافتمند در درون ایران درخواست پیگیری شکایت خود را نموده:

"وکلای مدافع محترم؛
بانوان گیتی پورفاضل، نسرین ستوده و آقایان محمد اولیایی فرد، خلیل بهرامیان ، محمد علی دادخواه ،جهانگیر محمودی"،

هم از وکیلان مبارز برون مرز:

" از خانم ها مهرانگيز کار، شيرين عبادی و آقايان عبدالکريم لاهيجی، محمد مصطفايی و ساير وکلای بين المللی و نهادهای مربوطه و حقوق بشری "

و هم از"هر انسان آزاده ای" ..

 همه با نام این وکیل ها ی با وجدان ایرانی آشنا بوده و می دانیم که آنان هر یک به سهم وبه گونه خود، سال ها است که برای رهایی زندانیان، چه سیاسی وچه عادی، کوشش های فروان انسان دوستانه ای به کار برده وهر یک نیز بارها مورد همه گونه فشار و آزار قرار گرفته، بازداشت و زندان شده اند. در این میان تنی چند از آنان نیز مجبوربه ترک میهن شده اند.

  هم اکنون وکیل شرافتمند نسیرن ستوده که یکی از وکیلانی است که خطاب طبرزدی به او است خود در شرایطی غیر انسانی و سخت در زندان و دور از همسروفرزندان خود به سر برده وبه تازگی وپس ازمدت ها، اعتصاب غذای خود را شکسته است؛ محمد علی دادخواه(که او نیزچون بانو ستوده ازوکیلان طبرزدی بوده است) نیز هم اکنون گرفتار پرونده سازی دروغین حکومت بر علیه خود بوده، پس از 67 روز بازداشت وآزادی از زندان به قید وثیقه ای سنگین، بتازگی درتاریخ 25 مهرماه دردادگاهی فرمایشی حضوریافته تا در برابر اتهام های واهی و ساختگی ازخود دفاع نماید. گفته شده است که حکم دادگاه در باره این پرونده ساختگی و اتهام هابه او به زودی اعلام می شود.

با توجه به روزگارامروزایران وتنگناهای شدیدی که وکیلان ومبارزان درایران هر روز با آن دست به گریبان هستند، بخش مهم پی گیری شکایت طبرزدی، که در حقیقت می تواند شکایت شمار فراوانی از زندانیان ایرانی چه سیاسی وجه عادی از بیدادگری های جمهوری اسلامی وشخص علی خامنه ای باشد، بر عهده  وکیلان ایرانی و دیگرهم میهنان مبارزوآزادی خواه در برون مرز قرار می گیرد.

نگارنده به عنوان یک کوشنده ایرانی از بانوان گرامی مهر انگیزکارو شیرین عبادی، جنابان عبدالکریم لاهیحی ومحمد مصطفایی به سهم ناچیزخود در خواست پیگیری همه جانبه دادخواست وشکایت مهندس طبرزدی را دارد. به راستی چه راه دیگری در برابر این اندازه بی قانونی ووابستگی مطلق دستگاه قضایی ایران به رهبرخود خوانده وبیت خوش نام او برای اسیران بی پناه وخانواده های آنان وجود دارد ؟ نگارنده به این وکیل های گرامی پیشنهاد می دهد که در پی گیری دادخواست رسمی مهندس طبرزدی، نامه ای سرگشاده برای دبیر کل سازمان ملل ویا هر سازمان دیگری که درست تر می دانند تهیه نموده، از همه ایرانیان وآزادی خواهان در سراسر جهان بخواهند که ازآن پشتیبانی نموده وآن را امضا نمایند. تا چه زمانی می باید این همه بیداد وستم بر هم میهنان ما در درون میهن را دید وشاهد بود؟در کجای دنیا فردی نا شایست، خود خواه وجنایت پیشه زیرنام خدا ومسلمانی، می تواند خود را فرمانروای مطلق فرا قانونی بر بیش از هفتاد میلیون تن بداند؟ کوشندگان در جنبش سبزچه در درون وچه در برون ایران با هر باوری که هستند راهی جز هم گامی وپشتیبانی از یکدیگر و برنامه ریزی ای همه جانبه برای پایان دادن به این وضع ضد انسانی، شرم آور وحقارت آمیز ندارند. مردم ایران به چه زبانی بگویندکه از حکومت اسلامی بیزارندو خواستاردموکراسی، آزادی وجدایی کامل دین از قدرت وحکومت هستند. هرچه زمان بگذرد میزان ویرانی ها وخطر بر پا نمودن جنگ ودرگیری از سوی این دیوانگان شکست خورده که در درون وبیرون از ایران به تمام معنا رسوا ومنزوی شده اند، بیشتر وبیشتر می شود. نمایش های سفررئیس جمهور کودتا به لبنان ورهبرکودتاچی او به قم با هزینه های سرسام آور را می باید در همین راستا ودست وپا زدن برای اعتبار بخشیدن به خود، دیدو ارزیابی نمود.  همه به خوبی آگاه هستیم که این نمایشهای کودکانه به لطف پول وباج دادن به این وآن شکل می گیرد. روشن نیست آقایان با این روش های شناخته شده، بی اعتبار ومسخره چه کسی را می توانند بفریبند! مردم در گرانی وحشتناک وبی سروسامانی و نا امنی دست وپا می زنند ورهبر و رئیس جمهور نادان و دست نشانده او سرمایه های مردم ایران را به شکل های گوناگون برای نگاه داشت قدرت خود بباد می دهند.

اگربتوان شکایت رسمی مهندس حشمت طبرزدی را به کارزاری جهانی تبدیل نمود، برای یاری به دیگرزندانیان وشکنجه شدگان در زندان ها، قربانبان و خانواده های آنان نیز گام بزرگی بر داشته شده است. اگرپی گیری کار با همکاری همه هم میهنان، هر یک در اندازه توان خود، انجام بگیرد،  شاید بتوان شاهد برپایی دادگاهی جهانی برای محاکمه علی خامنه ای بود. این کار شدنی است. وکیل های محترم و خوانندگان گرامی می توانند یکبار دیگر گزارش بنیاد زنده یاد برومند در باره بررسی قاضی جفری رابرتسون را بخوانند که در آن شدنی بودن و چگونگی راه محاکمه سران حکومت اسلامی و علی خامنه ای حتا هم امروز نیزکه حاکم هستند، نشان داده شده است. محکومیت جهانی حسن البشیر که هم اکنون در قدرت است و برای نخستین بار در جهان انجام گرفته است، نمونه خوبی در این مورد است. نگارنده در باره گزارش بنیاد زنده یاد برومند وبررسی قاضی رابرتسون نوشته ای منتشر نمود که خوانندگان گرامی اگربخواهند می توانند آن را در یکی از آدرس های زیر بخوانند:

 

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=2&ni=12220

http://pezhvakeiran.com/page1.php?id=24832

 

 

کوروش گلنام

چهار شنبه 5 آبان 1389 ـ 27 اکتبر 2010

 

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]