PEZHVAKEIRAN.COM روایت مرگ ها در قیام ۱۴۰۱
 

روایت مرگ ها در قیام ۱۴۰۱
بهروز ریحانی

حاکمان جمهوری اسلامی موذی‌ترین، شقی‌ترین، قسی القلب ترین و وحشی ترین حیوان روی کره زمین هستند. در قرون گذشته یک چنین جانورانی ساکن کره خاکی نبودند. در قتل و کشتار خطرناکترین حیوانات هم در برابر اینان لنگ میاندازند. اما در قیام جاری این رژیم سقف جدیدی از درنده خویی، وقاحت و دروغگویی را طی نمود و در روز روشن پیش چشم جهانیان و در فضای مجازی بچه های مردم و کودکان مظلوم را سلاخی و میکشد و در عین حال منکر هر جنایتی میباشد. به چند نمونه از شقاوتها و جنایات آخوندها میپردازیم .
مهسا امینی – ۲۲ساله – ساکن سقز
علت مرگ:
روایت جمهوری اسلامی – سکته قلبی
روایت حقیقی و شاهدین – ضربات شدید به سر و مغز مهسا توسط گشت ارشاد
فقط از جمهوری اسلامی برمیاید که علت فوت یک دختر جوان را که هیچگونه سابقه بیماری قلبی و مغزی نداشته را سکته اعلام کند. امجد امینی پدر مهسا گفت بیشترین بیماری که دخترم داشت سرماخوردگی بود.
نیکا شاکرمی – ۱۶ساله – ساکن تهران
علت مرگ:
 روایت ارگانهای جمهوری اسلامی – سقوط از بلندی یک ساختمان
روایت شاهدین و کارکنان بیمارستان – ضربه های متعدد جسم سخت و باتون به جمجمه
روایت مادر نیکا، خانم نسرین شاکرمی – دخترم را کشته اند، زندگیم را نابود کردند.
سارینا اسماعیل زاده – ۱۶ساله – تهران
علت مرگ:
روایت ارگان و خبرگزاری آخوندها – خبرگزاری تسنیم سپاه قدس : سارینا با خوردن چند قرص اقدام به خودکشی کرده. خبرگزاری میزان قوه قضاییه : سارینا از پشت بام همسایه خانه مادر بزرگش پریده و خودکشی کرده است. دو روایت کاملا متناقض از دو ارگان سرکوب جمهوری اسلامی.
روایت شاهدان عینی – سارینا بر اثر ضربات باتون به قتل رسید.
سارینا در کانال خود در یوتیوب گفته بود "نوجوان ایرانی چه چیزی کمتر از نوجوان آمریکایی دارد تا دغدغه هایشان اینقدر متفاوت باشد." آیا یک چنین دختر نوجوان، کنجکاو و با هوشی اساسا میتواند حتی به خودکشی فکر کند؟ یک چنین مهمل بافی ها فقط از مغز علیل آخوندها و عناصر اطلاعاتی – امنیتی بیرون میآید.
 
اسرا پناهی – ۱۶ ساله – اردبیل
روایت حسین کاملی، امام جمعه اردبیل – اسرا پناهی به دلیل ناراحتی قلبی مادرزادی فوت کرد.
روایت شورای هماهنگی تشکل های صنفی و فرهنگیان ایران – مرگ اسرا پناهی بر اثر حمله نیروهای لباس شخصی و ضرب و شتم شدید اسرا به وقوع پیوست.اسرا پناهی سه سال پیش در مسابقات شنای استانی مقام سوم را کسب کرد. از آخوندهای سفله و نیروهای سرکوبگرش باید پرسید آیا دختر نوجوانی که در ورزش سنگین و نفس گیری مانند شنا شرکت کرده است ، چگونه میتوانسته دارای بیماری قلبی و مادرزادی باشد. خزعبلات اینچنینی فقط از مغز امام جمعه های منتسب علی خامنه ای تراوش میکند.
میلان حقیقی – ۲۱ ساله – اشنویه
علت مرگ:
روایت نهادهای نظامی – امنیتی: میلان بوسیله تیراندازی عناصر ضد انقلاب کشته شد.
روایت شاهدین عینی – سلیم حقیقی پدر میلان : پسرم را با شلیک سه گلوله کشتند. پسر من فقط به دنبال آزادی و زیستن در آرامش بود. او را در حسرت آزادی کشتند.
آدمکشان جمهوری اسلامی در کردستان، سیستان و بلوچستان به یک قتل عام تمام عیار دست زدند و تمام قتلهای انجام گرفته در این دو استان را به گردن عناصر ضدانقلاب و اشرار انداختند اما همگان میدانند که شرورتر و ضدانقلابی تر از این رژیم وجود ندارد. کینه علی خامنه ای و دست نشاندگانش به هموطنان کرد و بلوچ بدلیل سنی بودن آنان مضاعف میباشد. اقلیت هایی که از روز بقدرت رسیدن خمینی ملعون و اطرافیانش با سرکوبهای بیرحمانه همراه بوده است. امثال صادق خلخالی جلاد ، صدها نفر را بدون محاکمه در کردستان به جوخه های اعدام سپردند.
سیاوش محمدی – ۱۶ ساله – تهران
علت مرگ
روایت نهادها و خبرگزاری جمهوری اسلامی – سیاوش محمودی بوسیله افراد ناشناس مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.
روایت مادر سیاوش – بچه من را با نامردی سر خیابان کشتند. گلوله به سرش زدند. این سیاوش ایرانه، سیاوش نامداری . من بچه ام را با بی پدری بزرگ کردم.
در قیام ۱۴۰۱، فقط نیروهای انتظامی، بسیجی، اطلاعاتی و یگان های ویژه پاسداران به روی معترضین شلیک کرده و میکنندو در کشتار نوجوانان و جوانان هیچ عنصر ناشناسی وجود نداشته و ندارد، تک تیراندازان و شلیک کنندگان به مردم تماما ازعناصر رژیم ضد مردمی بوده و هستند.
زکریا خیال – ۱۶ ساله – پیرانشهر
علت مرگ
روایت ارگانهای اطلاعاتی – امنیتی : زکریا خیال ، ۱۶ ساله بدست عناصر ناشناس توسط نیروهای ضد انقلاب کشته شد.
روایت مادر زکریا خیال – نیروهای امنیتی با شلیک گلوله به مغز پسرم او را کشنتد. فرزندم نخوابیده، حاصل رنج حیاتم است. هی لای لای فرزندم، لای لای ، آخر به من بگویید چرا خوابت نمی برد.
عناصر ناشناس ، اسم رمز قاتلین مستقر در ارگانهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی میباشد.
نیما شفق دوست – ۱۶ساله – ارومیه
علت مرگ
روایت خبرگزاری ها و مقامات اطلاعاتی – امنیتی: گاز گرفتگی – به علت گاز گرفتگی توسط یک سگ که باعث عفونت شدید در محل گاز گرفتگی شد و فوت کرد.
روایت شاهدین عینی – نیما شفق دوست وقتی در بازداشت نیروهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران بود کشته شد.
جمهوری اسلامی این یکی را درست گفته است ! با یک توضیح مختصر و آن اینکه نیما نه بوسیله سگهای بیگناه ، بلکه توسط سگهای هار و وحشی پاسداران و شکنجه گران کشته شدو سگ بیچاره هزار شرف به جلادان و آدمکشان جمهوری اسلامی دارد.
محمد رسول مومنی راد – ۲۰ساله – رشت
روایت پزشکی قانونی وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران : فوت بر اثر اصابت پرتابه های پرشتاب فلزی به بدن.
روایت واقعی – امیر مومنی راد برادر جانباخته محمد رسول : ماموران موتور سوار از فاصله یک متری به محمد رسول شلیک کردند. خانم زهرا کریمی مادر محمد رسول میگوید چرا بچه مرا از یک متری با اسلحه کشتید؟ مگر او چکار کرده بود؟ دادخواهم و نمی گذارم خون او پایمال شود.
آدمکشان علی خامنه ای با خرید یا ارعاب پزشکان قانونی که ناجوانمردانه به خدمت دستگاه کشتار جمهوری اسلامی درآمده اند علت فوت را بطور من درآوردی اصابت پرتابه ای فلزی قید میکنند. اینکه این پرتابه های فلزی چی هستند و از کجا آمده اند ودر چه سلاح و وسیله ای بکار برده میشود را آگاهانه مسکوت میگذارند تا بر جنایات آخوندها سرپوش بگذارند.
کشتار کودکان و نوجوانان مردم قلب هر انسانی را به درد میآورد. اندوه و غم والدین این بچه های بیگناه وصف ناپذیر میباشدو سوال اساسی که میماند این است که چگونه و چطور تمام این خودکشی ها ! پرت افتادن از ساختمان های بلند ! بیماری های مادرزادی قلبی ! سگ گاز گرفتن ها و .... تماما در طی این قیام سراسری بوقوع پیوسته است . اینجاست که فقط یک جواب دارد و آن اینکه کارگزاران ولی فقیه ، امام جمعه های مفت خور، استانداران کلاش تماما در هماهنگی کامل با سپاه پاسداران ، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات روایت های دیکته شده در بیت علی خامنه ای را رله میکنند. با این وجود این بار جمهوری اسلامی با تمام حقه بازی و شارلاتانی بدطوری در تله گیر افتاده است . نه تنها مردم ایران بلکه جهانیان هم روایت های آخوندها را از قتل های انجام گرفته باور نمیکنند و به همین دلائل مردم جهان ، سیاستمداران ، دولتها ، سازمان های بین المللی حقوق بشر، یونیسف و ده ها ارگان بین المللی به شدیدترین وجه ممکن حکومت ولایت فقیه و کارگزاران آن را محکوم کردند و تحریم های گوناگون به دلیل جنایات بی سابقه بر این رژیم ضد مردمی وضع کردند. باشد تا روزی که این ناقضین اولیه ترین حقوق انسانها به پای میز محاکمه کشانده شوند.
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب بهروز ریحانی در سایت پژواک ایران 

*«زینت‌المجالس» مجاهدین خلق  [2024 Mar] 
*دست‌های چه کسی پشت حملات حماس بود و چرا؟  [2023 Oct] 
*میوه چینی مجاهدین خلق از اعدام «بچه‌های ایران»  [2023 May] 
*یاسمین پهلوی ابوعطا میخواند  [2023 Jan] 
*لالا لالا دیگه بسه گل لاله  [2022 Dec] 
* نقش اصلاح طلبان خامنه ای در انقلاب ۱۴۰۱  [2022 Oct] 
*روایت مرگ ها در قیام ۱۴۰۱  [2022 Oct] 
*قیام ۱۴۰۱مهسا/ چه باید کرد؟  [2022 Oct] 
*ما همه مهسا هستیم  [2022 Sep] 
*آنشلوس اواکراینی ولادیمیر پوتین  [2022 Feb] 
*نعل وارونه زدن مسئول کمیسیون شورای ملی مقاومت  [2021 Dec] 
*سیاست‌های فاجعه بار آمریکا در خاورمیانه  [2021 Aug] 
*سایت‌های مجاهدین خلق، مملو از نشیمنگاه سعید بهبهانی   [2021 Aug] 
*ممنوع‌الخروج   [2021 Aug] 
*خروش خوزستان زرخیز، استیصال ولی فقیه   [2021 Jul] 
*محاکمه یک بازجو و شکنجه‌گر، سؤال از سازمان مجاهدین  [2021 Jun] 
*ترور محس فخری‌زاده و قوانین بین‌الملل   [2020 Nov] 
*شجریان مرغ سحر ایران زمین جاودانه شد  [2020 Oct] 
*حرافی‌های حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل  [2020 Sep] 
*جمهوری اسلامی چرا نوید افکاری را اعدام کرد   [2020 Sep] 
*جای خالی جان بولتون در گردهمایی مجاهدین خلق   [2020 Jul] 
*آخوند خودکشی نمی‌کند   [2020 Jun] 
*پرویز خزایی، دیپلمات سابق فتوای قتل صادر می‌کند  [2020 May] 
*« زندگی کرونایی، انسانها و حیوانات»  [2020 Apr] 
*تحلیلی ازسخنان خامنه ای در نماز جمعه  [2020 Jan] 
*کشتار مسافرین هواپیمایی غلط کردن خامنه ای   [2020 Jan] 
* قاسم سلیمانی «شربت شهادت سر کشید»  [2020 Jan] 
*یک پیام   [2019 Dec] 
*بازداشت یک جنایتکار در سوئد؛ همدستی شورای ملی مقاومت با آخوندها ‏  [2019 Nov] 
*چرا نباید اموال عمومی را تخریب کرد   [2018 Jan] 
*قیام‌های ایران زمین / ویژگی‌های آن   [2018 Jan] 
*مصطفی تاجزاده و «نوار آیت‌الله منتظری»   [2016 Aug] 
*«مسعود رجوی زنده است»  [2016 Jul] 
*گل بود به سبزه نیز آراسته شد   [2016 Jan] 
*موشک باران مجاهدین خلق و دیپلمات «کافه گرانده»  [2015 Nov] 
*تعامل و تقابل وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی  [2015 Apr] 
*«امانتداری» مالی- اخلاقی «تنها آلترناتیو»  [2015 Jan] 
*«بچه‌ام راحت شد»  [2014 Oct] 
*«ارتش اسرائیل باید جایزه نوبل دریافت کند»  [2014 Jul] 
*«نظام جنایت، به یاد غلامرضا خسروی»  [2014 Jun] 
*«نعلین وارونه»  [2014 Feb] 
*تنها آلترناتیو و موزیک رپ  [2014 Jan] 
*توافق هسته‌ای در ژنو یادآور پیمان مونیخ  [2013 Nov] 
* فتواهای سایت آفتابکاران و گرداننده‌ی آن   [2013 Oct] 
*اشتباه تاکتیکی نظام، خطای استراتژیک آمریکا  [2013 Oct] 
*کشتار مجاهدین خلق، سکوت سبزهای وطنی  [2013 Sep] 
*قتل‌عام مجاهدین خلق، هماهنگی کامل  [2013 Sep] 
*«روز از نو روزی از نو»  [2013 Aug] 
*تحلیف حسن روحانی و حضور یک «ولگرد بیکار»  [2013 Jul] 
*دو استعفا و این همه جار و جنجال – بخش آخر  [2013 Jul] 
*دو استعفا و این همه جار و جنجال – بخش دوم  [2013 Jul] 
*گیرافتادن در تونل اتمی آخوندها  [2013 Jul] 
*تحولات مصر و دیپلماتی که سربالایی می‌رود  [2013 Jul] 
*دو استعفا و این همه جار و جنجال (بخش اول)  [2013 Jun] 
*حسن روحانی و دولت‌های غربی  [2013 Jun] 
*«کوه موش زائید»  [2013 Jun] 
*خامنه‌ای «ما بین سه صندلی»  [2013 Jun] 
*بی مایه فطیر است چند نکته- یک پیشنهاد [2013 Jun] 
*«انتخابات مهندسی شده»  [2013 May] 
*تمام قد شورای ملی مقاومت ایران  [2013 May] 
*«امانت داری مجاهدین خلق»  [2013 Jan] 
*لالایی شش ماده‌ای جمهوری اسلامی برای سوریه  [2012 Dec] 
*یک شاخه‌ی گل به یاد ستار  [2012 Nov] 
*چندگانگی سیاست‌های وزارت امور خارجه آمریکا   [2011 Jul] 
*«بگذار صد گل بشکفد»  [2011 Jul] 
*پیام یأس یکی از سخنگویان شورای ملی مقاومت   [2011 Feb] 
*دیگ به دیگ میگه روت سیاهه  [2011 Feb] 
*رعناي آواز ايران  [2010 Oct] 
*"موافقی که معاند شد"   [2010 Apr] 
*اصلاح‌طلبان خوش‌نشین، تشویق و تحریک به آدم‌ربایی  [2010 Mar] 
*"حکومت وحشت یا وحشت حکومتی   [2010 Feb] 
*"توصیه هایی به دکتر کریم قصیم-2-"  [2010 Jan] 
*"توصیه هایی به دکتر کریم قصیم- 1-"  [2010 Jan] 
*میرحسین موسوی شش ماه بعد از انتخابات  [2010 Jan] 
*نوبل صلح ، اوباما ، ایران  [2009 Oct] 
*یک مقایسه ، یک سؤال  [2009 Aug] 
*هشدار به فعالین حقوق بشری و سیاسی  [2009 Aug] 
*هشدار به فعالین حقوق بشری و سیاسی  [2009 Jul] 
*شاخ شکسته  [2009 Jul] 
*نماز جمعه ، پرده ماقبل آخر  [2009 Jul] 
*چه شد ؟ چه میشود ؟ (2)  [2009 Jun] 
*چه شد ؟ چه میشود ؟ (1)  [2009 Jun] 
*چاقو دسته خودش را نمی برد  [2009 Jun]