دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد
کورش گلنام

 

بخش نخست

چرخش سیاست در آمریکا و شمار زیادی از کشورهای اروپایی به سوی نیروهای راست، اگر در هلند و فرانسه با دست نیافتن نمایندگانشان به قدرت پایان پذیرفت، ولی برای نمونه در فرانسه بر پایگاه اجتماعی "ماری لپن" و حزبش "جبهه ملی" افزود که پی آمدهایی را در آینده سیاست فرانسه دست کم در سیاست های درونی فرانسه در پی خواهد داشت. در فرانسه نیز چون در آمریکا، مردم از سیستم سنتی و رفتار و برخوردهای کلیشه ای نامزدهای حزب ها ی سنتی خسته شده بودند و بر همین پایه بود که در میان شگفتی، چهره ای مستقل و نوپا توانست به پیروزی دست یابد. در سوئد ولی وضع بسیار پیچیده تر و سخت تر از هلند، فرانسه و یا آمریکا شده است و بی گمان در گزینش پارلمانی/کمونی سال آینده این کشور می باید چشم براه رویدادهای شگفت انگیزتری بود.

دگرگونی های اجتماعی

سوئد گرفتار در چنگال خشونت، بزه کاری، تجاوز، کلاه برداری و.... روز بروز بیشتر!

شاید برای بسیاری باورکردنش آسان نباشد که سوئد، کشوری پیشرفته، آرام و توانا چه از دید مالی چه اقتصادی و علمی، چه فرهنگی و اجتماعی با مردمانی گشاده رو و مهربان که در گذشته با آغوشی باز پناهندگان و مهاجران از کشورهای گوناگون به ویژه آفریقا، خاورمیانه و کشورهای ورشکسته شوروی پیشین در اروپا را می پذیرفت، امروز در چنگال گروه های بزرگ بزه کار و مافیایی در به ویژه سه شهر بزرگ سوئد: استکهلم، مالمو و گوتنبرگ گرفتار شده است. اکنون دیگر تیترهای رسانه های همگانی درباره آدمکشی، تجاوز و کلاه برداری روزمره شده است و این باندهای مافیایی، که در بیشترین شمار خود از مهاجران هستند، حتا در روز روشن بی پروا در خیابان ها به یکدیگر شلیک کرده، آدم می کشند و نا امنی به وجود می آورند و بر سر دایره نفوذ خود در میدان کلاه برداری، قاچاق، باج گیری و   ... با یکدیگر مبارزه کرده و درگیر هستند.

سرچشمه این نابسامانی ها، نا همآهنگی های فرهنگی میان مهاجران و پناهندگان با جامعه پذیرنده است که بیشتر از کشورهایی با پیشرفت هایی اندک، مسلمانان از کشورهای گوناگون و یا حتا اروپائیانی وابسته به شوروی پیشین چون یوگسلاوی، لهستان اند که از رفتار درستی بر خوردار نبوده و در جامعه خود به پنهان کاری، تقلب و ریا کاری خو کرده اند. ساده انگاری، درک نادرست مسئولان حکومتی و قانونمداری سوئدیها در برخورد با پناهندگان و مهاجران و گشودن یکباره همه درها بر روی مردمانی که اندک درک درستی از آزادی، قانون مداری، راست گویی، راست کرداری و پایبندی به رفتار و منش درست اجتماعی نداشته و بدان خو نگرفته اند(نگارنده نیز یکی از آن ها)، نتیجه اش همین است که امروز در سوئد می بینیم! سرزمینی که شوربختانه دیگر هرگز نمی تواند امنیت و آسایش پیشین خود را به دست آورد!

دامنه گسترده تر گرفتاری ها

گرفتاری های امروز سوئد ولی تنها خشونت، بزه کاریهای گوناگون از آن میان نرخ رو به افزایش تجاوز به زنان و دختران و کلاه برداری هایی که هر روز نیز بر بر دامنه آن افزوده می شود، نیست و بسیار گسترده تراست. نارسایی و نا خشنودی مردم سوئد گذشته از نا امنی رو به افزایش و شگفت آور، همه جا در زمینه های گوناگون دیگر نیز به چشم می خورد. چند نمونه:

ـ وضع نامناسب بهداری ها و بیمارستان ها که سخت با کمبود پزشک و پرستار دست بگریبانند و این نارسایی بر کارکنان زحمت کش این بخش، که شماری گاه می باید ساعت ها کار افزوده داشته و بیش از هشت ساعت کار کنند و بیماران که می باید زمان دراز تری چشم براه مداوای خود باشند، فشار سنگینی وارد می آورد؛

ـ گرفتاری در آموزشگاه ها و افت چشم گیر بازده آموزشی شاگردان دبستان ها و دبیرستان ها، پایین آمدن شمار خواستاران کارِ آموزگاری به سبب افزایش لاابالی گری و خشونت دانش آموزان در آموزشگاه ها به ویژه آن جا که میزان مهاجران بالاست که خود روندی نگران کننده به وجود آورده است. در این باره باید افزود که: سود جویی وکلاه برداری حتا کانون های آموزشی سوئد را نیز آلوده نموده است. به یک نمونه باورنکردنی که برای نخستین بار در تاریخ سوئد روی داده است توجه کنید:  لو رفتن و فروش پرسش های آزمون ورودی به دانشگاه ها در چند سال گذشته ! فراهم بودن زمینه تقلب در آزمون ها با استفاده از تکنیک روز و کاربرد موبایل و دیگر امکانهای رایانه ای بر درد سرها افزوده است. آش چنان شور شده است که حتا در نمونه هایی، در آزمون سال آخر دبیرستان ها نیز پرسش ها با زد و بند و یا سود جویی آموزگاری پیش از آزمون به دانش آموزانی رسانده شده است و یا شاگردانی در ماده های درسی ای که سست بوده و نمی بایست پذیرفته می شدند، پوئن پذیرش گرفته اند، رویدادی که در جامعه سوئد شوک آور بوده است؛

ـ اعتیاد به ویژه در میان جوانان و قاچاق قرص و گردهای گوناگون روان گردان وسیله باندهای مافیایی؛

ـ شمار اندک پلیس و ناتوانی آن ها در برابر رسیدگی به انبوه شکایت ها و بزه کاری هایی که روز بروز بر شمار آن افزوده می شود؛

ـ  تهدید پلیس، مقام های دادگاه ها و شاهدانی که خواست آمدن و شرکت در دادگاه را دارند به ویژه در شهرهای بزرگ و آن جا که باندها و یا گروه های مافیایی نیرو دارند؛ 

 ـ رعایت کامل حق شهروندی و اجرای موشکافانه قانون در دادگاه ها که از سویی در موردهای فراوانی به بهره وری بزه کاران از قانونمداری ها و یافتن راه های ساده برای فرار از محکومیت انجامیده و از سوی دیگر سبب در تنگنا قرار گرفتن قاضیان در دادن محکومیت های درخور و سنگین به بزه کاران با پیشینه بزه کاری های گوناگون شده است؛

ـ  امکان های خوب زندان ها، که به روشنی باید گفت که بیشترین شمار زندانیان آن ها از غیر سوئدی ها هستند و چنان که آمد رعایت کامل قانون که زندان را به جایی برای آسایش، بی خیالی و بی پروایی بیشتر بزه کاران تبدیل نموده است(شاید همیشه چنین نباشد، کسی به ناراست محکوم شود و یا مأمور و مسئولی رفتار نامناسب و غیر قانونی داشته باشد ولی میزان چنین رخدادهایی در سوئد اندک است) و انبوهی از ناهنجاری های دیگر که گریبانگیر جامعه سوئد شده است.

این ها نمونه هایی از نابسامانی ها اجتماعی در سوئد امروز است ولی این را هم باید افزود که به سبب زیرساخت های درست سوئد، هنوز هم کسانی امیدوارند که ترن در راه بیرون رفتن از ریل درست در جامعه را دوباره به راه راست باز گردانند و در این باره همه گونه کوشش می کنند که در جای خود ارج و ارزش دارد ولی از دید نگارنده آسیب ها چنان گسترده شده است که مبارزه برای ریشه کن کردن آن ها اکنون دیگر بسیار دیر شده است و با روند پیش رو، آینده سوئد زیر نشانه پرسشی بزرگ قرار گرفته است.

پایان بخش نخست  

در بخش دوم این نوشته به بررسی دگرگونی های بزرگ سیاسی و حزب های سوئد به ویژه حزب دست راستی "دمکرات های سوئد"(1) و پیشرفت شگفت انگیز آن، پرداخته خواهد شد.

 

کوروش گلنام

دوشنبه 19 تیر 1396 ـ 10 ژوئیه 2017

 زیر نویس:

Sverigedemokraterna - 1 

 

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]