PEZHVAKEIRAN.COM شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
 

شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
ایرج شكری

در آنچه مربوط  به گرایش و سلیقه و ذائقه فرهنگی است، برخلاف تسلط سی و پنج ساله رژیم بر رسانه ها و به ویژه رادیو تلویویزیون، و برخلاف بکار گرفتن روش «تزریقی» وارد کردن معیارها و ارزشهای «دینی» و ارزشهای «انقلاب اسلامی» به جامعه و  برنامه ریزی و اجرا و نظارت برتربیت «اُمت»، از گهوار تا گور، برای «مسلمان و متدین» و پیرو ولایت فقیه بار آوردن نسل بعد از نسل، هرچه زمان می گذرد،«تزریقات» رژیم و مسجد سازیهای گسترده و هزینه های کلان «قرآنی» اش بی خاصیت تر می شود و هر از چندی، از سوی گروههای مختلف ما شاهد نا فرمانیهایی هستیم که البته مثل قسمت بیرون از آب کوه یخ است.

رژیم تقویت باورهای مذهبی بنا بر روایت آخوندها را که البته آمیخته به جهل و خرافات است ماتم و عزاداری و در حجاب نگهداشتن زنان و تبعیض جنسی و تعصب در این زمین از عناصر تشکیل دهنده آن است برای استحکام و بقای خود ضروری می داند و در این زمینه  برنامه هایی نظیر«شیرخورگان حسینی» و مسابقات حفظ و قرائت قرآن که جوایز مختلف برای گروههای مختف دارد( مثلا برای زندانیان جایزه کاهش دوره محکومیت است و در ارتش هم این مسابقه را اخیرا راه انداخته اند که  لابد در ترفیعات «لحاظ» می شود) راه انداخت و سفرهای زیارتی به عنوان جایزه یا پادشی برای کارها و فعالیت های مختلف در نظر گرفته است، اما آنچه در واقعیت امر دیده می شود و چنان که شواهد مختلف گواه آن است، گرایشات و باورهای عمومی مذهبی مردم- که قبل از این رژیم هم مسلمان بوده اند- و رفتار متاثر از این باورها، از نوع تزیریقی تولید آخوندی که رژیم سعی می کند هر از چندی به شیوه ای و به بهانه ای، علم و کُتلی برای آن راه بیاندازد، نظیر آنچه در مورد اتفاق فستیوال کن به راه انداخت، نیست.

در زمینه «سلطه فرهنگی» در تمام این دوران سیاه 35 ساله، حرکتها و اقدامات رژیم در زمینه آفرینشی و جذب، حتی در دورانی که جنگ ادامه داشت و رژیم از طریق پخش نوحه های «برادر آهنگران» و کارهایی ازاین دست و تهیج نوجوانان دوره راهنمایی و دبیرستان، برای جذب نیروی«یکبار مصرف»، برای فرستادن به باتلاق خونین جنگ خمینی با صدام برای «فتح قدس از راه کربلا» موفقیتهایی داشت، محدود به همین و سوء استفاده از احساسات میهنی مردم برای جذب کمکهای نقدی و جنسی بود و کلا آفرینشی با توان جذب گسترده و تغذیه فرهنگی جامعه نداشت. قدرت رژیم البته تخریبی همراه با اعمال سانسور و سرکوبگری و ضد آفرینشی و مانع تراشی در برابر فرهنگ سازان جامعه ایرانی بود. اگر رژیم در جذب فرهنگی مردم موفق بود، آنها همه خط و نشانها و تهدیدها علیه کارکنان دولت و متهم کرد آنان به بی تفاوتی به ایثارگریهای «رزمندگان اسلام و شهدا» در آن دوران که میرحسین موسوی نخست وزیر و رفسنجانی در مقام رئیس مجلس مرد قدرتمند نظام بعد از خمینی بود، بکار نمی رفت.

در آن زمان که دست اندرکاران هدف بزرگشان چیزی جز تدوام جنگ و برانداختن رژیم صدام و «فتح قدس از راه کربلا» نبود،(همچنان که امروز مساله اصلی شان غنی ساز اورانیم است)، برای ارعاب آن بخش بزرگ جمعیت ناسازگار که در شهرهای بزرگ ساکن بودند و بخش بزرگ این جمعیت شهری کارکنان سازمانها و اداره های دولتی؛ رسانه ها و تبلیغاتچیان رژیم خمینی ساخته،از ضروت «وزیدن نسیم جبهه ها  به شهرها » سخن می گفتند. این البته یک نمونه از ارعاب بود. خود رفسنجانی یکبار در نماز جمعه زنانی را که برای لج بازی با رژیم کمی موی خود را بیرون از روسری می گذارند تهدید کرد که ادوگاههایی ایجاد خواهد شد و این قبیل زنان به آنجا فرستاده خواهند شد و خرج مدت اقامتشان را هم شوهرانشان باید بپردازند. روشهای ارعاب با رفتار خشونت آمیز، گاه با هدف قرار دادن یک صنف و یا یک گروه شغلی صورت می گرفت که در آنها نشانه های عدم تبعیت و یا ناسازگاری با معیارهاری ارزشی و ضوابط تحمیلی رژیم دیده می شد. حمله به مطب پزشکان که مثلا چرا اتاق انتظار برای مردان و زنان جداگانه نیست و به ویژه حمله به مطب پزشکان بیماری های زنان و ضرب وشتم مراجعان به بهانه عدم رعایت حجاب، از جمله این اقدامات سرکوبگرانه بود. یک نمونه دیگر از رویا رویی های آن دوران رژیم با جمعیت ناسازگار با معیارها و ضوابط اسلامی را احمدی نژاد در تبلیغات انتخاباتی به رخ میرحسین موسوی کشید و به یاد او آورد که «پای خانمها را درون کیسه های پر از سوسک فرو کردن» به چه دورانی مربوط است.

در آن دوران حمله به مردانی که کروات داشتند -که البته در آن دوران خیلی نادر بودند کسانی که با کروات بیرون بیایند که تابلو آشکار مخالفت با آخوند شمرده می شد-، و قیچی کردن کروات آنها(خبرها و شایعاتی در این مورد بود) یا حمله به کسانی که پیراهن آستین کوتاه به تن می کردند از موارد انجام فریضه دینی «امر به معروف و نهی از منکر» حزب اللهی ها بود. البته مردان آستین کوتاه پوش «قانونا» خلاف کار شناخته می شدند و شلاق و جریمه «سزای» نافرمانیشان بود. خبرهای شفاهی و در گفته های مردم بود که گشتهای ویژه پلیس رژیم زنانی را که رژ برلب دارند متوقف می کنند و به بهانه پاک کردن رژ لب آنها دستمال کاغدی هایی را که تیع اصلاح صورت در لای آن پنهان کرده اند، به لب زنها می کشیدند و لبهای آنها را شکاف می دادند.

ارعاب و تهدید و وحشیگری علیه مردم نافرمان در برابر احکام اسلام و حکومت اسلامی همچنان به شکل های خود سرانه یا از طریق نهادهای «قانونی» ادامه دارد و البته زنان پیوسته پرشمار ترین قربانیان تحت فشار رژیم بوده اند. یک صحنه از این اقدامات اسلامی در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر به شکل تکان دهنده، در فیلم گشت ارشاد، باز آفرینی شده، آنجا که حزب اللهی ها دختری را که روسری اش عقب رفته و مویش نمایان بوده را دنبا می کنند و اورا گیر می اندازند و بعد با پونز روسری او را روی پیشانی «تثبیت» می کنند تا دیگر سُر نخورد و عقب نرود. راه انداختن دسته های موتورسوار به سردستگی الله کرم و آن پیرکفتار که تفنگ دور بین دار برشانه می انداخت(حاج بخشی که یکی دو سال پیش مرد) با شعار مرگ بر بی حجاب در خیابانها در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی را همه  بیاد دارند. در این رژیم منحوس فریاد و خروش سیاستگذاران و گردانندگان در زمنیه «تهاجم فرهنگی» و ضرورت برخورد با کسانی که متهم به مشارکت در این امر می شوند، هیچوقت خاموش نشده است و بخشی از قتل روزنامه نگاران و نویسندگان مربوط به دوران سردار سازندگی، بخشی مربوط به دوره خاتمی است و بگیر و بببند در این زمینه همچنان ادامه دارد.

رژیم منحوس آخوندی یک دوره دهساله داشتن دستگاه ویدئو را ممنوع و جرم اعلام کرد. اما خرید و فروش قاچاق آن متوقف نشد و گفته می شد در مجموعه های مسکونی مردم از طریق استفاده از آنتن مرکزی ساختمان و دستکاری های فنی لازم، ویدئوهای دلخواهشان اعم از کنسرت یا فیلم را به طور مشترک در خانه های خود تماشا می کردند(یک خانواده دستگاه ویدئو را روشن می کرد و نوار را می گذاشت بقیه در تلویزیون در خانه خود می دیدند). رژیم با پذیرش شکستش در کار آمد بودن کنترل فرهنگی از طریق ممنوعیت ویدئو، با گامی به پس گمان برد که راه عقلایی در این زمنیه، راه انداختن «ویدئو کلوپ» و مغازه های کرایه مجاز ویدئو و کنترل محتوایی کاستهاست. اما به خاطر سانسورهای اعمال شده در ویدئوها و نیز گزینشهایی که ذائقه مردم را راضی نمی کرد این سیاست هم شکست خورد. روشی که مردم برای تودهنی زدن به رژیم بکار گرفتند، این بود که آنها فیلمهایی که را مجاز نبود(از جمله برنامه های تلویزیونی و کنسرتهای خوانندگان قبل از انقلاب) روی ویدئوهای کرایه ای ضبط کرده و به مغازه برمی گرداندند، و مغازه دار هم بدون این که بداند آن را به مشتری بعدی کرایه می داد، روشن است که این مساله خیلی زود از پرده برون افتاد و این امر، مساله بزگی شد در سر راه آن تدبیر.

رژیم برای مقابله با این تاکتیک مردم، مقرر کرد که مغازه های کرایه دهنده ویدئو، موقعی که کرایه کننده آن را برمی گرداند، باید در حضور خود طرف آن را باز بینی کنند تا اگر طرف چیزی روی آن ضبط کرده بود مساله روشن بشود و خطا کار به تله بیفتد! البته این باز بینی با سرعت بالا صورت می گرفت و حتی دستگاههایی هم برای اینکار در اختیار مغازه قرار داشت، اما چنین کاری اولا هم باعث فرسودگی خراب شدن سریع نوارها می شد هم  به علت کمی تعداد دستگاههای باز بینی سریع که در اختیار مغازه داران بود و به علت مشکلی که معطل نگه داشتن مشتریان برای کنترل ویدئو به وجود می آورد، غیر قابل کار آمد بودن آن روش هم نمایان شد.

دوران فرستنده های تلویزیونی ماهوراه ای رسید و مبارزه با آنتن های بشقابی دریافت برنامه تلویزیونهایی که از طریق ماهواره برنامه هاشان پخش می شود، فرار رسید که این جنگ در عین بیچارگی و درماندگی رژیم، همچنان ادامه دارد و چندی پیش، در اقدام بشدت ابلهانه ای که فقط از همین رژیم و پاسداران نادانش می تواند سر بزند، در شیراز دویست سیصد آنتن بشقابی جمع آوری شده از بامها و خانه های مردم را نیروهای سرکوبگر رژیم در خیابان چیدند و با نفربر زرهی از روی آن عبورکردند و با این کار در عوالم ابلهانه خود غرق شادمانی پیروزی در جنگ با برنامه تلویزیونهای ماهواره ای شدند، در حالیکه ماهواره ها همچنان آن بالا بودند و هستند و  برنامه هایشان پخش می شود و مراکز تولید کننده برنامه تلویزیونهای ماهواره ای هم فرسنگها دوتر و در کشورهای دیگر، همچنان برای بیندگان ایرانی برنامه تولید می کنند و آگهی تجارتی هم پخش می کنند و باز هم میلیونها ایرانی آنها را تماشا می کنند. گفته می شود میلیونها خانواده ایرانی تماشا گر برنامه این تلویزیونها هستند.

رژیم تحمیلی 

این رژیم تحمیلی حاصل حمایت تبلیغاتی و رسانه یی گسترده غرب کمونیست ستیز در جهان دو قطبی دهه های پایانی قرن بیستم،  در رهبر کردن خمینی است که تردیدی در ضد کمونیست بودنش نبود و به همین دلیل گزینه قابل اعتمادی برای سد کردن راه قدرت گرفتن چپ پرسابقه در ایران و مانع شدن از قرار گرفتن ایران در حوزه نفوذ شوری برای دوران بعد از شاه بود. شاه که بیماری سرطانش فرصت زیادی برای زنده ماندنش نمی گذاشت و ولیعهدش هنوز در سنی نبود و تجربه ای نداشت که بتواند از پس کنترل مردمی که ربع قرن آرزوی به زمین کوبیدن تاج و تخت و منهدم کردن بساط سلطنت در ایران را داشتند بر آید. خمینی هم آخوند مرتجع شیّادی بود که با سوء استفاده از احساسات مذهبی و تَعصّب و ناآگاهی محرومان و لگدمال شدگان رژیم شاه  و کشتاری که از انقلابیون و آزادیخواهان ایران کرد، نقش ضد انقلابی و آزادی برانداز خود را به نحو جنایتکارانه انجام داد. در زمان برگزاری شبهای شعر کانون نویسندگان در مهر ماه 1356 اسمی از خمینی نبود و این مطلب را که یکسال قبل از انقلاب اسمی از خمینی در میان نبود را کسانی مثل آقای محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه بعد از انقلاب هم در یکی از مقالات خود مورد تاکید قرار داده است.

من بر این باورم که تحلیل گران رویدادهای انقلاب ایران، هربار که می خواهند در مورد شرایط زمان انقلاب و  موقعیت خمینی در ایران بعد از سقوط رژیم شاه 57 و تعادل نیرو بین گرایشهای موجود در جامعه آن روز با خمینی نظر بدهند، حتما یکبار سخنان خمینی در سوم خرداد 58 را که کیهان 5 خرداد 58 با تیتر «امام استراتژی مبارز را اعلام کرد بخوانند»* که به روشنی منعکس کننده موقعیت متزلزل و آسیب پذیری که داشت است. به هرحال خمینی پیوسته بر اسلام خواهی مردم و این که مردم انقلابشان برای این نبوده کشورشان مثل سوییس بشود، تاکید داشت و فریادش از دست روشنفکران و آزادیخواهان بلند بود و آنها را ضد اسلام و آخوند می دانست و حرفهاشان و هدفشان را توطئه برای از بردن «روحانیت» می دانست که از نظر او روحانیت خود اسلام بود. او به صراحت در همان سخنان گفت که «آخوند یعنی اسلام روحانیین و اسلام در هم مدغمند». عوامل دیگری مثل مداخله ارتش سرخ در افغانستان و وجود دیکتاتور ابلهی مثل صدام در عراق که وارد جنگ گسترده نظامی با ایران شد، به کمک و تقویت موقعیت خمینی آمد. اما با تمام اقدامات سرکوبگرانه و «انقلاب فرهنگی» و  شیاّدهای مردم فریبانه، رژیم آخوندی، هیچوقت از حرکتهای هنجار شکنانه و آخوند ستیزانه جامعه پویای ایران که از قرار گرفتن در قالب و معیارهای آخوندی دچار اختناق و خفقان است، آسوده نبوده و کشتارها و سرکوبیدن های وحشیانه و خونین «دوران طلایی امام» از نیروهای ترقیخواه و آزادیخواه نیز نتوانست مردم ایران را به «اُمّت» ولایتمدار دلخواه روحانیت مرتجع ایرانی ستیز، تبدیل کند.

آخوندها در جایگزن کردن «اسلام» و «اسلامی» به جای ایران و ایرانی شکست خورده اند

خمینی پلید و آخوندهای ایرانی ستیز در محوکردن علائق میهنی و ایرانی مردم و جایگزین کردن آن با «اسلام» شکست خوردند. رژیمی که هرچیزی که در خارج دایره اسلام و شرع بود را طاغوتی و مردود می دانست، ناچار شد که در موارد متعدی  در برابر مردم کوتاه بیاید و در مواردی خود را همسو با علائق آنها مثلا ارج گذاشتن به کوروش نشان بدهد و برای امانت گرفتن لوحه حقوق بشر او و در موزه قرار دادن آن، نمایش راه بیاندازد. اگر چه آیت الله های ایرانی ستیز همچنان در مواضع ایران ستیزانه خود پا برجا هستند و چندی پیش آخوند جوادی آملی در نامربوط های اسلام محورانه و ایران ستیزانه ای گفته است « مبادا اسلامی حرف بزنیم و ایرانی فکر کنیم[...].پرچم سه رنگ عرضه ندارد خودش را حفظ کند. پرچم سه رنگ نتوانسته پرچم یازهرا و یاعلی را حفظ کند ولی پرچم یازهرا و یاعلی توانسته پرچم سه رنگ را حفظ کند». جهبه ملی خارج کشور اطلاعیه در پاسخ به این نامربوط گویی صادر کرد. در ناکامی آخوندها در محو علائق میهنی ایرانیان و جایگزین کردن آن با «اسلام ناب محمدی» مناسب می دانم نمونه و شاهد دیگری را یاد آوری کنم. به تازگی در یوتیوب  ویدئوی سرودی دیدم گویا تهیه و تولید شده در گروه کودک و نوجوان شبکه دوم تلویزیون رژیم است، امّا  بنا بر توضیحی که در زیر آن آمده است، اجازه پخش به آن داده نشده است.

اما در وبلاگی بر اساس اطلاعاتی که کاربران داده اند، این سرود در سال 86 ساخته شده و البته چند سالی تلویزیون اجازه پخش آن را نداده است. اولین انتشار اینترنتی آن به نظر می رسد که در اسفند 91 بوده است. گمانه زنی برای علت عدم پخش یکی دیده شدن سازهای موسیقی است که بچه ها می نوازند و دلیل دیگر هم تک خوانی دختر بچه ای است که «شرعا مکلّف» است و قابل نکاح و ازدواج  و صدایش مرد دینمدار و ولایتمدار را می تواند حالی به حالی کند. اما بنا بر همان اطلاعات این سرود بعدا نه با این تصویر بلکه به صورت کلیپی و با تصاویر دیگر و نیز با تکخوانی توسط یک پسر از تلویزیون پخش شده است. بنا اطلاعات یاد شده سراینده شعر بنفشه فریس آبادی است و آهنگ آن را مسعود ناظر ساخته است و سرپرست و تعلیم دهنده گروه اوست.

این سرود که بیشتر گروه همسرایان آن را دخترکان ده دوازده ساله  تشکیل می دهند، شعر میهنی بسیار زیبایی دارد. اسمش « سرزمین من» است. کلمه ای از اسلام و قرآن و امام در این سرود نیست. این خود به نظر من بیانگر این است که بعد از سی و پنج سال کنترل شدید رسانه ها و استفاده انحصاری از سازمان و امکانات عظیم رادیو تلویزیون و کنترل کتابهای درسی و دستگاه آموزش و پروش، «ایرانی فکرکردن» در قلب دستگاهی که هر روز دهها ساعت فیلم و برنامه از شبکه های مختلف به جامعه سرازیر کرده و می کند، اردنگی سنگینی به اسلام پناهان و متشرعان زده است. اگر گروه موسیقی وابسته به تلویزیون هم نباشد فرق زیادی نمی کند. خوب است یاد آوری کنم که آن فزیکدانی که ترور شد و دختر کوچک باز مانده از او مورد استفاده تبلیغاتی رژیم قرار گرفت، آرمیتا نام داشت و نه «ام البنین» یا «زینب» و «فاطمه» و... این سرود بسیار زیبا را در لینک زیر می شود دید و شنید.

https://www.youtube.com/watch?v=K1AtlStatGc


 ما حتی نمونه هایی هم از رویگردانی مبلغان فرهنگی – هنری این رژیم از معیارهای ارزشی آخوندی و پیوستن به جامعه ایرانی را دیده ایم. آن فیلم ساز حزب اللهی، که چگونه تغییر کرد و راه دیگری پیش گرفت. حالا به اینها باید علاقه مردم به موسیقی و رقص را که رژیم به طور کلی با آن سر ستیز داشته و دارد و حرام می داند و تلاش هنرمندان در مناطق مختلف ایران برای زنده نگهداشتن موسیقی و رقصهای محلی را اضافه کرد. در دنیای امروز رسانه های نوین ارتباطی انحصار رسانه ای مستبدان صاحب زر و زور را تا اندازه زیادی خنثی می کند. ویدئو کوتاهی دیدم در یوتیوب از رقص دو نانوای سنگکی ضمن کار، که خیلی جالب و دیدنی است. بگذار ولی امر مسلمین که «موسیقی مطرب»(نشاط آور» را حرام می داند، همچنان فتواهای شرعی ارتجاعی صادر کند.مردم به رقصشان را می کنند و به ریش آیت الله و به فتواهاشان می خندند.  لینک رقص آن دو نانوا:

https://www.youtube.com/watch?v=Xrk5XENJrx0

  در رویارویی جامعه ایرانی با ارزشهای نظام آخوندی، ماجرای آن زنک فرصت طلب دریده- بازیگر تلویزیون و سینما-  که در یک برنامه  تلویزیونی در عید، سال نو را به سیدعلی خامنه ای تبریک گفت و او را «رهبرم» خطاب کرد و پی آمدهای آن بسیار در خور توجه است. رفتار آن زنک(تبریک گویی به خامنه ای) سبب انزجار بسیاری نسبت به او شد که در شبکه های اجتماعی نثارش کرده بودند. او این راهم ادعا کرده که شیشه ماشینش را در روز تولد پسر شانزده ساله اش در روز 6 اردیبهشت خُرد کرده بودند و یا باچوب او را زده اند که این دو مورد می تواند دروغ و برای بازار گرمی باشد. این زَنَک وقیح که به گوشش رسیده بود که در محافل سینمایی و هنری گفته بودند «سینمای ما جای اینگونه زنها نیست» در مراسمی در دانشگاه تهران به مناسبت 13 رجب(تولد علی) که در آن کسانی از فیلمسازان ولایتمدار و حزب اللهی مثل فرج الله سلحشور و جمال شورجه شرکت داشتند،خواهان یک «9 دی دربخش فرهنگی» شد** یعنی اقدامی نظیر راه انداختن تظاهراتی از «ساندیس خورها» و بسیجی ها، تحت حمایت پلیس ولباس شخصی ها در 9 دی 88، که اقدامی بود بر علیه تظاهرات مردم در روز عاشورای 88 در اعتراض به کودتای انتخاباتی.

اما این دریدگی و خودبزرگ بینی باز هم به ضررآن زنک تمام شد. بنا به خبرهایی که روز 2 خرداد در این زمینه در سایتهای رژیم منتشر شد، او که  به عنوان  مجری پروژه ای به «اسم یار دوازدهم» در حمایت از بازیکنان تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۱۴ انتخاب شده بود «به دلیل هجمه های فراوان از این سمت استعفا داد» علت آن هم این ذکر شده است که:« برخی از هنرمندان نسبت به حضور الهام چرخنده به عنوان مجری طرح اعتراض داشتند و گفتند اگر وی مجری طرح باشد ما در این پروژه حضور نخواهیم یافت». با این بایکوت، این «مگس سبز» چرخنده، دور«کُپه» وجود آقا سیدعلی رهبرش، ناچار شده به خاطر مساله ساز نشدن و «حاشیه ساز» نشدن برنامه، خود را از آن کنار بکشد.

رجا نیوز همراه درج خبر استعفای وی، و برای نشان دادن «ستمگری» معاندان نظام، لیستی هم از بازیگرانی ارائه داد که قبل از این ماجرا، به خاطر دیدار با خامنه ای یا شرکت در فیلم قلاده های طلا (که سراسر تحریف  و دروغ در مورد رویدادهای سال 88 بود و تقلید مسخره یی هم از فیلمهای جیمزباندی قدیم بود) ، مورد نفرت و انزجار مردم قرار گرفته اند. بازهم در اینباره خواندنی اظهار نظر ابولقاسم طالبی آن وزارت اطلاعاتی حرمزاده کارگردان قلاده های طلااست که به نظر می رسد از آنجا که دریافته است که دوران طلایی دریافت بی سرو صدای کمکها کلان از وزارت ارشاد، نظیر کمک یک میلیاردی از وزارت ارشاد محمود احمدی نژاد برای ساختن فیلم قلاده های طلا، بپایان رسیده است(او منکر گرفتن کمک از وزارت ارشاد برای ساختن آن فیلم بود ولی شمقدری که حرمزاده تر از او است به صراحت کمک یک میلیاد تومانی برای ساختن آن فیلم را مورد تایید قرار داد)، با خشم و سوزشی شدید از بایکوت الهام چرخنده سخن گفته است. او در یادداشتی خبرگزاریهای و سایتهای ولایتمدار انتشار دادند، منتقدان آن زنک را، فاشیست و فرزندان موسولینی نامیده و مهملاتی گفته که خواندی و خندیدنی است***. خندیدنی از سوزشی که از آن منعکس است.

همین عنصر که از لجنهای رژیم و منفوترینها در نزد مردم است، در آخرین اقدام وقیحانه خود که باید آن را یک همدستی با خبرگزاری رسوای وابسته به سپاه برای تحریف دوباره پیام لیلا حاتمی و عذر خواهی نشان دادن آن دانست، در یادداشتی که خبرگزاری وابسته به سپاه فارس منتشرکرد، از لیلا حاتمی به خاطر «عذر خواهی» که از مردم کرده تجلیل کرده و او را به خاطر این کار ستوده است! حال آنکه لیلا حاتمی در پیامش اظهار تاسفی کرده بود از حالات و واکنشهای کسانی که اینقدر فهم و شعور نداشتند که بفهمند(و اینها کارگزاران و رسانه های وابسته به دربار خامنه ای و به پاسداران جهل و جنایت بودند) که او در آن مراسم که صدها خبرنگار و عکاس در آنجا حضور داشتند، در برابر آداب و رفتار مرسوم در کشور میزبان آنهم از سوی یک آدم 84 ساله واکنش دیگری نمی توانست نشان بده و در پیام خود از این که ناچار به دادن چنان توضیحاتی شده بود، اظهار شرم کرده بود و حق داشت که شرمنده باشد از این که چه عقب ماندها و بیشعورهایی در کشورش کارگردان امورند.  

شاهد دیگری از ورشکستگی رژیم در جذب «فرهنگی و ارزشی» و تقابل جامعه با آنچه رژیم آخوندی با تمام توان و با شبکه های تلویزیونی و برنامه های مختلف تلاش کرده به عنوان ارزشهای دینی و ارزشها و معیارهای مقدس به جامعه تزریق کند، به پس زده شده، در شعرهایی دیده می شود که بنا بر نوشته یی انتقادی و اعتراضی که در خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران آمده است در کتابی بوده است که از نمایشگاه کتاب برداشته شده بود، اما در جشنواره شعر فجر در آخر اردیبهشت، مطرح شده است. این شعرها در بخش ترانه ها مطرح شده و سراینده یکی از شعرهای مورد انتقاد قرار گرفته، کسی است که پدرش در جنگ کشته شده است(یا در شعر چنین است). قسمتهایی که در انتقاد مندرج در فارس از این شعر آمده این است:   

جنگ تو با مرگ بود؛ اما پدر

… طرح منع زندگی تصویب شد

فهم " لا اکراه فی الدین" سخت بود

نص قرآن خدا انکار شد

بس که بی تو، توو سری خورد از همه

خواهرم از روسری بیزار شد!

: و در ادامه این شعر می‌خوانیم

گم شده راه بهشت نسل تو

قصه بعد از این عذاب نسل ماس

رو به چی سجده کنم وقتی که دور

دوره ی سرگیجه ی قبله نماس!

نا امید از روزگار و آدما

سرنوشتم وحشت و تنهاییه

توو سرم اسلام سخت فلسفی

هم دمم سیگار آمریکاییه ...

از شعرهای دیگری که در انتقادی که به آن اشاره شده آمده است یکی هم این ابیات هستند:

کاش از سکوتت دست برداری

امشب دیگه وقت خجالت نیست

از روسریتم چشم پوشی کن

 این جوری آدم با تو راحت نیست...

 انتقاد مندرج در خبرگزاری وابسته به سپاه در لینک زیر در دسترس است:‌

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930231000389

 

منابع و توضیحات:

* سخنان خمینی مندرج در کیهان 5 خرداد 1358، ضمیمه مقاله «سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود» نگارنده است و در  زیر مقاله آمده است. در لینک زیر:

http://iradj-shokri.blogspot.fr/2009/02/22-62.html

** در ویدئویی که لینک آن در زیر آمده، الهام چرخنده در حال سخنرانی در مراسمی تحت عنوان فرهنگ انقلاب در دانشگاه تهران دیده می شود. طول مدت ویدئو 9 دقیقه و 21 ثانیه است. او سخنان او در این مورد که در حوزه فرهنگی به یک 9 دی نیاز داریم در دقیقه هشتم بیان می شود. او ضمن همین سخنرانی باز هم مرید سید علی خامنه ای بودن را مورد تاکید قرار می دهد و روز پدر را به او تبریک می گوید. از انگشتر خرکی و ساعت بند پهنی که بدست دارد همچنان که برخی از عکسهای قبلی او نشان می دهد از او به لحاظ «ایمانی» نمی تواند از «خواهران» حجاب دولایه ای واقعی باشد و این موضوع را یکی از عناصر تبلیغاتی و قلمزن اینترنتی به حزب اللهی های رژیم یاد آور شده بود که نباید در این فرد که «گذشته محکمی» ندارد، خیلی سرو صدا راه بیاندازند.

http://www.youtube.com/watch?v=80IijgfQxik

 اظهارات خشمگینانه ابولقاسم طالبی در مورد بایکوت الهام چرخنده در لینک زیر:***

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930303001149

   ۱۲خرداد ۱۳۹۳ - ۲ ژوئن ۲۰۱۴

http://iradj-shokri.blogspot.fr

 

 

منبع:پژواک ایران


ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*خیز برداشتن خمینی وار رضا پهلوی برای تصاحب انقلاب مردم ایران  [2023 Jan] 
*نبرد در «گذرگاه خونیِن اجتناب ناپذیر»* با مردم ُکشان، با انقلاب و پرچمداری دختران ایران  [2022 Dec] 
*زندگی قرنطینه ای در بین قدر ناشناسان و فضای دل آزار - دکتر هزارخانی چراغی در سیاه چاله جبّار(قسمت پایانی)  [2022 Aug] 
*واکنش بلاهت بار رهبری مجاهدین به دو مطلب من در مظلومیت دکتر هزارخانی   [2022 Jun] 
*دکتر هزارخانیِ جان برلب رسیده؛ چراغی در سیاه چاله جبّار(2) هفته نامه ایران زمین و بعضی مسائل  [2022 May] 
* دکتر منوچهر هزارخانی، چراغی در سیاه چاله جبّار (۱) و یک اتهام ناجوانمردنه به او  [2022 Apr] 
*افغانستان باغ میوه های تلخ برای آمریکا بعد از آن پیروزی شیرین ضد کمونیستی  [2021 Oct] 
* پیام مزوّرانه میرحسین موسوی در تقابل روشن با نه مردم به بقای جمهوری اسلامی است  [2021 Jun] 
*جمهوری خواهی رضا پهلوی، حرکتی درست با تاخیر بسیار طولانی   [2021 Mar] 
*هلاکت سلیمانی تنبیه «خیرالماکرین» برای خامنه ای و تنبیه «صاحب ذوالفقار» برای سلیمانی بود   [2021 Feb] 
*خامنه ای و پاسداران ضد ایرانی اش، خوار تر از خمینی در جنگ با صدام، بازنده کشمکش با آمریکا خواهند بود  [2021 Jan] 
*قاطعیت و اقتدار تنها انتخاب برای نخست وزیر عراق در برابر رژیم شرور آخوندی است  [2020 Aug] 
*نگرانی مقامات از شرایط انفجاری جامعه، ولایتمداران بیشعور و عناصر مفلوک  [2020 Jul] 
*گربه مرتضی علی، «واقعه عجبب» و «دیدار با پادشاه قدرتمند» و پایان خراب داستان   [2020 Apr] 
* ظلم رژیم شاه و نامه همسر یک تیرباران شده در اسفند ماه 65 سال پیش   [2020 Mar] 
*ترامپ قمار باز برنده، سپاه مردم ستیز مفتضح، خامنه ای درعربده قدرت اما در اضطراب   [2020 Feb] 
*سوالی که باید از شاهزاده ترکی الفیصل در مورد «مرحوم» شدن یا نشدن مسعود رجوی پرسید  [2020 Jan] 
*رژیم در محاصره بین المللی در باتلاق خود ساخته، دود شدن اهداف «برون مرزی» خامنه ای، مردمی که بپا می خیزند  [2019 Dec] 
*علی ربیعی و بیان حقیقتی در میان سفسطه کردن ها و اوضاع کنونی  [2019 Nov] 
*پیامهای بارانی که مانع جشن چهارم آبان شد و پریدن گاو نر به صندوق کمیته امداد خمینی و چند یادآوری  [2019 Nov] 
*کارنامه سیاه مردم ستیزی آخوندها در ایران و رویداد مبارک رقص دختران در کربلا   [2019 Aug] 
*خرتو خری رژیم، تزویر رهبر و وقاحت ظریف ‏  [2019 Aug] 
*سرچشمه خشونت گرایی رژیم و تنش در روابط خارجی آن و هشداری به رئیس جمهوری آمریکا  [2019 Jul] 
*«شیطان بزرگ» در راه «آدم کردن» رژیم سیّد روح الله الموسو‌ی‌الخمینی  [2019 Apr] 
*اعطای نشان به سلیمانی به خاطر کشاندن بشار اسد به دیدار با خامنه ای   [2019 Mar] 
*محسن رضایی می خواست «ماله بکشد» اما به سراپایش گند زده شد  [2019 Jan] 
*تلاش فرومایگان جنایتکار برای پنهان کردن نقشها و آثار و نشانه های جرم  [2018 Nov] 
*سیّد محمد خاتمی ملت را با تواضع خود شرمنده فرمودند   [2018 Aug] 
*در اسپانیا استخوانهای فرانکو از گور بیرون کشیده خواهد شد  [2018 Jul] 
*احتمال دروغگویی و «لاف و گزاف» در ادعاهای پاسدار حاجی زاده  [2018 Jul] 
* ادعای نفوذ به مراکز کنترل فرماندهی ارتش آمریکا با ارائه ویدئو توسط پاسدار حاجی زاده   [2018 Jul] 
*مُردم اندر حسرت فهم درست ‏  [2018 May] 
*بهاری با افق تیره و توفانی برای رژیم، برای سالی که برای مردم نکو خواهد بود   [2018 Mar] 
*بی ارزشی ارزشهای مقدس رژیم، در آیینه انزجار مردم از تلاش رژیم برای مرعوب کردن لیلا حاتمی  [2018 Mar] 
*جنایت های داعشی رژیم شیعه در ایران سالها قبل از پیدایش داعش سنی در عراق  [2018 Mar] 
*رفراندم روحانی، خر داغ کردن است، جز براندازی راهی نیست  [2018 Feb] 
*هشتگ های سیا و موساد و سعودی هدایتگر مردم برای «در آوردن خشتک»* نظام ولایت فقیه!  [2018 Jan] 
*زرنگی ابلهانه قاسم سلیمانی و سپاه برای رفع سوزش ناشی از سفر اسد به مسکو و ستایشی که از روسها کرد  [2017 Nov] 
*ارتشی ها و مشکوک بودن سقوط هواپیمای حامل فرماندهان ارتش در مهرماه ۱۳۶۰  [2017 Oct] 
* تودهنی مردم به متشرّعان مستبد ضد ایرانی و منزلت شجریان در نزد مردم  [2017 Sep] 
*‎ ‎روحانی و سپاه و جناح هار، و ناتوانی او در حل یک مساله ساده بی خرج   [2017 Aug] 
*متوقف و له کردن یک خودرو انفجاری داعش با تانک توسط ارتش مصر در شمال سینا  [2017 Jul] 
*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ   [2017 Jun] 
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏   [2017 Jun] 
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی  [2017 May] 
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی  [2017 May] 
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها   [2017 May] 
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰  [2017 Apr] 
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی   [2017 Mar] 
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا  [2017 Mar] 
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟  [2017 Mar] 
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن   [2017 Mar] 
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او  [2017 Feb] 
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد  [2017 Jan] 
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد   [2017 Jan] 
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد  [2016 Dec] 
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ   [2016 Dec] 
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم  [2016 Dec] 
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏  [2016 Nov] 
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی  [2016 Oct] 
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم  [2016 Oct] 
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی  [2016 Aug] 
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏  [2016 Aug] 
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است  [2016 Aug] 
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی   [2016 Aug] 
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد  [2016 Jul] 
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن   [2016 Jul] 
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم  [2016 Jun] 
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم  [2016 Jun] 
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان  [2016 Jun] 
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن  [2016 May] 
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی  [2016 Apr] 
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین   [2016 Apr] 
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها   [2016 Mar] 
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران  [2016 Mar] 
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است  [2016 Feb] 
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی  [2016 Feb] 
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان  [2016 Feb] 
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری  [2016 Jan] 
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن  [2016 Jan] 
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه   [2016 Jan] 
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان  [2016 Jan] 
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء  [2016 Jan] 
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر  [2016 Jan] 
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه  [2015 Dec] 
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی  [2015 Dec] 
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب   [2015 Nov] 
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها  [2015 Oct] 
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان  [2015 Oct] 
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی  [2015 Oct] 
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او  [2015 Oct] 
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها  [2015 Sep] 
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه  [2015 Sep] 
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟  [2015 Sep] 
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی  [2015 Sep] 
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92  [2015 Sep] 
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر   [2015 Aug] 
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند  [2015 Aug] 
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی  [2015 Aug] 
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام  [2015 Aug] 
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی   [2015 Aug] 
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.   [2015 Jul] 
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود  [2015 Jul] 
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی  [2015 Jul] 
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.  [2015 Jul] 
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد  [2015 Jul] 
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی  [2015 Jun] 
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است   [2015 Jun] 
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی  [2015 May] 
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد  [2015 Apr] 
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟  [2015 Apr] 
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام   [2015 Apr] 
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد  [2015 Mar] 
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن  [2015 Mar] 
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.   [2015 Mar] 
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب  [2015 Mar] 
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد  [2015 Mar] 
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی  [2015 Feb] 
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری  [2015 Jan] 
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد  [2015 Jan] 
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی  [2014 Dec] 
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود  [2014 Nov] 
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت  [2014 Nov] 
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان  [2014 Sep] 
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن  [2014 Sep] 
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه  [2014 Aug] 
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی  [2014 Aug] 
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ  [2014 Aug] 
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست   [2014 Aug] 
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم  [2014 Jul] 
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه  [2014 Jul] 
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین  [2014 Jul] 
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان  [2014 Jul] 
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط   [2014 Jun] 
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور  [2014 Jun] 
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران  [2014 Jun] 
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد   [2014 Jun] 
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده  [2014 May] 
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه   [2014 May] 
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار  [2014 Apr] 
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران  [2014 Apr] 
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی  [2014 Mar] 
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی  [2014 Feb] 
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن  [2014 Feb] 
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت  [2014 Jan] 
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی  [2014 Jan] 
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است  [2014 Jan] 
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی  [2014 Jan] 
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان  [2014 Jan] 
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر  [2014 Jan] 
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی  [2014 Jan] 
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»  [2013 Dec] 
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه  [2013 Nov] 
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی در مورد اهانت به مرضیه [2013 Nov] 
*نکته یی برای یاد آوری –2  [2013 Oct] 
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد  [2013 Oct] 
*نکته یی برای یاد آوری  [2013 Oct] 
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف   [2013 Oct] 
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟  [2013 Sep] 
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت  [2013 Sep] 
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود   [2013 Sep] 
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی  [2013 Aug] 
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی  [2013 Aug] 
*تاریخسازی مسخره  [2013 Aug] 
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟  [2013 Jul] 
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند  [2013 Jul] 
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا  [2013 Jul] 
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان  [2013 Jul] 
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند  [2013 Jul] 
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع   [2013 Jul] 
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من  تحریفات 5 صفحه دبیرخانه و پاسخ 21 صفحه ای من [2013 Jul] 
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد درآمدِی بر بحث «تلخ» و تفصیلی در مورد «بیانیه تفصیلی شورای ملی مقاومت» [2013 Jul] 
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست  [2013 Jul] 
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من  [2013 Jul] 
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی  [2013 Jun] 
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی  [2013 Jun] 
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها  [2013 Jun] 
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا  [2013 Jun] 
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها  [2013 Jun] 
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید  [2013 Jun] 
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا  [2013 Jun] 
*از کجا به اینجا رسیدیم  [2013 Jun] 
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین  [2013 Jun] 
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است  [2013 May] 
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب  [2013 May] 
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»  [2013 May] 
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه  [2013 May] 
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری   [2013 Apr] 
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر  [2013 Apr] 
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری  [2013 Mar] 
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری  [2013 Mar] 
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین  [2013 Feb] 
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام  [2013 Feb] 
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران  [2013 Feb] 
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی  [2012 Dec] 
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر  [2012 Dec] 
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها  [2012 Nov] 
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»  [2012 Nov] 
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده  [2012 Nov] 
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی  [2012 Oct] 
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار  [2012 Oct] 
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند  [2012 Sep] 
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم  [2012 Sep] 
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن  [2012 Aug] 
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت   [2012 Jul] 
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد  [2012 Jun] 
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران  [2012 Jun] 
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی  [2012 Apr] 
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم   [2012 Mar] 
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم   [2012 Mar] 
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد  [2012 Jan] 
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان   [2012 Jan] 
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر  [2011 Dec] 
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله   [2011 Dec] 
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز   [2011 Dec] 
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی  [2011 Nov] 
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی   [2011 Nov] 
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»  [2011 Nov] 
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم  [2011 Oct] 
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین  [2011 Oct] 
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات  [2011 Sep] 
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه  [2011 Sep] 
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه  [2011 Sep] 
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند  [2011 Sep] 
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده   [2011 Aug] 
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور   [2011 Aug] 
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی  [2011 Aug] 
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف   [2011 Jul] 
*در ضرورت توضیح واضحات  [2011 Jul] 
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف  [2011 Jun] 
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین   [2011 Jun] 
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی  [2011 Jun] 
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی  [2011 May] 
*اعتراض من به قلدرمنشی بود  [2011 May] 
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین  [2011 May] 
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟   [2011 Apr] 
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود  [2011 Apr] 
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد  [2011 Apr] 
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم  [2011 Mar] 
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است  [2011 Mar] 
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم   [2011 Mar] 
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی  [2011 Mar] 
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه   [2011 Mar] 
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها  [2011 Feb] 
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها  [2011 Feb] 
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد  [2011 Feb] 
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند  [2011 Feb] 
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها  [2011 Feb] 
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد   [2011 Jan] 
*شروری در صف اوپوزیسیون  [2011 Jan] 
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد  [2011 Jan] 
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها  [2011 Jan] 
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم   [2011 Jan] 
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات   [2010 Dec] 
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود  [2010 Dec] 
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی  [2010 Dec] 
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی  [2010 Dec] 
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد   [2010 Dec] 
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی  [2010 Dec] 
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد  [2010 Dec] 
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است  [2010 Dec] 
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار  [2010 Dec] 
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود  [2010 Nov] 
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی  [2010 Nov] 
*آخوند مسخره از اخوان مسخره  [2010 Nov] 
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی  [2010 Nov] 
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت  [2010 Oct] 
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز  [2010 Oct] 
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان  [2010 Oct] 
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ  [2010 Oct] 
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران  [2010 Sep] 
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر  [2010 Sep] 
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...  [2010 Sep] 
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود  [2010 Aug] 
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر  [2010 Aug] 
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی  [2010 Aug] 
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا  [2010 Aug] 
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر   [2010 Aug] 
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است  [2010 Aug] 
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها  [2010 Aug] 
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش  [2010 Jul] 
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا  [2010 Jul] 
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم  [2010 Jun] 
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام   [2010 Jun] 
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر  [2010 May] 
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...  [2010 May] 
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !  [2010 May] 
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند  [2010 May] 
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی   [2010 May] 
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید  [2010 Apr] 
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی  [2010 Apr] 
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی  [2010 Apr] 
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری  [2010 Mar] 
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته  [2010 Mar] 
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او  [2010 Mar] 
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم  [2010 Jan] 
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»  [2010 Jan] 
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری  [2009 Dec] 
*این سخن را درنیابد گوش خر   [2009 Dec] 
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی  [2009 Nov] 
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف  [2009 Nov] 
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان  [2009 Nov] 
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»  [2009 Nov] 
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت  [2009 Nov] 
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»  [2009 Nov] 
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی  [2009 Nov] 
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم  [2009 Nov] 
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا  [2009 Nov] 
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود   [2009 Nov] 
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها  [2009 Oct] 
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال  [2009 Oct] 
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن   [2009 Oct] 
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت  [2009 Oct] 
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر   [2009 Oct] 
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم  [2009 Oct] 
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی  [2009 Oct] 
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش  [2009 Oct] 
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی  [2009 Sep] 
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم  [2009 Sep] 
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»   [2009 Sep] 
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران   [2009 Sep] 
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد  [2009 Aug] 
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان  [2009 Jul] 
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند  [2009 Jul] 
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»   [2009 Jul] 
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...  [2009 Jul] 
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور  [2009 Jul] 
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی   [2009 Jul] 
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز  [2009 Jul] 
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند   [2009 Jun] 
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست  [2009 Jun] 
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها  [2009 Jun] 
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس  [2009 Jun] 
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم   [2009 Jun] 
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی: وفاداری به آراء مردم و طغیان و بغی علیه ولی فقیه یا خیانت به آراء مردم و خائف و خاضع در برابر زور و دروغ  [2009 Jun] 
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد   [2009 Jun] 
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز   [2009 Jun] 
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست   [2009 May] 
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*  [2009 May] 
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی   [2009 Apr] 
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین   [2009 Apr] 
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)  [2009 Mar] 
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)   [2009 Mar] 
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*   [2009 Mar] 
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)   [2009 Mar] 
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری   [2009 Mar] 
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها   [2009 Feb] 
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان   [2009 Feb] 
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود   [2009 Feb] 
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد   [2009 Feb] 
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا  [2009 Jan] 
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی  [2009 Jan] 
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری  [2009 Jan] 
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان  [2009 Jan] 
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت  [2008 Dec] 
*خوابگردی در فراموشخانه زمان  [2008 Dec] 
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند   [2008 Dec] 
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی   [2008 Nov] 
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد  [2008 Oct] 
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها   [2008 Oct] 
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک  [2008 Aug] 
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت  [2008 Jul] 
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران   [2008 Jun] 
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی  [2008 May] 
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰  [2008 May] 
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم  [2008 May] 
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم شكوفایی علمی دوره فتحعلیشاه و استفتائات از مقام ولایت فقیه و علمای حوزه علمیه قم [2008 Apr] 
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن  [2008 Apr]