PEZHVAKEIRAN.COM قیام ۱۴۰۱مهسا/ چه باید کرد؟
 

قیام ۱۴۰۱مهسا/ چه باید کرد؟
بهروز ریحانی

ایرانزمین سرتاسر خیزش، قیام و جنبش شده است. جهان به فریاد امد و در ابعاد گسترده خبردار شد که حکومت ملایان همچون یک اشغالگروحشی با نوجوانان ، جوانان و مردم ایران رفتار میکند. قیام فراگیر 1401 که با قتل بیرحمانه مهسا امینی جرقه آن زده شد بسرعت و در ابعادی شگفت انگیز و باورنکردنی از یک طرف مردم ایران را همبسته کرد و از طرفی حکومت جمهوری اسلامی را درسراشیب سرنگونی قرار داد. دولت ها، سیاستمداران ایرانی و خارجی، تحلیلگران سیاسی-امینی از قیام سراسری مردم، بویژه زنان و نوجوانان شگفت زده و غافلگیر شدند.
اما ویژگیهای این قیام چیست؟ همبستگی و یکپارچگی
در43 سال حکومت آخوندی، قیام ها و خیزش های زیادی بوقوع پیوست و پا گرفت، هیچکدام به اندازه قیام جاری مردم را اینچنین متحد و همبسته نکرده بود. نوجوان و جوان، دختر و پسر، زن و مرد، ترک، کرد، لر، بلوچ، آذری ...، در برابر ظلم و ستم حکومت یک تن واحد شدند. این همبستگی نشان داد که جمهوری اسلامی مورد نفرت اکثریت مطلق ملت ایران میباشد و منفور عام و خاص است.
سرکوب و خیزش زنان
خمینی بعد از به قدرت رسیدن یکی از اصلیترین سیاستهای ضد انسانی اش سرکوب و تحقیر بی وقفه زنان بود. او و اطرافیانش که از اعماق تاریخ سر بر آورده بودند با گسیل چماقداران و با شعار یا روسری یا تو سری دختران و زنان را مورد شدیدترین سرکوبها قرار دادند. زن در دیدگاه حکومتگران جنس دوم محسوب میشود و ویژگی اصلی انها زن ستیزی بوده و هست با این وجود حکومت ولایت فقیه نتوانست حریف زنان ایران زمین شود. شاهد این ادعا همین جنبش بزرگ کنونی میباشد. حال این دختران و زنان میباشند که روزانه در خیابان، مدرسه و دانشگاه شعار مرگ بر دیکتاتورو خامنه ای سر میدهند و با شهامت و شجاعت حجاب اجباری را که مظهر سرکوبشان بوده و هست را پس میزنند.
حمایت سلبرتی های داخلی
در هیچکدام از قیام ها و جنبش های سالیان گذشته همچون خیزش کنونی هنرمندان، ورزشکاران، نویسندگان، شعرا ... در این ابعاد و اینچنین در حمایت از خواسته های مردم به صحنه نیآمده بودند. با وجود تهدیدات، محرومیت ها و بازداشتها، این قشر جامعه بطور بیسابقه ای علیه جنایات حکومت موضعگیری کرده و وارد صحنه شدند. خواننده ها سرود آزادی سر دادند و ورزشکاران به امکانات مالی خودشان پشت پا زدند تا قهرمانان مردمشان باشند.
قطع کامل اینترنت
جمهوری اسلامی از ترس و وحشت سرنگونی، اینترنت را در سراسر ایران قطع کرد، با این کار قصد دارد سازماندهی بین معترضین را قطع و از گسترش تظاهرات و اعتراضات جلوگیری کند تا بتواند هر چه بیشتر به کشتار دست بزند. قطع کامل اینترنت نشانه ضعف مطلق رژیمی میباشد که در هراس از واژگون شدن، پی میلیارها ضرر اقتصادی را به تن مالیده است. اینبار قطع اینترنت تشت رسوایی آخوندهای سفله را بر بام جهان رساند. جمهوری اسلامی از این کار طرفی نخواهد بست. باید به سید علی خامنه ای گفت اینترنت را قطع میکنی با خشم خروشان دختران و پسران عاصی چه خواهی کرد که خرخره ات را گرفته اند.
خواست و شعار تظاهرکنندگان
در قیام جاری شعارهای زیادی از طرف اقشار مختلف داده میشود، اما همه مردم در یک خواسته و شعار اشتراک مساعی دارند مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی. چکیده این میشود سرنگونی. مردم ایران به کمتر از سرنگونی تام و تمام راضی نیستند. در این رژیم، نرم تن و سخت سر، اصولگرا و اصلاح طلب آزمایش خودشان را پس داده اند و مردم آگاه ایران بدرستی تمامیت این رژیم فاسد، دزد، غارتگر و سرکوبگر را نفی میکنند.
خیزش ایران، حمایت ها و شرایط بین المللی
در قیامهای 88، 96، 98 هیچگاه دولت ها، سیاستمداران، نمایندگان پارلمان ها، سلبریتی های ورزشی و هنری، نویسندگان، شعرا، دانشگاهیان و ... اینچنین از مردم ایران حمایت نکرده و حکومت آخوندی را محکوم نکرده بودند. تداوم اعتراضات در داخل و تظاهرات ایرانیان در ده ها کشور جهان باعث شد دولتهایی که سالیان دراز چشمشان را بر جنایات جمهوری اسلامی بسته بودند را وادار به موضعگیری کند. اعتراضهای سازمان ملل متحدو ارگانهای بین المللی حقوق بشری به کشتار نوجوانان و کودکان آنچنان سردمداران رژیم را غافلگیر کرد که هر روز به پرت و پلاگویی میپردازند.
چه باید کرد؟ بن بست سرنگونی جمهوری اسلامی چگونه گشوده خواهد شد؟
هیچ فرد و گروه مبارز و آزادیخواهی خواهان خونریزی نمیباشد. مردم ایران خواهان زندگی در صلح و آرامش میباشند. اگر حکومت ولایت فقیه به خواسته های مردم تن دهد بدون تردید ملت ایران ان را خواهند پذیرفت. جنگ و استفاده از سلاح آخرین وسیله ای میباشد که یک انسان و نیروی سیاسی برای خواسته هایش از آن استفاده خواهد کرد. مردم شریف ایران در 43 سال گذشته تمام راههای ممکن و مسالمت آمیز را برای رسیدن به آزادی و یک زندگی معمولی که در آن فقر و گرسنگی جایی نداشته باشد را آزمایش و طی کرده اند. این جمهوری اسلامی است که از خمینی تا خامنه ای مردم را فلاکت و سیاه روزی کشانده است، دختران و پسران نوجوان را با شیوه های ضدانسانی سر به نیست میکند، دختران و زنان را برای یک تار مو بازداشت و روانه زندان میکند. بنابراین در مقابل این رژیم سفاک و ضحاک باید سفت و سخت و استوار ایستاد تا دیگر نتواند مهساها، نیکاها، امیرحسین ها ... را با گلوله درو کند. این رژیم زبان مسالمت و همزیستی صلح آمیز با مردم را نه میفهمد و نه قبول دارد. دروغ و دغل، پشت هم اندازی و ریا و فریب ذاتی حکومت ولایت فقیه میباشدو در برابراین همه جنایت، قساوت، شقاوت و بیرحمی چه باید کرد. البته پاسخ سرنگونی است. اما چطور و چگونه؟
شرایط کنونی ایران کاملا برای واژگون کردن جمهوری اسلامی آماده است. رژیم فقط با زور سرنیزه، بگیرو ببند، بازداشت، زندانی و کشتار سرپا ایستاده. به لحاظ بین المللی و جهانی رژیم هیچگاه اینچنین ایزوله و بی آبرو نبود. دولتهای اروپایی که همیشه سیاست کجدار و مریز را با آخوندها داشنتد حال روزانه سفرای جمهوری اسلامی را برای اعتراض به کشتار مردم ایران احضار میکنند. آمریکا و اروپا سردمداران ومسئولین سرکوب و کشتار در ایران را مورد تحریم های گوناگون قرار داده اند، اینکه در پشت صحنه چه معاملانی با رژیم میکنند، تا زمانیکه جنبش داخل ایران برای تغییر رژیم در جریان است این معاملات با رژیم اهمیت چندانی ندارد. یک راه فقط وجود دارد که عمال جناینکار رژیم را پس زد و در نهایت حکومت ضدبشری را سرنگون کرد و آن مقابله مسلحانه با آن. تمامی راهها، شیوه ها، اسلوب، تظاهراتها، اعتراضات البته بسیار ضروری میباشند اما با یک چنین رژیم وحشی باید مسلحانه مقابله کرد. پاسخ جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته به دادخواهی ها، اعتراضات، اعتصابات و تظاهرات مسالمت آمیز گلوله، حبس و زندان بود. اگر نیرو، جریان، گروه و سازمانی توان این را دارد که پیشاپیش مردم نیروهای سرکوبگر رژیم را به سزای جنایاتشان برساند و مردم و جوانانی که خواهان مسلح شدن هستند را مسلح کنند، این رژیم پوشالی تر از آن است که حتی یک هفته تاب و توان سرکوب داشته باشد و خواهد فهمید اگر کودکان را با تک تیراندازانش هدف قرار دهد در مقابلش نیروی مسلحی قرار دارد که لباس شخصی های امنیتی-اطلاعاتی، بسیجی و پاسداران سیاه دلشان را به سزای اعمالشان خواهند رساند و در آن صورت آخوندهای بزدل دنبال سوراخ موش خواهند گشت. بفرمایید ، این گوی و این میدان. در چند هزار کیلومتری نشستن و بر سر اینکه من آلترناتیو هستم و آن دیگری پایگاه مردمی دارد و ندارد ... هیچ گره ای از مردم بستوه آمده ایران گشوده نخواهد کرد. به زبان ساده از آمریکا و اروپا نه میشود و نه میتوان یک چنین دیکتاتوری ضد بشری را برانداخت. مردم ایران کف خیابانهای تهران و شهرستانها هستند. در خارج از کشور تظاهرات، افشاگریها، فشار به دولتهای خارجی البته بسیار ارزشمند است اما اکنون حضور نیروی پیشتاز در کف خیابانهای ایران سرنوشت این رژیم را تعیین خواهد کرد. تنها کمبود قیام 1401، قیام مهساها، نیکاها، ... حضور و وجود نیروی پیشتاز در داخل ایران میباشد. جریانات، نیروها، سازمانها و احزاب سیاسی خواهان سرنگونی ، بفرمایید جلو، من آنم که رستم بود پهلوان باید پیشاپیش مردم در داخل ایران راهگشای سرنگونی باشد. باید پاسدار، بسیجی ، نیروی انتظامی و لباس شخصی های اطلاعاتی-امنیتی را که از این رژیم کودک کش نگهداری میکنند را با شدیدترین شیوه عقب نشاند. مردم با فداکاری و از جان گذشتگی رو در روی رژیم ایستاده اند ، حال کف خیابان نیروی پیشتازی را میخواهد که چنان سیلی بر بناگوش ولی فقیه و نیروهای سرکوبگرش بزنند که روانه زباله دان تاریخ شوند.
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب بهروز ریحانی در سایت پژواک ایران 

*«زینت‌المجالس» مجاهدین خلق  [2024 Mar] 
*دست‌های چه کسی پشت حملات حماس بود و چرا؟  [2023 Oct] 
*میوه چینی مجاهدین خلق از اعدام «بچه‌های ایران»  [2023 May] 
*یاسمین پهلوی ابوعطا میخواند  [2023 Jan] 
*لالا لالا دیگه بسه گل لاله  [2022 Dec] 
* نقش اصلاح طلبان خامنه ای در انقلاب ۱۴۰۱  [2022 Oct] 
*روایت مرگ ها در قیام ۱۴۰۱  [2022 Oct] 
*قیام ۱۴۰۱مهسا/ چه باید کرد؟  [2022 Oct] 
*ما همه مهسا هستیم  [2022 Sep] 
*آنشلوس اواکراینی ولادیمیر پوتین  [2022 Feb] 
*نعل وارونه زدن مسئول کمیسیون شورای ملی مقاومت  [2021 Dec] 
*سیاست‌های فاجعه بار آمریکا در خاورمیانه  [2021 Aug] 
*سایت‌های مجاهدین خلق، مملو از نشیمنگاه سعید بهبهانی   [2021 Aug] 
*ممنوع‌الخروج   [2021 Aug] 
*خروش خوزستان زرخیز، استیصال ولی فقیه   [2021 Jul] 
*محاکمه یک بازجو و شکنجه‌گر، سؤال از سازمان مجاهدین  [2021 Jun] 
*ترور محس فخری‌زاده و قوانین بین‌الملل   [2020 Nov] 
*شجریان مرغ سحر ایران زمین جاودانه شد  [2020 Oct] 
*حرافی‌های حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل  [2020 Sep] 
*جمهوری اسلامی چرا نوید افکاری را اعدام کرد   [2020 Sep] 
*جای خالی جان بولتون در گردهمایی مجاهدین خلق   [2020 Jul] 
*آخوند خودکشی نمی‌کند   [2020 Jun] 
*پرویز خزایی، دیپلمات سابق فتوای قتل صادر می‌کند  [2020 May] 
*« زندگی کرونایی، انسانها و حیوانات»  [2020 Apr] 
*تحلیلی ازسخنان خامنه ای در نماز جمعه  [2020 Jan] 
*کشتار مسافرین هواپیمایی غلط کردن خامنه ای   [2020 Jan] 
* قاسم سلیمانی «شربت شهادت سر کشید»  [2020 Jan] 
*یک پیام   [2019 Dec] 
*بازداشت یک جنایتکار در سوئد؛ همدستی شورای ملی مقاومت با آخوندها ‏  [2019 Nov] 
*چرا نباید اموال عمومی را تخریب کرد   [2018 Jan] 
*قیام‌های ایران زمین / ویژگی‌های آن   [2018 Jan] 
*مصطفی تاجزاده و «نوار آیت‌الله منتظری»   [2016 Aug] 
*«مسعود رجوی زنده است»  [2016 Jul] 
*گل بود به سبزه نیز آراسته شد   [2016 Jan] 
*موشک باران مجاهدین خلق و دیپلمات «کافه گرانده»  [2015 Nov] 
*تعامل و تقابل وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی  [2015 Apr] 
*«امانتداری» مالی- اخلاقی «تنها آلترناتیو»  [2015 Jan] 
*«بچه‌ام راحت شد»  [2014 Oct] 
*«ارتش اسرائیل باید جایزه نوبل دریافت کند»  [2014 Jul] 
*«نظام جنایت، به یاد غلامرضا خسروی»  [2014 Jun] 
*«نعلین وارونه»  [2014 Feb] 
*تنها آلترناتیو و موزیک رپ  [2014 Jan] 
*توافق هسته‌ای در ژنو یادآور پیمان مونیخ  [2013 Nov] 
* فتواهای سایت آفتابکاران و گرداننده‌ی آن   [2013 Oct] 
*اشتباه تاکتیکی نظام، خطای استراتژیک آمریکا  [2013 Oct] 
*کشتار مجاهدین خلق، سکوت سبزهای وطنی  [2013 Sep] 
*قتل‌عام مجاهدین خلق، هماهنگی کامل  [2013 Sep] 
*«روز از نو روزی از نو»  [2013 Aug] 
*تحلیف حسن روحانی و حضور یک «ولگرد بیکار»  [2013 Jul] 
*دو استعفا و این همه جار و جنجال – بخش آخر  [2013 Jul] 
*دو استعفا و این همه جار و جنجال – بخش دوم  [2013 Jul] 
*گیرافتادن در تونل اتمی آخوندها  [2013 Jul] 
*تحولات مصر و دیپلماتی که سربالایی می‌رود  [2013 Jul] 
*دو استعفا و این همه جار و جنجال (بخش اول)  [2013 Jun] 
*حسن روحانی و دولت‌های غربی  [2013 Jun] 
*«کوه موش زائید»  [2013 Jun] 
*خامنه‌ای «ما بین سه صندلی»  [2013 Jun] 
*بی مایه فطیر است چند نکته- یک پیشنهاد [2013 Jun] 
*«انتخابات مهندسی شده»  [2013 May] 
*تمام قد شورای ملی مقاومت ایران  [2013 May] 
*«امانت داری مجاهدین خلق»  [2013 Jan] 
*لالایی شش ماده‌ای جمهوری اسلامی برای سوریه  [2012 Dec] 
*یک شاخه‌ی گل به یاد ستار  [2012 Nov] 
*چندگانگی سیاست‌های وزارت امور خارجه آمریکا   [2011 Jul] 
*«بگذار صد گل بشکفد»  [2011 Jul] 
*پیام یأس یکی از سخنگویان شورای ملی مقاومت   [2011 Feb] 
*دیگ به دیگ میگه روت سیاهه  [2011 Feb] 
*رعناي آواز ايران  [2010 Oct] 
*"موافقی که معاند شد"   [2010 Apr] 
*اصلاح‌طلبان خوش‌نشین، تشویق و تحریک به آدم‌ربایی  [2010 Mar] 
*"حکومت وحشت یا وحشت حکومتی   [2010 Feb] 
*"توصیه هایی به دکتر کریم قصیم-2-"  [2010 Jan] 
*"توصیه هایی به دکتر کریم قصیم- 1-"  [2010 Jan] 
*میرحسین موسوی شش ماه بعد از انتخابات  [2010 Jan] 
*نوبل صلح ، اوباما ، ایران  [2009 Oct] 
*یک مقایسه ، یک سؤال  [2009 Aug] 
*هشدار به فعالین حقوق بشری و سیاسی  [2009 Aug] 
*هشدار به فعالین حقوق بشری و سیاسی  [2009 Jul] 
*شاخ شکسته  [2009 Jul] 
*نماز جمعه ، پرده ماقبل آخر  [2009 Jul] 
*چه شد ؟ چه میشود ؟ (2)  [2009 Jun] 
*چه شد ؟ چه میشود ؟ (1)  [2009 Jun] 
*چاقو دسته خودش را نمی برد  [2009 Jun]