PEZHVAKEIRAN.COM خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
 

خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
ایرج شكری

    آنچه در سالروز مرگ خمینی جنایتکار در سر قبرش گذشت، تنبیه چند باره، بعد از مرگ و در عمق گور برای آن آخوند متبکر مرتجع ضد ایرانی بود که برای اعمال ولایت بر مردم ایران از هیچ توحش و درنده خویی رویگردان نبود. خمینی در زمان حیات خود، خیلی زود در راه تحقق رویاها و زیاده طلبیهای ارتجاعیش سرش به سنگ خورد؛ نه به خاطر مقاومتی که از سوی نیروهای ترقیخواه و دگراندیشان در برابرش ظاهر شد- چون در افتادن با آنها و تار و مار کردن و کشتارشان برای او نه امری تلخ و دشوار بلکه بی تردید با رضایت خاطرِ انجام کاری پیامبر گونه مثل کشتار یهود بنی قریظه همراه بوده است*- شکست بزرگ خمینی که از اندکی بعد از سرکوبی و کشتار مخالفان در  برابرش ظاهر شد، شکستی استراتژیک و آرمانی بود. شکست او در ناکارآمدی امامتش بود و این که شورای نگهبان و مجلس خیلی زود با هم مثل  سگ و گربه شدند. این امر، ناکامی در استقرار نهاد قانونگذاری اسلامی کار آمدی بود که خمینی و سایر آیت الله ها ریشه مصائب ومشکلات مردم و انحرافات حکومت را از زمان بعد از انقلاب مشروطه به خاطر عدم استقرار آن می دانستند. آنها ندیده گرفته شدن نظارات «علمای طراز اول» پیش بینی شده در متمم قانون اساسی مشروطه در امر قانونگذاری را سرچشمه انحرافات می دانستند و مدعی بودند که اگر نظارت«علماء» در تدوین قانون وجود داشت چنین و چنان نمی شد. تضاد سگ گربه یی شورای نگهبان و مجلس با کمک گرفتن خمینی از مساله احکام ثانویه هم حل نشد. این ابتکار را خمینی در 5 بهمن سال 61 یعنی در تنها سه سال بعد از برپا کردن نظام جهل و جنایت آخوندی در ایران، ناچار شد بکار بگیرد. در تاریخ یاد شده خمینی در سخنانی برای نمایندگان مجلس که به مناسبت «سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی»که به دیدارش رفته بودند به تقاضای رفسنجانی رئیس مجلس  که از او خواسته بود مجلسیان را راهنمایی بکند تا«ازاین پس از این مجلس بتواند پایه اساسی برای همه جهان اسلام به وجود بیاورد که دنیای اسلامی در مقابل سایر مراکز قانونگذاری در جهان بدرخشد»(صبح آزادگان 5 بهمن 61) رهنمود هایی داد که نشان دهنده آن بود که مجلس با شورای نگهبان دارای مشکلات جدی است، مشکلاتی که در سخنان رئیس مجلس که در روزنامه ها درج شده بود، دیده نمی شد.«امام خمینی» در این فرمایشات با اشاره به این که خدا مصلحت را در نظر گرفته است یاد آور شد که «خدا این طور نیست که در نظر نگرفته باشد مصلحت چیست برای ملت یا برای یک جمعیت. آنجاهایی هم که مصلحتی در تغییرات بوده است خدا گفته است.احکام ثانویه برای همین معناست. گاهی در جامعه ها یک مسائلی پیش می آید که باید احکام ثانویه در کار باشد که آنهم احکام الهی است، منتهی احکام ثانویه الهی است». او تلاش کرد که هر دو طرف را به کوتاه آمدن «اسلامی» در برابر یکدیگر تشویق کند اما توصیه اش بیشتر به نمایندگان مجلس بود و به آنان یاد آور شد که طوری عمل کنند که آیت الله های شورای نگهبان را به رویای رویایی با مصوبات مجلس نکشند. وی یاد آور شد که «شما آقایان باید توجه به این معنا بکنید که مسائل را طوری رای بهش بدهید که در شورای نگبهان رد نشود یا اگر رد می شود در هر سال یکی دو تایش رد بشود... باید یک کاری بکنید که اضطراری[بودن] را قبول کند شورای نگهبان. مجلس لااقل دو ثلثش رای بده به این که این کار اضطرای است» و به هر دو طرف یاد آور شد که:« آقایان شما باید به امر اسلام[که] هم تکلیف شرعیتان است هم عقل است[عمل کنید] که ما باید حفط کنیم این مردم را، اگر یک وقتی مردم توی خیابان ریختند و شعار برضد ما دادند، شعار بر ضد کسانی دادند[مرگ برخمینی گفتند] خُب آن وقت چه مصیبتی است». حدود 5 سال بعد از این دیدار، «امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی» دیگر واقعا هیچ ایده و ابتکار« فقهی و شرعی» یا سیاسی برای حل مشکل شورای نگبهان و مجلس نداشت. در 13 خرداد 1366 و در برابر درخواست التماس آمیز رئیس مجلس(رفسنجانی) که در آستانه 15 خرداد،با نمایندگان مجلس و خانواده هایشان به دیدار خمینی رفته بودند، و به او گفت« سر بسته لازم است که در محضر جنابعالی در این جلسه اظهار بکنم که تحقیقا ما نیاز به دخالت و کمک صریح جنابعالی داریم این تقصیر کسی نیست، تقصیر جریانی نیست این یک واقعیت است که فقهی که در دوران 1400 ساله در میان ملتها به عنوان نظام حاکم مهجور بود، می خواهد وارد زندگی انسانها بشود[...] حضور یک فکر قاطع قوی و شکست ناپذیر لازم است. در شرایطی که ما داریم، غیر از شخص جنابعالی هیچ کس در زیر این آسمان وجود ندارد که بتواند این مسائل را حل بکند.اگر امروز جنابعالی به داد این مقطع تاریخ انقلاب نرسید و مشکلات قانونگذاری را صریح و روشن، آن طور که تشخیص خودتان است برای همه ماها حجت نفرمایید، ما نمی دانیم که در آینده چه کسی پیدا خواهد ش، این مهم را انجام بدهد»، پاسخ «امام» که خودش در گندابی که از شرع و فقه پدید آورده بود، درمانده تر از شاگرانش بود این بود که:« مشکلات را با تدبیرهایی که دارید حل کنید». علت ناکار آمدی راه حل سال 61 «حضرت امام» در پذیرش ضروت از سوی شورای نگهبان در صورتی که به تصویب دو سوم نمایندگان رسیده باشد و عمل به «احکام ثانویه» این استدلال فقهی «مجتهدان طراز اول» نظام جمهوری اسلامی مستقردر شورای نگهبان بود که احکام ثانویه و ضروت برای مواردی است که موقتی و گذرا باشد در حالی که قانون جنبه موقتی ندارد و مثلا لایحه یی که دولت برای بازرگانی خارجی ارائه کرده است، برای امری «موقتی» نیست و نمی شود آن رامثل ضرورتی برای زنده ماندن دانست که در صورت مواجه شدن با آن، فرد مسلمانمی تواند به خوردن گوشت حیوان مرده که در وضع عادی حرام است، مبادرت بکند. این هم قابل یاد آوری است که این دیدار رفسنجانی با خمینی در زمانی روی داد که بنا به در خواست خود او و خامنه ای از خمینی، حزب جمهوری اسلامی به تازگیتعطیل شده بود. حزبی که هم چنان که خود رفسنجانی در روز بعد از این دیدار در پاسخ به یک خبرنگار کانادایی تایید کرد(1)، برای مقابله با احزاب و گروههای دگر اندیش به وجود آمده بود و با کشتار  تار و مار کردن آنان، ضرورتی برای وجودش نبود و دو دستگی و رقابت درون حزب که باند رفسنجانی(خط امام) و خامنه ای(جناح بازار و فقه سنتی) وجود داشت، خود مساله ساز شده بود. آخرین تدبیری که خمینی برای حل مساله اختلافات بین شورای نگهبان بکار برد، به وجود آوردن مجمع تشخیص مصلحت نظام در17  بهمن ماه سال 66 بود که اکنون وضع و حال رئیس آن که رفسنجانی باشد و چند تن از اعضایش از خط امامیها و «یاران صدیق ومورد اعتماد» اسم و رسم دار «امام خمینی» که بعد از رهبر شدن خامنه ای هم چند دوره توسط خود او به  عضویت درآن گماشته شده بودند، بسیار رقت انگیز است و حتی کسانی مثل میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی از سوی جناح رهبر، سران فتنه نامیده می شوند و خود او بدون ذکر نام آنها را با طلحه و زبیر مقایسه کرده است.  

تودهنی  دیگری که خمینی جنایتکار در زمان حیات ننگینش از عملکرد خویش دریافت کرد، مساله جنگ بود. تنها یک سال قبل نوشیدن جام زهر و پذیرفتن آتش بس، او در 6 مرداد 1366  در پیامی پر از رجز خوانی برای شرق و غرب، خطاب به زائران حج و راه پیمایی «برائت از مشرکین» که توسط زائران اعزامی در آنجا راه می انداخت، گفته بود که«خون و جان» خوش را برای «فریضه دفاع از مسلمانان» خواهد پرداخت و «قدرت ها و ابرقدرتها و نوکران آنها مطمئن باشند اگر خمینی یکه و تنها هم بماند، به راه خود که مبارزه باکفر و ظلم و شرک و بت پرستی است ادامه می دهد و به یاری خدا در کنار بسیجیان جهان اسلام[...] خواب و راحت را از دیدگان جهانخواران[...] سلب خواهد کرد». خمینی در آن پیام به جهانیان و به بویژه مسلمانان اعلام کرده بود که «امروز بدون شک سرنوشت همه امتها و کشورهای اسلامی به سرنوشت ما در جنگ گره خورده است جمهوری اسلامی ایران در مرحله یی است که پیروزی آن به حساب  پیروزی همه مسلمانان و خدای نخواسته شکست آن به ناکامی و شکست و تحقیر همهُ مؤمنان می انجامد و رها کردن یک ملت و یک کشور ویک مکتب بزرگ در نیمه راه پیروزی، خیانت به آرمان بشریت و رسول خداست. لذا تب جنگ درکشور ما جز به سقوط صدام فرو نخواهد نشست». اما نتیجه این رجز خوانیهای «ایدئولوژیک»ولایت گسترانه آن شد که سعودیها که تا آن زمان راهپیمایی «برائت از مشرکین» را تحمل می کردند، با بسیج و بکار گرفتن گسترده نیروی انتظامی، با قاطعیت طرح و برنامه آشوب راه انداختن خمینی در عربستان را درهم کوبیدند که حاصلش کشته شدن بیش ا سیصد تن از زائران اعزامی ازایران بود که بیشتر آنان را زنان تشکیل می داند (2). خمینی دراین اعلام جنگ با «پرچم ایدئولوژی و عقیده و ایمان»، جنگی که در عمل فقط ناشی از خود خواهی و برای تحقق تمایلات خود محوربیانه و خود پرستانه خودش بود که البته هیچ ربطی به منافع ایران و مردم ایران داشت و نه ذره یی واقع بینی در ارزیابی از نقش و توان خودش برای تحقق آن در آن دیده می شد، ضربه حیتثی سنگینی خورد و چند روز بعد در سخنانی در دیدار با شورای مرکزی جهاد سازندگی به مناسبت عید غدیر خم، خودش اعتراف کرد که در این ماجرا «سیلی خورده» است. خمینی گفت:«هرکس قیام کرد برای این که عدالت ایجاد کند، حکومت عدل ایجاد کند، سیلی خورده. پس ما گله یی نداریم که چون قیام کرده ایم برای عدل برای حکومت اسلامی، سیلی بخوریم. ما باید زیاد تر سیلی بخوریم». یکسال بعد از آن ادعاها و بعد از این سیلی خوردن خمینی ناچار شد برای نجات رژیمش، از ادامه جنگ دست بکشد و به آتش بس تن در بدهد و به گفته خودش جام زهر بنوشد و آبرویش را«با خدا معامله کند». این سیلی خوردن چنان عقده و کینه یی نسبت به سعودیها برای خمینی ایجاد کرد که در وصیتنامه اش، به پیروانش سفارش کرد که «لعن و نفرین آل سعود» را فراموش نکنند.

آنچه  در سالروز مرگ خمینی، در سرقبر او گذشت، آن هیاهو و شعار دادنهای اوباش بسیج شده پیرو رهبر،- کپی برابر اصل آن حزب اللهی های درنده خوی پیرو خمینی در آغاز به قدرت رسیدنش- برای باز داشتنِ صحبت نوه او که قاعدتا باید«یادگارِ حاج احمد آقا یادرگارِ امام» به حساب بیاید و محترم داشته شود، تنبیه دیگر و چند باره یی بود برای خمینی مرتجع خونریز که پایه های رژیم منحوسش را از آغاز با ارعاب و اختناق و توحش در کشتار دگر اندیشان پی ریخت. این را هم فراموش نکرده ایم که یادگار امام – احمد خمینی- بنا بر اطلاعاتی که در قتلهای زنجیره به بیرون درز کرد، سرش را سربازان گمنام امام زمان زیرآب کرده و صدایش را بریده بودند(3).

تنبیه دیگر خمینی که در همین روز سالگرد مرگش به نمایش در آمد بی آیندگی رژیمش  بود. اظهارات خامنه ای در همین مراسم هم نشان دهنده چیزی جز تشدید بازهم بیشتر بحران در بین وارثان رژیمش نبود. حالا  به وضوح روی میز بودن حذف فزیکی عناصر ناراضی خودی-هم چنان که خود«حضرت امام» به آن مبادرت کرد-، و برخورد «علی گونه» با کسانی که آنان را برای بار دوم به طلحه و زبیر تشبیح کرد، از سوی رهبر اعلام می شود. اگر چه نه مجموعهً جناح هار حامی رهبر ( به همراه فرماندهان جنایتکارسپاه)، در جایگاه خمینی هستند و نه شرایط داخلی و منطقه ای و بین المللی مثل زمان خمینی است که آنان مثلا جرات مبادرت به اعدام کروبی و موسوی و یا اعدامهای گسترده بکنند. تغییر جهان دو اردوگاهی و شرایطی که در آن قرار داریم و استراتژی خامنه ای برای تحقق «خاورمیانه اسلامی» به علاوه تلاشهایی که رژیم در زمینه غنی سازی اورانیوم انجام می دهد که غرب را نگران از دستیابی رژیم به سلاح اتمی می کند، عواملی هستند که رژیم را به صورت خطرناکی برای صلح بین المللی وبحران در این منطقه از جهان در آورده است و به خاطرهمین دست زدن به روشهای دروان حیات«امام خمینی» با این همه اعتراض و نارضایی که بعد از ماجرای انتخاب از اعماق جامعه به سطح آمد، به رغم حمله های شدید تبلیغاتی رهبر و حامیانش به جناح مغلوب، ولی فقیه را از یک اقدام خمینی گونه در حذف «سران فتنه» ترسان می کند. اما موضع گیری «امام گونه» خامنه ای در برابر جناح مغلوب، سندی است بر نا ممکن بودن راه حل سیاسی و مسالمت آمیز برای خروج از این بحران از طریق «رجال» و عقلای رژیم. در چنین شرایطی است که وزن و تاثیرگذاری مبارزات و اعتراضات مردم در تغییر اوضاع بیشتر و بیشتر می شود. حالا آن دسته از مخالفان رژیم که بعد از ماجرای انتخابات یکباره به رنگ سبز در آمدند و مثل جیرجیرک برای «جنبش سبز» آواز می خوانند و کروبی و موسوی را حلواحلوا می کنند، خوب است توّهمات خود را مورد بررسی و باز اندیشی قرار بدهند و دریابند که این کوچه یی که در آن وارد شده اند بن بست است و سرشان به دیوار خواهد خورد و سنگ روی یخ خواهند شد. دنبال موسوی و کروبی راه افتادن گرهی از کار فرو بسته دموکراسی و استقرار یک نظام لائیک در ایران باز نخواهد کرد. باید بر برچیده شدن این رژیم پافشرد. باید همصدا با مردم «جمهوری ایرانی» یعنی برچیده شدن جمهوری اسلامی را طلب کرد، و مردم را برای اتحاد بر گرد این شعار و بلندتر فریاد کردن این شعار تشویق و دعوت کرد. این شعار جنبه «قطب نما» دارد و می تواند رشته پیوند همه نیروهای خواهان دموکراسی ( باحفظ هویتشان) باشد در برابر رژیم  در شرایط کنونی برای برچیدن آن، چیزی که کروبی و موسوی از آن رویگردانند.

منابع و توضیحات:

*- در لینک زیر سخنان خمینی را با صدای خودش که به نطر می رسد برای جمعی از مسئولان رژیم یا نمایندگان مجلس بیان شده می شود شنید. تاریخ این سخنرانی به احتمال زیاد مربوط است به زمان بعد از عزل بنی صدر و در آستانه معرفی دولت به مجلس. خمینی جنایتکارِ از خود راضی که از اول بازگشت به ایران رویای به وجود آوردن حکومت جهانی اسلام را داشت و این را در همان سال 57 در دیدار با گروهی که از کویت به دیدنش آمده بودند بیان کرد. بنابر همین بنیش او نمی توانست حقی برای  هیچ گروهی در کشور قائل باشد و «شعار حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله» که سگان آستان ولایت در یورش به اجتماعات یا بساط فروش نشریه و کتاب گروههای سیاسی سر می دادند بیانگر همین امر بود. اما در سخنرانیها، مثل همین سخنرانی همیشه از موضع طلبکار و از موضع «مظلوم واقع شده» و با تحریف حقایق نظراتش را بیان می کرد. در این سخنزانی خمینی جنایتکار به صراحت از ضرورت مورد غفلت واقع شده «خفه کردن» دگر اندیشان و کشتار آنان به پیروی از کشتار یهود بنی قریظه به امر پیامبر سخن می گوید. او در تاریخ در 26 مرداد 58 زمانی که درقم بسر می برد، در یک سخنرانی شدید و لحن علیه گروههای سیاسی و نشریات مستقل، اظهار تاسف کرد که چرا از اول چوبه های دار در میدانهای بزرگ برپا نکرده و مخالفان و منتقدان را درو نکرده است و در همان سخنرانی هم به مساله گردن زده شدن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه در یک روز به دستور پیامبر و توسط امیرالمؤمنین مرد نمونه عالم استناد کرد و دستور حمله گسترده و با تمام امکانات همه نیروهای مسلح تحت امر خود را به کردستان صادر کرد.

http://www.youtube.com/watch?v=g_E0aJtpP0U

1- به نوسته اطلاعات 14 خرداد66 (4 ژوئن1987)، رفسنجانی در پاسخ به سوال یک خبرنگار کانادایی در مورد علت انحلال حزب، با اشاره به این که در اوایل تأسیس حزب رسالت حزب مبارزه با مخالفان اسلامی شدن کشور بود گفت:« رفته رفته که مخالفان کمرنگ شدند، حزب هم رسالت خود را کم رنگ دید. حدود یک سال پیش به خدمت حضرت امام رسیدیم و خواستیم یا من یا آقای خامنه ای در حزب نباشیم. ایشان آن موقع اجازه ندادند و فقط اجازﮤ محدود کردن فعالیت حزب را دادند و تقریبا نصف دفاتر حزب را تعطیل کردیم. حالا که انتخابات در پیش است، احساس کردیم که افراد مختلف در داخل حزب راههای مختلفی را پیشنهاد می کنند[...] با حضرت امام راجع به این مسائل صحبت شد و ایشان موافقت کردند که ما کلیهَ فعالیتهای حزب را متوقف کنیم». رفسنجانی یاد آور شد که:«حزب منحل نشده فقط فعالیت حزب متوقف شده است... ولی اگر یک روزی شرایط کشور مانند اوایل انقلاب شود، حزب می تواند فعالیتش را شروع کند». این اظهارات رفسنجانی به وضوح نشان دهنده این است که حزب جمهوری اسلامی نه حزبی با برنامه یی برای توسعه و پیشرفت کشور و حل مسائل مردم، بلکه حزبی «برای مقابله با اسلامی کردن کشور» یعنی ابزاری برای سرکوبی منتقدان و مخالفان از طریق سازمان دهی چماقداران و یا بسیج توده های نا آگاه برای راه انداختن راه پیمایی در حمایت از رژیم و با شعارهایی برای مرعوب کردن منتقدان ومخالفان بود که به گفته وی در صورت پیش آمدن دوباره «شرایط اوائل انقلاب»، باز هم می شد دوباره آن را باز گشایی و به راه انداخت. فراموش نکنیم که همین رژیم ضد مردمی و ضد کارگری که روز کارگر را به رسمیت نمی شناسد و تجمع کارگران و خانواده آنها را در روزکارگر در پارک لاله سرکوب و شرکت کنندگان در آن تجمع را دستگیر می کند، در«شرایط اوائل انقلاب» یعنی در اردیبهشت سال 58 که هنوز نیروی سرکوب کار آمدی نداشت، در برابر قدرت نمایی کارگران و حضور نیروهای ترقیخواه وچپ در روز کارگر، سیاستی که ناچار شد پیش بگیرد برگزاری یک راه پیمایی در روزکارگر توسط همان حزب منحوس جمهوری اسلامی بود(حزب توده هم از آن حمایت و در آن شرکت کرد). در روز کارگر سال 58، کارگران پیشرو و نیروهای چپ با برگزاری راهپیمایی 500 هزار نفری لرزه بر تن خمینی و آخوندهای فرومایه انداختند. خمینی فقط با راه انداختن کشتاری نظیری کشتار یهود بنی قریظه به فرمان رسول الله و توسط مرد نمونه عالم امیرالمؤمنین، از مخالفان می توانست ولایت جنایت بار و جمهوری اسلامیش را در ایران مستقر کند. کسانی هم که هنوز مرکب خود خواهی سوارند و سماجت آمیخته به بلاهت در رویای زورچپان کردن یک«جمهوری اسلامی» با دسته «دموکراتیک» به مردم هستند اکنون دیگر نه فقط از مرحله پرت بودن و بیگانگی با مردم و تحولات ایران را به نمایش می گذارند، بلکه برخوردار بودن از سلامت روانی را هم زیرعلامت سوال می برند.

    2- در 11 مرداد 66(اول اوت 1987)، تلویزیون عربستان سعودی اعلام کرد که در رویداد های خونین مکه جمعا 402 نفر کشته و 650 نفر زخمی شده اند. به گزاش تلویزیون عربستان 85 تن از کشته شدگان از نیروهای انتظامی سعودی، 275 نفر از زائران ایرانی و 42 تن، از زائران کشورهای دیگر بوده اند. اما کروبی که نماینده خمینی و سرپرستزائران بود، در دوم شهریور(66) اعلام کرد که تعداد کشته شدگان رویداد که 324 نفر است که 210 تن از آنان زن و 114 نفر بقیه از مردان زائر هستند.

    پ- 18 خرداد 1388- 8 ژوئن 2010

منبع:پژواک ایران


ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*خیز برداشتن خمینی وار رضا پهلوی برای تصاحب انقلاب مردم ایران  [2023 Jan] 
*نبرد در «گذرگاه خونیِن اجتناب ناپذیر»* با مردم ُکشان، با انقلاب و پرچمداری دختران ایران  [2022 Dec] 
*زندگی قرنطینه ای در بین قدر ناشناسان و فضای دل آزار - دکتر هزارخانی چراغی در سیاه چاله جبّار(قسمت پایانی)  [2022 Aug] 
*واکنش بلاهت بار رهبری مجاهدین به دو مطلب من در مظلومیت دکتر هزارخانی   [2022 Jun] 
*دکتر هزارخانیِ جان برلب رسیده؛ چراغی در سیاه چاله جبّار(2) هفته نامه ایران زمین و بعضی مسائل  [2022 May] 
* دکتر منوچهر هزارخانی، چراغی در سیاه چاله جبّار (۱) و یک اتهام ناجوانمردنه به او  [2022 Apr] 
*افغانستان باغ میوه های تلخ برای آمریکا بعد از آن پیروزی شیرین ضد کمونیستی  [2021 Oct] 
* پیام مزوّرانه میرحسین موسوی در تقابل روشن با نه مردم به بقای جمهوری اسلامی است  [2021 Jun] 
*جمهوری خواهی رضا پهلوی، حرکتی درست با تاخیر بسیار طولانی   [2021 Mar] 
*هلاکت سلیمانی تنبیه «خیرالماکرین» برای خامنه ای و تنبیه «صاحب ذوالفقار» برای سلیمانی بود   [2021 Feb] 
*خامنه ای و پاسداران ضد ایرانی اش، خوار تر از خمینی در جنگ با صدام، بازنده کشمکش با آمریکا خواهند بود  [2021 Jan] 
*قاطعیت و اقتدار تنها انتخاب برای نخست وزیر عراق در برابر رژیم شرور آخوندی است  [2020 Aug] 
*نگرانی مقامات از شرایط انفجاری جامعه، ولایتمداران بیشعور و عناصر مفلوک  [2020 Jul] 
*گربه مرتضی علی، «واقعه عجبب» و «دیدار با پادشاه قدرتمند» و پایان خراب داستان   [2020 Apr] 
* ظلم رژیم شاه و نامه همسر یک تیرباران شده در اسفند ماه 65 سال پیش   [2020 Mar] 
*ترامپ قمار باز برنده، سپاه مردم ستیز مفتضح، خامنه ای درعربده قدرت اما در اضطراب   [2020 Feb] 
*سوالی که باید از شاهزاده ترکی الفیصل در مورد «مرحوم» شدن یا نشدن مسعود رجوی پرسید  [2020 Jan] 
*رژیم در محاصره بین المللی در باتلاق خود ساخته، دود شدن اهداف «برون مرزی» خامنه ای، مردمی که بپا می خیزند  [2019 Dec] 
*علی ربیعی و بیان حقیقتی در میان سفسطه کردن ها و اوضاع کنونی  [2019 Nov] 
*پیامهای بارانی که مانع جشن چهارم آبان شد و پریدن گاو نر به صندوق کمیته امداد خمینی و چند یادآوری  [2019 Nov] 
*کارنامه سیاه مردم ستیزی آخوندها در ایران و رویداد مبارک رقص دختران در کربلا   [2019 Aug] 
*خرتو خری رژیم، تزویر رهبر و وقاحت ظریف ‏  [2019 Aug] 
*سرچشمه خشونت گرایی رژیم و تنش در روابط خارجی آن و هشداری به رئیس جمهوری آمریکا  [2019 Jul] 
*«شیطان بزرگ» در راه «آدم کردن» رژیم سیّد روح الله الموسو‌ی‌الخمینی  [2019 Apr] 
*اعطای نشان به سلیمانی به خاطر کشاندن بشار اسد به دیدار با خامنه ای   [2019 Mar] 
*محسن رضایی می خواست «ماله بکشد» اما به سراپایش گند زده شد  [2019 Jan] 
*تلاش فرومایگان جنایتکار برای پنهان کردن نقشها و آثار و نشانه های جرم  [2018 Nov] 
*سیّد محمد خاتمی ملت را با تواضع خود شرمنده فرمودند   [2018 Aug] 
*در اسپانیا استخوانهای فرانکو از گور بیرون کشیده خواهد شد  [2018 Jul] 
*احتمال دروغگویی و «لاف و گزاف» در ادعاهای پاسدار حاجی زاده  [2018 Jul] 
* ادعای نفوذ به مراکز کنترل فرماندهی ارتش آمریکا با ارائه ویدئو توسط پاسدار حاجی زاده   [2018 Jul] 
*مُردم اندر حسرت فهم درست ‏  [2018 May] 
*بهاری با افق تیره و توفانی برای رژیم، برای سالی که برای مردم نکو خواهد بود   [2018 Mar] 
*بی ارزشی ارزشهای مقدس رژیم، در آیینه انزجار مردم از تلاش رژیم برای مرعوب کردن لیلا حاتمی  [2018 Mar] 
*جنایت های داعشی رژیم شیعه در ایران سالها قبل از پیدایش داعش سنی در عراق  [2018 Mar] 
*رفراندم روحانی، خر داغ کردن است، جز براندازی راهی نیست  [2018 Feb] 
*هشتگ های سیا و موساد و سعودی هدایتگر مردم برای «در آوردن خشتک»* نظام ولایت فقیه!  [2018 Jan] 
*زرنگی ابلهانه قاسم سلیمانی و سپاه برای رفع سوزش ناشی از سفر اسد به مسکو و ستایشی که از روسها کرد  [2017 Nov] 
*ارتشی ها و مشکوک بودن سقوط هواپیمای حامل فرماندهان ارتش در مهرماه ۱۳۶۰  [2017 Oct] 
* تودهنی مردم به متشرّعان مستبد ضد ایرانی و منزلت شجریان در نزد مردم  [2017 Sep] 
*‎ ‎روحانی و سپاه و جناح هار، و ناتوانی او در حل یک مساله ساده بی خرج   [2017 Aug] 
*متوقف و له کردن یک خودرو انفجاری داعش با تانک توسط ارتش مصر در شمال سینا  [2017 Jul] 
*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ   [2017 Jun] 
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏   [2017 Jun] 
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی  [2017 May] 
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی  [2017 May] 
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها   [2017 May] 
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰  [2017 Apr] 
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی   [2017 Mar] 
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا  [2017 Mar] 
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟  [2017 Mar] 
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن   [2017 Mar] 
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او  [2017 Feb] 
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد  [2017 Jan] 
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد   [2017 Jan] 
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد  [2016 Dec] 
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ   [2016 Dec] 
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم  [2016 Dec] 
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏  [2016 Nov] 
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی  [2016 Oct] 
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم  [2016 Oct] 
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی  [2016 Aug] 
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏  [2016 Aug] 
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است  [2016 Aug] 
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی   [2016 Aug] 
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد  [2016 Jul] 
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن   [2016 Jul] 
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم  [2016 Jun] 
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم  [2016 Jun] 
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان  [2016 Jun] 
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن  [2016 May] 
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی  [2016 Apr] 
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین   [2016 Apr] 
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها   [2016 Mar] 
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران  [2016 Mar] 
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است  [2016 Feb] 
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی  [2016 Feb] 
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان  [2016 Feb] 
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری  [2016 Jan] 
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن  [2016 Jan] 
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه   [2016 Jan] 
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان  [2016 Jan] 
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء  [2016 Jan] 
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر  [2016 Jan] 
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه  [2015 Dec] 
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی  [2015 Dec] 
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب   [2015 Nov] 
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها  [2015 Oct] 
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان  [2015 Oct] 
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی  [2015 Oct] 
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او  [2015 Oct] 
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها  [2015 Sep] 
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه  [2015 Sep] 
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟  [2015 Sep] 
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی  [2015 Sep] 
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92  [2015 Sep] 
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر   [2015 Aug] 
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند  [2015 Aug] 
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی  [2015 Aug] 
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام  [2015 Aug] 
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی   [2015 Aug] 
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.   [2015 Jul] 
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود  [2015 Jul] 
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی  [2015 Jul] 
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.  [2015 Jul] 
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد  [2015 Jul] 
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی  [2015 Jun] 
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است   [2015 Jun] 
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی  [2015 May] 
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد  [2015 Apr] 
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟  [2015 Apr] 
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام   [2015 Apr] 
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد  [2015 Mar] 
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن  [2015 Mar] 
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.   [2015 Mar] 
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب  [2015 Mar] 
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد  [2015 Mar] 
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی  [2015 Feb] 
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری  [2015 Jan] 
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد  [2015 Jan] 
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی  [2014 Dec] 
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود  [2014 Nov] 
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت  [2014 Nov] 
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان  [2014 Sep] 
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن  [2014 Sep] 
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه  [2014 Aug] 
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی  [2014 Aug] 
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ  [2014 Aug] 
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست   [2014 Aug] 
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم  [2014 Jul] 
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه  [2014 Jul] 
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین  [2014 Jul] 
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان  [2014 Jul] 
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط   [2014 Jun] 
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور  [2014 Jun] 
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران  [2014 Jun] 
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد   [2014 Jun] 
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده  [2014 May] 
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه   [2014 May] 
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار  [2014 Apr] 
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران  [2014 Apr] 
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی  [2014 Mar] 
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی  [2014 Feb] 
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن  [2014 Feb] 
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت  [2014 Jan] 
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی  [2014 Jan] 
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است  [2014 Jan] 
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی  [2014 Jan] 
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان  [2014 Jan] 
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر  [2014 Jan] 
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی  [2014 Jan] 
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»  [2013 Dec] 
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه  [2013 Nov] 
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی در مورد اهانت به مرضیه [2013 Nov] 
*نکته یی برای یاد آوری –2  [2013 Oct] 
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد  [2013 Oct] 
*نکته یی برای یاد آوری  [2013 Oct] 
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف   [2013 Oct] 
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟  [2013 Sep] 
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت  [2013 Sep] 
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود   [2013 Sep] 
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی  [2013 Aug] 
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی  [2013 Aug] 
*تاریخسازی مسخره  [2013 Aug] 
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟  [2013 Jul] 
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند  [2013 Jul] 
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا  [2013 Jul] 
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان  [2013 Jul] 
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند  [2013 Jul] 
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع   [2013 Jul] 
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من  تحریفات 5 صفحه دبیرخانه و پاسخ 21 صفحه ای من [2013 Jul] 
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد درآمدِی بر بحث «تلخ» و تفصیلی در مورد «بیانیه تفصیلی شورای ملی مقاومت» [2013 Jul] 
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست  [2013 Jul] 
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من  [2013 Jul] 
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی  [2013 Jun] 
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی  [2013 Jun] 
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها  [2013 Jun] 
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا  [2013 Jun] 
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها  [2013 Jun] 
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید  [2013 Jun] 
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا  [2013 Jun] 
*از کجا به اینجا رسیدیم  [2013 Jun] 
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین  [2013 Jun] 
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است  [2013 May] 
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب  [2013 May] 
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»  [2013 May] 
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه  [2013 May] 
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری   [2013 Apr] 
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر  [2013 Apr] 
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری  [2013 Mar] 
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری  [2013 Mar] 
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین  [2013 Feb] 
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام  [2013 Feb] 
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران  [2013 Feb] 
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی  [2012 Dec] 
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر  [2012 Dec] 
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها  [2012 Nov] 
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»  [2012 Nov] 
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده  [2012 Nov] 
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی  [2012 Oct] 
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار  [2012 Oct] 
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند  [2012 Sep] 
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم  [2012 Sep] 
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن  [2012 Aug] 
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت   [2012 Jul] 
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد  [2012 Jun] 
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران  [2012 Jun] 
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی  [2012 Apr] 
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم   [2012 Mar] 
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم   [2012 Mar] 
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد  [2012 Jan] 
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان   [2012 Jan] 
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر  [2011 Dec] 
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله   [2011 Dec] 
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز   [2011 Dec] 
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی  [2011 Nov] 
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی   [2011 Nov] 
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»  [2011 Nov] 
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم  [2011 Oct] 
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین  [2011 Oct] 
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات  [2011 Sep] 
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه  [2011 Sep] 
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه  [2011 Sep] 
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند  [2011 Sep] 
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده   [2011 Aug] 
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور   [2011 Aug] 
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی  [2011 Aug] 
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف   [2011 Jul] 
*در ضرورت توضیح واضحات  [2011 Jul] 
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف  [2011 Jun] 
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین   [2011 Jun] 
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی  [2011 Jun] 
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی  [2011 May] 
*اعتراض من به قلدرمنشی بود  [2011 May] 
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین  [2011 May] 
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟   [2011 Apr] 
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود  [2011 Apr] 
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد  [2011 Apr] 
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم  [2011 Mar] 
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است  [2011 Mar] 
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم   [2011 Mar] 
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی  [2011 Mar] 
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه   [2011 Mar] 
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها  [2011 Feb] 
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها  [2011 Feb] 
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد  [2011 Feb] 
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند  [2011 Feb] 
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها  [2011 Feb] 
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد   [2011 Jan] 
*شروری در صف اوپوزیسیون  [2011 Jan] 
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد  [2011 Jan] 
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها  [2011 Jan] 
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم   [2011 Jan] 
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات   [2010 Dec] 
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود  [2010 Dec] 
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی  [2010 Dec] 
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی  [2010 Dec] 
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد   [2010 Dec] 
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی  [2010 Dec] 
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد  [2010 Dec] 
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است  [2010 Dec] 
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار  [2010 Dec] 
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود  [2010 Nov] 
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی  [2010 Nov] 
*آخوند مسخره از اخوان مسخره  [2010 Nov] 
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی  [2010 Nov] 
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت  [2010 Oct] 
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز  [2010 Oct] 
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان  [2010 Oct] 
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ  [2010 Oct] 
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران  [2010 Sep] 
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر  [2010 Sep] 
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...  [2010 Sep] 
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود  [2010 Aug] 
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر  [2010 Aug] 
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی  [2010 Aug] 
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا  [2010 Aug] 
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر   [2010 Aug] 
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است  [2010 Aug] 
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها  [2010 Aug] 
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش  [2010 Jul] 
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا  [2010 Jul] 
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم  [2010 Jun] 
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام   [2010 Jun] 
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر  [2010 May] 
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...  [2010 May] 
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !  [2010 May] 
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند  [2010 May] 
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی   [2010 May] 
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید  [2010 Apr] 
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی  [2010 Apr] 
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی  [2010 Apr] 
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری  [2010 Mar] 
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته  [2010 Mar] 
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او  [2010 Mar] 
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم  [2010 Jan] 
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»  [2010 Jan] 
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری  [2009 Dec] 
*این سخن را درنیابد گوش خر   [2009 Dec] 
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی  [2009 Nov] 
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف  [2009 Nov] 
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان  [2009 Nov] 
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»  [2009 Nov] 
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت  [2009 Nov] 
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»  [2009 Nov] 
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی  [2009 Nov] 
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم  [2009 Nov] 
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا  [2009 Nov] 
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود   [2009 Nov] 
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها  [2009 Oct] 
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال  [2009 Oct] 
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن   [2009 Oct] 
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت  [2009 Oct] 
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر   [2009 Oct] 
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم  [2009 Oct] 
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی  [2009 Oct] 
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش  [2009 Oct] 
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی  [2009 Sep] 
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم  [2009 Sep] 
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»   [2009 Sep] 
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران   [2009 Sep] 
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد  [2009 Aug] 
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان  [2009 Jul] 
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند  [2009 Jul] 
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»   [2009 Jul] 
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...  [2009 Jul] 
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور  [2009 Jul] 
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی   [2009 Jul] 
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز  [2009 Jul] 
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند   [2009 Jun] 
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست  [2009 Jun] 
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها  [2009 Jun] 
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس  [2009 Jun] 
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم   [2009 Jun] 
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی: وفاداری به آراء مردم و طغیان و بغی علیه ولی فقیه یا خیانت به آراء مردم و خائف و خاضع در برابر زور و دروغ  [2009 Jun] 
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد   [2009 Jun] 
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز   [2009 Jun] 
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست   [2009 May] 
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*  [2009 May] 
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی   [2009 Apr] 
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین   [2009 Apr] 
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)  [2009 Mar] 
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)   [2009 Mar] 
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*   [2009 Mar] 
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)   [2009 Mar] 
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری   [2009 Mar] 
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها   [2009 Feb] 
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان   [2009 Feb] 
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود   [2009 Feb] 
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد   [2009 Feb] 
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا  [2009 Jan] 
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی  [2009 Jan] 
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری  [2009 Jan] 
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان  [2009 Jan] 
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت  [2008 Dec] 
*خوابگردی در فراموشخانه زمان  [2008 Dec] 
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند   [2008 Dec] 
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی   [2008 Nov] 
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد  [2008 Oct] 
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها   [2008 Oct] 
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک  [2008 Aug] 
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت  [2008 Jul] 
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران   [2008 Jun] 
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی  [2008 May] 
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰  [2008 May] 
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم  [2008 May] 
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم شكوفایی علمی دوره فتحعلیشاه و استفتائات از مقام ولایت فقیه و علمای حوزه علمیه قم [2008 Apr] 
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن  [2008 Apr]