PEZHVAKEIRAN.COM پیامهای بارانی که مانع جشن چهارم آبان شد و پریدن گاو نر به صندوق کمیته امداد خمینی و چند یادآوری
 

پیامهای بارانی که مانع جشن چهارم آبان شد و پریدن گاو نر به صندوق کمیته امداد خمینی و چند یادآوری
ایرج شكری

چهارم آبان روز تولد محمد رضا شاه پهلوی، در زمان سلطنتش با چراغانی  خیابانها و نصب پرچم این جا و آنجا -( که مثل جشن سالروز کودتای آمریکایی - انگلیسی 28 مرداد 1332که شاه اسمش را « قیام ملی 28 مرداد» گذاشته بود برای مغازه ها هم نصب آن اجباری بود)-، جشن گرفته می شد. قسمت نمایشی این جشن که شاه در آن حضور پیدا می کرد، در استادیوم ورزشی برگزار می شد. اول در امجدیه بود و بعد از ساخته شدن ورزشگاه «آریامهر»(آزادی کنونی) در انجا برگزار می شد که با رژه ورزشکاران و گروههایی که برای این نمایش سازمان داده شده بودند از جمله گروه ورزش باستانی که ستاره آن شعبان بی مخ بود، همراه بود. در سال 56، سال قبل از انقلاب، یک اتفاق طبیعی کم سابقه رخ  داد که باعث عدم برگزاری این جشن شد و آن ریزش شدید باران از شب قبل از جشن بود که تا فردادی آن روز یعنی 4 آبان هم تمام روز ادامه یافت. اعلام شد که به علت ریزش باران این جشن در روز 9 آبان که روز تولد «ولیعهد» بود، برگزار خواهد شد. اما دوباره از شب قبل باران شدیدی شروع به باریدن کرد که کم تر اتفاق می افتاد که آن وقت سال چنین بارانی در تهران ببارد. دستگاه آریامهری ناچار شد که دوباره اعلام کند که جشن به علت ریزش باران برگزار نخواهد شد. این رویداد در زمانی که اتفاق افتاد مساله باهمیتی نبود، باران شدیدی می بارید و جشن ورزشی و نمایش در فضای باز را بی معنی می کرد و تصمیمی هم که برای لغو آن گرفته شد، تنها تصمیم منطقی و درستی بود که می شد برای آن گرفت و به خاطر همین شاید خیلی ها که آن روزها دیده اند، این اتفاق را اصلا بیاد نداشته باشند. آبان ماه سال بعد، کشور در شرایطی بود که کشتار 17 شهریور را پشت سر گذاشته بود و همه جا شورش و اعتراض با شعار مرگ بر شاه در جریان بود و روشن بود که در آن شرایط جشن چهارم امکان برگزاری نداشت. بعد ماجرای 13 آبان پیش آمد و بعد از آن هم  نطق تاریخی شاه مستبد متکبّر در14 آبان  که به مردم می گفت صدای انقلاب آنها را شنیده و قول می دهد که خطاهای گذشته جبران نشود، ولی خُب خیلی دیر شده بود. مردمی که بعد از کودتای 28 مرداد و آن همه سرکوب اعدام و خفقان ربع قرن برای برچیده شدن سلطنت آریامهری روز شماری می کردند، سر تاجدار را می خواستند نه بقای سلطنتش را. این رویدادها نشان می داد که چقدر آن جشنها  و آن هپروت شاهانه در مورد «پیوند فولادین شاه و ملت» که او در بعضی از سخنرانی هایش مدعی آن بود، بی معنی و مسخره بود..

 طومار رژیم فاسد و سرکوبگر شاه با قیام مسلحانه و شعار مرگ بر شاه و تسخیر پادگانهای توسط مردم در 22 بهمن 57، در هم پیچیده شد و دیگر آن جشنها هرگز در ایران برگزار نشد. حالا 42 سال بعد از آن روزهای بارانی؛ وقتی آدم آن «تصادف» را بیاد می آورد، فکر این که گویی آن رویداد زنگ و ناقوسی بود که خبر از در راه بودن سیل خروشان مردم خشمگین در خیابانها با شعار مرگ بر شاه در آینده نزدیک و جارو شدن بساط رژیم دست نشانده محمدرضا شاه پهلوی را می داد. نه شاه در آبان 56 سلطنت خود را در تهدید یک انقلاب می دید و نه مردمی که در آن روزها مثل تمام سالهای بعد از کودتای 28 مرداد و سرنگون کردن دولت ملی دکتر مصدق و به راه انداختن کشتار و شکنجه و سانسور، آرزوی سرنگونی و برچیده شدن سلطنش را داشتند انتظار آنچه پیش یکسال بعد پیش آمد؛ آن نطق 14 آیان سال 57 که در آن شاه گفت که صدای انقلاب مردم را شنیده و قول می داد که «خطاهای گذشته تکرار نشود» از شاهی که اوامر ملوکانه اش «مطاع» بود و همه باید از آن اطاعت می کردند نداشتند. در آن پیام شاه این چنین از مردم تقاضای فرصت برای رفع خطاهای گذشته کرد:« …شما ملت ایران علیه ظلم و فساد بپا خواستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من بعنوان پادشاه ایران و بعنوان یک فرد ایرانی نباشد… متعهد می شوم که خطاهای گذشته هرگز تکرار نشود، بلکه خطاها از هر جهت نیز جبران گردد. متعهد میشوم که پس از برقراری  نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای آزادیهای اساسی و انجام انتخابات آزاد، تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است بصورت کامل به مرحله اجرا در آید، من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم».

«خدا بیامرز» گفتن بعضی از مردم به شاه برای تحقیر رژیم است

حالا به مناسبت «صدمین سالروز تولد» کسی که نامش در سطح جهان، چون فرانکو و پینوشه و ویدلا  با دیکتاتوری و کشتار و شکنجه و سرکوب مردم کشورش همراه است، بعضی که در گردهمایی «همدلان»، اظهار تاسف کرده اند که چرا در زمان حیات شاه چکمه ها او را نلیسیده اند*، با دستمایه قرار دادن نفرت و انزجار مردم از رژیم فاسد و جنایتکار آخوندی و مقایسه وضع فاجعه بار کنونی با زمان قبل از انقلاب؛ با این ادعا که مردم از او با گفتن«خدا بیامرز» یاد می کنند، سعی می کنند که از او شخصیتی که نزد مردم دارای محبوبیت است و نوستالژی دوران او را دارند ارائه دهند. اولا این تلاش برای «فراگیر» بودن «شاهِ خدا بیامرز» گفتن مردم  و از آن نتیجه محبوبیت شاه را گرفتن و تلاش برای القای آن به افکار عمومی، شانس موفقیتی به اندازه همان «حزب فراگیر»ی که بنا بر «اراده ذات اقدس ملوکانه» تاسیس شد و همه باید عضو آن می شدند دارد. ثانیا «خدا بیامرز» نثار شاه کردن در اکثریت موارد برای تحقیر و فحشی است که به خمینی و سرکردگان رژیم می دهند. آیا اگر کسی در مقایسه با جنایات دستگاه اطلاعاتی رژیم و مزدورانش با آنچه دستگاه سرکوب و شکنجه شاه «ساواک» انجام می داد بگوید«صد رحمت به ساواک» یا «خدا پدر بازجوهای ساوک را بیامرزد»، این ستایش از ساواک است!؟ البته این رژیم از نظر درنده خویی و فساد و استبداد رهبرانش، با رژیم شاه فرق دارد. مهمتر از همه این است که سرکوب و درندگی شاه و ساواکش برای حفظ منافع «زمینی» بود و به نمایندگی از طرف خدا و پیغمبر عمل نمی کرد. اگر چه ابلهان یا متملقّانی او را ظل الله  یا سایه خدا یا سایه یزدان هم  نامیده اند و خودش نیز در مصاحبه با اوریانا فلاچی** خود را برگزیده شده از طرف خدا برای ماموریتهایی که «برای کشورش» باید به انجام دهد  دانسته و نیز از ارتباطش با امامان بادیدن آنها در خواب و این که به ادعای او در حوادثی از خطر نجات اش داده بودند، سخن گفته اما ادعای «نایب اما زمان» و «جانشین معصوم» و رسالت جهانی - آنگونه که خمینی پلید و جانشین ضد ایرانی و مستبد اش خامنه ای دارند، نداشت. او در آن پیام 14 آبان 57 تنها خود را « حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفويض شده است» دانست. شاه در مصاحبه هایش با رسانه های خارجی(در یوتیوب هست) وقتی در مورد زندانیان سیاسی و تعداد آنها مورد سوال قرار می گرفت، نمی گفت زندانی سیاسی نداریم می گفت زندانیان سیاسی در ایران همه مارکسیستند و مارکسیسم در کشور ما ممنوع و غیرقانونی است. حتی در یکی از این مصاحبه ها تعداد سه هزار نفر را برای آنها ذکر می کند. اتهاماتی از قبیل کشتن مردم و خیانت به کشور هم به مخالفان خود می چسباند. مارکسیست ها کلا با اساس سلطنت که خود دستگاه فاسد و غارتگر بود و رژیمی در خدمت سرمایه داری و استثمار گران و سرکوبگر کارگران و زحمتکشان بود(چنان که در شلیک به کارگران جهان چیت و کشتن و زخمی کردن گروهی از آنان در سال 1350 عمل کرد)، مخالف بودند و خواهان برچیدن بساط سلطنت بودند. شاه  آنهایی را که اعدام می کرد به اقدام علیه امنیت و تلاش برای برانداختن سلطنت متهم  کرد نه «مفسد فی الارض یا محاربه با خدا و رسول». من از چندتن از زندانیان سیاسی زمان شاه شنیده ام که بعضی بازجویان خیلی خشن اغلب مشروب خورده و مست برای بازجویی می آمدند و بعضی حتی ضمن شلاق و شکنجه و باز جویی مشروب می خوردند. این نه از سر کیف و لذت بردن بلکه برای این بوده که از حالت عادی خارج بشوند و بتوانند بییشتر وحشگیری بکنند. اما بازجویان نظام اسلامی شکنجه و درنده خویی علیه زندانی را مثل انجام فریضه مذهبی می دانند و آنطور که یکی از این آخوندها که اگر درست به یادم باشد آخوند پلید حسینیان - همان که در برنامه «|چراغ» سیمای رژیم ولایی در دفاع از سعید امامی بعد از واجبی خوراندن و حذف او توسط وزارت اطلاعات،  قربانیان قتلهای زنجیره را «مرتد» و«ناصبی»(کسی که به امامان فحش می دهد) نامید- می گفت بازجویان وزارت اطلاعات همه مومن و نماز خوان و اهل زیارت عاشور هستند و وضوگرفته به بازجویی می روند. بازجویان همسر سعید امامی هم حتما وضو گرفته از زن سعید امامی باز جویی می کردند و آن حرفها رابه او می گفتند و آن رفتار را با او داشتند.  به می گفتند بگو افراد را چطور به سعید وصل می کردی، جواب می داد که من کسی را به سعید وصل نکردم. حاج آقای بازجو می گفت چرا «کاظمی اینجا وامیستاد سعید اینجا و تو در وسط و تو از عقب و جلو ایندوتا رو به هم وصل می کردی». او هم با ناله و زاری می گفت «من زن شوهر دار  مسلمانم من…».

تفاوت بازجویان و شکنجه گران دو نظام

بازجویان عرق خور ساواک شاه شاید در ساعات فراغت خود به «جنده بازی»  هم می رفته اند، اما در رژیم اخوندی اینطور که رویدادها نشان می دهد، دستگاه امنیتی رژیم اسلامی(سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات) واحد یا دایره ای ویژه ای از سربازان گمنام امام زمان  با تخصص«…کش ویژه» دارد که در آن با دام انداختن زنانی از آنان «جنده سازی» می کنند که و اینها را که «پرستو» می نامند، به سراغ عناصر خودی اندکی نق زن می فرستند تا از رفتارشان در خلوت با «پرستو»ی اعزامی عکس و فیلم برای شانتاژ و به اطاعت واداشتن یا بی آبرو و از میدان به در کردن طرف استفاده کنند. خیلی فرق است بین «عرق خور جنده باز» با «نماز خوان اهل زیارت عاشورا و جنده ساز». معلوم است که دومی خیلی دریده تر و درنده خویی اش وحشتناک تر می تواند باشد. شاید روزی هم بشنویم که دستگاه امنیتی بسیار «نوع آور و مبتکر» نظام ولایی که هم تبهکاران و آدمکشان حرفه ای را درخارج کشور برای آدم کشی یا بمبگذاری استخدام می کند و شعاع عملش در این زمینه تا آمریکا جنوبی هم می رسد و هم از انواع شگردها و طمعه گذاری ها برای به دام انداختن «سوژه» ها استفاده می کند، «خروس» یا «قوچ» هم برای از راه بدر کردن «اُناث» نق زن یا زبان دراز فرستاه است تا از آنها هم با «خروس» یا «قوچ» اعزامی عکس و فیلم تهیه کند و از این طریق آنها را یا در چنگ بگیرد یا از صحنه حذف کند. از رژیمی که امام و بنیانگذارش «نکاح» کودک شیرخواره و «تفخیذ» با اورا جایز دانسته، هر رذالتی بر می آید.

 دیکتاتوری و اختناق در سال قبل از سرنگونی شاه

در مورد رفتار و عملکرد و حال و هوای سیاسی رژیم شاه خونریز در یک سال قبل از انقلاب، مناساب می دانم موردی را که در پاسخ کانون نویسندگان ایران به مطلبی پر از تحریف دروغ علیه کانون نویسندگان ایران در رونامه اعتماد 2 تیرماه 1390 درج شده بود، یاد آوری کنم. در بند پنجم این جوابیه آمده است:
«در ۲۳ خرداد ۱۳۵۶، جمعی از اعضای دوره‌ی نخستِ کانون در اعتراض به انحطاط فرهنگی و سانسور و محدودیت‌های تحمیل‌شده به اهل قلم نامه‌ای سرگشاده‌ به نخست‌وزیر وقت منتشر کردند که به «نامه‌ی چهل نفره» معروف شد. این اقدام در واقع آغاز دوره‌ی دوم فعالیت کانون نویسندگان ایران در مخالفت با آزادی‌ستیزی و سانسور رژیم شاه بود. پس از انتشار این نامه، هما ناطق عضو کانون نویسندگان را در خیابان ربودند و پس از تجاوز به او در بیابان‌های اطراف «کاروانسرا سنگی» رهایش کردند. درست در همان روزها به خانه‌ی علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی، عضو دیگر کانون، نیز ریختند و به بازجویی و اذیّت و آزار خانواده‌ی او پرداختند».

 https://iradj-shokri.blogspot.com/2011/07/blog-post_05.html

 رژیم آریامهری حتی در 25 و 30 آبان ماه سال 1356 اجازه برگزاری شب شعر و سخنرانی از سوی دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر ( شریف کنونی) را نداد و به سرکوب و دستگیری دانشجویان و مضروب کردن دعوت شدگان برای سخنرانی توسط چماقدارنش  پرداخت. در مورد رویداد های آن روزها و اطلاعیه های منتشر شده، میتوان به کتاب تاریخ سیاسی 25 ساله ایران نوشته سرهنگ غلامرضا نجاتی مراجعه کرد.

 جرم شاه حتی بدون در نظر گرفتن کودتای 28 مرداد 1332 و نتایج و عواقب ربع قرنی آن، اگر  تنها یکی از دو جنایت به گلوله بستن و به خاک خون کشیدن کارگران جهان چیت در اردیبهشت سال 1350 ( سال جشنهای 2500 سال شاهنشاهی ایران در تخت جمشید در مهر ماه )، که برای شکایت و اعلام نارضایی از بدی و سختی شرایط کار و نداشتن بیمه و پایین بودن دستمزد خود برای تجمع در برابر وزارت کار پای پیاده از کرج عازم تهران بودند، یا کشتار 9 زندانی سیاسی از جمله بیژن جزنی در تپه های اوین در30 فروردین 1354 می بود، بازهم مبارزه برای سرنگون کردن سلطنت و مجازات او اقدامی عادلانه و درست بود همچنان که نفرت از او. کشتار مبارزان آزادیخواه و حق طلب و عدالتخواه در ایران بعد از انقلاب، از جمله آنچه در گنبد و در کردستان گذشت، و نیز سرکوب اعتراضات کارگران و به زندان افکند و شکنجه رهبران سندیکایی، سانسور فیلم و کتاب و مطبوعات کارهای «شاهانه ایست که شیخنان پلید مردم سیتز با افسار گسیختگی بیشتر از شاه می کنند.

 

مفهوم «هرمنوتیک»! پریدن گاو نر روی صندوق صداقات «کمیته امداد امام خمینی»»

 

 

در فضای مجازی عکسی از گاونری که در حال برانگیختی غریزه جنسی روی صندوق صدقات «کمیته امداد امام خمینی» در کنار خیابانی پریده دیدم که این اتفاق و این رفتار آن حیوان برخلاف آن بارانی که جشن چهارم آبان را بهم زد که رویدادی طبیعی بود و اگر چه نادر بود ولی عجبیب نبود، خیلی غیرطبیعی و عجیب بود . جهیدن گاونر روی صندوقی آهنی با برانگیختی جنسی! عکس به نظر نمی رسد که  فتوشاپی باشد، برای این که سایه گاو و سایه صندوق به طور طبیعی در روی زمین نقش بسته و دور تر سایه ماشین و عابری هم در همان جهت زمین روی زمین دیده می شود که سایه گاو روی زمین افتاده است. از این گاوهای «کوهان دار» من در مناطقی در شمال  ایران دیده بودم. سرسبزی گیاهان محل هم نشان دهنده مرطوب بودن منطقه است. علت یابی علمی برانگیختیگی گاو نر برای نزدیکی و «سپوختن» به صندوقی آهنی البته کار متخصصان این امور مثل  دامپزشکی و یا حیوان شناسان*** است. ممکن است دلیل آن بوده باشد که مثلا بوی گاو ماده ای که ردی بیولوژیک از خود در آن محل گذاشته بوده، از اطراف صندوق می آمده است.  حالا کاری به بحث علمی مساله نداریم که نه هدف نگارنده از پرداختن به این اتفاق است و نه دانش آن را دارم، اما سعی برای یافتن مفهوم نهفته و «هرمنوتیک» آن و یا مفهوم تمثیلی برای آن، از سوی کسانی که خمینی پلید و عملکرد او و میراث خواران وپیروان فرومایه اش را می شناسند، ممکن است و می توانند نظری داشته باشند و مفهومی برای آن پیدا کنند. البته بیان شعری و طنز آمیز برای آن خیلی مناسب تر است ولی نگارنده آن توانایی را ندارم و این کار توانایی و قلمی مثل توانایی اقای هادی خرسندی را می خواهد. نمی دانم این عکس را دیده یا نه. به هر حال  در این عکس ما می بینم که صندوق «کمیته امداد امام خمینی» که نمادی از رژیمی است که خمینی بنیانگذاشت و اتفاقا اسم آن آخوند پلید روی آن نقش بسته است، در برابر یوش این گاو نر که می توان آن را نمادی از زندگی روستایی و اقتصاد مرتبط بآ آن (باغداری و کشاورزی و دامداری) دانست که جمعیت این بخش اتفاقا دارای اعتقادات مذهبی «پر رنگ تر» هستند و آخوندها اگر نفوذی داشتند در بین جمعیت این بخش بود و نه در جمعیت شهرها، خم شده و در وضعیتی قرار گرفته است که وزن گاو ممکن است سبب «واژگونی و سقوط» آن شود. این بخش از جمعیت کشور هم از عملکرد رژیم بشدت صدمه دیده به طوری که خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا در 22 دیماه سال گذشته  در گزارشی نوشت:« غم مهاجرت سال هاست كمر روستاهای ایران را شكسته، روستاهایی كه همه چیز داشتند و غنی بودند اما امروز آب ندارند، چه وحشتناك است این آمار كه گفته می شود 33 هزار روستای كشور خالی از سكنه شده است». بنابر سرشماری جمعیت و مسکن سال 95، هفتاد و شش درصد جمعیت ایران ساکن شهرها و 26 در صد در روستاها اقامت دارند. روشن است بخش بزرگ این جمعیت شهری جذب بخش صنعتی یا خدمات نشده اند و کار و درآمد ثابتی ندارند و جمعیت حاشیه شهرها که را تشکیل می دهند. این جمعیت که با انواع مشکلات دست به گریبانند، نیروی انفجار عظیمی در خود ذخیره دارند که هردم می تواند به حرکت و خیزش های خشونت آمیز علیه رژیم که و غیر قابل مهار توسط نیروهای سرکوبگر رژیم بیانجامد..  

دود شدن رویا های بلاهت بار قدرت منطقه ای بودن و «فرماندهی دفاع از بلاد اسلامی»

اعتراضات و خیزش دیماه سال 96 که تیپای سنگینی به ادعای پوچ «حماسه 9 دی»(سال 88) ساخته دستگاه ابله ساز و شرورپرور رژیم بود که آن را در برابر تظاهرات و اعتراض 6 دی همانسال علم کرده بود، اتفاقاتی که در آن خیزش دیده شد به ویژه به آتش کشیدن حوزه علمیه مصطفی خمینی در تاکستان و اظهارات آن خانم قهدریجانی در انتقاد از رهنمود «آتش به اختیار» خامنه ای که آن را سبب به رگباربسته شدن مردم در تظاهرات قهدریجان و کشته شدن چند نفر شده بود دانست، و اعتراضات و حرکتهایی از آن تاریخ به این سو که اینجا و آنجا صورت گرفته که آخرین آن اعتراضات مردم لردگان به خاطر آلود شدن روستایی در آن منطقه به ویروس ایدز بود و طی آن دفتر نمایندگی ولی فقیه و به آتش کشیده شد، اینها نشانه های آن نیروی عظیم انفجاری نهفته در جامعه تحت فشار و سرکوب 40 ساله نظام شیعه و سلطه آخوند بر ایران است که در تمام این سالها یکدم از تکاپو علیه این رژیم آرام نبوده است. اکنون اوضاع رژیم گذشته از اثرات تحریم ها در محدود کردن شدید مبادلات خارجی در آن و تعطیلی یا کساد شدن فعالیتهای اقتصادی و افزایش بیکاری در داخل، و گذشته از خرتو خری و آشفتگی شدید در بالاترین سطح دستگاه سیاسی نظام ولایت فقیه، درعرصه مهم ترین دستاورد عقیدتی - سیاسی ادعایی فرامرزی اش بهم اوضاع به شدت بهم ریخته است. عرض اندام  و عربده کشیها  و ادعاهای هپروتی خامنه ای برای «خاورمیانه اسلامی» و رهنمودش به سپاه که« نباید قناعت کنیم به منطقه خودمان و با انتخاب یک چهاردیواری، کاری به تهدیدهای پشت مرزها نداشته باشیم. نگاه وسیع فرامرزی که مسئولیتش با سپاه است، عمق راهبردی کشور است و گاهی از واجب ترین واجبات هم لازم تر می شود اما برخی متوجه این مسئله نیستند»(10مهر)، که منبع الهام و رهنمودی برای پرت و پلا گویی سرداران چلغوز بردوش سپاه اش مثل یحیی رحیم صفوی است که می گوید« حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای یک نعمت و هدیه الهی برای ملت ما و ملت‌های اسلامی جهان است. ایشان نه تنها فرمانده کل قوای ایران، بلکه فرمانده دفاع از بلاد اسلامی در عراق، سوریه، فلسطین و یمن و بحرین است» و عربده کشی پاسدار سلامی برای «گسترش جغرافیای مقاومت»، با حوادثی که  اکنون در لبنان و عراق و سوریه می گذر، با سرعت حیرت انگیزی در حال تبدیل شدن به آوار سنگینی است که روی سرشان میریزد. رشته های پرهزینه خامنه ای و پاسداران ابلهه اش به عنوان «فرمانده دفاع از بلاد مسلمین». در حال پنبه شدن است. مثلا مقایسه کنیم اوضاع بعد از حمله و ورود نیروهای ترکیه به خاک سوریه برای ایجاد نواری به عرض 35 کیلومتر در طول مرز دو کشور که کردها در آن حضور نداشته باشند. رژیم از این اقدام انتقاد کرد که طبعا به اردوغان برخورده بود و این را بیان هم کرد، اما پوتین با اردوغان گفتگو کرد و به توافق رسیدند که نیروهای ترکیه  فرصت خروج به کردها از آن منطقه را بدهند و نیروهای روسیه هم برای جلوگیری از درگیری همراه نیروهای ترکیه در این منتطقه به گشت زنی بپردازند. طبعا بشار اسد نمی توانست اعتراضی به روسیه در مورد این توافق بکند. نطر رژیم که با ولی امر مسلمین جهانش «فرمانده بلاد اسلامی است» و با «سردار سلیمانی اش» که «ذولفقار سید علی خامنه ای» است برای هیچ طرفی، نه ترکیه و نه روسیه اهمیت نداشت. سوریه خودش تسلیم این توافق شد. به این ترتیب رژیم در این بازی بزرگ تبدیل به «نخودی» شد و حالا همراه با سوریه و و روسیه ناظر کار گروه صدو پنچاه نفری تدوین قانون اساسی جدید برای سوریه  است که به تعداد متساوی 50 نفری توسط سازمان ملل و اپوزیسیون سوریه و رژیم سوریه انتخاب شده و در ژنو مشغول به کار شده است. در لبنان مردمی که  به کل دستگاه سیاسی موجود با تمام تقسیمات مذهبی – قومی اش معترض هستند و اعتراضات خود را هم «انقلاب» می نامند یا انقلابی در وضع می خواهند، یک زنجیره انسانی به طول 170 کیلومتر تشکیل دادند. در آنجا هم مردم خواهان پایان یافتن اعمال نفوذ خارجی به ویژه رژیم هستند. در عراق اما وضع به شدت بحرانی و به زیان رژیم است. هنوز دو سه روزی از باد به غبغب انداختن های مقامات عمامه دار یا چلغوز بر دوش و تبلیغاتچی ها بیشعورشان از «راه پیمایی عظیم اربعین» و قدرت نمایی «شیعه» و یا بنا بر ادعای آخوند ابله معاون حوزه علمیه مازندران « اربعین قدرت‌نمایی شیعه در تغییر سرنوشت آینده دنیا  » «نگذشته بود که اعتراضات در کربلا هم شعله ور شد که بنا بر اخبار 18 کشته و تعداد زیادی زخمی داشت ولی مقامات عراقی وجود تلفات در این تظاهرات تکذیب کردند. در فضای مجازی ویدئوهای از ابراز نفرت به خامنه ای و سلیمانی با لگد زدن به عکس آنها در کربلا و نیز ویدئوهایی از تجمع بزرگ در میدان تحریر بغداد که در آن عراقیها شعارهای علیه ایران(رژیم) می دادند و خواهان ترک رژیم از عراق بودند منتشر شد. مهمتر از همه خبرهای حمله عراقی ها به کنسولگری رژیم در شهر کربلا در روز یکشنبه و بادمداد دوشنبه 4 نوامبر برابر 13 آبان بود. بنابر اخبار ویدئوهای منتشر شده در این زمینه معترضان عراقی پرچم رژیم را پایین کشیده و دیوار کنسولگری را هم  به آتش کشیده اند. این رویداد به لحاظ ضربه تحقیر کننده ای که برای رژیم از بیخ بن «کربلایی» و «عاشورایی» دارد، مثل اقدام آن گاو نر در پریدن به صندوقی که «اسم مبارک حضرت امام خمینی(ره)» به آن نقش بسته، است. مسعود حسینیان، سرکنسول رژیم در کربلا هم به دلیل فضای ضد رژیمی موجود در کربلا، از مسافران ایرانی خواسته است تا برقراری امنیت به کربلا سفر نکنند. این رویدادهای کربلا از طرفی از «مبارکی» رقص دختران عراقی در استادیوم ورزشی شهر کربلا در مراسم گشایش مسابقات فوتبال هم هست.  گفته بودم آن رویداد برای مردم ایران هم مبارک خواهد بود.

   https://iradj-shokri.blogspot.com/2019/08/blog-post_14.html

گفته می شود حرکتی هم از سوی عراقیها برای تحریم کالاهای ایرانی راه افتاده است.

 

خشم عراقیها علیه خامنه ای و قاسم سلیمانی

از آغاز شروع تظاهرات در عراق که تعدادی از شرکت کنندگان از ناحیه سرو سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شدند، عراقیها تک تیراندازان قاسم سلیمانی را عامل این جنایت ها معرفی کردند و دو نماینده از پارلمان عراق به نامهای  احمد الحبوری و فائق الشیخ علی از اولین کسانی بودند که در این زمینه سخن گفتند. فائق الشیخ علی  با استناد به سخنان امام جمعه تهران که گفته بود:« تظاهر کنندگان معترض عراقی ماموران آمریکایی هستند آنها را به قتل برسانید» گفت« ایران ما را به قتل می‌رساند ... دیگر این یک راز نیست»(العربیه 5 اکتبر). و احمد الجبوری گفت:« طبق اطلاعاتی که در دست دارد، سلیمانی به کمک یکی از مزدورانش به نام "حاج حامد" در بغداد یک اتاق عملیات برای ترور فعالان و رهبران این جنبش تشکیل داده و گروهی از تک‌تیر اندازان را به سرپرستی این مزدور عملیات قتل تظاهر کنندگان و معترضان مسالمت آمیز را طراحی و هدایت می‌کند»(العربیه 5 اکتبر). این اتهامات واهی نیستند، چرا که آنها حتما اطلاعاتی در مورد کشتار 52 تن از اعضای مجاهدین مستقر در اشرف در10 شهریور 92 توسط جنایتکارانی مسلح به تفنگهای دوربین دار و مجهز به صدا خفه کن دارند. قاسم سلیمانی جنایتکار بعد از آن رویداد در سخنرانی در مجلس خبرگان رژیم آن رویداد را دارای آثار و نتایجی مهم تر از «عملیات مرصاد» دانست. جز قاسم سلیمانی کسی در عراق نمی توانست طراح و هدایت کننده آن عملیات باشد. عملیاتی که همراهی کامل  https://p.dw.com/p/19cUd نوری المالکی جنایتکار را با خود داشت

اظهارات اخیر خامنه ای هم که تظاهرات مردم از فساد و دستگاه اداره کشور در لبنان و عراق را کار«آمریکا و سرویس های اطلاعاتی غربی که  با پشتیبانی پول کشورهای مرتجع منطقه دارند آشوب به پا می‌کنند»، دانست خشم زیادی در عراق برانگیخت که مهمتر از هم واکنش آیت الله سیستانی بود که در پیامی در 10 آبان دو روز بعد از سخنان خامنه ای، ضمن به حق دانستن اعتراضات مردم هشدار داد که « هیچ فردی یا مجموعه‌ای یا جناحی یا قدرتی منطقه‌ای یا بین‌المللی نباید خواست مردم عراق را مصادره کند». وزارت خارجه  عراق هم روز 11 آبان با انتشار بیانیه ای کشورهای خارجی را که در مورد اعتراضات آن کشور اظهار نظر می کنند،از مداخله  در امور داخلی عراق برحذر داشت و تاکید کرد که «هیچ شخص یا گروه یا طرف منطقه‌ای یا بین‌المللی نباید اراده عراقی‌ها برای برگزاری یک همه‌پرسی سراسری در مورد قانون اساسی و انتخابات دوره‌ای پارلمان را مصادره کند».

گاو دو نماد ایرانی 

مجموعه این شرایط است که پریدن آن گاو نر روی صندوق آهنی کمیته امداد را به تبدیل به پیامی از رویدادی در حال وقوع می کند که ابعاد و وخامت آن برای رژیم و میراث خوران خمینی پلید،از تصور گردانندگان جنایتکار و سرکوبگر رژیم فراتر خواهد بود

ما یک نماد دیگری هم در شکل و شمایل گاو  که حامل محتوای عظیم فرهنگی و هویتی  در تضاد با فرهنگ و باور متعفن آخوندی است داریم که تمام تلاشهای گسترده رژیم در تقابل برای نقی و محو آن به شکست انجامیده و رژیم را سنگینی آن بیچاره کرده و به زانو در آورده است و آن گاوههای سنگی سرستون تخت جمشید هستند. تخت جمشید که میراثی از فرهنگ و تاریخی باشکوه و عظیم و قبل از اسلام ایران است که آخوندها چشم دیدن آن را نداشتند و ندارند اما ایرانیها به آن مغرورند. ستونها تخت جمشید به عنوان نمادی از سبک معماری ویژه در دیکیسونر لاروس در کنار ستونها معماری مصر(معابد لوکسور و کارناک) و معماری روم و معماری بیزانس و… به عنوان ستون دوران هخامنشی نامبرده شده است. شخصت بزرگ دوران هخامنشی که در تاریخ به عنوان شخصیتی انسانی و قدرتمند بزرگی که مظهر احترام به ادیان و عقاید دیگران از او یاد شده کوروش بزرگ است که دوران رژیم ضد ایرانی روضه خوانهای پلید، قله بلند و شکوهمند و نمادی از هویت و فرهنگ ایرانی که ریشه در هزاره ها دارد شده و آخوندهای پلید نتوانستند آن را منهدم یا مدفون کنند و مانع دیده شدنش بشوند. فرهنگ و هویتی که به رغم درندگی بی حد رژیم در مبارزه گسترده برای نابود کردن این هویت و حتی قتل زنجیره روشنفکران و فرهنگسازان ایرانی، همچنان پیروز نیرد با آخوند های جنایت کار بوده است. شاید این نیاز به گفتن نداشته باشد که کوروشی که این گونه تکیه گاه فرهنگی و هویتی مردم ایران شده است، آن کوروشی نیست که محمدرضا شاه در هپروت خودبزرگ بینی و خود شفیتگی اش خودش را جانشین او و میراث دار او می دانست. کوروش او «شاهنشاه» بود، او جشن دوهزار و پانصد سال شاهنشاهی را برای یزرگداشت خودش گرفته بود و نام کوروش نقابی بود که او خودشیفتگی و خود بزرگ بینی و جبّاریت خودش را پشت آن پنهان می کرد. دیکتاتوری که در اردیبهشت 1350 کارگران محروم و بی سلاح را که پای پیاده از کرج برای تجمع در برابر وزارت کار می رفتند به خاک و خون کشید، و درمهر ماه در برابر آرمگاه کوروش خطابه بزرگداشت او را می خواند و خودش را جانشین او معرفی می کرد و به او اطمینان می داد که «آسوده بخواب ما بیداریم» نمی توانست رهرو مردی با منش و رفتار کوروش باشد. در آن جشنها  نه تنها جایی برای مردم نبود، بلکه بنابر فضای خفقان آور به شدت پلیسی در شیراز و در منطقه  به وجود آورده بودند. اما کوروش مردم کوروش حقوق بشر و آزادی ادیان و چهره تاریخی درخشان میهنشان است که مردم در برابر رژیم  شعیه  سرکوبگر و ضد ایرانی از او تجلیل می کنند و به این ترتیب تفاوت جنس خورشیدی هویت خود و تضاد آشتی ناپذیر با رژیم تاریک اندیش آخوندی را نشان می دهند.

***************

* تاسف برای نلیسدن چکمه شاه دقیقه 9 و 32 تا دقیقه ی 10 و 4 ثانیه  

https://www.youtube.com/watch?v=YmD0I__9ONU

مصاحبه شاه با اوریانا فالاچی و ادعای برگزیده شدن توسط خدا  **

https://www.yjc.ir/fa/news/6431327/

     Zoologistes***

با پوزش از اشتباهات تایپی احتمالی

------------------------ 

13آبان 1398 - 4 نوامبر 2019

https://iradj-shokri.blogspot.com

منبع:پژواک ایران


ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*خیز برداشتن خمینی وار رضا پهلوی برای تصاحب انقلاب مردم ایران  [2023 Jan] 
*نبرد در «گذرگاه خونیِن اجتناب ناپذیر»* با مردم ُکشان، با انقلاب و پرچمداری دختران ایران  [2022 Dec] 
*زندگی قرنطینه ای در بین قدر ناشناسان و فضای دل آزار - دکتر هزارخانی چراغی در سیاه چاله جبّار(قسمت پایانی)  [2022 Aug] 
*واکنش بلاهت بار رهبری مجاهدین به دو مطلب من در مظلومیت دکتر هزارخانی   [2022 Jun] 
*دکتر هزارخانیِ جان برلب رسیده؛ چراغی در سیاه چاله جبّار(2) هفته نامه ایران زمین و بعضی مسائل  [2022 May] 
* دکتر منوچهر هزارخانی، چراغی در سیاه چاله جبّار (۱) و یک اتهام ناجوانمردنه به او  [2022 Apr] 
*افغانستان باغ میوه های تلخ برای آمریکا بعد از آن پیروزی شیرین ضد کمونیستی  [2021 Oct] 
* پیام مزوّرانه میرحسین موسوی در تقابل روشن با نه مردم به بقای جمهوری اسلامی است  [2021 Jun] 
*جمهوری خواهی رضا پهلوی، حرکتی درست با تاخیر بسیار طولانی   [2021 Mar] 
*هلاکت سلیمانی تنبیه «خیرالماکرین» برای خامنه ای و تنبیه «صاحب ذوالفقار» برای سلیمانی بود   [2021 Feb] 
*خامنه ای و پاسداران ضد ایرانی اش، خوار تر از خمینی در جنگ با صدام، بازنده کشمکش با آمریکا خواهند بود  [2021 Jan] 
*قاطعیت و اقتدار تنها انتخاب برای نخست وزیر عراق در برابر رژیم شرور آخوندی است  [2020 Aug] 
*نگرانی مقامات از شرایط انفجاری جامعه، ولایتمداران بیشعور و عناصر مفلوک  [2020 Jul] 
*گربه مرتضی علی، «واقعه عجبب» و «دیدار با پادشاه قدرتمند» و پایان خراب داستان   [2020 Apr] 
* ظلم رژیم شاه و نامه همسر یک تیرباران شده در اسفند ماه 65 سال پیش   [2020 Mar] 
*ترامپ قمار باز برنده، سپاه مردم ستیز مفتضح، خامنه ای درعربده قدرت اما در اضطراب   [2020 Feb] 
*سوالی که باید از شاهزاده ترکی الفیصل در مورد «مرحوم» شدن یا نشدن مسعود رجوی پرسید  [2020 Jan] 
*رژیم در محاصره بین المللی در باتلاق خود ساخته، دود شدن اهداف «برون مرزی» خامنه ای، مردمی که بپا می خیزند  [2019 Dec] 
*علی ربیعی و بیان حقیقتی در میان سفسطه کردن ها و اوضاع کنونی  [2019 Nov] 
*پیامهای بارانی که مانع جشن چهارم آبان شد و پریدن گاو نر به صندوق کمیته امداد خمینی و چند یادآوری  [2019 Nov] 
*کارنامه سیاه مردم ستیزی آخوندها در ایران و رویداد مبارک رقص دختران در کربلا   [2019 Aug] 
*خرتو خری رژیم، تزویر رهبر و وقاحت ظریف ‏  [2019 Aug] 
*سرچشمه خشونت گرایی رژیم و تنش در روابط خارجی آن و هشداری به رئیس جمهوری آمریکا  [2019 Jul] 
*«شیطان بزرگ» در راه «آدم کردن» رژیم سیّد روح الله الموسو‌ی‌الخمینی  [2019 Apr] 
*اعطای نشان به سلیمانی به خاطر کشاندن بشار اسد به دیدار با خامنه ای   [2019 Mar] 
*محسن رضایی می خواست «ماله بکشد» اما به سراپایش گند زده شد  [2019 Jan] 
*تلاش فرومایگان جنایتکار برای پنهان کردن نقشها و آثار و نشانه های جرم  [2018 Nov] 
*سیّد محمد خاتمی ملت را با تواضع خود شرمنده فرمودند   [2018 Aug] 
*در اسپانیا استخوانهای فرانکو از گور بیرون کشیده خواهد شد  [2018 Jul] 
*احتمال دروغگویی و «لاف و گزاف» در ادعاهای پاسدار حاجی زاده  [2018 Jul] 
* ادعای نفوذ به مراکز کنترل فرماندهی ارتش آمریکا با ارائه ویدئو توسط پاسدار حاجی زاده   [2018 Jul] 
*مُردم اندر حسرت فهم درست ‏  [2018 May] 
*بهاری با افق تیره و توفانی برای رژیم، برای سالی که برای مردم نکو خواهد بود   [2018 Mar] 
*بی ارزشی ارزشهای مقدس رژیم، در آیینه انزجار مردم از تلاش رژیم برای مرعوب کردن لیلا حاتمی  [2018 Mar] 
*جنایت های داعشی رژیم شیعه در ایران سالها قبل از پیدایش داعش سنی در عراق  [2018 Mar] 
*رفراندم روحانی، خر داغ کردن است، جز براندازی راهی نیست  [2018 Feb] 
*هشتگ های سیا و موساد و سعودی هدایتگر مردم برای «در آوردن خشتک»* نظام ولایت فقیه!  [2018 Jan] 
*زرنگی ابلهانه قاسم سلیمانی و سپاه برای رفع سوزش ناشی از سفر اسد به مسکو و ستایشی که از روسها کرد  [2017 Nov] 
*ارتشی ها و مشکوک بودن سقوط هواپیمای حامل فرماندهان ارتش در مهرماه ۱۳۶۰  [2017 Oct] 
* تودهنی مردم به متشرّعان مستبد ضد ایرانی و منزلت شجریان در نزد مردم  [2017 Sep] 
*‎ ‎روحانی و سپاه و جناح هار، و ناتوانی او در حل یک مساله ساده بی خرج   [2017 Aug] 
*متوقف و له کردن یک خودرو انفجاری داعش با تانک توسط ارتش مصر در شمال سینا  [2017 Jul] 
*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ   [2017 Jun] 
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏   [2017 Jun] 
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی  [2017 May] 
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی  [2017 May] 
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها   [2017 May] 
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰  [2017 Apr] 
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی   [2017 Mar] 
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا  [2017 Mar] 
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟  [2017 Mar] 
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن   [2017 Mar] 
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او  [2017 Feb] 
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد  [2017 Jan] 
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد   [2017 Jan] 
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد  [2016 Dec] 
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ   [2016 Dec] 
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم  [2016 Dec] 
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏  [2016 Nov] 
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی  [2016 Oct] 
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم  [2016 Oct] 
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی  [2016 Aug] 
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏  [2016 Aug] 
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است  [2016 Aug] 
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی   [2016 Aug] 
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد  [2016 Jul] 
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن   [2016 Jul] 
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم  [2016 Jun] 
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم  [2016 Jun] 
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان  [2016 Jun] 
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن  [2016 May] 
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی  [2016 Apr] 
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین   [2016 Apr] 
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها   [2016 Mar] 
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران  [2016 Mar] 
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است  [2016 Feb] 
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی  [2016 Feb] 
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان  [2016 Feb] 
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری  [2016 Jan] 
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن  [2016 Jan] 
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه   [2016 Jan] 
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان  [2016 Jan] 
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء  [2016 Jan] 
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر  [2016 Jan] 
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه  [2015 Dec] 
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی  [2015 Dec] 
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب   [2015 Nov] 
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها  [2015 Oct] 
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان  [2015 Oct] 
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی  [2015 Oct] 
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او  [2015 Oct] 
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها  [2015 Sep] 
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه  [2015 Sep] 
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟  [2015 Sep] 
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی  [2015 Sep] 
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92  [2015 Sep] 
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر   [2015 Aug] 
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند  [2015 Aug] 
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی  [2015 Aug] 
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام  [2015 Aug] 
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی   [2015 Aug] 
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.   [2015 Jul] 
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود  [2015 Jul] 
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی  [2015 Jul] 
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.  [2015 Jul] 
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد  [2015 Jul] 
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی  [2015 Jun] 
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است   [2015 Jun] 
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی  [2015 May] 
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد  [2015 Apr] 
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟  [2015 Apr] 
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام   [2015 Apr] 
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد  [2015 Mar] 
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن  [2015 Mar] 
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.   [2015 Mar] 
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب  [2015 Mar] 
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد  [2015 Mar] 
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی  [2015 Feb] 
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری  [2015 Jan] 
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد  [2015 Jan] 
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی  [2014 Dec] 
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود  [2014 Nov] 
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت  [2014 Nov] 
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان  [2014 Sep] 
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن  [2014 Sep] 
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه  [2014 Aug] 
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی  [2014 Aug] 
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ  [2014 Aug] 
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست   [2014 Aug] 
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم  [2014 Jul] 
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه  [2014 Jul] 
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین  [2014 Jul] 
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان  [2014 Jul] 
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط   [2014 Jun] 
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور  [2014 Jun] 
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران  [2014 Jun] 
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد   [2014 Jun] 
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده  [2014 May] 
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه   [2014 May] 
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار  [2014 Apr] 
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران  [2014 Apr] 
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی  [2014 Mar] 
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی  [2014 Feb] 
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن  [2014 Feb] 
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت  [2014 Jan] 
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی  [2014 Jan] 
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است  [2014 Jan] 
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی  [2014 Jan] 
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان  [2014 Jan] 
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر  [2014 Jan] 
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی  [2014 Jan] 
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»  [2013 Dec] 
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه  [2013 Nov] 
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی در مورد اهانت به مرضیه [2013 Nov] 
*نکته یی برای یاد آوری –2  [2013 Oct] 
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد  [2013 Oct] 
*نکته یی برای یاد آوری  [2013 Oct] 
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف   [2013 Oct] 
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟  [2013 Sep] 
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت  [2013 Sep] 
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود   [2013 Sep] 
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی  [2013 Aug] 
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی  [2013 Aug] 
*تاریخسازی مسخره  [2013 Aug] 
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟  [2013 Jul] 
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند  [2013 Jul] 
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا  [2013 Jul] 
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان  [2013 Jul] 
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند  [2013 Jul] 
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع   [2013 Jul] 
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من  تحریفات 5 صفحه دبیرخانه و پاسخ 21 صفحه ای من [2013 Jul] 
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد درآمدِی بر بحث «تلخ» و تفصیلی در مورد «بیانیه تفصیلی شورای ملی مقاومت» [2013 Jul] 
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست  [2013 Jul] 
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من  [2013 Jul] 
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی  [2013 Jun] 
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی  [2013 Jun] 
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها  [2013 Jun] 
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا  [2013 Jun] 
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها  [2013 Jun] 
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید  [2013 Jun] 
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا  [2013 Jun] 
*از کجا به اینجا رسیدیم  [2013 Jun] 
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین  [2013 Jun] 
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است  [2013 May] 
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب  [2013 May] 
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»  [2013 May] 
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه  [2013 May] 
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری   [2013 Apr] 
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر  [2013 Apr] 
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری  [2013 Mar] 
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری  [2013 Mar] 
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین  [2013 Feb] 
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام  [2013 Feb] 
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران  [2013 Feb] 
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی  [2012 Dec] 
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر  [2012 Dec] 
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها  [2012 Nov] 
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»  [2012 Nov] 
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده  [2012 Nov] 
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی  [2012 Oct] 
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار  [2012 Oct] 
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند  [2012 Sep] 
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم  [2012 Sep] 
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن  [2012 Aug] 
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت   [2012 Jul] 
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد  [2012 Jun] 
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران  [2012 Jun] 
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی  [2012 Apr] 
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم   [2012 Mar] 
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم   [2012 Mar] 
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد  [2012 Jan] 
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان   [2012 Jan] 
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر  [2011 Dec] 
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله   [2011 Dec] 
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز   [2011 Dec] 
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی  [2011 Nov] 
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی   [2011 Nov] 
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»  [2011 Nov] 
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم  [2011 Oct] 
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین  [2011 Oct] 
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات  [2011 Sep] 
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه  [2011 Sep] 
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه  [2011 Sep] 
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند  [2011 Sep] 
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده   [2011 Aug] 
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور   [2011 Aug] 
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی  [2011 Aug] 
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف   [2011 Jul] 
*در ضرورت توضیح واضحات  [2011 Jul] 
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف  [2011 Jun] 
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین   [2011 Jun] 
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی  [2011 Jun] 
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی  [2011 May] 
*اعتراض من به قلدرمنشی بود  [2011 May] 
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین  [2011 May] 
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟   [2011 Apr] 
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود  [2011 Apr] 
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد  [2011 Apr] 
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم  [2011 Mar] 
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است  [2011 Mar] 
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم   [2011 Mar] 
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی  [2011 Mar] 
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه   [2011 Mar] 
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها  [2011 Feb] 
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها  [2011 Feb] 
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد  [2011 Feb] 
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند  [2011 Feb] 
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها  [2011 Feb] 
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد   [2011 Jan] 
*شروری در صف اوپوزیسیون  [2011 Jan] 
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد  [2011 Jan] 
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها  [2011 Jan] 
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم   [2011 Jan] 
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات   [2010 Dec] 
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود  [2010 Dec] 
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی  [2010 Dec] 
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی  [2010 Dec] 
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد   [2010 Dec] 
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی  [2010 Dec] 
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد  [2010 Dec] 
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است  [2010 Dec] 
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار  [2010 Dec] 
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود  [2010 Nov] 
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی  [2010 Nov] 
*آخوند مسخره از اخوان مسخره  [2010 Nov] 
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی  [2010 Nov] 
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت  [2010 Oct] 
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز  [2010 Oct] 
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان  [2010 Oct] 
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ  [2010 Oct] 
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران  [2010 Sep] 
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر  [2010 Sep] 
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...  [2010 Sep] 
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود  [2010 Aug] 
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر  [2010 Aug] 
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی  [2010 Aug] 
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا  [2010 Aug] 
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر   [2010 Aug] 
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است  [2010 Aug] 
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها  [2010 Aug] 
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش  [2010 Jul] 
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا  [2010 Jul] 
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم  [2010 Jun] 
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام   [2010 Jun] 
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر  [2010 May] 
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...  [2010 May] 
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !  [2010 May] 
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند  [2010 May] 
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی   [2010 May] 
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید  [2010 Apr] 
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی  [2010 Apr] 
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی  [2010 Apr] 
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری  [2010 Mar] 
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته  [2010 Mar] 
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او  [2010 Mar] 
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم  [2010 Jan] 
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»  [2010 Jan] 
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری  [2009 Dec] 
*این سخن را درنیابد گوش خر   [2009 Dec] 
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی  [2009 Nov] 
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف  [2009 Nov] 
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان  [2009 Nov] 
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»  [2009 Nov] 
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت  [2009 Nov] 
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»  [2009 Nov] 
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی  [2009 Nov] 
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم  [2009 Nov] 
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا  [2009 Nov] 
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود   [2009 Nov] 
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها  [2009 Oct] 
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال  [2009 Oct] 
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن   [2009 Oct] 
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت  [2009 Oct] 
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر   [2009 Oct] 
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم  [2009 Oct] 
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی  [2009 Oct] 
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش  [2009 Oct] 
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی  [2009 Sep] 
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم  [2009 Sep] 
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»   [2009 Sep] 
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران   [2009 Sep] 
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد  [2009 Aug] 
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان  [2009 Jul] 
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند  [2009 Jul] 
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»   [2009 Jul] 
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...  [2009 Jul] 
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور  [2009 Jul] 
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی   [2009 Jul] 
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز  [2009 Jul] 
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند   [2009 Jun] 
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست  [2009 Jun] 
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها  [2009 Jun] 
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس  [2009 Jun] 
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم   [2009 Jun] 
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی: وفاداری به آراء مردم و طغیان و بغی علیه ولی فقیه یا خیانت به آراء مردم و خائف و خاضع در برابر زور و دروغ  [2009 Jun] 
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد   [2009 Jun] 
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز   [2009 Jun] 
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست   [2009 May] 
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*  [2009 May] 
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی   [2009 Apr] 
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین   [2009 Apr] 
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)  [2009 Mar] 
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)   [2009 Mar] 
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*   [2009 Mar] 
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)   [2009 Mar] 
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری   [2009 Mar] 
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها   [2009 Feb] 
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان   [2009 Feb] 
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود   [2009 Feb] 
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد   [2009 Feb] 
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا  [2009 Jan] 
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی  [2009 Jan] 
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری  [2009 Jan] 
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان  [2009 Jan] 
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت  [2008 Dec] 
*خوابگردی در فراموشخانه زمان  [2008 Dec] 
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند   [2008 Dec] 
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی   [2008 Nov] 
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد  [2008 Oct] 
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها   [2008 Oct] 
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک  [2008 Aug] 
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت  [2008 Jul] 
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران   [2008 Jun] 
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی  [2008 May] 
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰  [2008 May] 
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم  [2008 May] 
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم شكوفایی علمی دوره فتحعلیشاه و استفتائات از مقام ولایت فقیه و علمای حوزه علمیه قم [2008 Apr] 
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن  [2008 Apr]