اپوزیسیون سازی !
عباس رحمتی

 
در شرایطی که  مردم ایران نیاز به یک اپوزیسیون منسجم و مستحکم دارد  هر روز شنیده می شود ، نیروها و شخصیتهای  سیاسی ایرانی  از یکدیگر فاصله می گیرند و حتا بعضی از آنها با اینکه هیچ تجربه ای  در کارهای سیاسی ندارند دست به کارهایی  می زنند که خود باعث  تقویت رژیم جمهوری اسلامی می شود همین جریان نفوذی "محمد رضا مدحی "  در اپوزیسیون نو پا را می گویم که ابتدا با  آن همه کبکبه های " علیرضا  نوری زاده" و آن ادعای های تو خالی اش که " " آی  ... من آنم که رستم بود پهلوان " باعث شد یک پاسداری  که حالا از  الماس فروش ها معروف شده است از طرف  رژیم، درون اپوزیسیون نو ساخته و دستکاران « نوری زاده و سازگارا و مهرداد خوانساری » و... نفوذ کند ، دراین بین  باید سپاس گزاری کرد که ضربه  در همان قدم اول  بود و گرنه سر خیلی ها بر باد می رفت .  در این میان رژیم استفاده  و سوء استفادهایش را برد.
حال باید پرسید  علت اینکه  در این مقطع اپوزیسیون ساز ی رو به رشد است چیست ؟معلوم نیست پشت پرده  سیاست چه خبر هایی است چرا بعد از 33 سال به یک باره این جماعت و یا جمعیت ها به فکر اپوزیسیون سازی افتاده اند و می خواهند  راه هزاران شب طی نشده را یک شبه بروند آیا بعد از جنبش سبز ایران بود که جای خالی اپوزیسیون را احساس کردند ویا اینکه بهاران عربی  و سرنگونی « بشار اسد و سید علی » در پیش رو  است  و یا تشویق بنیادهایی مثل « اولاف پالمه » بوده است   که روشنفکران  و سیاسیون وخبرنگاران و... ایران را به فکر اپوزیسیون سازی انداخته است ؟ و یا شاید بخاطر اینکه فکر می کنند غربی ها بخاطر نداشتن اپوزیسیون منسجم است که کمک مردم ایران نمی کنند تا ریشه این رژیم را در ایران بکنند!بهر صورت پارامترهای یاد شده می تواند  انگیزه ای باشد برای اینکه در ایران هم اپوزیسیون  جدیدی  شکل بگیرد .   شورای ملی مقاومت / منشور شورای ملی که رضا پهلوی  در راس آن قرار دارد  / سکولارهای جنبش سبز / کمپین سبز ایران  وسکولارهای نو که فقط مسائل را  تئوریزه  می کند و...   هرکس  به لیست اپوزیسیونها ایران نگاه می کند حتما  از خود می پرسد  با کدامیک از این اپوزیسیون ها می  توان این رژیم  تا بن دندان مسلح را  سرنگون کرد ؟ و باز وقتی به مواضع هرکدام که نگاه می کنی از خود می پرسیم رژیم با کدام روش و متد و یا تاکتیک عوض خواهد شد ؟ روش مسالمت  آمیز و یا روش والگوهایی مانند کشورهای عربی و یا افغانستان و عراق با مدل  آمریکا یی و یا توسط مردم و  با کمک ناتو و یا کمک های کشورهای غربی و... آیا مردم ما باید مثل دیگر کشورهایی مثل سوریه به چنین روزی که آنها افتاده اند بیاندیشند و یا خود با اراده انقلابی ریشه این غده ی سرطانی را که 34 سال است گرفتار شده است را می تواند بکند ؟ آیا رژیم ایران با اصلاحات  و رفروم تغییر روش خواهد داد ؟اگر با این روشها قابل تغییر بود بهترین زمان بعد از انتخابات 1388 بود که مردم بطور گسترده و میلیونی بیرون آمده بودند در چینن  شرایطی با رهبری اشتباه و باز گشت به دوران طلایی  امامش باز به خطا رفت و مردم را یک دوره دیگر به عقب برد  و حال باید دید اپوزیسیون های نو ساخته ایران کدام راه را می خواهند برگزیند . حال به بررسی مواضع اپوزیسیون ها ی نو بنیاد و شوراهای شورای ملی مقاومت و ملی ایران   می پردازیم .
 
اپوزیسیون سازان :
وقتی به لیست اپوزیسیون ها ، عمیق تر نگاه می کنیم متوجه می شویم که بعضی از  آنها فقط در زمان جنبش سبز فعال شده اند مثلا " کمپین سبز " سفارت خانه ها که چیزی هم در چنته ندارند  آنها همنینطور که نشان می دهد هیچ برنامه ای برای آینده  ایران ندارند . و یا " کمپین سبز ایران "  که بر حرکتی بدور از خشونت تاکید دارند و طی اعلامیه ای  ازهمه نیروها بر یافتن راهی بدور از خشونت دارند که مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارند برای گذار دموکراتیک از ج.ا و بر قراری حاکمیت ملی ایران  ازمردم می خواهندتا در راه سازمان دادن نهادی ملی و دموکراتیک به یگدیگر بپیوندد. اینها فکر می کنند مردم خود جوش سازماندهی می شوند و رژیم تا بن دندان را به همین سادگی میتوان  تغییر و یا سرنگون می ساخت .  
سکولارهای جنبش سبز هم که با 52 امضاء یک بیانیه  هم ،همان حدود ا مضاء از سوی برخی استادان دانشگاه های آمریکا و صاحب نامان عرصه سکولار جامعه خارج کشور منتشر کرده اند که نه تنها اشاره ای  به انحلال حکومت مذهبی فعلی نداشته اند بلکه صراحتا از موضع "« میرحسین » در بیانیه شماره  17 ایشان دفاع کرده اند به یک معنی دیگر، یعنی خود را در حد یک آلترناتیو ندانسته و به نا چار خودرا پشتیبان اردوگاهی معرفی مکند که ریشه در همین ج .ا  دارد و خواهان ارکان آن و فعال کردن اصول مغفول قانون اساسی هم رژیم است از یک طرف توافق گسترده بین نیروهای اپوزیسیون سخن می گویند که محور خواسته هایشان خواسته های حداکثر اصلاح طلبان مذهبی است یعنی با گردن کجی بسوی ائتلافی رفتن و با اصلاح  طلبان مذهبی دست بالا ( هژمونی ) را دارند  .
 
 جلسه پراگ اتحادی برای دموکراسی بود؟
درجلسه پراگ ناهمگونی های زیادی بچشم می خورد بطوری که بعد از جلسه عده ای از این افراد با اطلاعیه ای اختلافات خود را مطرح کردند، از طرفی  عده زیادی تضاد دیدگاهی بایگدیگر  دارندو باعث می شود  که حرکت آنها    حرکتی ابتر باشد، یعنی این شورا نمیتواند بعنوان  اپوزیسیون مردمی  ادامه پیدا کند . اپوزیسیونی که نه قدرت سازماندهی  دارد  و نه اینکه می داند در فردا ویا فرداها   چکاری می خواهد انجام دهد ،آنها قصد دارند  هم با اصلاح طلبان  و هم انحلال طلبان (سرنگونی طلب )  تشکیل  شورا (شاید  آلترناتیو ) بدهند  در حالی که نیروهای داخلی این شورا را به رسمیت نمی شناسند و  ازطرفی  مشخص نیست با این تضاد عمیق و ماهوی و با کدام  توان  تشکیلاتی  می خواهند سازماندهی ، این کار  را به سرانجام برسانند  . اپوزیسیونی  که  قدرت سازماندهی نداشته باشد از خارج کشور کاری را از پیش نخواهد برد و تمام استراتژی اش در حرف باقی خواهد ماند . مشگل کار از آنجا شروع می شود که چگونه با اصلاح  طلبانی که به دوران طلایی امام چشم دوخته اند می توان کار ی را از پیش برد ؟ آنها  اگر  توان چنین کاری را می داشتند در سال 88  با  جمعیت  میلیونی  می توانستند کاری  کنند کارستان  ولی دیدگاه راست آنها خود را هم گرفتار رژیم کرد !  اپوزیسیونی  که خود را بازسازی نکرده باشد و در راه تغییر رژیم ، خود مصمم نباشد همیشه باپایه های لرزان حرکت می کند رهبران جنبش سبز نمی دانستند بدنبال چه چیزی هستند به معنای دیگر استراتژی مشخصی نداشتند و مشخص نکرده بود تا کجا می خواهند با مردم همراهی کنند چون خودشان گفته بودند که ما هم بدنبال مردمیم !  درحالی که مردم دقیقا می دانستن چه می خواهند . حال  شورا ی پراگ با جمع کردن کسانی که گذشته درخشانی ندارند می خواهند با یک دست هندوانه بزرگ بردارند  از طرفی با تضادهای عمیق بین اعضای آن شورا   شدنی نیست. اینها  برنامه مشخصی برای گذار به دموکراسی ندارند و مشخص نمی کنند که  با رژیم مذهبی فاشیستی  چگونه می  خواهند برخورد کنند آنها مشخص نمی کنند با وجود  اصلاح طلبان  و سرنگونی طلبان درشورا  چگونه می خواهند این  کار  پر تضاد و سنگین  را به پایان ببرند ، این  شورا با این  طیف  گسترده  به کدام سمت خواهند رفت به سوی اصلاحات یا بسوی سرنگونی  رژیم ؟ آیا چنین رژیمی اصلاح بر دار است ؟  چون اصلاح طلبی با چنین   رژیم  فاشسیتی  معنایی پیدا نمی کند  مثل این می ماند که شما از  " بشار اسد" اصلاح طلبی درخواست کنید . رژیمی که بیش از 33 سال  درسرکوب و  کشتار شرکت داشته و اصلاح طلبان و سرداران سازندگی اش  در مقاطع مختلف  در کشتار و شکنجه ها شرکت  داشته اند  رژیمی  که پیش از 60 بار از طرف سازمانهای بین المللی  محکوم شده است و از نظر فساد جزء مفسدترین  رژیمهای روی زمین است هیچگونه رفرومی را نمی پذیرد ، در واقع اصلاح طلبی در هر مقطعی  باعث نجات این رژیم شده است ، مقطع  محکومیت در دادگاه برلین  بارزترین آنهاست که اجبارا خاتمی را بر کرسی صدارت نشاندند .  از  طرفی  دیگر بزرگترین ابزار اصلاحات و رفروم   انتخابات آزاد است  با وجود  شورای نگهبان و ولایت فقیه چگونه می تواند  یک انتخابات آزاد برگزار کرد ؟ در حال حاضر هم 5 ماه قبل از انتخابات طوفان سرکوب روز به روز شدت می گیرد . با وجود  نهاد های سرکوب نمی توان اتنظار رفرومی در ایران داشت و اگر اپوزیسیونی به این فکر است که میتوان این رژیم را براه اصلاح هدایت کرد خیالی خام و باطل  است . 33 سال سرکوب و کشتار خصوصا(سرکوب عریان ) در این 8 سال اخیر  در ایران ، دیگر نمی توان دل به اصلاحات خوش کرد ، درحالیکه  ولایت فقیه  ، رئیس جمهور برگزیده خودش را هم بخاطر قدرت طلبی هایش  دیگر  قبول ندارد و  از طرفی با انتساب " احمدی نژاد " نه تنها رژیم یک دست نشد بلکه تضادهای رژیم صد چندان شد و میرود تا در انتخابات دوره یازده هم تضادها  همچون دملی  چرکین  سرباز کند و احتمال درگیری های فیزیکی بین دو  جناح خامنه ای و احمدی نژاد دور از انتظار نیست . اصلاح طلبان که کاری از پیش نبردند. در این میان  شاید  اصولگرایان طرفدار خامنه ای با  احمدی نزاد و یارانش  بتوانند تضادهای رژیم را بیشتر کنند البته نه برای  اصلاح  که برای کسب  قدرت  بیشتر !
 
انحلال طلبان ( سرنگون طلبان )
سرنگون طلبان انقلابیونی هستند که می خواهند  رژیم را بکلی عوض کنند، معنی این حرف چنین است که باید همه چیز فرو ریزد و از نو ساخته شود .  از قانون اساسی  تا رهبری  ولایت فقیه  و شورای نگهبان و  شورای تشخیص مصلحت  و نیروهای سپاه و بسیج  همه باید درهم ریخته شود  تا قدرت در اختیار مردم قرار بگیرد . یعنی پایینی ها بالا  بیانید  و بالایی ها به پایین  ! پس این معنی انقلاب است  ، بدون در هم ریختن نهادهای سرکوبگر  محال است هیچ گونه رفرومی صورت گیرد ،  این مسئله در این  4سال اخر نظام روشنتر شده است . اپوزیسیونی که  سرنگونی را طالب است می خواهد بطور جدی وارد کار زار شود و نمی خواهد همه چیز  در حرف  بماند ، این اپوزیسیون در واقع باید بطور حرفه ای به سازماندهی در داخل بپردازد در حین اینکه باید در خارج کشور هم مسائل دیپلماسی و بین المللی را حل و فضل کند . اگر نهادهای سرکوبگر که تماما تحت فرمان خامنه ای هستند در سرکوب،  بیشتر از گذشته عمل کنند دیگر از اصلاح طلبان هم چیزی در ایران باقی نمی مانند و  راه   دیگر ی را باید برگزینند آنها باید به سرنگون طلبان بپیونند وگرنه این رژیم تمامی افراد و نفراتشان  را همچون گذشته یا دستگیر و تبعید وی ا اعدام میکند این بار با شتاب بپشتر  !
درطول این چند سال خصوصا از زمانی که دولت اصلاح طلبان به سرپرستی خاتمی روی کار آمد  با تکیه بر ولایت فقیه  کاری را از  پیش نبردند و تا آنجا کوتاه  آمدند که از درون آن دولت ،  احمدی نژاد بیرون آمد ، چون  اصلاح طلبان می خواستند با همان ساختار گذشته  رفروم  ایجاد کنند ،  پذیرش رهبری سرکوبگر  و شورای نگهبان  و حفظ  چارچوبهای  نهاد سرکوب سپاه و بسیج   و قوه ی قضائیه  و حفظ سرکوبگران بسیجی ها (گارد دانشگاه  )  در دانشگاهها و...   جواب یک رفروم واقعی نبود و شکست خورد .
اصلاح طلبان نه تنها ساختار سرکوب را قبول کرده بودند که  خود در همان سیستم حل شده و دنباله   کار  را  با حفظ  نظام ج .اسلامی ادامه دادند بطوری که  خاتمی  در یکی از آکسیونهای دانشجویان در سال 78 دستور دستگیری دو دانشجو را خود شخصا می دهد  ( یکی از دانشجویان  خود برایم  تعریف کرده بود  و بعد از فرار به کلن آمده بود)  خاتمی امتحان اولش را در زمانی که  وزیر اشارد بود ه است پس داده است.  اصولا ریشه  تفکرات  اصلاح طلبان در چارچوب تفکرات حوزه ای سیر می کند  اکثر آنها با اینکه دانشگاه هم رفته اند ولی تفکرات حوزوی آنها را رها نمی کند به خاطر همین تفکر ات بود که در زمان حکومتشان نتوانستند کاری از پیش ببرند  .  آنها در موضع اصلاح طلبی به دلیل جهانبینی اشان نمی توانند یک ایران دموکرات را فارغ از حوزه بسازنند سعید حجاریان که خود یکی از تئوریسین های اصلاح طلبان است خود ید طولانی در شکنجه و سرکوب و دستگیری انقلابیون و جوانان درسالهای 60-67 دارد .او کسی است که " سعید امامی" ( دانیال ، طراح قتل های زنجیره ای ) را برای وزارت اطلاعات گزینش کرده است ، یعنی او سرکوب و شکنجه را از کارهای انقلابی خود می داند  . در زمانی که آنها قدرت را در دست داشتند جنایات را  به کمک خامنه ای و دیگر یاران شان  پیش بردند  و خاتمی هم صحه بر کارهایشان نهاد و دم فرو بست ، در همان زمان  وی مرتب می گفت : من  به ولایت فقیه معتقدم و زیر چتر ولایت فقیه خواهم ماند بدون تفکرات او هیچ چیز ی پیش نمی روند خاتمی نمی خواست ساختار دیکتاتوری نظام عوض شود  .او بارها گفته بود که با این رژیم می توان اصلاحات کرد ولی نمی گفت چه اصلاحاتی ؟ با چنین  تفکراتی  است که ایران 34 سال است  که در جا می زند . آنها  حتا در  آن  زمان  به  نوع لباس پوشیدن مردم کار داشتند آیا با این تئوریسین ها ی اصلاحات  می توان  اصلاحاتی  را صورت داد و راه به جایی برد ؟  آیا اپوزیسیونی  که  دلش به اصلاحات خوش است می خواهد ایران را به همان دوران طلایی  امام  برساند  ؟ زمان امام یا خاتمی چه فرقی می کند ؟  اصلاح طلبان می خواهند در وهله اول ساختار نظام  فاشیستی را حفظ کنند و بعد اصلاحات کنند و این شدنی نیست این کار درست مثل این می ماند که شما ساختمان کلنگی را بخواهید با رنگ و لعاب به ساختمانی مدرن و امروزی تبدیل کنید پس از مدتی رنگ و لعابها طبله می کنند و فرو می ریزند باید با روش ساختار شکنی ساختمان را خراب کرد و از نو طراحی کرد. وقتی خاتمی خود می گوید : من زیر چتر ولایت فقیه هستم ، یعنی می خواهد با ولایت فقیه اش رفرم کند و این هم شدنی نیست بعد از وقایع سال 88 و آن سرکوب گسترده اگر امروز کسی  از جانب اپوزیسیون  بگوید  با ولایت فقیه می شود رفروم کرد نه رژیم را شناخته است و نه  شرایط کنونی ایران را درک می کند و باید گفت چیزی  کم دارد که دل خوش به اصلاحات کرده است .
شورای های ملی مقاومت و ملی  ایران :
"شورای ملی ایران " که اخیرا رهبری  آنرا  رضا پهلوی  بعهده گرفته  است ( البته خودشان می گویند او فقط این شورا را حمایت می کند ) شورایی است که نامش را هم با حذف کلمه " مقاومت " از  "شورای ملی مقاومت ایران " قرض گرفته است  با این تفاوت که شورای ملی مقاومت ایران   از سال 1360 تاسیس شده است  که  دارای یک تشکیلات منسجم با سالها تجربه ی مبارزاتی تشکیل  است  و خط و خطوط خود را از همان روز اول تشکیلش  مبنی  بر سرنگونی رژیم گذاشته است ،  افراد آن شناخته شده اند  شورایی است که دارای کمیسیون های  مختلف تخصصی است که هر کدام در طول این سالها کلی تجربه شاید اندوخته اند. این شورا  سالهاست که  فعالانه درپی کسب وجهه در صحنه بین المللی است ، شورایی است که خودشان می گویند در سطح یک  " دولت " فعالیت می کنیم  و درسازماندهی  نیروهای مردمی تجربیات غنی داریم  و برنامه های خود را  سالهاست که به ملت ارائه داده ایم ، " شورای ملی ایران " که تازه تاسیس است از افرادی  ناشناخته  تشکیل  شده و به مردم   معرفی نشده اند  آنها در سازماندهی مردم تجربه ای ندارند و استراتژی خود را برای  مردم  مشخص نکرده اند  و نمی گویند چگونه می خواهند این رژیم را سرنگون  کنند با کمک غرب یا با کمک مردم با اصلاحات و یا با انحلال رژیم  ؟  آنها مشخص نکرده اند که چه اقشاری و یا گروه هایی و یا شخصیت هایی می توانند در این شورا عضو و یا شرکت کنند. البته باید منتظر ماند تا  جلسه های آنها در اروپا تشکیل شود تا بهتر بتوان در باره این شورا بهتر قضاوت کرد .
 
یک سوال :
 
سوالی را که باید از این گروه ها و سازمانها و شوراها کرد این است که آیا این شوراها و کمپین ها قصد آن دارند که همگی دوریک میز جمع شوند و  با هم به یک نتیجه  (سرنگونی رژیم )  برسند و یااینکه هرکدام  بدنبال هژمونی طلبی های خود هستند و قصد دارند که هرکدام راه خود را بروند ؟  به نظر نگارنده تا زمانی که این شوراها و نیروهای اپوزیسیون وی ا بهتر بگویم " آلترناتیو فردا "با هم  اتحاد و ائتلاف اپوزیسیونی  نداشته باشند  و با هم  نباشند  و برنامه ای مشخص برای سرنگونی ارائه ندهند کاری را از پیش نخواهند برد و غرب و شرق هم ساز خودشان را خواهند زد  همانطور  همچون گذشته (کمافی السابق) کسانی را حمایت می کنند که منابع  و مخازن نفتی را در اختیار دارند و این را در طول 34 سال بخوبی نشان داده اند . یعنی همه گروه ها باید از این تجربه تاریخی درس بگیرند .
اولین درس ، همبستگی در عمل  با حفظ مرزبندی  مشخص ،  قدمی است که همه نیروها ی اپوزیسیون می توانند در پلاتفروم خود قرار دهند . [1] درس دوم اینکه تمامی نیروها باید برای  تشکیل  یک اپوزیسیون مردمی و ملی  جدا از خواسته های سازمانی و گروهی خود  فکر کنند ، این تنها راه حل  یک ائتلاف  بزرگ است .  این ائتلاف بزرگ است که به مردم ایران امید به مبارزه می دهد و آنها را از این فضایی که بعد از 88  گرفتارش شده اند بیرون می آورد . نیروهایی می توانند موفق عمل کنند که تحلیل مشخص از شرایط مشخص داشته باشند در غیر این صورت به بیراهه خواهند رفت . وضیعت بین المللی  طوری است که غربی ها نمی خواهند با یک اپوزیسیونی که  تنها از یک گروه و یا یک سازمان تشکیل شده باشد همکاری کنند ، غربی حتا نخواستند با اصلاح طلبانی که در داخل بودند کار کنند  ، آنها رژیمی را که بر  سر قدرت بود و نفت و گاز را دردست داشت بر تمامی گروه ها و سازمانها  ترجیح دادند ، غربی ها  درشرایطی به آلتر نایتو ها و یا اپوزیسیون می اندیشند  که پایه  رژیمها لرزان و سست شده باشد آنها  به اپوزیسیونی  می اندیشند تا  شرایطی را که آنها می خواهند  فراهم کنند شرایط  آنها باید با شرایط داخل کشور باید مطابقت داشته باشد ولی به نظر نگارنده  اپوزیسیونی موفق است که مردم آنرا پذیرفته باشند  و این اپوزیسیون فقط با شراکت تمامی نیروها و شخصیتها شکل می گیرد  و آن زمان این غرب است که باید به این اپوزیسون مردمی تن در دهد .باید اپوزیسیون آن  شرایط  رادرک کنند .
آخرین سخن :

نیروهایی می تواند موفق عمل کنند  که خواهان همبستگی تمامی گروه هایی باشند که با رژیم مرزبندی مشخص وروشنی داشته باشند برای این اتحاد ملی باید هر گروهی مشخصا سرنگونی رژیم را طالب باشد در غیر این صورت مسلما ائتلافی صورت نخواهدگرفت  و ادامه کار جز اتلاف وقت چیز دیگری در بر نخواهد داشت هر چه  تضادهای ائتلاف بزرگ کمتر باشد برای جوامع بین امللی هم مقبولتر خواهد بود تمامی نیروهای  بدور از  هرگونه وابستگی به غرب و شرق باید خواهان تشکیل این ائتلاف بزرگ باشند تا بتوان ابتدا به یک موضع مشترک برای سرنگونی برسند تا برای گذار به دموکراسی بستری را آماده کنند در این صورت می توان گفت که یک اپوزیسیون ملی وجود دارد  و  ظرفیت پذیرش تمامی نیروهای سیا سی را دارا می باشد آنوقت  مسلما می تواند برای استقرار یک حکومت دموکراتیک عرض اندام کرد  درغیر این صورت آب درهاون کوبیدن است و غربی ها هم همان راهی را خواهند رفت که 34 سال آن را طی کرده اند یعنی حمایت  از رژیمی که سرمایه های ایران را در دست دارد وباکی هم از به تاراج دادن  سرمایه های عظیم (ایران )  ندارد .  بس تا دیر نشده است شرایط را دریابیم .

[1] درجریان جنبش سبز آقای رجوی در  جمع بندی  و بحث  استراتژی سرنگونی   خلاصه بعد از سالها به همبستگی با نیروهای انحلال طلب می پردازد  ، دراین رابطه به  بی گناهی آقای رضا پهلوی  اشاره می کند و اینکه او در زمان سلطنت پدرش کاری نکرده و می تواند تحولی باشد با اینکه این مسئله کلی سوال  برای اعضا و هوداران سازمان مجاهدین مطرح کرد . حال باید باز پرسید که آیا در آن بحث به این نتیجه می توان  رسد که با آقای رضا پهلوی می توان کار کرد ؟  رضا پهلوی هم در برنامه افق از صدای آمریکا  در  پاسخ  سیامک دهقان پور  به این سوال که شما با سازمان مجاهدین کار خواهید کرد می گوید اگر دست از اسلحه  و ... بردارد حاضر است با مجاهدین و شورا  کار کنند.        
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*نانو چيپ براي كنترلِ كرونا، تا رديابي اطلاعات درجهان؟!  [2020 May] 
*جنگ بيولوژيك ( بيوتروريسم) با نام كرونا؟! [2020 May] 
*اتحادیه اروپا تحت فشار چین گزارش خود در مورد کرونا را تغییر داد [2020 Apr] 
*نگراني جهان از شيوع ويروس ديگر در آينده!  [2020 Apr] 
*جن و أنس و رهبري ولايت فقيه  [2020 Apr] 
*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]