دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد
کورش گلنام

 

بخش نخست

چرخش سیاست در آمریکا و شمار زیادی از کشورهای اروپایی به سوی نیروهای راست، اگر در هلند و فرانسه با دست نیافتن نمایندگانشان به قدرت پایان پذیرفت، ولی برای نمونه در فرانسه بر پایگاه اجتماعی "ماری لپن" و حزبش "جبهه ملی" افزود که پی آمدهایی را در آینده سیاست فرانسه دست کم در سیاست های درونی فرانسه در پی خواهد داشت. در فرانسه نیز چون در آمریکا، مردم از سیستم سنتی و رفتار و برخوردهای کلیشه ای نامزدهای حزب ها ی سنتی خسته شده بودند و بر همین پایه بود که در میان شگفتی، چهره ای مستقل و نوپا توانست به پیروزی دست یابد. در سوئد ولی وضع بسیار پیچیده تر و سخت تر از هلند، فرانسه و یا آمریکا شده است و بی گمان در گزینش پارلمانی/کمونی سال آینده این کشور می باید چشم براه رویدادهای شگفت انگیزتری بود.

دگرگونی های اجتماعی

سوئد گرفتار در چنگال خشونت، بزه کاری، تجاوز، کلاه برداری و.... روز بروز بیشتر!

شاید برای بسیاری باورکردنش آسان نباشد که سوئد، کشوری پیشرفته، آرام و توانا چه از دید مالی چه اقتصادی و علمی، چه فرهنگی و اجتماعی با مردمانی گشاده رو و مهربان که در گذشته با آغوشی باز پناهندگان و مهاجران از کشورهای گوناگون به ویژه آفریقا، خاورمیانه و کشورهای ورشکسته شوروی پیشین در اروپا را می پذیرفت، امروز در چنگال گروه های بزرگ بزه کار و مافیایی در به ویژه سه شهر بزرگ سوئد: استکهلم، مالمو و گوتنبرگ گرفتار شده است. اکنون دیگر تیترهای رسانه های همگانی درباره آدمکشی، تجاوز و کلاه برداری روزمره شده است و این باندهای مافیایی، که در بیشترین شمار خود از مهاجران هستند، حتا در روز روشن بی پروا در خیابان ها به یکدیگر شلیک کرده، آدم می کشند و نا امنی به وجود می آورند و بر سر دایره نفوذ خود در میدان کلاه برداری، قاچاق، باج گیری و   ... با یکدیگر مبارزه کرده و درگیر هستند.

سرچشمه این نابسامانی ها، نا همآهنگی های فرهنگی میان مهاجران و پناهندگان با جامعه پذیرنده است که بیشتر از کشورهایی با پیشرفت هایی اندک، مسلمانان از کشورهای گوناگون و یا حتا اروپائیانی وابسته به شوروی پیشین چون یوگسلاوی، لهستان اند که از رفتار درستی بر خوردار نبوده و در جامعه خود به پنهان کاری، تقلب و ریا کاری خو کرده اند. ساده انگاری، درک نادرست مسئولان حکومتی و قانونمداری سوئدیها در برخورد با پناهندگان و مهاجران و گشودن یکباره همه درها بر روی مردمانی که اندک درک درستی از آزادی، قانون مداری، راست گویی، راست کرداری و پایبندی به رفتار و منش درست اجتماعی نداشته و بدان خو نگرفته اند(نگارنده نیز یکی از آن ها)، نتیجه اش همین است که امروز در سوئد می بینیم! سرزمینی که شوربختانه دیگر هرگز نمی تواند امنیت و آسایش پیشین خود را به دست آورد!

دامنه گسترده تر گرفتاری ها

گرفتاری های امروز سوئد ولی تنها خشونت، بزه کاریهای گوناگون از آن میان نرخ رو به افزایش تجاوز به زنان و دختران و کلاه برداری هایی که هر روز نیز بر بر دامنه آن افزوده می شود، نیست و بسیار گسترده تراست. نارسایی و نا خشنودی مردم سوئد گذشته از نا امنی رو به افزایش و شگفت آور، همه جا در زمینه های گوناگون دیگر نیز به چشم می خورد. چند نمونه:

ـ وضع نامناسب بهداری ها و بیمارستان ها که سخت با کمبود پزشک و پرستار دست بگریبانند و این نارسایی بر کارکنان زحمت کش این بخش، که شماری گاه می باید ساعت ها کار افزوده داشته و بیش از هشت ساعت کار کنند و بیماران که می باید زمان دراز تری چشم براه مداوای خود باشند، فشار سنگینی وارد می آورد؛

ـ گرفتاری در آموزشگاه ها و افت چشم گیر بازده آموزشی شاگردان دبستان ها و دبیرستان ها، پایین آمدن شمار خواستاران کارِ آموزگاری به سبب افزایش لاابالی گری و خشونت دانش آموزان در آموزشگاه ها به ویژه آن جا که میزان مهاجران بالاست که خود روندی نگران کننده به وجود آورده است. در این باره باید افزود که: سود جویی وکلاه برداری حتا کانون های آموزشی سوئد را نیز آلوده نموده است. به یک نمونه باورنکردنی که برای نخستین بار در تاریخ سوئد روی داده است توجه کنید:  لو رفتن و فروش پرسش های آزمون ورودی به دانشگاه ها در چند سال گذشته ! فراهم بودن زمینه تقلب در آزمون ها با استفاده از تکنیک روز و کاربرد موبایل و دیگر امکانهای رایانه ای بر درد سرها افزوده است. آش چنان شور شده است که حتا در نمونه هایی، در آزمون سال آخر دبیرستان ها نیز پرسش ها با زد و بند و یا سود جویی آموزگاری پیش از آزمون به دانش آموزانی رسانده شده است و یا شاگردانی در ماده های درسی ای که سست بوده و نمی بایست پذیرفته می شدند، پوئن پذیرش گرفته اند، رویدادی که در جامعه سوئد شوک آور بوده است؛

ـ اعتیاد به ویژه در میان جوانان و قاچاق قرص و گردهای گوناگون روان گردان وسیله باندهای مافیایی؛

ـ شمار اندک پلیس و ناتوانی آن ها در برابر رسیدگی به انبوه شکایت ها و بزه کاری هایی که روز بروز بر شمار آن افزوده می شود؛

ـ  تهدید پلیس، مقام های دادگاه ها و شاهدانی که خواست آمدن و شرکت در دادگاه را دارند به ویژه در شهرهای بزرگ و آن جا که باندها و یا گروه های مافیایی نیرو دارند؛ 

 ـ رعایت کامل حق شهروندی و اجرای موشکافانه قانون در دادگاه ها که از سویی در موردهای فراوانی به بهره وری بزه کاران از قانونمداری ها و یافتن راه های ساده برای فرار از محکومیت انجامیده و از سوی دیگر سبب در تنگنا قرار گرفتن قاضیان در دادن محکومیت های درخور و سنگین به بزه کاران با پیشینه بزه کاری های گوناگون شده است؛

ـ  امکان های خوب زندان ها، که به روشنی باید گفت که بیشترین شمار زندانیان آن ها از غیر سوئدی ها هستند و چنان که آمد رعایت کامل قانون که زندان را به جایی برای آسایش، بی خیالی و بی پروایی بیشتر بزه کاران تبدیل نموده است(شاید همیشه چنین نباشد، کسی به ناراست محکوم شود و یا مأمور و مسئولی رفتار نامناسب و غیر قانونی داشته باشد ولی میزان چنین رخدادهایی در سوئد اندک است) و انبوهی از ناهنجاری های دیگر که گریبانگیر جامعه سوئد شده است.

این ها نمونه هایی از نابسامانی ها اجتماعی در سوئد امروز است ولی این را هم باید افزود که به سبب زیرساخت های درست سوئد، هنوز هم کسانی امیدوارند که ترن در راه بیرون رفتن از ریل درست در جامعه را دوباره به راه راست باز گردانند و در این باره همه گونه کوشش می کنند که در جای خود ارج و ارزش دارد ولی از دید نگارنده آسیب ها چنان گسترده شده است که مبارزه برای ریشه کن کردن آن ها اکنون دیگر بسیار دیر شده است و با روند پیش رو، آینده سوئد زیر نشانه پرسشی بزرگ قرار گرفته است.

پایان بخش نخست  

در بخش دوم این نوشته به بررسی دگرگونی های بزرگ سیاسی و حزب های سوئد به ویژه حزب دست راستی "دمکرات های سوئد"(1) و پیشرفت شگفت انگیز آن، پرداخته خواهد شد.

 

کوروش گلنام

دوشنبه 19 تیر 1396 ـ 10 ژوئیه 2017

 زیر نویس:

Sverigedemokraterna - 1 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد
*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"