ريشه ها را بايد شناخت !
عباس رحمتی

 

زماني كه فرانسوي ها ، خميني را به تهران إوردند بِنَا بود كه در دانشگاه تهران سخنراني كند در آنزمان كسي و كسان نمي دانستن چرا او را به سر خاك مرده ها بردند ؟ ولي چون إحساسات مردم بالا بود ميگفتند، "امام " ميخواهد سر فبر شهداي انقلاب صحبت كند به همين دليل به او نمره قبولي هم ميدادند در حاليكه نميدانستند كه او از قبل براي فاتحه خواني كل ايران به بهشت زهرا ميرود ، خميني و اطرافيانش خوب ميدانستن چكار ميكنند او در آنجا صحبتهاي زيادي كرد كه در فرصتي بايد به آن پرداخته شود ولي صحبتهايش در مورد راديو تلويزيون و سينما در قبرستان قابل تعمق است .

او ميگفت :تمامي برنامه هاي تلويزيون فحشاء است ،راديو ، برنامه هاي فحشا را تبليغ ميكند سينمايشان فحشاء است!

برنامه هاي كه فحشاء در آن است را تبليغ ميكند، سينما مركز فحشاء است ( ميگفت ما با سينما مخالف نيستم، همين هفته گذشته بود كه به خانم معتمد آريا به خاطر حجابش در كاشان حمله ميشود و امام جمعه كاشان به خاطر فيلمی که اجازه اکزان داشت عزای عمومي إعلام ميكند) نكته مهم در اين است كه خميني با اين سخنان ، در قدم اول به كل ملت توهين كرد و ملت برايش هورا كشيدند و دست زدند و صلوات فرستادند! مگر خميني برنامه هاي تلويزيون را تماشا ميكرده است؟ كه چنين بي پرده به ملت توهين ميكرد؟ آگر آن برنامه فحشاء بوده پس امروز كه كارگردانان تربيت شده در نظام خود ساخته خميني كه در پشت دوربين مرتب بدنبال زنان هنربيشه هستند بايد إصلاحات هنر بر آن نام نهاد؟ افرادي مثل" سلحشوري" كه يك لمپن به تمام معناست آنچه از دهانش رها ميشود نثار زنان هنرپيشه ميكند و خانه سينما را پلمپ كرده و فحاشي هاي كوچه بإزاري نثار هنرپيشگان و هنرمندان كشور ميكند ماجراي اخير "پرس تى وي " كه رئيس ارشد (عمادي كه بعدها در ليست تروريستي آمريكا قرار گرفت ) آن به گوينده تحت امرش ( شينا شيراني ) درخواست سكس ميكند ( فايل صوتي آن موجود است ) اين كانال و كانالهاي ديگر در طول حاكميت ج اسلامي پر از چنين مسايلي بوده است كه دست آخوندها در فساد را بخوبي نشان ميدهد بي ترديد اين همان هنري است كه خميني و انصارش ميخواست در كشور حاكم كنند. دانشگاهها كه بخاطر غربي بودنش توسط خميني پيش از سه سال تعطيل مي شود و بهترين استادان دانشگاه اخراج ميشوند و پاسداران سركوبگران جانشين آنها ميگردند از تير رس آخوندها در امان نماند و در فساد غرق شد، ماجراى معاونت اجرایی يا استاد دانشگاه زنجان را ديديم كه دختر دانشجو را بخاطر نمره به دفترش برده بود وقصد تعرض به او داشت که توسط دانشجویان افشا شد[1] ! در طول اين ٣٧ سال فحشاء در ايران بيداد ميكند بطوري كه سن فاحشه گي به سيزده /چهارده سالگي رسيده است و اين همان وعده اي بود كه خميني در بدو ورودش به ملت داد . به اين آمار كوچك توجه داشته باشيد تا به عمق فاجعه بيشتر پي ببريد:

هفت میلیون جوان بیکار

22 میلیون دختر پسر مجرد

از هر 10 ازدواج 6 طلاق

68 درصد افسردگی

6 میلیون معتاد

رسیدن سن فحشا به 14 سالگی

فروش سالانه 13 هزار کلیه

42 درصد زیر خط فقر

وعده هاي خمینی تماماً دروغ بود او در پاريس براي فريب مردم ، دروغي بزرگ دیگری در جواب خبرنگاران در فرانسه که از او پرسیدند که شما به دنبال چه نوع حکومتی هستید؟ گفته بود:

”جمهوری که ما به دنبال آن هستیم, یک جمهوری دموکراتیک است مثل فرانسه است” بعدها آقای بنی صدر که از همراهان خمینی در فرانسه و اولین رییس جمهور نظام جمهوری اسلامی بود در مصاحبه تلویزیونی گفت: وقتی به خمینی اعتراض کردیم و پرسیدیم: وعده هایی که در پاریس دادید خلاف آن چیزی است که در ایران انجام میشود؟! خمینی به آقای بنی صدر جواب داده بود که:” اون موقع اونطور میگفتم و حالا اینطور میگم و من خدعه کردم (اگر در مکر و خدعه مصلحت اهمی باشد که مقدم بر مفسده مکر و خدعه باشد آن مکر و خدعه جایز است)! ” یعنی خمینی دروغ گفتن را لازم میدانست.اين بود همان قولهايي كه خميني ميداد ؟ به غيراز غربيها ، تقصير از ما بود كه به پيش باز چنين كسي رفتيم ما بايد از همان جواب هيچي كه در هواپيما أيرفرانس به " اوريانافانچي " داد، ميفهميديم، ولي نفهميده بَه به چهه چهه گفتيم وچشمانمان رابر جنايات بعدي بستيم ، خميني هنگام ورودش گفته بود: ما طلبه هستيم و به سياست داخل نميشويم، ما طلبگي أمان را ادامه ميدهيم ولي دروغ محض بود أو در همان زمان قدرت را زير دندانهايش مز مزه ميكرد و مردم باز هم به اين قدرت طلبيهايش اعتراضي نكردند و باز مقصر اصلي ما بوديم ، به قول هموطني كه در درد دلش با خميني (امام) چنين مي نويسد :

ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﮑﺴﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺗﻮ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻟﺶ ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ ﻭﻟﯽ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪﺵ ﺍﺯ ﻻﯼ ﭘﺮﺩﻩ ﻧﮕﺎﻩ

ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺁﯾﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﯾﺎ ﻧﻪ !!

.

ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾﻪ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﺕ ﻻﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ، ﮐﺘﺎﺏ ﺩﻋﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﻭ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﯾﻢ

ﮐﻪ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﺎ ﻧﻪ . ﺁﯼ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﻮﺭ ﮐﻢ ﻣﺎ !!

رك تر بگوئيم :

ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ و از او نپرسيديم، ﭼﺮﺍ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﻪ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺒﻌﯿﺪ شدي، ﻭﻟﯽ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪﺵ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ

ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ؟

ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﭼﺮﺍ ﮔﺮﻭﮔﺎﻧﻬﺎ ى آمريكايي ﺭا ۴۴۴ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺭﯾﮕﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ

ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﺁﺯﺍﺩﺷﻮﻥ ﮐﺮﺩﯼ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺸﯽ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻭنا ؟

.

ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﮔﻔﺘﯽ " ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺭﻭ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ " ﻭﻟﯽ ﺭﻭﺯ بعد ﮔﻔﺘﯽ "ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺎﻝ

ﺧﺮ ﺍﺳﺖ " ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﯿﻢ ﺩﻭ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺭﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺘﺎﺑﻤﻮﻥ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺧﺮﺍﺑﺘﺮﻩ !!!

.

ﻣﻘﺼﺮ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﭼﻄﻮﺭ ﺳﯽ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺗﻮﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﻭﻟﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻫﻢ ﻧﺰﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺵ ﺗﻼﻓﯿﺶ ﺭﻭ ﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ " ﺩﯾﮕﺮ " ﻣﻨﻄﻘه

ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ !!! و به رژيم ج اسلامي اجازه هرگونه دخالت و ترور و بمب گذاري را دادند!تا جايي كه پاي رژيم را براي ترورهايش به اروپا كشيده شد.

ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ خميني ﻭ ﺍﺭﺑﺎﺑﺎﻥ ﻏﺮﺑﯽ ﺍش ﺑﺎﻫﻮﺷﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﯿﺪ كه از نفت و گاز بگذرند

مقصر اصلي ﻣﺎﯾﯿﻢ، ﻧﻪ كس ديگري چون بقول اميركبير براي اداره كشور و منافع مردم به ملتي فهميده نياز داريم .

حال كه صحبت از اميركبير به ميان آمد بايد ديد چه كسي امير را به قتلگاه برد و چرا اجازه ندادند برنامه هايش ادامه يابد ؟ او زماني كه واكسيناسيون را به ايران آورده بود مردم قبول نكرده و ميگفتند اين جن است كه وارد بدن مي شود و امير بخاطر اين بود كه سالها بخاطر نا آگاهي ملت گريه ميكرد آنجا پي برد كه به ملت فهميده نياز داريم ! باید پرسید چرا بر عليه دكتر مصدق كودتاه شد و برنامه هاي اين بزرگ مرد هم نيمه تمام گذاشتند و چرا خميني و آخوندهاي ريز و درشت را بر نخبه ها و دانشگاهيان ترجيح دادند ؟ ريشه را كجا بايد جستجو كرد؟ اين ريشه ها را بطور خلاصه در زير مياورم تا در نگاهي كوتاه به علت عقبگرد هاي ايران داشته باشيم.مسلمن مداخلات انگلسيها و آمريكاييهادر اين ترژادي نقش اصلي را داشته اند با خواندن مطالب تاريخي زير به گوشه اي از اين دخالتها و خيانت ها پي مي بريم بايد توجه داشته باشيم دولت فخيمه انگليس روشهاي نفوذ خود را مانند ويروس HIV مرتب تغيير ميدهد و اين ملت فهيم است كه ميتواند اين تغييرات را دنبال كند:

ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﺑﺎﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺭﺙ ﭘﺪﺭﯼ ﻭ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﺧﻮﺩ، ﺗﻠقي

ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﮐﻪ ﭘﺎﯼ ﺩﻭ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ" ﺁﻧﺘﻮﻧﯽ

ﺷﺮﻟﯽ" ﻭ "ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺷﺮﻟﯽ" ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﻭ ﺟﺎﺳﻮﺱ، ﺑﻬﺎﯾي به ايﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺷﺪ، ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ

ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺮﺭﻭﯼ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﻭﺩﺭﺑﺎﺭﯾﺎﻥ ﻧﻔﻮﺫ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﺮﺷﺎﻩ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭﻫﺮﺯﻣﺎﻥ، ﺑﻬﺮﻩ

ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭﺳﻮﺩﺟﻮﺋﯽ ﺍﺯﺁﺧﻮﻧﺪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯼ، ﺗﻼﺵ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ

ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﮔﯿﺮﺩ . ﺗﺎ

ﺁﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭﻣﺮﺩ ﺧﺮﺍﻓﺎﺗﯽ ﻭ ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩ، ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺍﯼ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﺳﯿﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻭ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﻣﻼ ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺮﺍﻗﯽ ﻭ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ

ﺭﻭﺳﯿﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮﺡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﯼ ﻭ

ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﺪﺍ ﺷﺪ :

۱- ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۰۱

۲- ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۱۴

۳- ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﭽﺎﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۲۸

۴- ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ ﺩﺭﺳﺎﻝ ۱۸۶۵

۵- ﻗﺰﻝ ﺳﻮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۶۹

۶- ﺧﯿﻮﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۷۳

۷- ﻗﺰﻝ ﺁﺭﻭﺍﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۷۷

۸- ﻋﺸﻖ ﺁﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۸۱

۹- ﻫﺮﺍﺕ ﺩﺭﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ

۱۰ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯼ ﺷﺎﻩ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺟﺪﺍﮐﺮﺩﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﯾﺮ ﺑﺎﺯﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﮐﺜﯿﻒ ﺩﻭﻟﺖ

ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﻥ ﮔﺎﻩ ﺟﺪﺍﮐﺮﺩﻥ ﺑﻨﮕﻼﺩﺵ

ﺍﺯ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ، ﻭﯾﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﯾﻮﮔﺴﻼﻭﯼ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ.

دﺧﺎﻟﺖ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭﺍﻧﻘﻼﺏ ۱۳۵۷ ﺩﺭ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺷﺎﻩ، ﻫﻢ

ﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺘﯿﺰ، ﻭ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ

ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﺭﺍ ﮐﻢ ﻭ ﺑﯿﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ

ﺟﺮﯾﺎﻧﻨﺪ.ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻭ ﺩﯾﮕﺮﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ

ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺭ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮﻭﺭﻧﺪﻩ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﺩﺭﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺭﻭﯼ

ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ ﻫﺎ، ﺩﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺧﺎﻟﺖ

ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ .

جالب است بدانيد ، ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﺯﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻭ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺩﺭﺧﺮﺍﻓﻪ

ﮔﺮﺍﺋﯽ، ﻭ ﺧﺮﺍﻓﻪ ﭘﺮﻭﺭﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ

ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ يا سه تا ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ را در ﺳﭙﻬﺴﺎﻻﺭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺷﻤﻊ

ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻪ ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﻊ ﺭﻭﺷﻦ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ

ﺯﻧﺪ . ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﮐﺎﺷﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ

ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﮔﻞ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯼ ﮐﺒﯿﺮ ﺩﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ، ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ

"ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﺩﯾﻮﯾﺲ" ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ

ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﯽ ﺍﺯﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﭼﻨﯿﻦ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ، ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ

بي ترديد بايد ريشه ها را شناخت  تا سياست غلط   مثل هميشه به ملت تحميل نشود  بابد تجربه و تاریخ را از دل اين حوادث بيرون كشيد و مقصر اصلي را پيدا كرد و به مردم نشان داد  تا در حركتها و جنبشهاي ديگر به بيراه نرويم .

 

[1]https://www.youtube.com/watch?v=sHDVAx7iFyI

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*نانو چيپ براي كنترلِ كرونا، تا رديابي اطلاعات درجهان؟!  [2020 May] 
*جنگ بيولوژيك ( بيوتروريسم) با نام كرونا؟! [2020 May] 
*اتحادیه اروپا تحت فشار چین گزارش خود در مورد کرونا را تغییر داد [2020 Apr] 
*نگراني جهان از شيوع ويروس ديگر در آينده!  [2020 Apr] 
*جن و أنس و رهبري ولايت فقيه  [2020 Apr] 
*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]