PEZHVAKEIRAN.COM خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
 

خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
ایرج شكری

مهرتابان آزادی و رئیس جمهور مجاهدین، در سخنرانی در گردهمایی ویلپنت در روز 27 ژوئن، که در آن روی نقش رژیم در عراق و سوریه زیاد مانور داد*، در تاکید بر استواری مجاهدین در مبارزه برای هدفی که دارند و از آن به عنوان «آزادی» نام برد، گفت که برای رسیدن به آن از هر هفت خوانی که لازم باشد عبور خواهند کرد و از جمله از هفت خوان «اتهام و شیطانسازی و خنجز و خیانت» یاد کرد.

در مورد خنجر و خیانت که اتهامی است که قبلا مسعود رجوی هم بدون ذکر نام متهمان آن را بکار برده منظور اینها ، استعفای دو عضو قدیمی و سرشناس شورا در خرداد سال قبل است که سبب سوزش بسیار شدید رهبری مستبد و خودمحوربین مجاهدین شد. همانطور همگان می دانند رهبری مجاهدین به فوریت دست بکار اقدام بیشرمانه پرونده سازی برای ترور شخصیت این دو شد - که نگارنده همانوقت در این زمینه به اعضای «شورای ملی مقاومت» هشدار دادم-، و منظوراز «شیطانسازی» هم انتقاداتی است که کسانی که سابقا از همراهان «شورایی» یا هوادران سابق مجاهدین و از رزمندگان «ارتش» مسعود رجوی بوده اند، بعمل می آورند. در این میان انتشار نامه سرگشاده ایرج مصداقی به مسعود رجوی با عنوان گزارش 92، ، کاری بود هرکول وار در «لای روبی طویله اوژیاس» و هر انتقادی هم که بر آن وارد باشد، نکات بسیاری در عملکرد مستبدانه و فرصت طلبانه و غلط رهبری مجاهدین را مطرح کرده و همین امر از آنجا که ضربه سنگین به تقدس و به منبر امامت رهبر بود، چنان خشم جنون آمیزی در دستگاه رهبری مجاهدین بر انگیخت که نویسنده گزارش در برنامه تلویزیونی مجاهدین که در آن مهدی ابریشمچی حضور داشت، مورد تهدید «بند از بند» جدا شدن قرار گرفت..

  آن دو استعفا «سوزش» بسیار برای کسی داشت که کلا نگاه مالکانه از نوع برده داری، به کسانی دارد که با هدف مبارزه برای سرنگونی رژیم آخوندی به تشکلهایی که او ظاهرا برای چنین هدفی تشکیل داده بود، پیوستند. آن دو استعفا که در دستگاه خود کامه ای که رهبرش پیشاپیش برای خود کارنامه جلد«زرکوب» تاریخسازی به چاپ می دهد و ادا اطوارهایی در می آورد که بیشتر برای جا انداختن نقش یک «حکمران با جلال و جبروت» مناسب است و نه برای کسی که برای حق حاکمیت مردم  وجمهوری و دموکراسی مبارزه می کند، خنجر و خیانت شمرده می شود. آن دو استعفا که بعد از بی نتیجه ماندن انتقادات و تذکرات طی سالیان دراز و لبریزشدن کاسه صبر دو مستعفی با چند رویداد از عملکرد رهبری مجاهدین از جمله، یکی افتضاح انتشار اعتراف به «مفعول بودن» یکی از اعضای مجاهدین مستقر در عراق که بعد از فروبردنش در «دیگ» اعترافاتش را به مهدی ابریشمچی نوشته بود، صورت گرفت. گزارشی که به روشنی حکایت از رفتار وحشتناک و فشارهای روانی غیرانسانی و کشنده یی داشت که به طمعه نگونبخت دستگاه شکنجه روحی ساخته شده با تکنولوژی منحصر به فرد «انقلاب» مریم  وارد می شود. رویداد دیگر آن فرمان هپروتی «برپا» دادن به «یکانهای ارتش آزادیبخش» در داخل کشور و آن دو پیام عجیب دیگر که مسعود رجوی  در اردیبهشت سال قبل و در آستانه برگزاری انتخابات فرستاد بود. پیام اول که آن را به رفسنجانی و خامنه ای فرستاده بود، ضمن «حقیر»   نامیدن خود، به خامنه ای و رفسنجانی دستورالعمل ارائه می کرد که چه باید بکنند و در دومی که در 31 اردیبهشت، بعد از رد صلاحیت رفسنجانی توسط شورای نگهبان فرستاد،با «ولی فقیه در مانده ارتجاع در سراشیبی سرنگونی» اتمام حجت می کرد و به رفسنجانی رهنمود می داد که باید دست درست حوزه و بازار، بساط خامنه ای را بهم بریزد(واقعا این دو پیام محصول ذهنیت مطلق و اوهام، وجوک ماندگاری است).)**

زخم التیام ناپذیر آن دو استعفا

 آن دو استعفا  برای «رهبر مقاومت» که از بعد از ماجرای سقوط رژیم صدام حسین به این سو و به ویژه از بعد از واگذاری مساله حفاظت مجاهدین مستقر در عراق به دولت مالکی و خروج نیروهای آمریکایی از عراق، با مهر شورا کار می کرد و در دوزه بازی هایش از«کارت شورا» به عنوان «تنها آلترناتیو دموکراتیک» رژیم، استفاده کرده و می کند سخت سنگین بود. چرا که این دو در واقع دو چهره شورایی بسیار فعال و حاضر در تجمعات مجاهدین و از سخنرانان اجتماعات و تحصّن های مجاهدین و کالای ویترین دکانی که مسعود رجوی به عنوان «آلترناتیو دموکراتیک» باز کرده، بودند. این کالاهای ویترنی چند نفر بیشتر نبودند که تنی چند همراه با انعکاس بیرونی و آقای دکتر مهابادی بدون انعکاس بیرونی و اطلاع رسانی از سوی مجاهدین از آن بیرون رفته بودند و با خروج این دو نفر از آن،  سه نفر دیگر باقی مانده بودند. آن دو سه نفر  نیز، چنان در ماجرای استعفای آقایان روحانی و قصیم، در رویکرد ضد دموکراتیک و امنیتی و اتهام زنی نفرت انگیز مسعود رجوی به استعفا دهندگان، بکار گرفته شدند که دیگر آن دکان چیزی جز «تغار ماست ترش و کپک زده» ندارد. 

دستگاه رهبری مجاهدین که گردن کشی دو عضو مستعفی را نمی توانست تحمل بکند و به چیزی جز له و لورده کردن منتقد، راضی نمی شود و در این راه هیج حد و مرزی برای اتهام زنی ناجوانمردانه و کثیف نمی شناسد، دست به کار راه انداختن ارکستر ارعاب و پرونده سازی برای کوبیدن این دو نفر شد. یکبار به طور «اضطرای» و یکبار هم با چرند بافی «تفصیلی» 58 صفحه ای که در دوّمی، اقدام ننگ در ننگ نوشتن یک مقاله توطئه گرانه از سوی یکی از «دوستان» شورایی آن دو «پیاز داغ» آن بود. اما این کارها نه تنها زدن ستونی زیر سقف شکسته آن دکان نبود، بلکه خرابی آن «تاریکخانه اشباح» و آنچه در درون بود به طور بیسابقه در برابر افکار عمومی  قرار گرفت و بر همگان معلوم شد که در زیر آن سقف، دستگاه پرونده سازی و اتهام زنی کار می کند و ارکستر ارعاب «در پرتو مهرتابان آزادی» سازهاشان را کوک می کنند. آن اقدام زشت و البته احمقانه، ترور شخصیت  و انتقام جویی برای ارضای تکّبر زخم خورده رهبری مجاهدین بود.  بنابر این باید به سرکار خانم «رئیس جمهور» که سوز بیانشان روی«صفحه» سخنرانیهای تکراری روی کلمه آزادی گیر می کند، و هی آن را تکرار می کنند، یاد آور شد که این آزادی آزادی گفتن شما، با عملتان محک می خورد و در عمل، ویژگی بی مانند شما، نابردباری و هتاکی در برابر انتقاد و اتهام زنی و پرونده سازی بیشرمانه برای ترور شخصیت منتقدان است و با این منش و روش ادعای تلاش برای آزادی و دمکراسی کردن،«حرف مفت» است.

خیانت از کجا سر زد و خنجر کی زد

 خیانت را هم شماها - رهبری مجاهدین- به هم پیمانانتان کردید و از اعتماد آنها سوء استفاده کردید. قرار بر شورا بود و آلترناتیو قرار بود شورای ملی مقاومت باشد، اما با حقه بازی و استبداد رای، مساله را تبدیل به دعوا بر سر لحاف ملا کردید و شعارتان شد ایران رجوی- رجوی ایران، حتی «مجاهدین خلق ایران» را هم به «سربازان مریم و مسعود» تبدیل کردید و «بنام مریم و مسعود» را در اطلاعیه های سازمان مجاهدین بکار بردید که طبعا دافعه آن دامن شورا را هم می گرفت. امّا در برابر هر تذکری در مورد زشتی و دافعه دار بودن این کارها، لجبازی کردید. در انحراف از مسیر، بعدا هدفتان هم خیلی روشنتر شد و شد بردن «مریم مهرتابان» به تهران برای نشاندن او بر اریکه قدرت که قرار بود بنا بر اراده و خواست و فرمایش مسعود رجوی،«ارتش آزدایبخش ملی با چنگ و دندان هم شده» ایشان را به تهران ببرد(همین مسعود رجوی در مرداد 88 و فرودین 90 مجاهدین را با فرمان جنون آمیز بیابیا گفتن به دشمن، مجاهدین را با دست خالی جلوی گرازهای مسلح عراقی و بیل لودرها و زیرچرخ خودروها فرستاد و فاجعه و مصیبت آفرید). در خود محوری بینش و رویای انحصار قدرت چنان حرص و آز نشان داده اید که مطلقا به مسخرگی بعضی از کارهاتان هم توجه ندارید.

در اقدامی مسخره جشن سالروز «انتخاب مریم» به عنوان رئیس جمهور ایران! را جای جشن مهرگان گذاشتید(شیفتگی به قدرت و نسیه خوری حریصانه و «عظمت» توّهم را ببین)، قرار بر شورا و جمهوری و جدایی دین از دولت بود، مراسم تحویل سال نو را با پخش تلاوت قرآن به مجلس ختم تبدیل کردید و در دوره یی که آقا و خانم در کنار هم تشریف داشتید، مراسم را در دکوری سلطنتی و با مدل «شاهنشاه و شهبانو» برگزار می کردید و یکی به اسم رهبر مقاومت و یکی هم به اسم رئیس جمهور برگزیده مقاومت، پیام نوروزی می فرستاد. در مسخرگی مراسم تحویل سال نو به سبک ایدئولوژیک شما ویدئو مربوط به سال 92 خود فیلم مستند گویایی است. آنجا که شمارش معکوس ده ثانیه یی برای آغاز سال نو شروع می شود و حاضران با شادی و همصدا شمارش می کنند، با آغاز سال نو که هلهله و شادی شروع می شود، امّا ناگهان تلاوت قرآن پخش می شود و همزمان «هیس هیس» خانم رییس جمهور به حاضران؛ و جمعیت یکباره از مجلس جشن و شادی به مجلس عزا پرت می شوند! مسخره تر از این می شود؟ خصوصا که در آن مجلس میهمانان خارجی هم حضور داشتند. . سالهاست که به رغم انتقادات درونی و بیرونی، به این مسخرگی پافشاری می کنید. واقعا شماها چه مرگتان است؟ می خواهید اسلام و قرآن برای مردم نوبر ببرید؟

خنجر را هم شما با اتهام زنی های غیرشرفتمدانه و بیشرمانه و ترور شخصیت به کسانی زدید که به سیاست های آلوده به تکّبر و توّهم و فاجعه آفرین شما انتقاد داشتند. با استحاله قهقرایی و انحطاط، پا در جای پای شاه و خمینی گذاشتید و به قدرت نرسیده، میثاق و پیمان و ضابطه را زیر پا گذاشتید. برای ارضای خودخواهی درنده و استبداد وحشی که در وجودتان لانه کرده است، عضو منتقد شورا را که چیزی جز خیر و صلاح شما و پیشبرد مبارزه جمعی را نمی خواست و انتقادهایی داشت و پیشنهاداتی داده بود، با کلک و پنهان کاری و با زیر پا گذاشتن میثاق و ضابطه، از اعلام نظر و رای دادن به بیانیه سالانه شورا، بدون این که حتی اعضای قدیمی شورا اطلاع داشته باشند کنار گذاشتید و بعد هم برای این که به آدم منتقد بفهمانید که شورا تابع اراده و اختیار شما و در دست شماست و هرکاری بخواهید با مهر و تایید شورا می کنید، در سطور آغازین بیانیه( بیانیه سال 83) از شورائیان التزام به برنامه و مصوبات را گرفتید(چون منتقد از جمله خواهان کنار گذاشته شدن صفت اسلامی از دولت موقت شده بود) و بیانیه را با تاکید بر «تصویب به اتفاق آرا» منتشر کردید.

http://iradj-shokri.blogspot.fr/2013/09/blog-post.html

دروغ ریاکاری و استبداد

 حالا هم باز در آن اجتماع پرهزینه که بنا بر آمار و تبلیغات خودتان با نزدیک به هزار و پانصد اتوبوس سیاهی لشکر به آن آوردید(به احتمال زیاد بخشی از آنها با هواپیما به فرانسه آمده بودند و از هتل محل اقامت به آنجا منتقل شدند که هزینه همه اینها را پرداخت کرده اید)، و در آن دو ژنرال باز نشسته آمریکایی و چند مقام سابق «گران منبر»، از نخست وزیر سابق و وزیر سابق و مشاور سابق و... سابق، در آن شرکت داشتند (اما هیچ چهره شناخته شده از اپوزیسیون خارج کشور در آن حضور نداشت و هیچ تشکلی با سابقه شناخته شده هم پیامی برای شما نفرستاده) باز مدعی شدید که برای آزادی تلاش می کنید و خواهان جدایی دین از دولت هستید. من به هموطنانم می گویم که اینها دروغگو می گویند. رفتار اینها نشان می دهد که رویای مالک الرقابی و انحصار قدرت و استقرار رژیمی بر محور اقتدار پولادین و رعب آور هستند. «رهبر»ی که با عکسهایی از او که همه جا نصب شده در بالای سرهمه بر رفتار و گفتار همه نظارت می کند و پیروان معتصب اش که میراث از «خون شهیدان» می برند، مراقب و گزارش امورند. رهبری که  مرجع ارزش گذاری در همه امور اوست کشور را با امریه و فرمان اداره خواهد کرد. این است آن انگیزه بسیار قوی اینان برای دستیابی به قدرت است. براه انداختن انتخابات فرمایشی و تشکیل مجلس یک دست، در فضایی که همه  غیر مریدان به فتوای رهبر مزدور و اهل کوفه و...هستند و طلبکار شدن از همه به خاطر «خون شهیدان و رنج و شکنج مجاهدین» با هزاران ساعت ویدئو به عنوان سند، وسوسه یی است که رفتار امروزاینان در مورد آن دو استعفا و واکنشها شان به انتقادات و منتقدان، نشانه های روشن وجود آن وسوسه در سر اینهاست. به مهرتابان «منادی آزادی» باید یاد آور شد که «همنشین تو از تو به باید/ تا ترا عقل و دین بیفزاید»، اقامت در عراق صدامی و بعثی و دور از چشم و نظارت افکار عمومی، به دلخواه خود عمل کردن و به هیچ مرجعی پاسخگو نبودن، و طلبکار شدن از زمین و زمان، بابت «خون شهیدان»- که تکّبر و خود محور بینی و از مرحله پرت بودن رهبر مجاهدین، در ریخته شدن آن (مثل رویدادهای مرداد 88 و فروردین 90) نقش مهمی داشته است، روحیه و شخصیت بشدت مستبد و خودسر در شما به وجود آورده است و جز به له کردن منتقد به چیزی دیکری راضی نمی شوید. به خاطر همین راهی که در برابر منتقدان قرار می دهید وارد شدن در معادله «رو کم کنی» است. همگان می توانند بنابر سابقه امر در اسناد و مطلب منتشر شده داوری کنند که من شروع کننده تخاصم نبودم. نظامی که شما می خواهید برقرار کنید، اسدالله لاجوردی ها و حسین شریعتمداری ها یش را پیشاپیش پروده است و دستگاه امنیتی آن پیشاپیش برای منتقدان و ناراضیان پرونده هایش را تهیه و تنظیم کرده است. نمونه نفرت انگیز آن را همه در برخورد شما با استعفای دو عضو شورا دیدند و نمونه  ننگین آن را همه در کار محمد اقبال، به ویژه در نوشته بیشرمانه اش (حیوان لیبرتی) می توانند ببینند که تصریح کرده  مشغول جمع کردن مدرک علیه خواهرش(که جرم او  نگرانی از وضع افراد مستقر در لیبرتی و تاکید و تلاشش برای انتقال هرچه زدوتر آنان از عراق به کشور ثالث است که خشمی بهیمی در دستگاه رهبری عقیدتی را سبب شده) برای مجازات فردای اوست که البته با مثالی که آورده آن مجازات چیزی جز اعدام نیست. توّهم دستیابی انحصاری به قدرت، هسته زاینده چنین دریدگی هایی است. از این مردک باید پرسید آن مدارک را به کجا می خواهی ارائه کنی؟ به دادگاه انقلاب نوین؟ این که مدرک نمی خواهد، رهبر عقیدتی حکم مهدور الدم بودن منتقدان را از قبل صادر کرده  و قرار است بند از بند آنان جدا کنید. اگر غیر از این بود، باید تذکر و اصلاح در مورد شکر خواریهای از این دست مریدان به عمل می آمد، اما رهبران در گفتار و رفتار، به دهن آنان بوسه زدند. اما ای مردک مفلوک، اگر قرار باشد واقعا کارهای شما و انتقادات دیگران، در دادگاهی مورد رسیدگی قرار بگیرد، همان «مدارک»ی که در حال جمع کردنش هستی، سند محکومیت خودت و رهبران جبّار و مزوّر تواست.

 به سرکار علّیه مهرتایان آزادی باید یاد آور شد که از آنجا که مطلقا حاظر به پذیرش خطا و ناتوانی و کم دانشی خود از درک و تحلیل درست مسائل داخلی و منطقه ای نیستید ( با یک نگاه به تحلیل های مسعود رجوی در 7-8 ساله گذشته ، به روشنی می توان دریافت چقدر آن تحلیلها ذهن گرایانه و برمبنای آرزو و تمایلات شخصی بنا شده تا واقعگرایی)، از مردم متنفرید و در نگاه زیارت عاشورایی آنها را اهل کوفه می دانید و یا متهم می کنید که شریک جنایات رژیم بوده اند یا سکوت کرده اند و لعنت و نفرت نثار آنها می کنید. مسعود رجوی از استاد دانشگاه تا کارمندان دولت را در خدمت رژیم و بعبارت دیگر مزدور رژیم می داند. چطور می شود باور کرد که شماها برای دموکراسی و حق حاکمیت مردم مبارزه می کنید؟ اگر برای آزادی و جدایی دین از دولت تلاش می کنید، چرا انتقادی درونی چنان برایتان سنگین و تحمل ناپذیر بود که دست به آن سناریوسازیها لبریز از دروغ و تحریف زدید که در آن نامه پنج صفحه یی دبیرخانه در پاسخ به نامه من در مورد عدم ارسال بیانیه سالانه برای اظهار نظر به من، مندرج است***.

رجزخوانی و یقین بی پایه

از نکات دیگر فرمایشات مهر تابان به آزمون طلبیدن رژیم برای نمایش حمایت گسترده مردم از مجاهدین بود و خواهان این شد که :« آزادي و امنيت اعضا و هواداران اين مقاومت را تأمين كنيد تا يك راهپيمايي در خيابانهاي تهران برگزار كنند، آن وقت مي‌بينيد كه چگونه سراپاي رژيمتان را در مي‌نوردند » البته مهرتابان با خیال راحت می تواند چنین شرط بندی هایی بکند، چون همه می دانیم چنان شرایطی هرگز فراهم نخواهد شد، اما اگر واقعا چنین شرایطی فراهم شود، من فکر می کنم که نتیجه چندان که گمان فرموده اند نباشد و باعث سرخودگی بیشتر و نفرت بیشرشان از این ملت «اهل کوفه» بشود. چه چیز می تواند تضمین کند که اگر در یک شرایط فرضی امنیّت کامل برای سفر به ایران و حضور و سخنرانی در بین مردم برای مهر تابان ورهبر عقیدتی فراهم شد،  خانواده قربانیان بیابیا گفتن های مرداد88 و فروردین 90 که خبر دفن جنازه این گروه دوم را با سه ماه تاخیر به اطلاع افکار عمومی رساندند و نیز خانواده آن نوجوانان دبیرستانی که وقتی جوخه های اعدام آنها را درو می کرد مسعود رجوی در خارج کشور عروسی کرد و داما شد،  لنگه کفشها به سویشان پرتاب نکنند ؟ مهدی ابریشمچی چه جوابی دارد اگر دانشجویان در تهران یا تبریز از او سوال بکنند که «آقا آن بازی طلاق و ازدواج "حماسه ای بر فراز حماسه های مجاهدین" چی بود که راه انداختید؟ بیخ گوش ما دختران مبارز کُرد همراه مردان همرزمشان علیه ارتش و نیروهای امنیتی تا دندان مسلح ترکیه سالهاست در جنگند و به رغم تروریست نامیده شدن و فشارهای سنگین و در محاصره و تحت حمله بودن از سوی رژیمهای ترکیه و رژیم آخوندی و عراق مبارزه خود را ادامه داده اند و بازیهای که شما سر مجاهدین آوردید سر آنها نیامده است و در ضمن به رغم دستگیری و در اسارت بودن رهبرشان، آنها جنگ خود و مبارزه خود را مشروط به اراده هیچ نیرو و قدرت خارجی نکرده اند». حال یک سوال دیگر برای شرایطی فرضی دیگری را هم می شود برای فکر کردن دستگاه رهبری عقیدتی و مریدانش در مورد شرایط کنونی جامعه و تغییر و تحولات سی و سه سال گذشته در کشور مطرح کرد و آن این که اگر فردا روزی شرایط و امنیت برگزاری یک انتخابات آزاد در کشور فراهم شود، و یک کاندیدا مهرتابان باشد و دیگری نسرین ستوده، ایرانیان داخل و خارج کشور به کدام یک بیشتر رای خواهند داد؟ فراموش نکنیم بخش اعظم واجدان شریط رای که 18(یا 15 ) تا 40 ساله ها هستند و من نمی دانم مهر تابان با تکیه بر چه فاکت و نشانه یی می تواند مدعی شود که بین آنها از محبوبیت و حمایت گسترده برخوردار است؟ در اعتراضات و شورش از انتخابات ریاست جمهوری رژیم در سال 88 که هیچ نشانه یی دیده نشد. اینها به قدرت نرسیده به لحاظ سیاسی آن درجه  فاسد شده اند  که گمان می کنند با پول همه را می شود خرید و همه کار می شود کرد.

تناقض در گفتار در مساله انتقال از عراق

نکته مثبت فرمایشات مریم رجوی، درخواست انتقال موقت نفرات مستقر در لیبرتی به آمریکا یا اروپا و اعلام آمادگی برای پرداخت هزینه آن بود. این را قبلا هم شاید گفته باشند، اما این فرمایشات با حرفهای مهدی ابریشمچی که یک هفته ای قبل از برگزاری آن تجمع، با تلویزیون مجاهدین انجام شده و روی سایت مجاهدین قرار گرفت، همخوانی ندارد. ابریشمچی در برابر این سوال مجری و برنامه تلویزیون که «خصوصیت ویژه گردهمایی امسال نسبت سال قبل چیست»، پانزده دقیقه پر حرفی کرد و پرت و پلا گفت. او که به نظر می رسد کمی هم «قاطی کرده» است، ضمن این پر حرفی باز هم آن ادعای بی ربط ماندن در عراق برای جلوگیری از بلعیده شدن رژیم را تکرار کرد و گفت:«رژیم خمینی می خواهد عراق را ببلعد، نباید گذاست عراق را ببلعد. این خار در عراق گلوی رژیم را تکه پاره باید بکند»****. خُب سوال این است که بالاخره آماده اید که عراق را به خرج خودتان هم که شده به طور جمعی ترک بکنید، یا این که می خواهید باز هم آنجا بمانید تا «گلوی رژیم را تکه پاره» کنید و نگذارید رژیم عراق را ببلعد!؟ این امر نشان دهنده تناقض در گفتار این دو مسئول درجه اول است که وقتی با آن حرف چند وقت پیش مسعود رجوی مبنی بر این که از زمان انتقال به لیبرتی مجاهدین در برابر «موشک خوردن یا موش شدن در برابر رژیم» مخیّر بوده اند و این دو انتخاب در برابرش قرار داشته ، می توان دریافت که تناقض هایی در حرف و اعای مبنی بر آمادگی برای ترک عراق، با خواست وعملشان در محل و روابطشان با ارگانهای ذیربط وجود دارد و این امر طبعا مانع پیشرفت کار بوده است.

هزینه زیاد و برداشت نا مطلوب

 از آن گردهمایی بزرگ و پر هزینه اما در عمل نتیجه مطلوب و چشمگیری حاصل و«ماده» نشد. یک سخنگوی دولت سوسیالیست فرانسه، در واکنش به آن تجمع، به شدت مجاهدین را مورد حمله قرار داد و بنابر خبری که روز 8 تیر از صدای آمریکا پخش شد، این سخنگو که نامش رومن نادال ذکر شده،سازمان مجاهدین خلق را برای «القای افکار خشونت آمیز و غیردموکراتیک با ماهیت فرقه گرایانه»، و «کارزار فشرده برای تأثیرگذاری و تحریف اطلاعات» محکوم کرد. حالا اگر این را هم در نظر بگیریم که بنابر شنیده ها در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در فرانسه نفرات مجاهدین در چسباند پوستر های تبلیغاتی یاری رسان حزب سوسیالست بوده اند، واقعیت عریان تر خود را می نمایاند.  در دنیای سیاست روی آنچه نقد و روی میز گذاشته می شود بازی می کنند و نه نسیه، آن تجمع و کارهایی از آن قبیل مثل کفش و لباس گرانقیمتی بر تن قمارباز است و نه نقدینه یی روی میز برای بازی. نقدینه برای دست اندرکاران سیاست وزن و تاثیر حضور در صحنه داخل کشور در برانگیختن مردم علیه رژیم و هدایت اعتراضات آنهاست که در دو رویدادی که به فاصله ده سال هردو لرزه بر پیکر رژیم ولایت فقیه افکند(یکی اعتراضات تیرماه 78 و دیگری اعترضات علیه کودتای انتخاباتی در سال88)، عدم تاثیر رهبری مجاهدین در آنها و منزوی بودنش در جامعه ایران بر همگان عیان شد. مجاهدین از پایان جنگ صدام حسین و خمینی به این سو، «نقدینه» قابل به حساب آمدنی ارائه نکرده اند. کارهای اطلاعاتی مثل مورد اطلاع رسانی در مساله فعالیتهای اتمی رژیم نیز به مفهوم داشتن توانایی به حرکت در آوردن مردم و هدایت اعتراضات آنان برای به زانو در آوردن رژیم نیست.  حتی با بعضی اقداماتشان مثل آن خمپاره زنی ها، موی دماغ و مزاحم در معاملات غربیها با رژیم بودند و غربیها با گذاشتن آنها در لیست تروریستی، فشار زیادی بر مجاهدین وارد آوردند و تلاش برای خارج شدن از آن به مساله اصلی فعالیت هاشان تبدیل شد و این بس نبود که سرنگون شدن صدام حسین و روی کار آمدن عناصر دست پروده رژیم در عراق، حفاظت آمریکا از مجاهدین را به مساله حیات و ممات  اینان تبدیل کرد و رهبری مجاهدین هزینه های فراوان با فرسودن و گاه ایجاد فاجعه برای مجاهدین، برای تاثیر گذاری با وزن ناچیز خود و در معادلات مربوط به منافع آمریکا در عراق و با رژیم کرد که حاصلی نداشت.

 در حالی که مجاهدین در اوائل دوران بعد از سقوط صدام امکان تقاضای انتقال از عراق را داشتند، اما رهبری مجاهدین ماندن در عراق را برگزید و البته با حقه بازی در بالای منبر رفتنها این را انتخاب مجاهدین جلوه می دهد، حال آنکه موضعگیری های خود او تا امروز که هنوز ادعای مسخره در اختیار داشتن «ارتش آزادی» می کند خود گواه این است که او نمی خواست و هنوز هم نمی خواهد مجاهدین عراق را ترک کنند چون در این صورت ناچار است شکست استراتژی سرنگون کردن رژیم با جنگ ارتش خصوصی خودش را که قرار بود «مهرتابان آزادی» پرورده حضرتش را به عنوان رئیس جمهور به تهران ببرد، بپذیرد.

در پایان به این ره گم کردگان سراب قدرت باز هم توصیه می کنم دست از خود محوربینی و رویای انحصار قدرت بردارید. اشتباهات خود را بپذیرید و از خود انتقاد کنید و به خاطر رفتار ناشایستی که داشته اید، به خاطر هتاکیها و تهمت زدنها و حرمت شکنی ها، از مردم ایران عذر خواهی بکنید.

خوب است «عملیات جاری» و «جهاد اکبر» و «مهار نفس امّاره» را در مورد خودتان هم «جاری» کنید. زیاد مطمئن نباشید که کارنامه تان در افکار عمومی کارنامه یی به درخشانی «مهر تابان» است. دست از تکّبر بردارید.

    

* سخنان مریم در ویلپنت 6 تیر 93

 www.mojahedin.org/news/140309/93

 

 

** دو پیام مسعود رجوی در اردیبهشت 92 به خامنه ای و رفسنجانی

http://vimeo.com/65933184

http://www.youtube.com/watch?v=suQpwhZxpF0

  *** مکاتبات من و جواب دستگاه مجاهدین ضمیمه دو مطلبی است که لینک آنها در زیر آمده است

بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من

http://iradj-shokri.blogspot.fr/2013/07/blog-post.html

بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من

http://iradj-shokri.blogspot.fr/2013/07/blog-post_6.html

سخنان مهدی ابریشمچی ****

http://www.mojahedin.org/links/8999

 

******************************************************

یاد آوری و پوزش- در مقاله «شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و...»، به فیلمی اشاره کرده ام که در صحنه یی از آن حزب اللهی ها پونزی را به پشانی دختری فرو می کنند. اسم فیلم را اشتباها «گشت ارشاد» نوشته ام . آن صحنه مربوط به دقایق آغاز فیلم «زندگی خصوصی » ساخته محمد حسین فرحبخش  است.  با پوزش از اشتباه، این یاد آوری را لازم دیدم. در زیر لینک آن فیلم در یوتیوب آمده است و می توان آن را دید.

https://www.youtube.com/watch?v=RV514RIz5hA

*****************************************************

۱۶ تیر ۱۳۹۳ - ۷ ژوئیه ۲۰۱۴

http://iradj-shokri.blogspot.fr/

 

منبع:پژواک ایران


ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*خیز برداشتن خمینی وار رضا پهلوی برای تصاحب انقلاب مردم ایران  [2023 Jan] 
*نبرد در «گذرگاه خونیِن اجتناب ناپذیر»* با مردم ُکشان، با انقلاب و پرچمداری دختران ایران  [2022 Dec] 
*زندگی قرنطینه ای در بین قدر ناشناسان و فضای دل آزار - دکتر هزارخانی چراغی در سیاه چاله جبّار(قسمت پایانی)  [2022 Aug] 
*واکنش بلاهت بار رهبری مجاهدین به دو مطلب من در مظلومیت دکتر هزارخانی   [2022 Jun] 
*دکتر هزارخانیِ جان برلب رسیده؛ چراغی در سیاه چاله جبّار(2) هفته نامه ایران زمین و بعضی مسائل  [2022 May] 
* دکتر منوچهر هزارخانی، چراغی در سیاه چاله جبّار (۱) و یک اتهام ناجوانمردنه به او  [2022 Apr] 
*افغانستان باغ میوه های تلخ برای آمریکا بعد از آن پیروزی شیرین ضد کمونیستی  [2021 Oct] 
* پیام مزوّرانه میرحسین موسوی در تقابل روشن با نه مردم به بقای جمهوری اسلامی است  [2021 Jun] 
*جمهوری خواهی رضا پهلوی، حرکتی درست با تاخیر بسیار طولانی   [2021 Mar] 
*هلاکت سلیمانی تنبیه «خیرالماکرین» برای خامنه ای و تنبیه «صاحب ذوالفقار» برای سلیمانی بود   [2021 Feb] 
*خامنه ای و پاسداران ضد ایرانی اش، خوار تر از خمینی در جنگ با صدام، بازنده کشمکش با آمریکا خواهند بود  [2021 Jan] 
*قاطعیت و اقتدار تنها انتخاب برای نخست وزیر عراق در برابر رژیم شرور آخوندی است  [2020 Aug] 
*نگرانی مقامات از شرایط انفجاری جامعه، ولایتمداران بیشعور و عناصر مفلوک  [2020 Jul] 
*گربه مرتضی علی، «واقعه عجبب» و «دیدار با پادشاه قدرتمند» و پایان خراب داستان   [2020 Apr] 
* ظلم رژیم شاه و نامه همسر یک تیرباران شده در اسفند ماه 65 سال پیش   [2020 Mar] 
*ترامپ قمار باز برنده، سپاه مردم ستیز مفتضح، خامنه ای درعربده قدرت اما در اضطراب   [2020 Feb] 
*سوالی که باید از شاهزاده ترکی الفیصل در مورد «مرحوم» شدن یا نشدن مسعود رجوی پرسید  [2020 Jan] 
*رژیم در محاصره بین المللی در باتلاق خود ساخته، دود شدن اهداف «برون مرزی» خامنه ای، مردمی که بپا می خیزند  [2019 Dec] 
*علی ربیعی و بیان حقیقتی در میان سفسطه کردن ها و اوضاع کنونی  [2019 Nov] 
*پیامهای بارانی که مانع جشن چهارم آبان شد و پریدن گاو نر به صندوق کمیته امداد خمینی و چند یادآوری  [2019 Nov] 
*کارنامه سیاه مردم ستیزی آخوندها در ایران و رویداد مبارک رقص دختران در کربلا   [2019 Aug] 
*خرتو خری رژیم، تزویر رهبر و وقاحت ظریف ‏  [2019 Aug] 
*سرچشمه خشونت گرایی رژیم و تنش در روابط خارجی آن و هشداری به رئیس جمهوری آمریکا  [2019 Jul] 
*«شیطان بزرگ» در راه «آدم کردن» رژیم سیّد روح الله الموسو‌ی‌الخمینی  [2019 Apr] 
*اعطای نشان به سلیمانی به خاطر کشاندن بشار اسد به دیدار با خامنه ای   [2019 Mar] 
*محسن رضایی می خواست «ماله بکشد» اما به سراپایش گند زده شد  [2019 Jan] 
*تلاش فرومایگان جنایتکار برای پنهان کردن نقشها و آثار و نشانه های جرم  [2018 Nov] 
*سیّد محمد خاتمی ملت را با تواضع خود شرمنده فرمودند   [2018 Aug] 
*در اسپانیا استخوانهای فرانکو از گور بیرون کشیده خواهد شد  [2018 Jul] 
*احتمال دروغگویی و «لاف و گزاف» در ادعاهای پاسدار حاجی زاده  [2018 Jul] 
* ادعای نفوذ به مراکز کنترل فرماندهی ارتش آمریکا با ارائه ویدئو توسط پاسدار حاجی زاده   [2018 Jul] 
*مُردم اندر حسرت فهم درست ‏  [2018 May] 
*بهاری با افق تیره و توفانی برای رژیم، برای سالی که برای مردم نکو خواهد بود   [2018 Mar] 
*بی ارزشی ارزشهای مقدس رژیم، در آیینه انزجار مردم از تلاش رژیم برای مرعوب کردن لیلا حاتمی  [2018 Mar] 
*جنایت های داعشی رژیم شیعه در ایران سالها قبل از پیدایش داعش سنی در عراق  [2018 Mar] 
*رفراندم روحانی، خر داغ کردن است، جز براندازی راهی نیست  [2018 Feb] 
*هشتگ های سیا و موساد و سعودی هدایتگر مردم برای «در آوردن خشتک»* نظام ولایت فقیه!  [2018 Jan] 
*زرنگی ابلهانه قاسم سلیمانی و سپاه برای رفع سوزش ناشی از سفر اسد به مسکو و ستایشی که از روسها کرد  [2017 Nov] 
*ارتشی ها و مشکوک بودن سقوط هواپیمای حامل فرماندهان ارتش در مهرماه ۱۳۶۰  [2017 Oct] 
* تودهنی مردم به متشرّعان مستبد ضد ایرانی و منزلت شجریان در نزد مردم  [2017 Sep] 
*‎ ‎روحانی و سپاه و جناح هار، و ناتوانی او در حل یک مساله ساده بی خرج   [2017 Aug] 
*متوقف و له کردن یک خودرو انفجاری داعش با تانک توسط ارتش مصر در شمال سینا  [2017 Jul] 
*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ   [2017 Jun] 
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏   [2017 Jun] 
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی  [2017 May] 
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی  [2017 May] 
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها   [2017 May] 
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰  [2017 Apr] 
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی   [2017 Mar] 
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا  [2017 Mar] 
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟  [2017 Mar] 
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن   [2017 Mar] 
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او  [2017 Feb] 
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد  [2017 Jan] 
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد   [2017 Jan] 
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد  [2016 Dec] 
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ   [2016 Dec] 
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم  [2016 Dec] 
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏  [2016 Nov] 
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی  [2016 Oct] 
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم  [2016 Oct] 
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی  [2016 Aug] 
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏  [2016 Aug] 
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است  [2016 Aug] 
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی   [2016 Aug] 
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد  [2016 Jul] 
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن   [2016 Jul] 
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم  [2016 Jun] 
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم  [2016 Jun] 
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان  [2016 Jun] 
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن  [2016 May] 
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی  [2016 Apr] 
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین   [2016 Apr] 
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها   [2016 Mar] 
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران  [2016 Mar] 
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است  [2016 Feb] 
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی  [2016 Feb] 
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان  [2016 Feb] 
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری  [2016 Jan] 
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن  [2016 Jan] 
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه   [2016 Jan] 
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان  [2016 Jan] 
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء  [2016 Jan] 
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر  [2016 Jan] 
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه  [2015 Dec] 
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی  [2015 Dec] 
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب   [2015 Nov] 
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها  [2015 Oct] 
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان  [2015 Oct] 
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی  [2015 Oct] 
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او  [2015 Oct] 
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها  [2015 Sep] 
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه  [2015 Sep] 
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟  [2015 Sep] 
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی  [2015 Sep] 
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92  [2015 Sep] 
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر   [2015 Aug] 
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند  [2015 Aug] 
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی  [2015 Aug] 
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام  [2015 Aug] 
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی   [2015 Aug] 
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.   [2015 Jul] 
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود  [2015 Jul] 
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی  [2015 Jul] 
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.  [2015 Jul] 
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد  [2015 Jul] 
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی  [2015 Jun] 
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است   [2015 Jun] 
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی  [2015 May] 
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد  [2015 Apr] 
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟  [2015 Apr] 
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام   [2015 Apr] 
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد  [2015 Mar] 
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن  [2015 Mar] 
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.   [2015 Mar] 
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب  [2015 Mar] 
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد  [2015 Mar] 
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی  [2015 Feb] 
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری  [2015 Jan] 
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد  [2015 Jan] 
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی  [2014 Dec] 
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود  [2014 Nov] 
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت  [2014 Nov] 
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان  [2014 Sep] 
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن  [2014 Sep] 
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه  [2014 Aug] 
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی  [2014 Aug] 
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ  [2014 Aug] 
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست   [2014 Aug] 
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم  [2014 Jul] 
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه  [2014 Jul] 
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین  [2014 Jul] 
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان  [2014 Jul] 
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط   [2014 Jun] 
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور  [2014 Jun] 
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران  [2014 Jun] 
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد   [2014 Jun] 
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده  [2014 May] 
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه   [2014 May] 
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار  [2014 Apr] 
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران  [2014 Apr] 
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی  [2014 Mar] 
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی  [2014 Feb] 
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن  [2014 Feb] 
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت  [2014 Jan] 
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی  [2014 Jan] 
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است  [2014 Jan] 
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی  [2014 Jan] 
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان  [2014 Jan] 
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر  [2014 Jan] 
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی  [2014 Jan] 
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»  [2013 Dec] 
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه  [2013 Nov] 
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی در مورد اهانت به مرضیه [2013 Nov] 
*نکته یی برای یاد آوری –2  [2013 Oct] 
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد  [2013 Oct] 
*نکته یی برای یاد آوری  [2013 Oct] 
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف   [2013 Oct] 
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟  [2013 Sep] 
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت  [2013 Sep] 
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود   [2013 Sep] 
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی  [2013 Aug] 
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی  [2013 Aug] 
*تاریخسازی مسخره  [2013 Aug] 
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟  [2013 Jul] 
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند  [2013 Jul] 
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا  [2013 Jul] 
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان  [2013 Jul] 
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند  [2013 Jul] 
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع   [2013 Jul] 
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من  تحریفات 5 صفحه دبیرخانه و پاسخ 21 صفحه ای من [2013 Jul] 
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد درآمدِی بر بحث «تلخ» و تفصیلی در مورد «بیانیه تفصیلی شورای ملی مقاومت» [2013 Jul] 
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست  [2013 Jul] 
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من  [2013 Jul] 
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی  [2013 Jun] 
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی  [2013 Jun] 
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها  [2013 Jun] 
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا  [2013 Jun] 
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها  [2013 Jun] 
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید  [2013 Jun] 
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا  [2013 Jun] 
*از کجا به اینجا رسیدیم  [2013 Jun] 
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین  [2013 Jun] 
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است  [2013 May] 
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب  [2013 May] 
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»  [2013 May] 
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه  [2013 May] 
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری   [2013 Apr] 
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر  [2013 Apr] 
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری  [2013 Mar] 
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری  [2013 Mar] 
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین  [2013 Feb] 
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام  [2013 Feb] 
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران  [2013 Feb] 
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی  [2012 Dec] 
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر  [2012 Dec] 
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها  [2012 Nov] 
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»  [2012 Nov] 
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده  [2012 Nov] 
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی  [2012 Oct] 
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار  [2012 Oct] 
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند  [2012 Sep] 
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم  [2012 Sep] 
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن  [2012 Aug] 
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت   [2012 Jul] 
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد  [2012 Jun] 
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران  [2012 Jun] 
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی  [2012 Apr] 
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم   [2012 Mar] 
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم   [2012 Mar] 
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد  [2012 Jan] 
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان   [2012 Jan] 
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر  [2011 Dec] 
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله   [2011 Dec] 
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز   [2011 Dec] 
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی  [2011 Nov] 
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی   [2011 Nov] 
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»  [2011 Nov] 
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم  [2011 Oct] 
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین  [2011 Oct] 
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات  [2011 Sep] 
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه  [2011 Sep] 
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه  [2011 Sep] 
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند  [2011 Sep] 
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده   [2011 Aug] 
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور   [2011 Aug] 
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی  [2011 Aug] 
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف   [2011 Jul] 
*در ضرورت توضیح واضحات  [2011 Jul] 
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف  [2011 Jun] 
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین   [2011 Jun] 
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی  [2011 Jun] 
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی  [2011 May] 
*اعتراض من به قلدرمنشی بود  [2011 May] 
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین  [2011 May] 
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟   [2011 Apr] 
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود  [2011 Apr] 
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد  [2011 Apr] 
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم  [2011 Mar] 
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است  [2011 Mar] 
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم   [2011 Mar] 
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی  [2011 Mar] 
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه   [2011 Mar] 
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها  [2011 Feb] 
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها  [2011 Feb] 
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد  [2011 Feb] 
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند  [2011 Feb] 
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها  [2011 Feb] 
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد   [2011 Jan] 
*شروری در صف اوپوزیسیون  [2011 Jan] 
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد  [2011 Jan] 
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها  [2011 Jan] 
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم   [2011 Jan] 
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات   [2010 Dec] 
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود  [2010 Dec] 
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی  [2010 Dec] 
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی  [2010 Dec] 
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد   [2010 Dec] 
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی  [2010 Dec] 
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد  [2010 Dec] 
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است  [2010 Dec] 
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار  [2010 Dec] 
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود  [2010 Nov] 
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی  [2010 Nov] 
*آخوند مسخره از اخوان مسخره  [2010 Nov] 
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی  [2010 Nov] 
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت  [2010 Oct] 
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز  [2010 Oct] 
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان  [2010 Oct] 
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ  [2010 Oct] 
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران  [2010 Sep] 
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر  [2010 Sep] 
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...  [2010 Sep] 
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود  [2010 Aug] 
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر  [2010 Aug] 
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی  [2010 Aug] 
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا  [2010 Aug] 
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر   [2010 Aug] 
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است  [2010 Aug] 
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها  [2010 Aug] 
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش  [2010 Jul] 
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا  [2010 Jul] 
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم  [2010 Jun] 
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام   [2010 Jun] 
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر  [2010 May] 
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...  [2010 May] 
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !  [2010 May] 
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند  [2010 May] 
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی   [2010 May] 
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید  [2010 Apr] 
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی  [2010 Apr] 
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی  [2010 Apr] 
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری  [2010 Mar] 
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته  [2010 Mar] 
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او  [2010 Mar] 
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم  [2010 Jan] 
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»  [2010 Jan] 
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری  [2009 Dec] 
*این سخن را درنیابد گوش خر   [2009 Dec] 
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی  [2009 Nov] 
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف  [2009 Nov] 
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان  [2009 Nov] 
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»  [2009 Nov] 
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت  [2009 Nov] 
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»  [2009 Nov] 
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی  [2009 Nov] 
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم  [2009 Nov] 
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا  [2009 Nov] 
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود   [2009 Nov] 
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها  [2009 Oct] 
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال  [2009 Oct] 
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن   [2009 Oct] 
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت  [2009 Oct] 
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر   [2009 Oct] 
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم  [2009 Oct] 
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی  [2009 Oct] 
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش  [2009 Oct] 
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی  [2009 Sep] 
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم  [2009 Sep] 
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»   [2009 Sep] 
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران   [2009 Sep] 
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد  [2009 Aug] 
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان  [2009 Jul] 
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند  [2009 Jul] 
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»   [2009 Jul] 
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...  [2009 Jul] 
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور  [2009 Jul] 
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی   [2009 Jul] 
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز  [2009 Jul] 
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند   [2009 Jun] 
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست  [2009 Jun] 
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها  [2009 Jun] 
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس  [2009 Jun] 
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم   [2009 Jun] 
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی: وفاداری به آراء مردم و طغیان و بغی علیه ولی فقیه یا خیانت به آراء مردم و خائف و خاضع در برابر زور و دروغ  [2009 Jun] 
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد   [2009 Jun] 
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز   [2009 Jun] 
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست   [2009 May] 
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*  [2009 May] 
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی   [2009 Apr] 
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین   [2009 Apr] 
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)  [2009 Mar] 
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)   [2009 Mar] 
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*   [2009 Mar] 
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)   [2009 Mar] 
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری   [2009 Mar] 
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها   [2009 Feb] 
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان   [2009 Feb] 
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود   [2009 Feb] 
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد   [2009 Feb] 
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا  [2009 Jan] 
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی  [2009 Jan] 
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری  [2009 Jan] 
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان  [2009 Jan] 
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت  [2008 Dec] 
*خوابگردی در فراموشخانه زمان  [2008 Dec] 
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند   [2008 Dec] 
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی   [2008 Nov] 
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد  [2008 Oct] 
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها   [2008 Oct] 
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک  [2008 Aug] 
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت  [2008 Jul] 
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران   [2008 Jun] 
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی  [2008 May] 
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰  [2008 May] 
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم  [2008 May] 
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم شكوفایی علمی دوره فتحعلیشاه و استفتائات از مقام ولایت فقیه و علمای حوزه علمیه قم [2008 Apr] 
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن  [2008 Apr]