بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
ایرج شكری

آقای سیدی در واکنش به مطلبی که من با عنوان «اختلاف در ارزیابیها...» نوشته بودم، مطلبی با عنوان «جبهه متحد انقلاب» نوشته است و نظرات خودشان را هم در مورد جبهه انقلاب   http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=35624

هم در مورد جبهه ارتجاع و هم در مورد عملکرد مجاهدین و سیاست ماندن در عراق و هم تاکید دوباره بر مفهوم گفته های آقای رجوی در مورد رشد «شجره طیبه» و نکات چند دیگری بیان کرده است. من قصد ندارم به طور «مورد به مورد» به بحث در مورد نظرات ایشان بپردازم، اما نکاتی را لازم به تذکر و یاد آوری دیدم. ابتدا، به آخر مطلب ایشان می پردازم، این که من در نوشته قبلی ام یاد آور شده بودم ایشان را نمی شناسم، قصد توهین یا اهانتی در کار نبود. اولا این که این اسم اعم از این حقیقی باشد یا مستعار، جزو اسم هایی نبود که ما آنها را لااقل در پژواک ایران مرتب می بینم و از دیدگاهشان نسبت به مسائل کم و بیش آگاهیم، دیگر این که برای این بود که کسی در پیام و یادداشتی به طور مستقیم مرا مخاطب قرار داده و خواسته بود بمن که نزدیک به بیست سال به عنوان دوست مجاهدین و حامی شورا (که مدتی هم عضویت آن را داشتم) یاد آوری کند که من نیمه خالی لیوان را می بینم و نیمه پر آن را نمی بینم. اتفاقا  15 یا 16 سال پیش در یکی ازنشستهای بزرگ (با شرکت حد اکثر اعضا) شورا من در بحثی، به مسئول شورا گفتم اجازه بدهید کمی هم نیمه خالی لیوان را ببینم . تلاش من هم از طریق آن چه در نشریات مربوط به شورا و گروههای عضو شورا مثل نبرد خلق متعلق به چریکهای فدایی خلق و آزادی متعلق به جبهه دموکراتیک ملی می نوشتم، این بود که آن نیمه خالی پرشود. از جمله با پرداختن با موضوعاتی که در داخل کشور مهم بود، ولی برای مجاهدین نه تنها مهم نبود، بلکه نظر خوشی به مطرح شدن آن نداشتند و در این زمینه من بحث و جدلها با آنها داشتم، مثل اهمیت کار روشنفکران و اهل قلم در این رژیم منحوس مذهبی و ایدئولوژیک و دشورای کار آنان زیر تیغ سانسور و تهدیدات دائم پلیسی. هم چنین طرح شعار «آزادی برابری با شورا با ارتش آزادیبحش ملی» هم با همین هدف بود. اما از آنجا که «مبارزه خصوصی» برای انحصار قدرت و رهبری، خط و مشی خودش را هم داشت که «انحصار مبارزه» و قرار داشتن اهرم هدایت آن در دست رهبر و «تیز کردن» مساله رهبری(ترمی که بعدا از انقلاب ایدئولوژیک به کار گرفتند) بود، کار من با آن هدف و روش در تناقض بود. هدفی که شعار ویژه اش «ایران رجوی – رجوی ایران» است که نه نگاهی به آزادی وبرابری دارد و نه این که شورا و آن ارتش، به عنوان ارگان  و وسیله رسیدن به آن مقصود(آزادی و برای که حق مردم است) در آن مورد نظر قرار گرفته است. شعاری مالک الرقابی که تفرعنی عظیم را منعکس می کند و زاییده بینشی است که مردم را بحساب نمی آورد یا رعیت می شمارد و به همین خاطرهم، این شعار مسموم کننده افکار عمومی با زهر بدگمانی نسبت به اهداف رهبری مجاهدین و از عوامل و اسباب انزوای مجاهدین شد و سمی بودن و زیانبار بودن آن را من چند بار کتبا و مستقما به بالایی ها از جمله یک بار هم به شخص آقای رجوی یاد آور شده بودم و این تنها من هم نبودم که این مساله را یاد آوری کرده باشد. اما واکنشها در عمل تاکید بیشتر و بیشتر روی آن با انجام اقداماتی مثل انتشار عکسی در صفحه اصلی سایت همبستگی ملی از این شعار بر پارچه یی آویزان بر درختی، با توضیح در زیر آن که این شعار در کنار زاینده رود نصب شده است. یا مثلا انتشار خبری مبنی بر این که در فلان مسابقه فوتبال تراکتهایی علیه رژیم پخش شده که این شعار هم زیر آن نوشته شده بوده است و یا فرستادن عکسهای بزرگی از جناب مسعود رجوی همرا با این شعار در زیر آن، به هوا با بادکنهای بزرگ (پرشده با گازهای سبک مثل ئیدرژن) در اطراف استادیوم آزادی. اینها مال ده پانزده سال پیش بود. اخیرا هم این شعار در تجمع عید فطر تکرار شد. این شعار خود شارح نیت آن شارع است که با انقلاب ایدئولوژیکش مجاهدین خلق ایران را هم به «به سربازان مریم و مسعود» تبدیل کرد تا اگر در برابر خمینی که رهبری انقلاب را «غصب» کرده،شعار می دهند «ما همه سرباز توایم خمینی ...» ایشان در مقام رهبر عقیدتی مجاهدین، سربازان خوش را داشته باشد و در برابر رقیب غاصب در توازن مناسب تری قرار بگیرد! هیچ توصیه و انتقادی هم که این کارها دافعه شدید دارد، نکنید  کارگر نشد که نشد. اما تردیدی نیست که آن شعار هیچ چیزی که ارتباطی به خواستهای مرم در مبارزه با رژیم داشته باشد ندارد و به همین دلیل هیچوقت در تظاهرات مردم در ایران شنیده نخواهد شد همچنانکه در بیش از ربع قرن بعد مطرح شدن آن و تلاشهای بی وقفه برای تزریق آن به جامعه شنیده نشده است.

تجربه بی خرج و زحمت برای «رو کم کنی»

 برای این که از بحث در مسائل متعد مربوط به جبهه متحد انقلاب و ارتجاع و نیمه پر و خالی لیوان و  «روکم کنی» که ایشان مورد توجه قرار داده است، «فاکتور» بگیریم، خدمت جناب سیدی عرض می کنم که خوب است که رهبر مجاهدین مبتکر برگزاری یک راهپیمایی و تظاهرات از پیش اعلام شده در داخل کشور باشند تا به همه نشان بدهند که: آنچه «جنبش سبز» نام گرفت، حاصل تلاش مجاهدین بود ولی در قیل و قال انتخابات به کیسه میرحسین موسوی ریخت و نشان بدهند که جوانان «اشرف نشانند» و «اشرفی» ها، با جلوی خودروعراقیها خوابیدن در مرداد 88 و با اجرای دستور «بیابیا گفتن» به نیروهای خصم وجلو نفر بر زرهی و مسلسل گرازهای نیروهای مسلح عراقی قرار گرفتن و دسته دسته به خاک و خون غلتیدن، «قیام آفرین» هستند، و در جامعه ایران حرف رهبرآنها شنیده می شود و منزوی نیستند و جوانان «اشرف نشان»، به محض کشیده شدن سوت از سوی «رهبر مقاومت» به وسط میدان خواهند دوید. خصوصا که در بیانیه سی امین سالگرد تشکیل شورای ملی مقاومت که به تازگی منتشر شده است اما تاریخ مرداد را دارد، به میرحسین موسوی و مهدی کروبی سرکوفت زده اند که این  دو 6 ماه است سکوت پیشه کرده اند. پس فرصت از این نظر هم مغتنم است. آنها از شش ماه پیش در بازداشت خانگی همراه با قطع ارتباط با بیرون هستند.

تحلیلهای غلط ، خودمحور بینی و توّهم  

 در بخشی از مطالب که در آن ایشان به عواملی که سبب باقی ماندن ارتجاع می شود پرداخته اند، اتقاقا من هم با ایشان هم عقیده ام منتهی در تعیین مصادیق آن، من عملکرد رهبری مجاهدین را منطبق با آن می بینم . به طور مثال «عدم توان تجزیه و تحلیل مسائل، خود بزرگ بینی، فردیّت و ارجحّیت دادن منافع شخصی و گروهی به منافع جمع» از آن جمله است. منطور من از منافع جمع البته هم منافع آن آلترناتیوی است که به ابتکار خود رهبری مجاهدین شکل گرفته بود و خیلی های چون مرا هم در آغاز امیدوار کرده بود که در قالب این آلترناتیو، می توان به آنچه که مردم ایران از انقلاب علیه شاه انتظار داشتند، (و خمینی پلید انقلاب آنها را به گندابی تبدیل کرد که جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه نام دارد و زیستگاه مناسب برای حیواناتی چون خودش شد) ، هم منافع آن مردمی است که در ایران تحت حاکمیت این رژیم زندگی می کنند و با آن در تضاد هستند و به شکلهای مختلف این تضاد در جامعه پدیدار می شود. طبعا سیاستها و روشهایی که باعث بدگمانی و دلسری مردم نسبت به کسانی که مدعی هستند نیروی اصلی و در خط مقدم مصاف برای سرنگونی رژیم هستند، خلاف منافع «جمع» و منافع مردم است.

منظور از عدم توانایی تحلیل به معنی نداشتن تحلیل  و ارائه نکردن تحلیل نیست. بلکه داشتن تحلیلهای غلط است. غلط هم به دلیل روش و ورود غلط به مساله و هم به دلیل ارزیابی و نتیجه گیری. تحلیلهای غلط از سوی آقای رجوی زیادند. چون روشی که اصولا ایشان بکار می گیرد و ورودشان به مساله اغلب برای ارائه تحلیلی است که نتیجه دلخواه و منطبق با آرزوها از آن به دست بیاید و در مواردی با یک پیش زمینه محوریت دادن به نقش خود و گروه تحت اختیارشان در معادلات همراه است- که کلا ذهنی است و منطبق بر واقعیت نیست-  و این سبب غلط در آمدن این تحلیلهاست. مثلا در ارزیابی اوضاع جهان و منطقه و وضع رژیم، که ایشان در 7 آذر سال 87 ارائه کرد با اشاره به تضادها و اختلافات رژیم با آمریکا در مساله اتمی و نفوذ رژیم در عراق بر این باور بود که اگر رژيم در زمينه اتمي و عراق، عقب بنشيند و جام زهر بخورد؛ شمارش معكوس طلسم‌شكني آغاز مي‌گردد و موتور سرنگوني از طريق اجتماعي روشن مي‌شود. اگر عقب ننشيند، شرايط را به سمتي مي‌كشد ،كه موتور[ منظوشان از موتور، جنگ آمریکا با رژیم است ] با جرقه‌يي در تقدير و اجتناب‌ناپذير، روشن مي‌شود. همزمان با كاهش نيروهاي آمريكايي در عراق، اين جرقه حاصلضرب دو خط قرمز هسته‌يي و حفظ عراق و در عين حال تنهابرون‌رفت و تضمين دولت جديد آمريكا براي مهار كردن رژيم درهر دو زمينه ،محسوب مي‌شود.».خُب امروز سه سال بعد از آن تحلیلی می دانیم که چه اتفاقاتی افتاد و چه اتفاقاتی نیافتاده است. معلوم نیست چرا آقای رجوی فکر می کرد مساله غنی سازی چنان اهمیتی برای مردم دارد که اگر رژیم از آن عقب بنشیند، عامل اجتماعی به میدان خواهد آمد و روند سرنگونی آغاز خواهد شد. عامل اجتماعی در اعتراض به انتخابات و با حمایت از موسوی به میدان آمد و تلاشهای آقای رجوی برای به دست گرفتن رهبری و برای تغییر مسیر آن شکست کامل بود که بی پاسخ ماندن پیام «خروش بهمن» ایشان از سوی مردم که در سال گذشته در آستانه «دهه فجر» فرستاد و از سوی دیگر پاسخ مثبت مردم به دعوت موسوی و کروبی برای راهپیمایی در 25 بهمن، جلوه بارز این شکست بود که حتما از چشم قدرتهایی که روی تحولات ایران «زوم» کرده اند و به دقت مسائل را دنبال می کنند پوشیده نمانده است. به هر حال «موتور» مورد نظر آقای رجوی روشن نشد که هیچ بلکه دو رویداد خونین اشرفیان از سر گذراندند که هردو بنا بر شواهدی که خود مجاهدین هم روی آن تاکید داشتند با چراغ سبز آمریکا بود و دست آخر هم موضعگیری سفرای ثابت و سیّار آمریکایی مبنی بر انتقال مجاهدین از اشرف به جایی «کمی دورتر و کمی امن تر» و انحلال سازمان مجاهدین خلق به عنوان پیش شرط تثبت نام به عنوان پناهنده، مهر دیگری بر غلط بودن ارزیابی «روشن شدن موتور» برای سرنگونی بود. اما «ام المصائب»، سیاست در افتادن رهبری مجاهدین با مالکی و پافشاری ماندن در عراق است که هرچه در چهار پنج سال گذشته بر مجاهدین رفته است، بیشتر ناشی از آن است. من در این زمینه قبلا نوشته ام و در اینجا دوباره به آن نمی پردازم. فقط تاکید می کنم که خود را تحت حفاطت آمریکا دیدن و سرشاخ شدن با دولت تشکیل شده از کسانی که نمک پروده رژیم بوده و منافع کلانی در داشتن رابطه حسنه با رژیم دارند، دست به کارهای تحریک آمیزی مثل برگزاری رژه در اشرف زدن و علنا به نمایش تلویزیونی گذاشتن بی اعتنایی خود به «دولت عراق» که در خاک آن مستقر بودند یا الفاظ تحقیر آمیز در مورد مالکی به کار بردن، سیاستی غلط ناشی از خام خیالی از وزن و اهمیت خود نزد آمریکا و سیاستی بدون دوراندیشی و خردمندی لازم بود. مالکی با همه ویژگی هایی که دارد، آدم به درد بخور و کارآمد برای آمریکائیها برای جمع و جورکردن اوضاع بعد از خروج آمریکائیهاست. حالا دو تا یا سه تا وزارتخانه را بی وزیر گذاشته یا هر غلط دیگری در انتخابات می کند یا در فلان زمینه کارآیی ندارد یا فساد و رشوه خواری در دستگاه دولتش گسترده است و تظاهرات مردم را سرکوب می کند اینها برای آمریکا در مقابل تثبت رژیم عراق، اصلا اهمیتی ندارد. مگر دولت کرزی در افغانستان از نظر فساد وضع بهتری دارد؟ فعلا این یکی برای جمع کردن اوضاع دم دست آمریکاست و آمریکا هم بی تردید کاری که برای این دولت دردسر ساز باشد نمی کند. از تحلیهای غلط دیگر، این را می توان یاد آور شد که رهبر مجاهدین شرایط بعد انتخابات سال 1376 را که منجر به نتیجه دور از انتظار روی کار آمدن خاتمی شد ( که بر خلاف پیش بینی مسعود رجوی در سخنانی که پخش تلویزیونی شد، ناطق نوری را به طور قطع رئیس جمهور از پیش تعیین شده نمایش انتخاباتی می دانست)، وضعیت رژیم را چنین بیان کردند که روی کار آمدن خاتمی مثل روی کار آمدن بختیار است در زمان انقلاب. یعنی این اندازه رژیم را در آستانه سقوط می دیدند. حالا 14 سال گذشته و می دانیم که در دوره دوم که خاتمی رئیس جمهور شد 8 رقیب صف کشیده در برابر نزدیک 25 درصد آرا را به خود اختصاص دادند. بعد از خاتمی احمدی نژاد رئیس جمهور شد و تقلب انتخاباتی در انتخابات 88، و اعتراضات مردم و پی آمدهای آن و پیدا شدن «جنبش سبز»، چیزی بود که رهبر مجاهدین مطلقا انتظارش را نداشت و پیش بینی نمی کرد و..

شرح بیشتر در مورد ارزیابیهای غلط و نیز ایرادتی که به آنچه آقای سیدی جزئیات یا تاکتیکها،نامیده  وارد است در مطلبی از آقای علی ناظر با عنوان« نیم درصدی، خس و خاشاک، زردک و خرس ها   »http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=33812

و نیز مطلبی با عنوان «ضرورت توضیح واضحات از نگارنده می توان یافت  »http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=33982

باز هم در مورد شجره طیّبه

آقای سیدی باز هم روی مفهوم «شجره طیبه» تاکید کرده است. گویی که من نمی دانم معنی آن چیست. بحث بر سر مفهوم شجره طیبه نیست که بار اولی هم نبود که آقای رجوی به کار می برد؛ استنباط من از سخنان آقای رجوی در عید فطر در مورد شاخه و برگ دادن «شجره طیبه» که یاد آور شده بود «اصل آن ثابت» است و من این اصل را معادل اسلام گرفته بودم و نه آن شجره طیبه را که  شاخه و برگش در سراسر جهان  گسترده شده - که منطورش همان مکتب و مرام مجاهدین است- از ارتباط این سخنان با سخنان ایشان در پیام تبریک به مناسبت «پیروزی ارتش آزادیبخش » لیبی بود که در بخشی از آن اظهارات ژان زیگلر را در مورد اهمیت اشرف مورد تایید و استناد قرار داده بود. دراظهارات به کلی ذهن گرایانه ژان زیگلر که در کلیپ مربوط به پیام پیروز ارتش آزادیبخش لیبی گنجانده شده است * او،هم موفقیت مجاهدین در برچیدن رژیم و جایگزین شدن آنها به جای رژیم را   پادزهری برای اسلام هراسی در اروپا دانسته بود که زندگی اروپائیان را مسموم می کند وسبب رشد نژاد پرستی است و هم با اشاره به سفری که به شما افریقا کرده بود با اشاره به انقلابی که در کشورهای مسلمان و عرب شمال افریقا اتفاق افتاده است و این که جوانان انقلابی این کشورها دنبال یک الگو هستند، مجاهدین را الگویی دانسته بود که انچه آنها در جستجویش هستند، در خود متجلی می کند. از این جهت حرفهای ژان زیگلر را ذهن گرایانه می دانم که در حالی که اسلامگرایان میانه رو در قدرت در ترکیه که ضرورت لائیک بودن دولت باور دارند و به آن پایبند هستند و به زور هم کسی را وادار به رعایت آداب و آئین های اسلامی نکرده اند، با دنیای غرب هم رابطه دوستانه دارند نتوانسته تاثیری در اسلام هراسی بگذارد، مجاهدین هم نمی توانند. اسلام هراسی که نیروهای راست گرا به آن دامن می زنند ناشی از رفتار متعصبان مذهبی اسلامگراست که علاوه بر آن چه از آنها در کشورهای عربی و اسلامی دیده شده است، در کشورهای اروپایی هم در بین مسلمانان مقیم این کشورها وجود دارند و  در این مورد نه اسلامگرایان مدره سنی در قدرت در ترکیه و نه مجاهدین کاری نمی توانند بکنند. باید در همین کشورها بار کار فرهنگی و سیاستهای مناسب برای خنثی کردن اسلام هراسی راهی پیدا شود. به هر حال من اصلا اصرا ندارم که منظور آقای رجوی همان چیزی بوده  است که من استنباط کرده ام، من فقط خواستم در مورد مساله یی که آن را انحرافی نگران کننده می دانستم هشدار داده باشم. اگر چنین انحرافی نیست چه بهتر.

کج فهمی نبود، یاد آوری ورطه فنا و «فرجه بقا» بود

نکته دیگری که لازم به تذکر است، مربوط به آن چیزی است که ایشان کج فهمی و غلط اندیشی نامیده و گفته است:« این کج فهمی و غلط اندیشی در بعضی افراد چنان افراطی است که سرکوب و شکنجه و کشتار مخالفین و موج فرار ایرانیها از جهنّم فاشیست مذهبی را هم تقصیر انقلاب میدانند و می گویند اگر دهانتان را می بستید و حرف نمی زدید و مقاومت نمی کردید، رژیم هم نمی زد و نمی کشت...». ظاهرا در اینجا ایشان از آن قسمت از نوشته من در پانویس شماره دو بر آشفته است که با اشاره به شکست مبارزه مسلحانه یی که مجاهدین برای سرنگونی رژیم حد اکثر تا سه سال بعد از شروع آن پیش گرفته بودند و رهبری مجاهدین انقلاب ایدئولوژیک را برای گریز از پذیرش شکست آن طراحی و اجرا کرد، یا د آور شده بودم که: « البته این تنها مجاهدین نبودند که عواقب و عوارض آن استراتژی متحمل شدند، بلکه گروه هایی که به طور تحلیلی موافق مبارزه مسلجانه نبودند هم اعضا و هوادارانشان با تیغ جلادان رژیم و در شکنجه گاههای رژیم، کشته شدند.». این یاد آوری هم از آن جهت بود که  به عالیجنابانی  که «خون فشانی» را ارزش مطلق قرار داده و خود را مرد این میدان و دیگران را گریخته از میدان می دانند و بابت جنایات رژیم از همه طلب کارند و زمانی هم به تاکید یاد آور می شدند«مجاهدین جنگیدند و برای دیگران فرجه بقا خریدند»، یاد آور شده باشم که نه خیر اینطور هم نیست. مجاهدین جنگی را شروع کردند که خودشان هم تدارک لازم برای آن ندیده بودند- مثل بعضی کارهای دیگر ناشی از «تحلیلهای نیمه کاره» یا غلط. انفجار دفتر حز جمهوری اسلامی هم که رژیم به مجاهدین نسبت می دهد، «فرصت طلایی» به قول خلحالی جلاد برای درو کردن مخالفان به رژیم داد و آن گروههایی هم که مبارزه مسلحانه را روش مناسب و دارای احتمال موفقیت برای سرنگونی رژیم نمی دانستند، درو شدند و مبارزه مجاهدین نه تنها فرجه بقا برای آنان نبود ، بلکه افکندانشان به ورطه هلاک و نابودی بود. حتی برای پر کردن خلاء اطلاع رسانی ناشی از تعطیل شدن نشریه مجاهد بعد از سی خرداد 60، گروههای و سازمانهای دیگر در آن جوّ بسیاروحشتناک خفقان که مرگ در کوچه و خیابان در هرقدم در کمین افراد فعال سیاسی بود، به انتشار توزیع نشریه از طریق هواداران ادامه دادند و در این راه البته متحمل قربانیان زیادی شدند و سرانجام با ضربه هایی که خوردند این فعالیت غیرممکن و تعطیل شد.

اکنون مساله، برداشتن مانع از راه خروج مجاهدین است

نکته دیگر این که به نظر می رسد ایشان دقت و توجه لازم به رویدادها و گفته ها و تصیمات رهبری مجاهدین نمی کند که اینطور سنگ ماندن در اشرف را به سینه می زند و... مثل این که متوجه نیستند که مساله اکنون برداشتن مانع از سر راه  اجرای راه حل پیشنهادی اتحادیه اروپا برای انتقال مجاهدین به کشورهای ثالث است که خانم رجوی هم اعلام کرده است که مجاهدین آن را می پذیرند. ارزیابی آقای رجوی در مورد اهمیت اشرف اعم از این که ذهن گرایانه باشد یا واقعگرایانه فرقی نمی کند. دولتی که در عراق با هزینه سرسام آور نزدیک به هزار میلیارد دلار و با دادن نزدیک به 4500 کشته و هزاران مجروج از نیروهای آمریکایی، مستقر شده است، مجاهدین را در خاک خود نمی پذیرد و می خواهد که آنها اشرف را ترک کنند. طبیعی است که نقشی رهبری مجاهدین در ذهن خودش در مورد اهمیت اشرف «برای جلوگیری از گشترش بنیاد گرایی در عراق» یا ادعای گنده و بی معنی و توّهم الود «جلوگیری از بلعیده شدن عراق توسط رژیم» دارد، باید برای آمریکا خوش می آمد و خریدارش می شد که دیدیم که اینطور نبود و جوابش را در سخنان سفیران ثابت و سیار آمریکا گرفت و که حتی با قلدرمنشی خواهان اعلام انحلال سازمان مجاهدین به عنوان پیش شرطی برای ثبت نام اشرفیان به عنوان پناهجو شده بودند. بلعیده شدن عراق توسط رژیم واقعا یعنی چه؟ اولا شیعیان دست پروده رژیم در عراق نقش بزرگی در ساختار سیاسی کنونی عراق دارند. در ثانی مگر اپوزیسیون عراقی و مردم عراق برگ چغندرند که رژیم عراق را ببلعد؟ تازه اگر رژیم قصد بلعید عراق را داشته باشد مجاهدین که محصور در اشرف که خودشان پی در پی برای جلوگیری از فاجعه انسانی در اشرف فراخوان می دادند و می دهند، نمی توانند مانع «بلعیده شدن عراق» بشوند.

به هر حال ادعاها و ارزیابیها باید با واقعیت همخوانی داشته باشد. این انتقادهای کسانی چون من از غلط بودن سیاست ماندن در عراق نبود که سبب شد سفیران ثابت و سیّار آمریکا، پیشنهاد «کمی دو تر و کمی امن تر» و انحلال سازمان مجاهدین را بدهند، این عدم توانایی رهبری مجاهدین در ایجاد تحول و تغییر دادن صحنه در داخل کشور، با ایجاد حرکت از سوی مردم بر علیه رژیم بود که آن ادعاهایی را که هیچ تاثیری هم در اعتراضات مردم در داخل نداشت - چون مساله آنها نبود-، بی اعتبار و بی ارزش کرد. این که آقای رجوی گفته اند اشرف فلان تاثیر و فلان نقش را داشته است، این آن چیزی است که می خواهند به دیگران القا کند. البته به قول سیلونه در کتاب مکتب دیکتاتورها، کاملا امکان دارد که سخنوری دروغی را که می خواهد به دیگران القا کند، در اثر تکرار خودش هم باور کند. جبهه متهد انقلاب، با «جبهه منفرد انزوا» که آن چیزی است که مجاهدین ساخته اند، از نوع ارتباطش با درون و بیرون از خود تعریف می شود و شناخته می شود نه به ادعاهایی که در عرش نمی گنجد و صحنه آرائیهای بی محتوا. به قول ناصرخسرو: «به چهره شدن چون پری کی توانی؟/ به افعال ماننده شو مر پری را».

منابع و توضیحات:

ویدئو مربوط به پیام تبریک آقای رجوی به مناسبت پیروز ارتش آزدایبخش لیبی که فیلم سخنرانی ژان زیگلر با موضوعاتی که به آن اشاره شد در آن گنجانده شده است. قبلا کوتاه شده سخنان ژان زیگلر به طور جداگانه، که قسمت مربوط به الگو بودن مجاهدین برای جوانان انقلابی عرب از آن حذف شده بود، در سایت همبستگی قرار گرفته بود.

http://iradj-shokri.blogspot.com/2011/08/blog-post_28.html  *

28 شهریور 1390 – 19 سپتامبر 2011

منبع:پژواک ایران


ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*خیز برداشتن خمینی وار رضا پهلوی برای تصاحب انقلاب مردم ایران  [2023 Jan] 
*نبرد در «گذرگاه خونیِن اجتناب ناپذیر»* با مردم ُکشان، با انقلاب و پرچمداری دختران ایران  [2022 Dec] 
*زندگی قرنطینه ای در بین قدر ناشناسان و فضای دل آزار - دکتر هزارخانی چراغی در سیاه چاله جبّار(قسمت پایانی)  [2022 Aug] 
*واکنش بلاهت بار رهبری مجاهدین به دو مطلب من در مظلومیت دکتر هزارخانی   [2022 Jun] 
*دکتر هزارخانیِ جان برلب رسیده؛ چراغی در سیاه چاله جبّار(2) هفته نامه ایران زمین و بعضی مسائل  [2022 May] 
* دکتر منوچهر هزارخانی، چراغی در سیاه چاله جبّار (۱) و یک اتهام ناجوانمردنه به او  [2022 Apr] 
*افغانستان باغ میوه های تلخ برای آمریکا بعد از آن پیروزی شیرین ضد کمونیستی  [2021 Oct] 
* پیام مزوّرانه میرحسین موسوی در تقابل روشن با نه مردم به بقای جمهوری اسلامی است  [2021 Jun] 
*جمهوری خواهی رضا پهلوی، حرکتی درست با تاخیر بسیار طولانی   [2021 Mar] 
*هلاکت سلیمانی تنبیه «خیرالماکرین» برای خامنه ای و تنبیه «صاحب ذوالفقار» برای سلیمانی بود   [2021 Feb] 
*خامنه ای و پاسداران ضد ایرانی اش، خوار تر از خمینی در جنگ با صدام، بازنده کشمکش با آمریکا خواهند بود  [2021 Jan] 
*قاطعیت و اقتدار تنها انتخاب برای نخست وزیر عراق در برابر رژیم شرور آخوندی است  [2020 Aug] 
*نگرانی مقامات از شرایط انفجاری جامعه، ولایتمداران بیشعور و عناصر مفلوک  [2020 Jul] 
*گربه مرتضی علی، «واقعه عجبب» و «دیدار با پادشاه قدرتمند» و پایان خراب داستان   [2020 Apr] 
* ظلم رژیم شاه و نامه همسر یک تیرباران شده در اسفند ماه 65 سال پیش   [2020 Mar] 
*ترامپ قمار باز برنده، سپاه مردم ستیز مفتضح، خامنه ای درعربده قدرت اما در اضطراب   [2020 Feb] 
*سوالی که باید از شاهزاده ترکی الفیصل در مورد «مرحوم» شدن یا نشدن مسعود رجوی پرسید  [2020 Jan] 
*رژیم در محاصره بین المللی در باتلاق خود ساخته، دود شدن اهداف «برون مرزی» خامنه ای، مردمی که بپا می خیزند  [2019 Dec] 
*علی ربیعی و بیان حقیقتی در میان سفسطه کردن ها و اوضاع کنونی  [2019 Nov] 
*پیامهای بارانی که مانع جشن چهارم آبان شد و پریدن گاو نر به صندوق کمیته امداد خمینی و چند یادآوری  [2019 Nov] 
*کارنامه سیاه مردم ستیزی آخوندها در ایران و رویداد مبارک رقص دختران در کربلا   [2019 Aug] 
*خرتو خری رژیم، تزویر رهبر و وقاحت ظریف ‏  [2019 Aug] 
*سرچشمه خشونت گرایی رژیم و تنش در روابط خارجی آن و هشداری به رئیس جمهوری آمریکا  [2019 Jul] 
*«شیطان بزرگ» در راه «آدم کردن» رژیم سیّد روح الله الموسو‌ی‌الخمینی  [2019 Apr] 
*اعطای نشان به سلیمانی به خاطر کشاندن بشار اسد به دیدار با خامنه ای   [2019 Mar] 
*محسن رضایی می خواست «ماله بکشد» اما به سراپایش گند زده شد  [2019 Jan] 
*تلاش فرومایگان جنایتکار برای پنهان کردن نقشها و آثار و نشانه های جرم  [2018 Nov] 
*سیّد محمد خاتمی ملت را با تواضع خود شرمنده فرمودند   [2018 Aug] 
*در اسپانیا استخوانهای فرانکو از گور بیرون کشیده خواهد شد  [2018 Jul] 
*احتمال دروغگویی و «لاف و گزاف» در ادعاهای پاسدار حاجی زاده  [2018 Jul] 
* ادعای نفوذ به مراکز کنترل فرماندهی ارتش آمریکا با ارائه ویدئو توسط پاسدار حاجی زاده   [2018 Jul] 
*مُردم اندر حسرت فهم درست ‏  [2018 May] 
*بهاری با افق تیره و توفانی برای رژیم، برای سالی که برای مردم نکو خواهد بود   [2018 Mar] 
*بی ارزشی ارزشهای مقدس رژیم، در آیینه انزجار مردم از تلاش رژیم برای مرعوب کردن لیلا حاتمی  [2018 Mar] 
*جنایت های داعشی رژیم شیعه در ایران سالها قبل از پیدایش داعش سنی در عراق  [2018 Mar] 
*رفراندم روحانی، خر داغ کردن است، جز براندازی راهی نیست  [2018 Feb] 
*هشتگ های سیا و موساد و سعودی هدایتگر مردم برای «در آوردن خشتک»* نظام ولایت فقیه!  [2018 Jan] 
*زرنگی ابلهانه قاسم سلیمانی و سپاه برای رفع سوزش ناشی از سفر اسد به مسکو و ستایشی که از روسها کرد  [2017 Nov] 
*ارتشی ها و مشکوک بودن سقوط هواپیمای حامل فرماندهان ارتش در مهرماه ۱۳۶۰  [2017 Oct] 
* تودهنی مردم به متشرّعان مستبد ضد ایرانی و منزلت شجریان در نزد مردم  [2017 Sep] 
*‎ ‎روحانی و سپاه و جناح هار، و ناتوانی او در حل یک مساله ساده بی خرج   [2017 Aug] 
*متوقف و له کردن یک خودرو انفجاری داعش با تانک توسط ارتش مصر در شمال سینا  [2017 Jul] 
*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ   [2017 Jun] 
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏   [2017 Jun] 
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی  [2017 May] 
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی  [2017 May] 
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها   [2017 May] 
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰  [2017 Apr] 
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی   [2017 Mar] 
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا  [2017 Mar] 
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟  [2017 Mar] 
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن   [2017 Mar] 
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او  [2017 Feb] 
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد  [2017 Jan] 
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد   [2017 Jan] 
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد  [2016 Dec] 
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ   [2016 Dec] 
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم  [2016 Dec] 
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏  [2016 Nov] 
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی  [2016 Oct] 
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم  [2016 Oct] 
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی  [2016 Aug] 
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏  [2016 Aug] 
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است  [2016 Aug] 
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی   [2016 Aug] 
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد  [2016 Jul] 
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن   [2016 Jul] 
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم  [2016 Jun] 
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم  [2016 Jun] 
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان  [2016 Jun] 
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن  [2016 May] 
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی  [2016 Apr] 
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین   [2016 Apr] 
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها   [2016 Mar] 
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران  [2016 Mar] 
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است  [2016 Feb] 
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی  [2016 Feb] 
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان  [2016 Feb] 
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری  [2016 Jan] 
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن  [2016 Jan] 
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه   [2016 Jan] 
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان  [2016 Jan] 
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء  [2016 Jan] 
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر  [2016 Jan] 
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه  [2015 Dec] 
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی  [2015 Dec] 
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب   [2015 Nov] 
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها  [2015 Oct] 
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان  [2015 Oct] 
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی  [2015 Oct] 
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او  [2015 Oct] 
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها  [2015 Sep] 
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه  [2015 Sep] 
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟  [2015 Sep] 
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی  [2015 Sep] 
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92  [2015 Sep] 
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر   [2015 Aug] 
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند  [2015 Aug] 
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی  [2015 Aug] 
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام  [2015 Aug] 
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی   [2015 Aug] 
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.   [2015 Jul] 
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود  [2015 Jul] 
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی  [2015 Jul] 
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.  [2015 Jul] 
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد  [2015 Jul] 
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی  [2015 Jun] 
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است   [2015 Jun] 
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی  [2015 May] 
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد  [2015 Apr] 
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟  [2015 Apr] 
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام   [2015 Apr] 
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد  [2015 Mar] 
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن  [2015 Mar] 
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.   [2015 Mar] 
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب  [2015 Mar] 
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد  [2015 Mar] 
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی  [2015 Feb] 
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری  [2015 Jan] 
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد  [2015 Jan] 
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی  [2014 Dec] 
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود  [2014 Nov] 
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت  [2014 Nov] 
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان  [2014 Sep] 
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن  [2014 Sep] 
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه  [2014 Aug] 
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی  [2014 Aug] 
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ  [2014 Aug] 
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست   [2014 Aug] 
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم  [2014 Jul] 
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه  [2014 Jul] 
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین  [2014 Jul] 
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان  [2014 Jul] 
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط   [2014 Jun] 
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور  [2014 Jun] 
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران  [2014 Jun] 
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد   [2014 Jun] 
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده  [2014 May] 
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه   [2014 May] 
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار  [2014 Apr] 
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران  [2014 Apr] 
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی  [2014 Mar] 
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی  [2014 Feb] 
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن  [2014 Feb] 
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت  [2014 Jan] 
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی  [2014 Jan] 
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است  [2014 Jan] 
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی  [2014 Jan] 
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان  [2014 Jan] 
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر  [2014 Jan] 
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی  [2014 Jan] 
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»  [2013 Dec] 
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه  [2013 Nov] 
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی در مورد اهانت به مرضیه [2013 Nov] 
*نکته یی برای یاد آوری –2  [2013 Oct] 
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد  [2013 Oct] 
*نکته یی برای یاد آوری  [2013 Oct] 
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف   [2013 Oct] 
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟  [2013 Sep] 
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت  [2013 Sep] 
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود   [2013 Sep] 
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی  [2013 Aug] 
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی  [2013 Aug] 
*تاریخسازی مسخره  [2013 Aug] 
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟  [2013 Jul] 
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند  [2013 Jul] 
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا  [2013 Jul] 
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان  [2013 Jul] 
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند  [2013 Jul] 
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع   [2013 Jul] 
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من  تحریفات 5 صفحه دبیرخانه و پاسخ 21 صفحه ای من [2013 Jul] 
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد درآمدِی بر بحث «تلخ» و تفصیلی در مورد «بیانیه تفصیلی شورای ملی مقاومت» [2013 Jul] 
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست  [2013 Jul] 
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من  [2013 Jul] 
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی  [2013 Jun] 
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی  [2013 Jun] 
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها  [2013 Jun] 
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا  [2013 Jun] 
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها  [2013 Jun] 
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید  [2013 Jun] 
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا  [2013 Jun] 
*از کجا به اینجا رسیدیم  [2013 Jun] 
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین  [2013 Jun] 
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است  [2013 May] 
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب  [2013 May] 
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»  [2013 May] 
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه  [2013 May] 
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری   [2013 Apr] 
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر  [2013 Apr] 
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری  [2013 Mar] 
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری  [2013 Mar] 
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین  [2013 Feb] 
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام  [2013 Feb] 
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران  [2013 Feb] 
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی  [2012 Dec] 
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر  [2012 Dec] 
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها  [2012 Nov] 
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»  [2012 Nov] 
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده  [2012 Nov] 
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی  [2012 Oct] 
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار  [2012 Oct] 
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند  [2012 Sep] 
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم  [2012 Sep] 
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن  [2012 Aug] 
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت   [2012 Jul] 
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد  [2012 Jun] 
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران  [2012 Jun] 
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی  [2012 Apr] 
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم   [2012 Mar] 
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم   [2012 Mar] 
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد  [2012 Jan] 
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان   [2012 Jan] 
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر  [2011 Dec] 
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله   [2011 Dec] 
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز   [2011 Dec] 
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی  [2011 Nov] 
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی   [2011 Nov] 
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»  [2011 Nov] 
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم  [2011 Oct] 
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین  [2011 Oct] 
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات  [2011 Sep] 
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه  [2011 Sep] 
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه  [2011 Sep] 
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند  [2011 Sep] 
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده   [2011 Aug] 
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور   [2011 Aug] 
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی  [2011 Aug] 
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف   [2011 Jul] 
*در ضرورت توضیح واضحات  [2011 Jul] 
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف  [2011 Jun] 
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین   [2011 Jun] 
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی  [2011 Jun] 
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی  [2011 May] 
*اعتراض من به قلدرمنشی بود  [2011 May] 
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین  [2011 May] 
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟   [2011 Apr] 
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود  [2011 Apr] 
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد  [2011 Apr] 
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم  [2011 Mar] 
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است  [2011 Mar] 
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم   [2011 Mar] 
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی  [2011 Mar] 
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه   [2011 Mar] 
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها  [2011 Feb] 
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها  [2011 Feb] 
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد  [2011 Feb] 
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند  [2011 Feb] 
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها  [2011 Feb] 
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد   [2011 Jan] 
*شروری در صف اوپوزیسیون  [2011 Jan] 
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد  [2011 Jan] 
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها  [2011 Jan] 
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم   [2011 Jan] 
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات   [2010 Dec] 
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود  [2010 Dec] 
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی  [2010 Dec] 
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی  [2010 Dec] 
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد   [2010 Dec] 
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی  [2010 Dec] 
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد  [2010 Dec] 
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است  [2010 Dec] 
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار  [2010 Dec] 
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود  [2010 Nov] 
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی  [2010 Nov] 
*آخوند مسخره از اخوان مسخره  [2010 Nov] 
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی  [2010 Nov] 
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت  [2010 Oct] 
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز  [2010 Oct] 
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان  [2010 Oct] 
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ  [2010 Oct] 
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران  [2010 Sep] 
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر  [2010 Sep] 
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...  [2010 Sep] 
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود  [2010 Aug] 
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر  [2010 Aug] 
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی  [2010 Aug] 
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا  [2010 Aug] 
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر   [2010 Aug] 
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است  [2010 Aug] 
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها  [2010 Aug] 
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش  [2010 Jul] 
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا  [2010 Jul] 
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم  [2010 Jun] 
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام   [2010 Jun] 
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر  [2010 May] 
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...  [2010 May] 
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !  [2010 May] 
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند  [2010 May] 
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی   [2010 May] 
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید  [2010 Apr] 
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی  [2010 Apr] 
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی  [2010 Apr] 
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری  [2010 Mar] 
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته  [2010 Mar] 
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او  [2010 Mar] 
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم  [2010 Jan] 
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»  [2010 Jan] 
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری  [2009 Dec] 
*این سخن را درنیابد گوش خر   [2009 Dec] 
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی  [2009 Nov] 
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف  [2009 Nov] 
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان  [2009 Nov] 
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»  [2009 Nov] 
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت  [2009 Nov] 
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»  [2009 Nov] 
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی  [2009 Nov] 
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم  [2009 Nov] 
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا  [2009 Nov] 
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود   [2009 Nov] 
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها  [2009 Oct] 
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال  [2009 Oct] 
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن   [2009 Oct] 
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت  [2009 Oct] 
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر   [2009 Oct] 
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم  [2009 Oct] 
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی  [2009 Oct] 
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش  [2009 Oct] 
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی  [2009 Sep] 
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم  [2009 Sep] 
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»   [2009 Sep] 
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران   [2009 Sep] 
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد  [2009 Aug] 
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان  [2009 Jul] 
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند  [2009 Jul] 
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»   [2009 Jul] 
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...  [2009 Jul] 
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور  [2009 Jul] 
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی   [2009 Jul] 
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز  [2009 Jul] 
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند   [2009 Jun] 
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست  [2009 Jun] 
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها  [2009 Jun] 
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس  [2009 Jun] 
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم   [2009 Jun] 
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی: وفاداری به آراء مردم و طغیان و بغی علیه ولی فقیه یا خیانت به آراء مردم و خائف و خاضع در برابر زور و دروغ  [2009 Jun] 
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد   [2009 Jun] 
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز   [2009 Jun] 
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست   [2009 May] 
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*  [2009 May] 
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی   [2009 Apr] 
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین   [2009 Apr] 
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)  [2009 Mar] 
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)   [2009 Mar] 
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*   [2009 Mar] 
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)   [2009 Mar] 
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری   [2009 Mar] 
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها   [2009 Feb] 
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان   [2009 Feb] 
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود   [2009 Feb] 
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد   [2009 Feb] 
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا  [2009 Jan] 
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی  [2009 Jan] 
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری  [2009 Jan] 
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان  [2009 Jan] 
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت  [2008 Dec] 
*خوابگردی در فراموشخانه زمان  [2008 Dec] 
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند   [2008 Dec] 
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی   [2008 Nov] 
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد  [2008 Oct] 
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها   [2008 Oct] 
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک  [2008 Aug] 
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت  [2008 Jul] 
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران   [2008 Jun] 
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی  [2008 May] 
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰  [2008 May] 
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم  [2008 May] 
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم شكوفایی علمی دوره فتحعلیشاه و استفتائات از مقام ولایت فقیه و علمای حوزه علمیه قم [2008 Apr] 
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن  [2008 Apr]