خود زنی
کورش گلنام

 

1 ـ در گذشته بودند لات ها و چاقو کشانی که به هنگام درگیری و دعوا، دیگری را چاقو می زدند و برای فرار از مجازات و فریب مأموران شهربانی و  دادگاه ها، استادانه یک، دو ضربه نه چندان کاری نیز به سر و گردن خود وارد می آوردند تا که چاقو زدن به دیگری را دفاع از خود بنامند. این رفتار لات ها را "خودزنی" می گفتند. این چنین لات ها به ویژه برای کلانتری های محل خود به خوبی شناخته شده بودند. خود زنی گذشته از این که گاه به یاری این لات ها آمده و آنان را از مجازات در خور رهایی می داد دو مزیت خوب دیگر نیز برای این لات ها داشت: یکی اینکه جای زخم ها بر سر و روی آن ها، مقام و مرتبه اشان را بین دیگر لات ها بالا می برد(هر چه جای رد چاقو بر سر و گردن و صورت بیشتر، اُبُهت آنان نیز بیشتر) و هم میان مردم عادی ترس و وحشت از آن ها را افزایش داده و هر چه بیشتر از نزدیکی و درگیری با چنین آدم ها دوری می کردند.

2 ـ رویداد تروریستی وحشتناک در اهواز، از دید من همین حکایت "خود زنی" از سوی حکومت مافیایی ایران بوده است و من در این راستا با بیانیه برای نمونه "شورای دمکراسی خواهان ایران" و یا دیگرانی که بر این خود زنی تاکید نموده اند، همخوان هستم با این افزوده که من نه  این گروه و یا دیگر گروه ها که در بیانیه خود به درستی بر این نکته انگشت نهاده اند را می شناسم و نه هیچ گونه تماسی با آن ها دارم.

3 ـ نگارنده در نوشته پیشین خود نیز بر این امر تاکید داشت که ماهیت مافیایی حکومت اسلامی چنان تبهکارانه است که حتا نمی توان آن را با هیچ سازمان مافیایی شناخته شده برابری داد. برای این حکومت، نابود کردن شماری از "خودی ها" و یا مردم عادیِ بی خبر، هر گاه که نیاز باشد و برای ماندگاری و یا پیش برد سیاست های خود بدان نیاز داشته باشد، از اندک اهمیت ممکن بر خوردار است. این حکومتی است که دروغ، ریا، خشونت، شکنجه، کشتار، سرکوب و آزار در هر جا که بتواند چه در درون و چه بیرون از ایران، درونمایه و ذات وجودیش است.

4 ـ تاسف بار است که پس از چهل سال، شماری از هم میهنان کوشنده هنوز به ماهیت واقعی این حکومت تبهکار پی نبرده اند. آن ها فکر می کنند این حکومت نمی تواند با داعش نیز در ارتباط باشد و یا بنام داعش دست به بمب گذاری و کشتار در ایران زده و با نفوذی های خود آن را بنام داعش اعلام نکند! خوشبختانه در همه مورد ها دُم خروس بیرون زده است. نه آن یورش به مجلس و به گور خمینی و نه این آخرین جنایت، سازمان دهش داعش نبوده است زیرا هیچ یک از رفتار ها و حرکت های آنان با شیوه همیشگی کار داعش همآهنگی و همسویی ندارد. نه از پرچم آن ها خبری هست، نه از خواندن آیات قرآن و نه شعارهای تند مذهبی و تهدید به کشتار همه کفار. روشن است که سازمان اصلی داعش از انتساب این جنایت به خود خوشحال نیز شده و اعتراضی هم نکرده و نخواهد نمود چون تبلیغی مُفت و مجانی برای وجود و نیرومندی این آدمکشان است. این را حکومت از پیش حساب نموده بوده ولی ناشیانه!

5 ـ برای شماری از هم میهنان شاید پذیرشش سخت باشد ولی مگر بار نخست است که چنین جنایت ها از حکومت اسلامی و رهبر معظم برای گمراه نمودن و مظلوم نمایی در میان مردم ایران و جهان، سر می زند؟ مگر هم اکنون حکومت در همآن حال که با حکومت افغانستان، که آن را دولت برادر می نامد، در ارتباط و مراوده است برای رسیدن به هدف های شوم خود در منطقه، به طالبان  یاری نمی رساند و با آنها که دشمن حکومت کنونی افغانستان هستند، ارتباط ندارد؟ مگر این ها از آغاز با آدمکشی(آتش زدن سینما رکس آبادان)، دروغ و ریاکاری بر مسند قدرت ننشسته اند؟ مگر در حرم به قول خودشان "مقدس امام رضا" بمب نگذاشتند و آن را بنام مجاهدین ننامیدند و سه جوان زندانی را زیر شکنجه وادار به اعتراف و سپس اعدام نکردند؟ مگر پسر امامشان را نکشتند و امروز حتا از کشتن رفسنجانی سخن در میان نیست؟ مگر در سال 87 برنامه ریزی نکرده بودند تا حتا در چند ایستگاه مترو بمب گذاری کنند تا با استفاده از ایجاد بلبشو و تبلیغِ بر این امر که جنایت کار مخالفان است، براحتی خیزش مردم را سرکوب کنند؟ نوار این جلسه محرمانه که به بیرون درز یافت و منتشر شد. مگر بنام اسراییل شماری را بنام "دانشمندان اتمی" به قتل نرساندند؟ (محبوبه حسین پور خواهر یکی از این دانشمندان ـ اردشیر حسین پور ـ شاهد زنده ماجرا، هم اکنون در بیرون از کشور است و بارها در این باره نوشته و گفته است که چگونه مأمورانِ حکومت، برادرش را کشتند). سقوط هواپیما و هلی کوپتر فرماندهان سپاه و ارتش که بویی از مخالفت آن ها شنیده شده بود که افسانه نیست! افشاگری تازه جناب احمد منتظری در باره جاسازی مواد منفجره وسیله سپاه پاسداران در ساک های حاجیان بدون آگاهی آن ها برای انفجار در بین زیارت کنندگان و متهم نمودن  بنام عربستان به انجام آن هم اینک روی وب سایت ها از آن میان "گویا" هست. به این لینک ها از جلسه های محرمانه سپاه و بسیج توجه کنید:

پیش از آخرین انتخابات( 2،25 دقیقه)

https://www.youtube.com/watch?v=EVpl3Qr-YdQ

در باره سرکوب دانشجویان در تبریز و تهران(8 دقیقه):

https://www.youtube.com/watch?v=z6C2G3XlWyM

یک نمونه از شیوه های کار حکومت حتا در بیرون از ایران(2،01دقیقه):

https://www.youtube.com/watch?v=zsroptZTSfk

  

6 ـ  نگاهی به رفتار حکومت در همین زمان کوتاه پس از این رویداد جنایتکارانه، نشاندهنده این واقعیت است که همه در راستای هدف های تبهکارانه از پیش ترسیم شده حکومت اسلامی انجام گرفته است. هدف حکومت چون همیشه چند سویه بوده است:

ـ مظلوم نمایی و خود را قربانی تروریست نامیدن درست در آستانه سفر روحانی به اروپا و سپس نشست سازمان ملل تا سرکوب ها در ایران و تجاوز به کشورهای دیگر را توجیه کنند؛

ـ دست باز داشتن برای سرکوب بیشتر در درون ایران و دستگیری فله ای کوشندگان و مخالفان؛

ـ به بهانه سرکوب داعش، به وجود آوردن امکان قدرت نمایی در برابر اروپا و آمریکا با تکیه بر توان موشکی خود. موشک پرانی های دو روز گذشته به سوریه گویاتر از آنست که در آن تردید شود. پیش از آن نیز که با پرتاپ چند موشک به مقر حزب دمکرات به جنایت در کردستان عراق دست زده بودند. هفته پیش سند محرمانه خرابکاری سپاه در بین گروهای کرد در کردستان عراق نیز که منتشر شد.

***

ولی همه این رویدادها نشان از سستی و هراس حکومت چه از وضع درونی ایران و چه موقعیت بسیار ضعیف و لرزان و بدنامی گسترده در بیرون از کشور و در سطح جهان است. این خود زنی حکومت نه تنها چیزی را به سود حکومت دگرگون نمی سازد که وضعش را بیش از بیش بحرانی تر خواهد نمود. ماه که همیشه در زیر ابر پنهان نمی ماند!

 

کوروش گلنام

سه شنبه 10 مهر 1397 ـ 2 اکتبر 2018

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]