PEZHVAKEIRAN.COM افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
 

افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
ایرج شكری

 
خمینی با پیمان شکنی در وعده یی که در سخنرانی بهشت زهرا برای برگزاری محلس مؤسسان داده بود و تغییر دادن روندی که قرار بود برای استقرار قدرت سیاسی بعد از سرنگونی رژیم شاه پیش گرفته شود و سوء استفاده از احساسات مذهبی بخش بزرگی از مردم، از همان آغاز جمهوری اسلامی را به مردم تحمیل کرد و بعد مجلس خبرگان 70 نفری اش - که جای مجلس مؤسسان را گرفته بود-، قانون اساسی آن را نوشت و بعد هم با به راه انداخت ماجرای اشغال سفارت آمریکا، هر صدای انتقاد و اعتراضی را در غوغای تبلیغاتی آن محو کرد و آن قانون اساسی را به «رفراندم» گذاشت و به تایید «امت امام» رساند و به رژیمش و به ولایت و امات خودش بر مردم، شکل قانونی داد. این که با بودن کسانی چون بهشتی و رفسنجانی، خمینی مهندس بازرگان را برای تشکیل دولت موقت انتخاب کرد، برای کسانی که آن روزها را دیده اند، دلیلی روشنی داشت و آن این که در فضای سیاسی آن روزها، انتخاب یک آخوند به  ریاست دولت آن قدر مسخره بود که نه آخوندها و نه خمینی به فکر آن نیافتند. چون خمینی هم این را خوب می فهمید که باید برای جمع و جور کردن اوضاع بهم ریخته بعد از انقلاب کسی را انتخاب کند که ضمن مطمئن بودن از مسلمان و مؤمن بودنش، برای بخش «با سواد » مردم که نظر خوشی به آخوند نداشتند و در ضمن همانها هم بخش بزرگ بدنه دستگاه اداری کشور را تشکیل می دادند که با اعتصاب خود رژیم شاه و دولت بختیار را ساقط کردند، دافعه نداشته باشد. نامزد اولین دوره ریاست جمهوری از سوی، حزب جمهوری اسلامی (جلاالدین فارسی) بود که به خاطر بحث ایرانی الاصل نبودنش کنار گذاشته شد و بعد این حزب حسن حبیبی را معرفی کرد، این در حالی بود که بهشتی و رفسنجانی و خامنه ای از مؤسسان و بنیانگذاران این حزب بودند. این هم دلیل روشن دیگری بر دافعه یی بود که آخوند برای قرار گرفتن در بالاترین مقام سیاسی کشور داشت.
 بازرگان خواهان اجبار در حجاب برسر زنان کردن و اجبار در به نماز خوانی واداشتن کارکنان دولت نبود.  البته بد نیست یاد آوری شود که اگر چه بازرگان یکبار که در پیام و گزارش تلویزیونی خود به مردم، وقتی به آیه یی از قرآن اشاره کرد و آنرا تفسیر کرد، اضافه کرد که:«البته نخست وزیر نباید تفسیر قرآن بکنه ولی مگه ما چیمون مثل آدمیزاده که این باشه»(نقل به مضمون) اما وزیرخارجه دوران نخست وزیری وی، جناب دکتر ابراهیم یزدی، تحصیل کرده آمریکا، برای دیپلمات ها و مدیران وزارت خارجه  جلسه تفسیر قرآن می گذاشت و آنها را «چار زانو» روی زمین (در سالن) می نشاند و برای آنها سوره  «التکاثر» و... را ترجمه و تفسیر می کرد. در آغاز دوران سیاه این حکومت مذهبی آخوندی، زمانی که مرتجعی مثل محمد علی رجایی، در پست نخست وزیری قرار گرفت، دستور تعطیلی کار در همه جا در زمان نماز ظهر را صادر کرد و در اداره ها و سازمانهای دولتی، آخوندی هم به عنوان پیشنماز برای برگزاری نماز ظهر به جماعت، تعیین شده بود و انجمن های اسلامی هم گزارش دهنده غیبت کارمندان در نماز جماعت به مقامات بالا بودند که می توانست به پرونده سازی برای «پاکسازی» آنان بیانجامد. خمینی این امام و پیشوای مرتجعان، در آن ماههای آغازین تکیه زدن بر قدرت که نیروهای پیشرو وکمونیست ها حضور فعال در جامعه داشتند و موضوع و هدف مبارزات مردم را آزادی و برابری و قطع وابستگی سیاسی و اقتصادی به «امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا» و کوتاه کردن دست غارتگران داخلی و خارجی از دارایی و ثروتهای متعلق به مردم می دانستند و برای آن تبلیغ می کردند، در سخنرانیهایش در برابر مریدان و مقلدان و مردم محرومی که به غلط او را نجات بخش و اعتبار و عزّت دهنده خود یافته بودند، دائما تکرار می کرد مردم ما برای اسلام جوانهاشان را دادند و خون دادند نه برای این که «کشورشان مثل سوییس بشود». سید روح الموسو الخمینی، به صراحت اعلام می کرد که اقتصاد مال الاغ است و مردم اسلام را می خواهند. او همچنین معتقد بود که «ما ملت گریه سیاسی هستیم» باید برای سید الشهدا گریه کنیم؛ این گریه ها مارا نجات داد! یکسال و چند ماه بعد از تکیه زدن به قدرت، خمینی انقلاب فرهنگی راه انداخت و دانشگاههای کشور را تعطیل و شروع به تصفیه استادان و دانشجویان دگراندیش و نیز کتابخانه های کشور از کتابهای «ضاله» کرد و می خواست که دانشگاههای کشور را اسلامی و مثل حوزه بکند. در روند همین اسلامی کردن بود که لطمه فاجعه باری هم به آرشیو فیلم ایران زدند و بنابر خبری که خودشان اعلام کردند، بعد از تفکیک فیلمها، 42 کامیون فیلم آرشیو فیلمخانه ملی ایران را که خلاف شرع یافته بودند، با به بیابان برده و به آتش کشیدند.
 بعد از دو سال که باز گشایی دانشگاهها(ابتدا در رشته پزشکی که نیاز مبرم به آن به خاطر جنگ وجود داشت)، شروع شد، در مورد قبول شدگان در کنکور تحقیقات محلی به عمل می آمد - از جمله  این که فرد مورد تحقیق، نماز جمعه میرود یا نه و آیا هوادار «گروهکها» بوده یا نه - و اگر از سوی بسیج و امام جمعه مسجد محل گزارشی مبنی بر این که قبول شده کنکور از معتقدان و حامیان رژیم نیست داده می شد، در دانشگاه پذیرفته نمی شد. اگر چه کنکورها و آزمون ها در برگیرنده  سوالات مربوط به «بینش دینی» هم بود که درست به یادم نیست که این سولات در طی مصاحبه پرسیده می شد یا به طور کتبی. می دانیم که در این سالهای سیاه،« اسلامی» ها، گذشته از تعقیب و کوبیدن سرِدگراندایشان دارای گرایشهای سیاسی مختلف، به بخش بسیار گسترده مردم عادی هم به خاطر تحمیل معیارهای ارتجاعی خود توهین و ستم بسیار روا داشته اند که ریختن مزدوران رژیم به جشها و میهمانی ها، از اقدامات همیشگی در ارعاب و سرکوبی بوده است. آزار و توهین به زنان به بهانه بد حجابی، از جمله فروبردن پای آنها در کیسه های پر از سوسک از اقدامات «مردان خداجو»ی مرید خمینی بوده است. فروبردن پای زنان(زنانی که به جرم بد حجابی یا شرکت در میهمانی هایی که خلاف شرع تشیخص داده شده بود دستگیر می شدند) در کیسه پر سوسک، در تبلیغات انتخاباتی از سوی احمدی نژاد به عنوان اقدامی که جناح رقیب زمانی که جناح غالب بود به آن مبادرت می کرد، یاد آوری شد. فروبردن پونز روی پیشانی دختران بد حجاب که زمانی باکشیدن روسری روی پیشانی بدحجاب و تثبیت آن انجام میشد، هنوز توسط گروههایی درنده گله سگهای حزب اللهی انجام می شود. کشیدن تیغ به لبهای زنان و دختران آرایش کرده و قیچی کردن کروات مردان، در سالهایی که اکنون بیش از دو دهه از آن دور شده ایم، از کارهایی بود که خبر آنها «دهان به دهان» شنیده می شد. در آغاز فیلم «زندگی خصوصی»  که ماجرای آن در سالهای اخیر اتفاق می افتد، صحنه ای از فرو کردن پونز به پیشانی یک «بدحجاب»، باز آفرینی شده است *.
انواع روشها برای تزریق ایمان اسلامی
تهدیدها و سرکوبگریها، همچنان که همه می دانیم در تما این سالهای سیاه در زیر آسمان سنگی جمهوری اسلامی همراه بوده است با انواع تبلیغات برای اسلام و قرآن و جان انداختن ارزشهای آخوندی و پرورش «الله اکبر» گو و نسل عاشاقان «اهل بیت عصمت و طهارت » و عزاداران حسینی، چنان که برای کودکان شیرخوار هم مراسمی به اسم «شیرخوارگان حسینی» برگزار می کنند. تبلیغات خدا پرستی به سبک آخوندی در مدارس گاه قربانیانی هم به جا گذاشته است. 21 سال پیش روزنامه رسالت که خود به یکی از جناحهای متحجر رژیم تعلق دارد، در گزارشی در شماره ۱۸ دیماه ۱۳۷۰ از میزگردی که همین روزنامه در مورد علل قتل و خودکشی ترتیب داده بود، تهیه کرده بود، از قول یک بازپرس ویژه قتل- شرکت کننده در آن میزگرد-، در مورد:« فهم نادرست از یک موضوع دینی» به عنوان علت و انگیزه خود کشی نوشت:« به عنوان مثال در یکی از دبیرستانهای تهران، به فاصله ده روز سه  دختر دانش آموز با پرت کردن خود از ساختمان مدرسه خود کشی کرده بودند. در تحقیقات مشخص شد که دو معلم امور تربیتی صبحها با سخنرانیهای پی در پی در این مدرسه در مذمّت و پوچی دنیا به تفصیل سخن می گفتند و حتی با بردن دانش آموزان به بهشت زهرا، آنان را در قبر می خواباندند و عکس هم گرفته بودند. این دختران به دلیل فهم نادرست از یک موضوع فلسفی و تأثیر پذیری از یک بد آموزی مذهبی تحت عنوان عشق به خدا و عدم تحمل دوری او، دست به خودکشی زده بودند و این کار را در وصیتنامه های خود به تفصیل نوشته بودند. بازپرسی که این مدرسه را مورد بازدید قرار داده بود، در گزارش خود، جوّ خودکشی را این مدرسه را بسیار بالا توصیف کرد و اظهار داشت حداقل چهل نفر از دختران این مدرسه قصد خودکشی دارند. البته پس از این ماجرا به جای این که معلمان را جا به جا کنند، همه [آن] دختران دانش آموز را از آن مدرسه پراکنده و هر کدام را به مدارس گوشه و کنار تهران منتقل کردند». سفرهایی هم با نام «راهیان نور» راه می اندازند و دانش آموزان و دانشجویان را به مناطق عملیات جنگی می برند، نه با هدف تقویت احساسات میهن پرستانه که در واقع آخوندها آن را مخرّب ایمان مذهبی و به زیان پایگاه استوار بر جهل و تعصبات دینی خود می دانند، و جنگ «رزمندگان اسلام» با کفر، که جنگ برای «رفتن به کربلا» و بعد «فتح قدس از راه کربلا» بود، از آن نیرو نمی گرفت، بلکه در آنجا توضیحاتی داده می شود و احتمالا نوحه یی هم خوانده می شود تا مساله «شهادت رزمندگان اسلام» بیشتر برای بازدیدکنندگان زنده شود و آنها به خاطر بسپرند که برای «جمهوری اسلامی» چه خونها داده شد و چقدر همه باید به معیارهای رژیم پایبند باشند. هدفی  که رژیم در داخل شهرها با ارعاب مردم توسط  نیروی انتظامی و با گشت ارشاد و با مزدوران لباس شخصی و بسیجی، دنبال می کند. این کاروانهای راهیان نور، در موارد متعدد با تصادف های دلخراش همراه بوده و راهیان نور را راهی گور کرده و خانواده ایشان را داغدار. یکی از آخرین نمونه های تصادفهای دلخراش «راهیان نور»، در مهرهاه سال جاری رخ داد که 26 دانش آموز دختر از شهر بروجن، کشته شدگان آن حادثه بودند.
مسجد سازی  فراوان با هزینه های بسیار
در طول سالهای سیاه و سنگین و ننگین حیات رژیم روضه خوانها، مساجد بسیاری ساخته شده و می شود، پولهای فراوانی برای «قرآن خوان» پروری و نوحه خوان پروری خرج شده و می شود، اما اخباری از نگرانی اسلام پناهان از گسترش دین گریزی و خدا گریزی جوانان در لابه لای اخبار به طور مکرر دیده می شود. در مورد افزایش پولی که در این زمینه هزینه می شود ذکر چند نمونه از سخنان دست اندرکاران رژیم گواه این امر است:
- سایت بهار نیوز 6 آذر ماه (سال جاری) به نقل از مشاور شهردار تهران و رئیس مرکز فعالیتهای امور دینی شهرداری تهران که آخوندی به نام ناصحی است نوشت:« به گزارش ایسنا، حجت الاسلام ناصحی در مراسم کلنگ زنی احداث ۵ باب مسجد در این منطقه -که بطور پایلوت در محله شاد آباد برگزار شده بود-، افزود: مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران در طول ۷ سال اخیر به امورات تعداد ۲۰۰۰ مرکز مذهبی رسیدگی مي‌کند، بطوری که با تدابیر دکتر قالیباف در سال جاری اعتباری بالغ بر یکصد میلیارد تومان به امر توسعه، تجهیز و بازسازی این اماکن اختصاص پیدا کرده است». این آخوند اضافه کرد:« در نشست اخیر شورای شهرداران مناطق، قالیباف تأکید داشتند که مي‌بایست تا اوایل سال آینده تعداد ۷۲ زمین اهدائی برای احداث مساجد به ۲۰۰ قطعه افزایش یابد تا شهروندان برای انجام امورات دینی و مذهبی خویش دغدغه ای نداشته باشند».
-اوائل بهمن، محمد بنیادی «مدیر کل قرآن عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش»، در اظهاراتی که در چند سایت رژیم منعکس شد، گفت:« اعتباری بالغ بر 100 میلیارد تومان برای توسعه مدارس قرآنی درنظر گرفته شده است و تا سال آینده تعداد مدارس قرآنی به 500 هزار می‌رسد».
- خبرگزاری تسنیم 11 اسفند گزارش داد:« علی سرابی, قائم‌مقام شورای عالی قرآن و رئیس هیئت مدیره اتحادیه تشکل‌های قرآنی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم ، درباره بودجه نیم‌درصدی قرآن گفت: کل بودجه‌های قرآنی که به دستگاه‌های مختلف برای انجام فعالیت‌هایی چون مسابقات و آموزش‌های قرآنی و امور تبلیغی‌ ترویجی پرداخت می‌شود، شاید به حدود بیست تا سی میلیارد نرسد؛ این در حالی است که آن مبلغی که از بودجه نیم‌درصد تخصیص پیدا کرد رقمی در حدود 200میلیارد تومان بود که بیش از پنج برابر بودجه سنواتی دستگاه‌ها بود که رقم قابل توجهی است. سرابی در ارتباط با برنامه‌هایی که برای هزینه‌کرد این بودجه به تصویب رسید، تصریح کرد: برنامه‌ها کمابیش برنامه‌های جامعی بود؛ شورای توسعه فرهنگ قرآنی و نیز هرکدام از کمیسیون‌های آموزش عمومی، تبلیغ، ترویج و پژوهش چند ماه کار کردند و برنامه‌های جامعی را که تمام فعالیت‌های قرآنی را به نوعی پوشش می‌داد، به تصویب رساندند. ».  این بودجه نیم درصدی، باید همان بودجه یی باشد که سایت دولت در کارنامه سال نود دولت احمدی نژاد، در شمار اقدامات انجام شده آورده است و آن  عبارت است از« تصویب اختصاص 5/0 درصد بودجه های جاری و عمرانی کشوربه مسایل قرآنی». در ضمن از نمونه هایی که ذکر این نکته هم روشن است که تشکلهای متعدی که برای تبلیغات قرآنی و ... به وجود آمده است، خود « دفتر و دستکی» دارند که طبعا هرکدام از آنها برای خود هزینه ای دارند که به احتمال زیاد خارج از بودجه «قرآنی» در نظر گرفته شده است و چون زائده و غده یی چسبیده به دستگاههای اجرایی، به کار مشغولند.
- سایت دولت در کارنامه خود برای سال 90، در زمینه « اقدامات پرورشی و تربیت بدنی» از جمله اقدامات زیر را آورده است:
 ایجاد 10 هزار مدرسه قرآنی و افزایش آن به 20 هزار مدرسه در سال 90
•سامان دهی فعالیت های قرآنی کشور با 1 هزارو700 میلیارد تومان
•تألیف 83 عنوان کتاب خودآموز قرآن
•تصویب احداث 400 باب نماز خانه و کتابخانه و 100باب سالن ورزشی با همکاری استانداری ها در راستای طرح احداث 2 هزار باب نماز خانه و کتابخانه
•آغاز احداث 20 هزار نمازخانه و کتابخانه در مدارس کشور
•تصویب اختصاص 5/0 درصد بودجه های جاری و عمرانی کشوربه مسایل قرآنی
 اعزام 600 هزارنفر فرهنگی و دانش آموز در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس. در حالی که شرکت کنندگان در سال87 تنها 30 هزار نفر بوده و در سال 88 این رقم به 300 هزار نفر افزایش یافته است و برای سال 90 اعزام یک میلیون و دویست هزار نفر هدف گذاری شده
- چند سال پیش از این هم حسین صفار هرندی وزیر ارشاد وقت احمدی نژاد از 20 برابرشدن بودجه های قرآنی وزارت ارشاد خبر داد و یاد آور شد که « بودجه اي كه مركز ترويج فعاليت هاي قرآني وزارت فرهنگ و ارشاد دارد، بودجه اي معادل يا حتي بيش از معاونت هاي اين وزارتخانه است» و خود او تاکید کرد که « اين در حالي است كه بسياري از دستگاه هاي ديگر نيز فعاليت هاي قرآني دارند.
گریز از دین و شرم از نماز خواندن
اما برخلاف این همه دستگاه و این همه تشکیلات و هزینه و ریخت پاش، از برخی اظهارات و گفته ها در لابه لای خبرها، چنین پیداست که دین گریزی در بین جوانان رو به گسترش است و حتی «نماز خوان» بودن باعث شرمندگی است و خیلی از نماز خوانها مایل به «ابراز» آن نیستند و اگر آنچه را که در 30 دی سایت بازتاب نوشته بود بپذیریم حتی «حوادث سال 1388 و استفاده حداکثری از دین و باورهای مذهبی برای مقابله با معترضان، موجب شد تا بی دینی به صورت یک سونامی در میان جوانان درآید، به نحوی که اکنون تعداد زیادی از افراد عدم التزام خود به رفتارهای دینی و حتی عدم باور خود به خدا را به صورت علنی در شبکه های اجتماعی ابراز می کنند». مبارک است این سونامی. امید که با امواجی چنان بلند و پرقدرت برآید که با حوزه علمیه و «مرقد امام راحل» بدتر از آن کند که  سونامی در اندونزی و ژاپن با خانه های مردم و ماشینهای پارک شده در خیابان کرد. حالا شاید ارزیابی نویسنده مقاله بازتاب مبالغه آمیز باشد، شاید هم نه. اما آن چه گفتم از لابه لای اخبار و گفته ها می شود فهمید، نمونه های متعدد دارد. مثلا خبرگزاری فارس مصاحبه یی داشت با ده نمکی در مورد آخرین فیلمش «رسوایی» که به نظر می رسد فیلمی است باهدف منزه و پاک و قابل اعتماد نشان دادن «روحانی» و آخوند که روشن است که مورد انزجار مردم هستند. در جایی در این مصاحبه ده نمکی گفته است« اینکه ما جوان ها را متهم به دین گریزی کنیم و بگوییم مسجد نمی آیند پس نسبت به آنها مسئولیتی نداریم شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است» ده نمکی در پاسخ به سوال دیگری در مورد این که «روحانی» فیلمش با مردم ارتباط تنگاتنگ دارد در حالی که در شهرهای بزرگ ارتباط مردم با روحانیت متفاوت است گفته است:« اتهامی که به جوان ها در شهرهای بزرگ زده می شود دین گریزی است، چون روحانیون ما در شهرهای کوچک و روستاها مثل مردم زندگی می کنند [...]شاید یکی از دلایل دین گریزی جوان ها همین امر باشد». منظور او «همین امر»، تفاوت زندگی روحانیون با مردم در شهرها بزرگ با مردم است که در همین مصاحبه یاد شده به طور سربسته و استعاره یی از آن با عنوان «شیشه های دودی» که و سبب فاصله روحانیون با مردم است یاد کرده که منظورش، ماشین های گرانقیمت با شیشه های دودی رنگ (و شاید در مواردی هم ضد گلوله) است.
الهام نداف تهیه کننده فیلم «سر به مُهر»- که وزارت ارشاد به دلیل «برداشت نادرست» از آن به مدت یکسال حاضر به دان اجازه ساختت به آن نبوده است-، در حرفهایی که سایت خبر آنلاین نقل کرده گفته است: «این فیلم را ساختم برای اینکه برخی از افراد شهامت ابراز نماز خواندن را ندارند. این دلیل اصلی بود، اینکه یک آدم به دلایل مختلف شهامت ابراز نماز خواندن را ندارد.  ...  در جامعه امروز و در میان جوانان ابراز به دین‌داری کار ساده و راحتی نیست. برخی از افراد در ابراز به دینداری خجالت می‌کشند». حال علاوه بر این موارد، اگر آنچه  شیخ قرائتی گفته، درست باشد، معلوم می شود که تمام تلاشها و انقلاب فرهنگی و تصفیه کتابخانه های کشور و بکارگرفتن سانسور شدید در مطبوعات و در تولیدات سینمایی و موسیقی و استفاده انحصاری از رادیو و تلویزیون؛ برای از بیخ و بن «اسلامی» کردن ایران و مردم ایران، و در ضمن خندیدن به ریش علم و نشاندن حوزه برسر دانشگاه؛ همه به باد رفته است. قرائتی که  به نظر من اورا به لحاظ تبلور «فضل و علم» ویژه آخوندها باید بعد از ملاحسنی قرار داد و مثلا اگر ملاحسنی«جواهری» باشد مثل «دریای نور» بر تارک نظام عمامه داران او مثل «جقه» یی از الماس و زمرد بر سینه آن است، در سخنانی «رنجنامه» گونه، «دردمندانه» گفته است:« يكی از اساتيد دانشگاه از دانشجويان خود خواسته است كه آيات قرآن را در متن پايان‌نامه و تحقيقات خود نياورند بلكه در پاورقی بياورند تا ارزش علمی كارشان كم نشود». برای اهمیت موضوع باید توجه داشته که دانشگاههای کشور علاوه بر تصفیه گسترده در « انقلاب فرهنگی» و اخراج استادانی که برچسب «طاغوتی» یا «غرب زده» خورده بودند، و جایگزین شدن ریشوها و شریعت پناه ها به جای آنها، همیشه تحت نظارت و تصفیه و اخراج استاد و دانشجو به بهانه های گوناگون بوده  است. سخنان قرائتی این آخوند ضد علم که قبلا گفته بود کتاب نمی خواند و آنچه هم  که مربوط به اخبار است فقط خلاصه آن را می خواند، توسط خبرگزاری (بین المللی)قرآنی رژیم - ایکنا (تشکیل شده از حرف اول کلمات تشکیل دهنده اسم آن در انگلیسی «اینترنشنال قرآن نیوز ای جنسي »! است) گزارش شده، خواندنی است**. یکی از نظر مسائلی که مورد تاسف اوست، مسائلی که نشان دهنده ناتوانی رژیم ملاها در کنترل جامعه پویای ایران و ناتوانی آن در تحمیل معیارهای ارتجاعی آخوندی به آن است و یکی هم در مورد شناختن افکار مهمل و گندیده او که یکی از چهره های رسانه ای رژیم و با برنامه آموزشی در تلویزیون در طی سالیان دراز این سالهای سیاه سنگین و ننگین نظام آخوندی بوده است و هنوز هم برنامه تلویزیونی دارد و وراجی می کند. در سخنرانی مورد اشاره به قرائتی گفته است هرجا دانشگاه بیشتر است، جرم و جنایت هم بیشتر است!
اما طنز گزنده یی که آن هم نشانه روشن شکست ویرانگر برای آخوندهای متکّبر مستبد متحّجر است، آخوندهایی که موسیقی و ورزش و هنرهای نمایشی را در آغاز یا ممنوع کردند یا با هزار مانع روبه ساختند، آخوندهایی که بیش از سی سال با گله های اوباش وبا مزدوران نیروی انتظامی به آزار و اذیت زنان پرداختند  و با ایراد گرفتن از لباس و آرایش آنها به ضرب و شتم آنها در خیابان و بازداشت و بردن به پاسگاهها و کلانتری ها پرداختند، اوقاتشان را تلخ و چشمانشان را اشکبار کردند، این است که در جامعه یی با انواع «معیارهای اخلاقی» و رفتاری و این همه فشار، کشتی رژیم اسلامی به طرف دیگری کج شده است. جسته و گریخته خوانده وشنیده بودم که بعضی از مردان هنرپیشه یا فوتبالیستها، «زیر ابرو» بر می دارند، کاری که زنان و دختران در آرایش چهره می کنند. اما وقتی که مرضیه دباغ که یکی از سه نفری بود که حامل  پیام خمینی به گرباچف بود، در مصاحبه با خیرگزاری فارس، در پاسخ به سوالی که از چه چیز بیشتر رنج می برد، از زیر ابرو برداشتن مجریان و گویندگان برنامه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شکوه کرده بود، دیگر نمی توان در مورد درستی موضوع، تردید کرد. مرضیه دباغ یاد آورشده که چند بار تلاش کرده با ضرغامی تماس بگیرد اما « متأسفانه یا می‌گویند جلسه است یا می‌گویند شماره بگذارید که متأسفانه هنوز موفق نشده‌ایم با ایشان صحبت کنیم »***. آخوندها و مقلدان خمینی روز به روز خود را در کنترل مردم و به ویژه نسل جوان بیچاره تر و «ارزشهای دینی و فرهنگی» خود را مطرود تر می بینند.
منابع:
                http://www.youtube.com/watch?v=cbpL5axLiSM  *   
در لینک بالا می شود فیلم زندگی خصوصی را دید. این فیلم با فیلم زندگی خصوصی آقا و خانم م یکی نیست. آن فیلم دیگر با بازی کنان دیگری استد
۱۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۳ مارس ۲۰۱۳
 

منبع:پژواک ایران


ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*خیز برداشتن خمینی وار رضا پهلوی برای تصاحب انقلاب مردم ایران  [2023 Jan] 
*نبرد در «گذرگاه خونیِن اجتناب ناپذیر»* با مردم ُکشان، با انقلاب و پرچمداری دختران ایران  [2022 Dec] 
*زندگی قرنطینه ای در بین قدر ناشناسان و فضای دل آزار - دکتر هزارخانی چراغی در سیاه چاله جبّار(قسمت پایانی)  [2022 Aug] 
*واکنش بلاهت بار رهبری مجاهدین به دو مطلب من در مظلومیت دکتر هزارخانی   [2022 Jun] 
*دکتر هزارخانیِ جان برلب رسیده؛ چراغی در سیاه چاله جبّار(2) هفته نامه ایران زمین و بعضی مسائل  [2022 May] 
* دکتر منوچهر هزارخانی، چراغی در سیاه چاله جبّار (۱) و یک اتهام ناجوانمردنه به او  [2022 Apr] 
*افغانستان باغ میوه های تلخ برای آمریکا بعد از آن پیروزی شیرین ضد کمونیستی  [2021 Oct] 
* پیام مزوّرانه میرحسین موسوی در تقابل روشن با نه مردم به بقای جمهوری اسلامی است  [2021 Jun] 
*جمهوری خواهی رضا پهلوی، حرکتی درست با تاخیر بسیار طولانی   [2021 Mar] 
*هلاکت سلیمانی تنبیه «خیرالماکرین» برای خامنه ای و تنبیه «صاحب ذوالفقار» برای سلیمانی بود   [2021 Feb] 
*خامنه ای و پاسداران ضد ایرانی اش، خوار تر از خمینی در جنگ با صدام، بازنده کشمکش با آمریکا خواهند بود  [2021 Jan] 
*قاطعیت و اقتدار تنها انتخاب برای نخست وزیر عراق در برابر رژیم شرور آخوندی است  [2020 Aug] 
*نگرانی مقامات از شرایط انفجاری جامعه، ولایتمداران بیشعور و عناصر مفلوک  [2020 Jul] 
*گربه مرتضی علی، «واقعه عجبب» و «دیدار با پادشاه قدرتمند» و پایان خراب داستان   [2020 Apr] 
* ظلم رژیم شاه و نامه همسر یک تیرباران شده در اسفند ماه 65 سال پیش   [2020 Mar] 
*ترامپ قمار باز برنده، سپاه مردم ستیز مفتضح، خامنه ای درعربده قدرت اما در اضطراب   [2020 Feb] 
*سوالی که باید از شاهزاده ترکی الفیصل در مورد «مرحوم» شدن یا نشدن مسعود رجوی پرسید  [2020 Jan] 
*رژیم در محاصره بین المللی در باتلاق خود ساخته، دود شدن اهداف «برون مرزی» خامنه ای، مردمی که بپا می خیزند  [2019 Dec] 
*علی ربیعی و بیان حقیقتی در میان سفسطه کردن ها و اوضاع کنونی  [2019 Nov] 
*پیامهای بارانی که مانع جشن چهارم آبان شد و پریدن گاو نر به صندوق کمیته امداد خمینی و چند یادآوری  [2019 Nov] 
*کارنامه سیاه مردم ستیزی آخوندها در ایران و رویداد مبارک رقص دختران در کربلا   [2019 Aug] 
*خرتو خری رژیم، تزویر رهبر و وقاحت ظریف ‏  [2019 Aug] 
*سرچشمه خشونت گرایی رژیم و تنش در روابط خارجی آن و هشداری به رئیس جمهوری آمریکا  [2019 Jul] 
*«شیطان بزرگ» در راه «آدم کردن» رژیم سیّد روح الله الموسو‌ی‌الخمینی  [2019 Apr] 
*اعطای نشان به سلیمانی به خاطر کشاندن بشار اسد به دیدار با خامنه ای   [2019 Mar] 
*محسن رضایی می خواست «ماله بکشد» اما به سراپایش گند زده شد  [2019 Jan] 
*تلاش فرومایگان جنایتکار برای پنهان کردن نقشها و آثار و نشانه های جرم  [2018 Nov] 
*سیّد محمد خاتمی ملت را با تواضع خود شرمنده فرمودند   [2018 Aug] 
*در اسپانیا استخوانهای فرانکو از گور بیرون کشیده خواهد شد  [2018 Jul] 
*احتمال دروغگویی و «لاف و گزاف» در ادعاهای پاسدار حاجی زاده  [2018 Jul] 
* ادعای نفوذ به مراکز کنترل فرماندهی ارتش آمریکا با ارائه ویدئو توسط پاسدار حاجی زاده   [2018 Jul] 
*مُردم اندر حسرت فهم درست ‏  [2018 May] 
*بهاری با افق تیره و توفانی برای رژیم، برای سالی که برای مردم نکو خواهد بود   [2018 Mar] 
*بی ارزشی ارزشهای مقدس رژیم، در آیینه انزجار مردم از تلاش رژیم برای مرعوب کردن لیلا حاتمی  [2018 Mar] 
*جنایت های داعشی رژیم شیعه در ایران سالها قبل از پیدایش داعش سنی در عراق  [2018 Mar] 
*رفراندم روحانی، خر داغ کردن است، جز براندازی راهی نیست  [2018 Feb] 
*هشتگ های سیا و موساد و سعودی هدایتگر مردم برای «در آوردن خشتک»* نظام ولایت فقیه!  [2018 Jan] 
*زرنگی ابلهانه قاسم سلیمانی و سپاه برای رفع سوزش ناشی از سفر اسد به مسکو و ستایشی که از روسها کرد  [2017 Nov] 
*ارتشی ها و مشکوک بودن سقوط هواپیمای حامل فرماندهان ارتش در مهرماه ۱۳۶۰  [2017 Oct] 
* تودهنی مردم به متشرّعان مستبد ضد ایرانی و منزلت شجریان در نزد مردم  [2017 Sep] 
*‎ ‎روحانی و سپاه و جناح هار، و ناتوانی او در حل یک مساله ساده بی خرج   [2017 Aug] 
*متوقف و له کردن یک خودرو انفجاری داعش با تانک توسط ارتش مصر در شمال سینا  [2017 Jul] 
*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ   [2017 Jun] 
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏   [2017 Jun] 
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی  [2017 May] 
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی  [2017 May] 
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها   [2017 May] 
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰  [2017 Apr] 
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی   [2017 Mar] 
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا  [2017 Mar] 
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟  [2017 Mar] 
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن   [2017 Mar] 
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او  [2017 Feb] 
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد  [2017 Jan] 
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد   [2017 Jan] 
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد  [2016 Dec] 
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ   [2016 Dec] 
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم  [2016 Dec] 
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏  [2016 Nov] 
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی  [2016 Oct] 
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم  [2016 Oct] 
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی  [2016 Aug] 
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏  [2016 Aug] 
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است  [2016 Aug] 
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی   [2016 Aug] 
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد  [2016 Jul] 
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن   [2016 Jul] 
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم  [2016 Jun] 
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم  [2016 Jun] 
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان  [2016 Jun] 
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن  [2016 May] 
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی  [2016 Apr] 
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین   [2016 Apr] 
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها   [2016 Mar] 
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران  [2016 Mar] 
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است  [2016 Feb] 
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی  [2016 Feb] 
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان  [2016 Feb] 
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری  [2016 Jan] 
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن  [2016 Jan] 
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه   [2016 Jan] 
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان  [2016 Jan] 
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء  [2016 Jan] 
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر  [2016 Jan] 
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه  [2015 Dec] 
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی  [2015 Dec] 
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب   [2015 Nov] 
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها  [2015 Oct] 
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان  [2015 Oct] 
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی  [2015 Oct] 
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او  [2015 Oct] 
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها  [2015 Sep] 
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه  [2015 Sep] 
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟  [2015 Sep] 
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی  [2015 Sep] 
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92  [2015 Sep] 
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر   [2015 Aug] 
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند  [2015 Aug] 
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی  [2015 Aug] 
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام  [2015 Aug] 
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی   [2015 Aug] 
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.   [2015 Jul] 
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود  [2015 Jul] 
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی  [2015 Jul] 
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.  [2015 Jul] 
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد  [2015 Jul] 
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی  [2015 Jun] 
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است   [2015 Jun] 
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی  [2015 May] 
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد  [2015 Apr] 
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟  [2015 Apr] 
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام   [2015 Apr] 
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد  [2015 Mar] 
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن  [2015 Mar] 
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.   [2015 Mar] 
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب  [2015 Mar] 
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد  [2015 Mar] 
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی  [2015 Feb] 
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری  [2015 Jan] 
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد  [2015 Jan] 
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی  [2014 Dec] 
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود  [2014 Nov] 
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت  [2014 Nov] 
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان  [2014 Sep] 
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن  [2014 Sep] 
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه  [2014 Aug] 
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی  [2014 Aug] 
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ  [2014 Aug] 
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست   [2014 Aug] 
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم  [2014 Jul] 
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه  [2014 Jul] 
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین  [2014 Jul] 
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان  [2014 Jul] 
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط   [2014 Jun] 
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور  [2014 Jun] 
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران  [2014 Jun] 
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد   [2014 Jun] 
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده  [2014 May] 
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه   [2014 May] 
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار  [2014 Apr] 
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران  [2014 Apr] 
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی  [2014 Mar] 
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی  [2014 Feb] 
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن  [2014 Feb] 
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت  [2014 Jan] 
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی  [2014 Jan] 
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است  [2014 Jan] 
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی  [2014 Jan] 
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان  [2014 Jan] 
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر  [2014 Jan] 
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی  [2014 Jan] 
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»  [2013 Dec] 
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه  [2013 Nov] 
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی در مورد اهانت به مرضیه [2013 Nov] 
*نکته یی برای یاد آوری –2  [2013 Oct] 
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد  [2013 Oct] 
*نکته یی برای یاد آوری  [2013 Oct] 
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف   [2013 Oct] 
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟  [2013 Sep] 
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت  [2013 Sep] 
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود   [2013 Sep] 
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی  [2013 Aug] 
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی  [2013 Aug] 
*تاریخسازی مسخره  [2013 Aug] 
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟  [2013 Jul] 
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند  [2013 Jul] 
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا  [2013 Jul] 
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان  [2013 Jul] 
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند  [2013 Jul] 
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع   [2013 Jul] 
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من  تحریفات 5 صفحه دبیرخانه و پاسخ 21 صفحه ای من [2013 Jul] 
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد درآمدِی بر بحث «تلخ» و تفصیلی در مورد «بیانیه تفصیلی شورای ملی مقاومت» [2013 Jul] 
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست  [2013 Jul] 
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من  [2013 Jul] 
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی  [2013 Jun] 
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی  [2013 Jun] 
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها  [2013 Jun] 
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا  [2013 Jun] 
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها  [2013 Jun] 
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید  [2013 Jun] 
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا  [2013 Jun] 
*از کجا به اینجا رسیدیم  [2013 Jun] 
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین  [2013 Jun] 
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است  [2013 May] 
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب  [2013 May] 
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»  [2013 May] 
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه  [2013 May] 
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری   [2013 Apr] 
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر  [2013 Apr] 
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری  [2013 Mar] 
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری  [2013 Mar] 
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین  [2013 Feb] 
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام  [2013 Feb] 
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران  [2013 Feb] 
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی  [2012 Dec] 
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر  [2012 Dec] 
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها  [2012 Nov] 
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»  [2012 Nov] 
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده  [2012 Nov] 
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی  [2012 Oct] 
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار  [2012 Oct] 
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند  [2012 Sep] 
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم  [2012 Sep] 
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن  [2012 Aug] 
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت   [2012 Jul] 
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد  [2012 Jun] 
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران  [2012 Jun] 
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی  [2012 Apr] 
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم   [2012 Mar] 
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم   [2012 Mar] 
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد  [2012 Jan] 
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان   [2012 Jan] 
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر  [2011 Dec] 
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله   [2011 Dec] 
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز   [2011 Dec] 
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی  [2011 Nov] 
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی   [2011 Nov] 
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»  [2011 Nov] 
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم  [2011 Oct] 
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین  [2011 Oct] 
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات  [2011 Sep] 
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه  [2011 Sep] 
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه  [2011 Sep] 
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند  [2011 Sep] 
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده   [2011 Aug] 
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور   [2011 Aug] 
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی  [2011 Aug] 
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف   [2011 Jul] 
*در ضرورت توضیح واضحات  [2011 Jul] 
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف  [2011 Jun] 
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین   [2011 Jun] 
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی  [2011 Jun] 
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی  [2011 May] 
*اعتراض من به قلدرمنشی بود  [2011 May] 
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین  [2011 May] 
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟   [2011 Apr] 
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود  [2011 Apr] 
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد  [2011 Apr] 
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم  [2011 Mar] 
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است  [2011 Mar] 
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم   [2011 Mar] 
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی  [2011 Mar] 
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه   [2011 Mar] 
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها  [2011 Feb] 
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها  [2011 Feb] 
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد  [2011 Feb] 
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند  [2011 Feb] 
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها  [2011 Feb] 
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد   [2011 Jan] 
*شروری در صف اوپوزیسیون  [2011 Jan] 
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد  [2011 Jan] 
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها  [2011 Jan] 
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم   [2011 Jan] 
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات   [2010 Dec] 
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود  [2010 Dec] 
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی  [2010 Dec] 
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی  [2010 Dec] 
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد   [2010 Dec] 
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی  [2010 Dec] 
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد  [2010 Dec] 
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است  [2010 Dec] 
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار  [2010 Dec] 
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود  [2010 Nov] 
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی  [2010 Nov] 
*آخوند مسخره از اخوان مسخره  [2010 Nov] 
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی  [2010 Nov] 
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت  [2010 Oct] 
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز  [2010 Oct] 
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان  [2010 Oct] 
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ  [2010 Oct] 
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران  [2010 Sep] 
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر  [2010 Sep] 
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...  [2010 Sep] 
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود  [2010 Aug] 
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر  [2010 Aug] 
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی  [2010 Aug] 
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا  [2010 Aug] 
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر   [2010 Aug] 
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است  [2010 Aug] 
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها  [2010 Aug] 
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش  [2010 Jul] 
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا  [2010 Jul] 
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم  [2010 Jun] 
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام   [2010 Jun] 
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر  [2010 May] 
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...  [2010 May] 
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !  [2010 May] 
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند  [2010 May] 
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی   [2010 May] 
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید  [2010 Apr] 
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی  [2010 Apr] 
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی  [2010 Apr] 
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری  [2010 Mar] 
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته  [2010 Mar] 
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او  [2010 Mar] 
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم  [2010 Jan] 
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»  [2010 Jan] 
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری  [2009 Dec] 
*این سخن را درنیابد گوش خر   [2009 Dec] 
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی  [2009 Nov] 
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف  [2009 Nov] 
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان  [2009 Nov] 
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»  [2009 Nov] 
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت  [2009 Nov] 
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»  [2009 Nov] 
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی  [2009 Nov] 
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم  [2009 Nov] 
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا  [2009 Nov] 
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود   [2009 Nov] 
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها  [2009 Oct] 
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال  [2009 Oct] 
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن   [2009 Oct] 
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت  [2009 Oct] 
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر   [2009 Oct] 
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم  [2009 Oct] 
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی  [2009 Oct] 
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش  [2009 Oct] 
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی  [2009 Sep] 
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم  [2009 Sep] 
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»   [2009 Sep] 
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران   [2009 Sep] 
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد  [2009 Aug] 
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان  [2009 Jul] 
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند  [2009 Jul] 
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»   [2009 Jul] 
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...  [2009 Jul] 
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور  [2009 Jul] 
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی   [2009 Jul] 
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز  [2009 Jul] 
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند   [2009 Jun] 
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست  [2009 Jun] 
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها  [2009 Jun] 
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس  [2009 Jun] 
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم   [2009 Jun] 
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی: وفاداری به آراء مردم و طغیان و بغی علیه ولی فقیه یا خیانت به آراء مردم و خائف و خاضع در برابر زور و دروغ  [2009 Jun] 
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد   [2009 Jun] 
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز   [2009 Jun] 
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست   [2009 May] 
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*  [2009 May] 
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی   [2009 Apr] 
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین   [2009 Apr] 
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)  [2009 Mar] 
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)   [2009 Mar] 
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*   [2009 Mar] 
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)   [2009 Mar] 
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری   [2009 Mar] 
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها   [2009 Feb] 
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان   [2009 Feb] 
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود   [2009 Feb] 
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد   [2009 Feb] 
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا  [2009 Jan] 
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی  [2009 Jan] 
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری  [2009 Jan] 
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان  [2009 Jan] 
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت  [2008 Dec] 
*خوابگردی در فراموشخانه زمان  [2008 Dec] 
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند   [2008 Dec] 
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی   [2008 Nov] 
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد  [2008 Oct] 
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها   [2008 Oct] 
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک  [2008 Aug] 
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت  [2008 Jul] 
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران   [2008 Jun] 
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی  [2008 May] 
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰  [2008 May] 
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم  [2008 May] 
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم شكوفایی علمی دوره فتحعلیشاه و استفتائات از مقام ولایت فقیه و علمای حوزه علمیه قم [2008 Apr] 
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن  [2008 Apr]