سرچشمه خشونت گرایی رژیم و تنش در روابط خارجی آن و هشداری به رئیس جمهوری آمریکا
ایرج شكری

تنش در روابطه خارجی رژیم به ویژه تنش کنونی با آمریکا و سرکوبگری در داخل و اوضاع اسفبار مردم و کشور، ناشی از دو ویژگی این رژیم مذهبی پلید است؛1- اسلامگستری و تلاش برای گسترش دامنه قدرت با بهم ریختن اوضاع کشورهای دارای جمعیت مسلمان با سازمان دهی گروههای مواجب بگیر در فراسوی مرزها  2-مردم ستیزی و ضد ایرانی بودن رژیم . این ضد ایرانی بودن با ماهیت مذهبی آن عجین است و همین عامل، سرچشمه تبعیضها و سرکوبهای ضد انسانی و خشونتبار در زمینه های فرهنگی و مذهبی بوده است. در مورد ضد ایرانی بودن رژیم  نگارنده قبلا در نوشته های خود شواهدی ذکر کرده ام و فکر می کنم برای غیر ایرانیان باید همین کافی باشد که بدانند در کشوری متشکل از اقوام مختلف که قرنهاست در این آب و خاک زندگی می کنند و هر منطقه ای موسیقی و رقص محلی حتی سازهای محلی خود را دارد، رژیمی حاکم شده که با رقص و موسیقی در سیتز است و از آغاز روی کار آمدنش تا کنون نشان دادن سازهای موسیقی را در تلویزیون ممنوع کرده است. اگر چه  اعترا ضات مردم و تلاش هنرمندان طی چند دهه رژیم را وادار به عقب نشینی هایی کرده است. 
Image result for ‫امام خواستار دولت جهانی اسلام‬‎
 
میل به گسترش دامنه قدرت به فراسوی مرزها از همان آغاز در خمینی بود. خمینی در آغاز به قدرت رسیدن ادعاها و خیالاتی برزبان می آورد که پرت و پلاهای یک آخوند عقب مانده بی اطلاع از اداره جامعه و مسئولیت دولتها در روابط بین المللی به نظر می رسید، امّا او و پیروان فرومایه اش، برای تحقق آن توّهمات و تبدیل آنها به اهدافی که به عنوان ماموریتی «الهی» به آنان واگذار شده، از ارتکاب هیچ جنایتی علیه مردم ایران خود داری نکردند.  
 
خود پیامبر بینی و رویای تشکیل حکومت واحد از کشورهای اسلامی  
 
توّهم ِداشتن رسالت پیامبرگونه برای جهانگیر کردن اسلام و تمایل به گستردن دامنه قدرت خود به فراسوی مرزهای ایران را خمینی تنها دو هفته ای بعد از فروپاشی رژیم سلطنتی و در حالی که هنوز هیچ اقدامی برای استقرار نظام آینده و وعده هایی که او در زمان ورود به ایران در 12 بهمن(1357) در سخنرانی در بهشت زهرا داده بود(از جمله مساله تشکیل مجلس موسسان برای تعین چگونگی نظام سیاسی آینده و تدوین قانون اساسی که خمینی بعدا با تقلب بزرگی آن را تبدیل به مجلس «خبرگان قانون اساسی» از اسلامشناس کرد که مورد اعتراض اکثر گروههای سیاسی بود و اشغال سفارت آمریکا ترفندی بود که در غوغای آن و یک ماه بعد از آن رویداد قانون اساسی ولایت فقیه به رفراندم گذاشته شود) صورت نگرفته بود، در 7 اسفند (دوهفته بعد از سرنگون شدن رژیم شاه)، در دیدار با گروهی که از کویت به دیدن او آمده بودند، بر زبان آورد و در سخنرانی برای آنها  گفت:« من از ملت خودم و از همه شما و از همه ملتهای مسلم می خواهم که اتکال به خدا بکنند[...] قدرتها در مقابل خدا هیچ است؛ و قوه ها در مقابل قوه الهی نابود است. پیغمبر اسلام با آن که یک نفر بود با اتکال به خدا غلبه کرد بر همه و وقتی وارد مکه شد؛ مکه ای او را آنقدر زجر داده بودند، پیروز مندانه و با فتح و با نصربود و دنیا را روشن کرد و نهضت رسول اکرم  انسانی و الهی بود مثل قدرتهای دیگر نبود که شیطانی است و برای منافع شخصی و دولتداری است و به خاطر ایها قیام و آئدم کشی می کنند [...]ملتهایی که به سنگ پرستی و بت پرستی و آتش پرستی و بدتر از اینها مبتلا بودند؛ اینها را موحد کرد و نور و پرچم توحید را بر همه ممالک اسلا م سایه افکن کرد[...]من امیدوارم که همه ملتهای اسلام که بواسطه تبلیغات سوء  متفرق شده اندو درمقابل هم قرار گرفته اند، بیدار شوند و همه با همه هم شوند. یک دولت بزرگ اسلامی یک دولت زیر پرچم لااله الا الله تشکیل بدهند و این دولت بر همه دنیا غلبه کند» (کیهان 7 اسفند 57)
 
این جملات به روشنی نشان دهنده هم عقده خمینی از «زجر» و تحقیری که قبل از تبعید شدنش کشیده بود است و هم نشان دهنده خودش را در جایگاه پیامبر و صاحب رسالت دیدنِ است و هم آینه یی است از خیالات یک عنصر نیمه دیوانه عقب مانده که در پی تحقق رویایی است که فقط در دنیای مالیخولیایی او می توانست به عنوان هدف و ماموریتی مقدس و پیامبر گونه پدیدار شود:«همه باهم شدن ملتهای اسلامی و تشکیل یک دولت بزرگ اسلامی، زیر پرچم لااله الا الله و غلبه برهمه دنیا». این رویا و هدف به هیچ وجه ارتباطی به اهداف انقلاب مردم علیه رژیم سلطنتی و سرکوبگر محمدرضا پهلوی نداشت(این را به خوبی می توان از همان سخنرانی های خمینی در اوائل تشکیل «جمهوری اسلامی» و دشمن اسلام نامیدن انهایی که از آزادی و دموکراسی و رفع نابرابری ها سخن می گویند و «مال الاغ» دانستن اقتصاد و اعلان جنگ او علیه روشنفکران و دگر اندیشان، (به ویژه در سخنرانی مندرج در کیهان 5 خرداد 58 ) خمینی دید *، اما فروپاشی سریع رژیم شاه که به یمن رسانه های غربی نام خمینی به عنوان برپا کننده آن انقلاب، بر آن کوبیده شد(در حالی که یکسال قبل از سرنگونی شاه و در زمان برگزاری ده شب شعر در انجمن فرهنگی ایران و آلمان در مهر ماه 56 توسط کانون نویسندگان ایران که سخنرانی های علنی در انتقاد از سانسور و اختناق توسط رژیم شاه در آن صورت گرفت اسمی از خمینی و تظاهراتی به نام او در ایران نبود)، و ورود او به ایران در آن فضای ملتهب و استقبال انبوه مردم سرمست از در هم کوبیدن رژیم سرکوبگر شاه، توّهم برگزیدگی از جانب خدا برای ادامه ماموریت پیامبر اسلام و تشکیل حکومت جهانی اسلام را در او به وجود آورد و برای انجام آن ماموریت الهی جنایتها علیه مردم ایران مرتکب شد. کشتار در ترکمن صحرا و کردستان و سازمان دادن دسته های اراذل و اوباش برای حمله به میتنگ ها و راه پیمایی های مسالمت آمیز و غیر مسلحانه گروههای سیاسی، اوباشی که بسیاری از آنان مثل قالیباف شهردار سابق تهران از «ژنرالهای» کنونی سپاه هستند و تعطیل و ممنوع کردن نشریات مستقل و نشریات گروههای سیاسی و عدم پذیرش رسمی آزادی فعالیت برای آنان و «انقلاب فرهنگی» در اردیبهشت 1359 -که یورش سراسری به علم و آزادی بود-، تعطیل و تصفیه دانشگاههای کشور از استادان و دانشجویانی که حزب اللهی و پیرو خمینی نبودند، و کتابسوزان راه انداختن و تصفیه کتابخانه های کشور از «کتابهای ظاله» و تصفیه آرشیو فیلم ایران و به آتش کشیدن 42 کامیون فیلمهایی که غیر منطبق با «معیارهای اسلامی» تشخیص داده شده بود، از اقدامات دو سال اول تکیه بر قدرت زدن خمینی و دستگیری و شکنجه و کشتار دگراندیشان در دهه 60 خورشیدی به ویژه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 ازاقدمات هولناک خمینی در داخل کشور و عربده کشی علیه بیشتر کشورهای مسلمان به ویژه عراق و عربستان سعودی که آن را «حجاز» می نامید و عربده کشی «علیه شرق» که «شوروی » قدرت بزرگ آن و «غرب» که آمریکا بزرگترین قدرت آن بود، و اقدامات تروریستی در خارج کشور، 8 سال جنگ با عراق با شعارهای گوناگون مذهبی از جمله از میان برداشت «رژیم کافر بعثی» و «جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم»،«فتح قدس از راه کربلا» ادامه عملکرد خمینی در راه انجام آن «ماموریت برای اسلام» است که طبعا رهبری و امامت و ولایت درآن  به کسی جز خودش تعلق نداشت. . 
 
  آن چه را که خمینی در 7اسفند57  در دیداری که به آن اشاره شد، به عنوان یک آرزو برزبان رانده و تلاش برای تحقق آن را توصیه کرد و برای تحقق آن اظهار امیدواری کرده بود، چند ماه بعد در یک سخنرانی در قم در 26 مرداد 58، این بار با خشم لبریز از جنون یک مستبد خونریز و با اظهار تاسف و «توبه کردن» از این که در سرکوبی و کشتار و «دروکردن» منتقدان و دگراندیشان و دست اندرکاران نشریات گروههای سیاسی و نشریات مستقل کوتاهی کرده و از اول «چوبه های دار در میدانهای بزرگ» برپا نکرده و « یک حزب، حزب الله، حزب مستضعفان» را تشکیل نداده است بر زبان آورد. در این سخنان او با اشاره به آنچه حکمش به نام پیامبر اسلام و انجامش به نام امام اول شیعیان ثبت شده است- گردن زدن 700 نفر از یهود بنی قریظه در یک روز- منتقدان و مخالفان نظام مذهبی را تهدید کرد که با آنان با الگو قرار دادن همین رفتار امام اول شیعیان رفتار خواهد کرد.. https://www.youtube.com/watch?v=k1uRFRax9J4
 
این «ماموریت الهی» برای گسترش «اسلام»  را دیگرِ پیروان خمینی از خامنه ای گرفته تا عنتری مثل محمود احمدی نژاد و دستیارش مشایی با غوغای «جمکران»ی  و «منتظر الظهور» بودنشان تا فرماندهان بیشعور و مردم ستیز سپاه، با ادعا های پوچی که گاه با آرایش جنگی در «برابر کفر» وآماده سازی زمینه برای ظهور امام زمان است، بر زبان آورده و بر آن تاکید کرده اند. از جمله  پاسدار جعفری فرمانده سابق سپاه در یک سخنرانی در جمع خانواده کشته شده های جنگ در سوریه برای حفظ بشار اسد  که آن را دفاع از حرم و شرکت کنندگان در آن را «مدافع حرم» می نامند، در آذر ماه 94 گفت: «سرنوشت آینده اسلام و جهان در جنگ‌های غرب آسیا رقم می‌خورد و خوشا به حال کسانی که با بصیرت می‌بینند و اثرش را در مقاومت و ظهور می‌بینند». قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس هم، در سوم آذر 90 (24 نوامبر 2011) در سخنانی در برابر بسیجیان در کرمان گفت « اگر میلیون‌ها نفر در راه آرمان‌هایی مانند دین، مذهب، ‌پیامبر و راه امام حسین (ع)  که هر کدام به تنهایی افتخار شهادت دارد،‌ شهید شوند، ‌ارزشمند است».  حالا اگر بی وطنی و ضد ایرانی بودن اینان را در کنار این «ایمان و آرمان عقیدتی» و ماموریت برای اسلام بگذاریم، روشن می شود که این همه سرکوبی و کشتار نیروهای ترقیخواه و این همه اختناق و سانسور از کجا سرچشمه می گیرد و برای چیست.البته تلاش و مبارزه برای گشترش اسلام تدراکات هم می خواهد که در این زمینه امکانات کشور هرچقدر که لازم باشد توسط کاربدستان رژیم والایی به آن اختصاص داده می شود و خودشان هم «نان حلالی» می خوردند. بدیهی است که این اوضاع فاجعه بار و تنش در روابط خارجی تا این رژیم هست پایان نخواهد یافت.
 
مردم و پرداخت تاوان سنگین بیشعوری و اسلامگستری رژیم ضد ایرانی
 
عملکرد و اظهارات جنون آمیز و ضد میهنی خمینی در طول جنگ و آنچه با آن جنگ بر سر مردم آمد و خسارتهای سنگینی که کشور دید و تنش شدید کنونی با آمریکا و موضعگیری های بلاهت بار و متکبّرانه خامنه ای در مورد عدم مذاکره با آمریکا و عرض اندامهای ابلهانه چند روز گذشته دولت روحانی در بالا بردن میزان غنی سازی اورانیم، که واکنشهای تهدید آمیز از سوی دونالد ترامپ را به همراه داشت، در  ویرانگر و مخرّب بودن بقای این رژیم برای ایران و ایرانی نباید جای تردیدی برای کسی باقی بگذارد. این اظهارات خمینی در آن پیام طولانی (نزدیک به  14 هزار کلمه) به مراسم حج در تابستان 1366 تابلویی ترسیم شده با «اسلام ناب محمدی» و تصویری است از آنچه که می تواند دستاورد پیروان خمینی و بقای این رژیم برای آینده ایران باشد:«من خون و جان ناقابل خويش را برای ادای واجب حق و فريضه دفاع از مسلمانان آماده نموده ام و در انتظار فوز عظيم شهادتم. قدرت ها و ابرقدرت ها و نوكران آنان مطمئن باشند كه اگر خمينی يكه و تنها هم بماند به راه خود كه راه مبارزه با كفر و ظلم و شرك و بت پرستی است ادامه می دهد و به ياری خدا در كنار بسيجيان جهان اسلام، اين پابرهنه های مغضوب ديكتاتورها، خواب راحت را از ديدگان جهانخواران و سرسپردگانی كه به ستم و ظلم خويشتن اصرار می نمايند سلب خواهد كرد[…] ملت شريف ايران توجه داشته باشيد كه كاری كه شما مردان و زنان انجام داده ايد آن قدر گران بها و پر قيمت است كه اگر صدها بار ايران با خاك يكسان شود و دوباره با فكر و تلاش فرزندان عزيز شما ساخته گردد، نه تنها ضرری نكرده ايد، كه سود زيستن در كنار اولياءالله را برده ايد و در جهان ابدی شده ايد و دنيا بر شما رشك خواهد برد، خوشا به حالتان»! https://rasekhoon.net/article/show/132874/(1366)
 
می بینم که خمینی آن جنگ «ایمانی» خود را که در عمل هدفش از آن  قرار گرفتن در راس حکومت واحدی از کشورهای اسلامی و «غلبه بر همه دنیا» بود، به قیمت «صدها بار با خاک یکسان شدن ایران» می خواست ادامه بدهد. برای او واقعا کشته شدن مردم و ویرانی شهرها اهمیت نداشت، همچنان که باز سازی شهرهایی که در جنگ آسیب فراوان دیدند بنابرگزارشهای متعدد و تصاویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. کویتی پور خواننده «ممد نبودی» و «چنگ دل»، که خودش متولد خرمشهر است و در آنجا زندگی می کرده، در یکی از مصاحبه هایش(سال قبل انجام شده) با نارضایی از عدم رسیدگی به خرمشهر می گفت در عراق باز سازی بصره و فاو با آتش بس شروع شد و صدام سه ماه بعد کلید طلایی بصره را به شهردار شهر داد. او در ادامه  صحبتش از عدم رسیدگی به وضع شهر و عدم توجه به مساله لاروبی کارون شکایت می کند و می گوید ما قبل از جنگ آب کارون را بدون تصفیه می خوردیم، حالا کارون بوی تعفن می دهد. کوچه های شهر بوی تعفن می دهد( دقیقه 16 ویدئو) https://www.youtube.com/watch?v=xlLzr2zSwLs
 
او در مصاحبه دیگری می گوید خانه پدری او که در جنگ با خاک یکسان شده بود همچنان ویران است و او هنوز خودش را جنگ زده می داند(دقیقه 33 ویدئو). بیکاری هم که در آن مناطق بیداد می کند.  
 
 
یکسال بعد از آن پیام خمینی(به مراسم حج در سال 66) که به آن اشاره شد و بعد از آن که او باز هم هزاران کشته از فرزندان مردم در ادامه جنگ روی دست مردم گذاشت، سرداران سپاه «انقلاب اسلامی» اش بعد از شکست های سنگین پی در پی، دیگر امکانی برای تامین نیروی انسانی و نیازهای ادامه جنگ در برابر ارتش صدام حسین را نداشتند و همانهایی که مدعی بودند با تکیه بر ایمان و « عشق به شهادت» و با رهبری خمینی بدون نیاز به سلاحهای پیشرفته، کمر دشمن را خواهند شکست، برای ادامه جنگ لیستی شامل صدها هواپیما و تانک و توپ که فرمانده وقت سپاه محسن رضایی آن را در نامه اش به رفسنجانی برای ارائه به خمینی تهیه کرده بود، ارائه کردند و خمینی به رغم ادعاهای جنون آمیز و بلاهت بار قبلی اش، از جمله این که« جمهوری اسلامی ایران در مرحله ای است که پیروزی آن به حساب پیروزی همه مسلمانان و خدای نخواسته شکست آن، به ناکامی و شکست و تحقیر همه مومنان می انجامد و رها کردن یک ملت و یک کشور و یک مکتب بزرگ در نیمه راه پیروزی ، خیانت به آرمان بشریت و رسول خداست، لذا تب جنگ در کشور ما جز به سقوط صدام فرو نخواهد نشست و انشاءالله تا رسیدن به این هدف فاصله چندانی نمانده است »(پیام مراسم حج سال 66)، برای نجات رژیمش به جنگ با «صدام یزید کافر»، ادامه نداد و جام زهر آتش بس را سرکشید. حالا «امام خامنه ای» که او را «حضرت آقا» هم می نامند و از همان تکّبر و تحجر برخوردار است که وجود «امام خمینی» از آن انباشته بود، سودای رهبری جهان اسلام و صدور ولایتش حتی به اروپا – با پیامهایی که برای جوانان اروپا می فرستد- را دارد و فرماندهان بیشعور سپاه پاسدارانش گمان می کنند با موشکهایی که دارند و ترساندن آمریکا از استفاده آنها در هدف قرار دادن کشتیهای جنگی و پایگاههای آمریکا و اهدافی در کشورهای اطراف ایران و با اشاراتی به توان موشکی حزب الله لبنان که می تواند علیه اسرائیل به کار گرفته شود و نیز حمله یی که قبلا از سوی حوثی به نفتکش سعودی در نزدیکی باب المندب صورت گرفت و قاسم سلیمانی هم یک روز بعد از آن در سخنانی در همایش یادواره شهدای همدان(4 تیر 97) که در آن آمریکا و ترامپ بشدت مورد حمله قرار داد گفت « دریای سرخ که امن بود، امروز دیگر برای حضور آمریکایی‌ها امن نیست. نیروی قدس حریف نظامیان آمریکایی است؛ »، آمریکا را وادار به عقب نشینی در برابر رژیم خواهند کرد و یا در صورت جنگ با عملی کردن تهدیدات خود، دنیا را به بحران شدیدی فرو خواهند برد که و آن را گام بلندی در فراهم کردن شرایط «ظهور امام زمان» می دانند!
 
 حتمی بودن شکست سنگین رژیم در جنگ هوایی و موشکی احتمالی
 
در صورت شعله ور شدن جنگ، بر خلاف هارت و پورت های ابلهانه فرماندهان بیشعور سپاه و آیت الله های خرفت- امثال موحدی کرمانی - که در خطبه های نماز جمعه ها رجزخوانی می کنند و تهدید به «با خاک یکسان کردن » این شهر و آن شهر اسرائیل می کنند و به آمریکا و دنیا خط و نشان می کشند؛ طرفی که شکست خرد کننده یی متحمل خواهد شد، رژیم است و نه آمریکا و همپیمانان و دوستانش در منطقه، اگرچه آنها هم از موشک پرانی های سپاه، صدمه هایی خواهند دید. وضعی که در صورت وقوع جنگ در آخر کار ممکن است برای رژیم پیش بیاید، بیشتر شبیه وضعی مثل آنچه برای صدام حسین در پایان ماجرای اشغال کویت پیش آمد خواهد بود نه مثل حمله سال 2003 و اشغال عراق برای سرنگون کردن صدام. اظهارات شدید الحن و تهدید آمیز دونالد ترامپ دو سه روز پیش از کنفرانس «جی 20» ( که واکنشی بود به حرفهای توهین آمیز روحانی بعد تحریم خامنه ای و بیت رهبر از سوی ترامپ) که در آن تاکید کرده بود هر حمله ای به منافع آمریکا با حمله ویرانگر که «می تواند به مفهوم نابود کننده باشد» و در صورت بکار گرفتن گزینه نظامی این اقدام زیاد طولانی نخواهد بود و سربازان آمریکایی در ایران پیاده نخواهند شد، تاکید دوباره یی بر عدم تکرار اقدامی از نوع اشغال عراق بود. این  امر؛ بی ربط بودن و بیراهه رفتن بعضی هیاهو در قالب «تحلیل» و اعلام خطر در مورد احتمال ورود سربازان آمریکا به ایران را نمایان می کند. ترامپ در یکی از توییت های شدید الحن خود، به مساله کشته شدن بیش از هزار سرباز آمریکایی با مین های کنار جاده ای فرستاده شده از ایران نیز اشاره کرده بود و گفته بود که این مساله از یاد نرفته است.
 
حالا با این مواضع تند و غیر قابل انعطاف، ترامپ خود را وضعی قرار داده است که هر گونه عقب نشینی و کوتاه آمدن در برابر رژیم؛ به شدت به موقعیت او هم در داخل و هم در نزد رهبران کشورهای ثروتمند نفتی که قراردادهای عظیم دهها میلیارد دلاری(با عربستان صدها میلیارد) با آنها بسته و به شکل تحقیر آمیزی مدعی شده بود که اگر حمایت آمریکا نباشد آنها یک هفته هم نمی توانند باقی بمانند، لطمه خواهد زد و نیز اسرائیل را خشمگین خواهد کرد. از این گذشته اگر قرار باشد طرفی که دونالد ترمپ است، بین ماندن زیر سایه تهدید آنچه «امکان تهیه بمب اتمی» و نیز تهدیدات موشکی و اقداماتی که به خاطر آنها رژیم را بزرگترین عامل بی ثباتی خاورمیانه می خواندش؛ بماند، یا این که روش و اقداماتی پیش بگیرد که برای همیشه این تهدیدات برطرف شود- اگر چه این اقدامات با ریسک و هزینه هایی همراه باشد-، به نظر می رسد راه دوم را بیشتر به «مصلحت» و برای تامین اطمینان خاطر از خنثی شدن تهدید، مناسب بیابد.
 
 اگر چه ممکن است تاکیدهای ترامپ بر اجتناب از جنگ و سپس تهدیدات تند و تیز او علیه رژیم، موضعی «آونگی» به نظر برسد، اما به گمان من آن مواضع نرم و مثلا لغو دستور حمله تلافی جویانه به خاطر اجتناب از کشته شدن گروهی در طرف ایران، حرکتی حساب شده در طرحی کلی برای شکستن شاخ و «آدم کردن» رژیم است که در آن بکار گرفتن عملیات نظامی هم در صورت لزوم پیش بینی شده است. دونالد ترمپ با تاکید بر گفتگو به جای تهدید نظامی و با تاکید بر ضروت مقابله با خطر مسلح شدن رژیم به سلاح اتمی، در واقع با آینده نگری در حال تاثیر گذاری بر افکار عمومی کشورش و نیز افکار عمومی و رسانه های جهان در همراه کردن آنها با خودش برای رویارویی قطعی در خنثی کردن این خطر به طریقی غیر از گفتگو؛ در صورتی که راه آن از سوی رژیم بسته شود؛ است. او با این روشی که پیش گرفته در صورت اقدام نظامی به افکار عمومی داخل آمریکا وجهان خواهد گفت که تمام تلاشش را برای گفتگو و مذاکره برای حل اختلافها و مسائل نگران کننده ای که امریکا از رژیم دارد به کار برد، اما این رژیم بود که هم جواب رد به همه درخواستها داد و هم در اقدام نظامی پیش قدم بود و اتهامات مربوط به انفجار نفتکشها را تکرار خواهد کرد و این که پهباد آمریکا را - که به ادعای آمریکا در در آسمان ایران نبوده و در فضای بین المللی پرواز می کرده - هدف قرار داد، یاد آور خواهد شد.
 
هشداری به رئیس جمهوری آمریکا 
 
اما هشداری که باید به رئیس جمهور آمریکا و وزارت دفاع آمریکا داد این است که نباید نقش بیشعوری و عقب ماندگی کسانی را که در ایران با کشتار و سرکوب و سانسور و اختناق، 40 سال است  اهرمهای قدرت را در دست دارند، در اقدامات جنون آمیز و فاجعه آفرینی دستکم بگیرند. عملکرد خمینی در پافشاری بر ادامه جنگ با عراق و آن همه ویرانی و تلفات برای برای ایران و ایرانی ببار آوردن و سرانجام مرگ او در وضع و حال به شدت تحقیر شده از نتیجه کار خودش، از آثار  بیشعوری و عقب ماندگی خمینی  است که البته تکّبر هم در آن نقش داشت. همه میراث خواران خمینی هم از آن ویژکی برخوردارند. همچنین بیشعوری صدام حسین در اشغال کویت و اعلام ضمیمه کردن یک کشور عضو سازمان ملل به عراق و بعد آن اقدام ابلهانه و جنون آمیز به آتش کشیدن چاههای نفت کویت با مین گذاری دراطراف آنها را موقع عقب نشینی از کویت را همه بیاد دارند. صدام حسین سرانجام نتیجه استبداد و بیشعوری خود را دید. اما عوارض اقدامات جنون آمیز او در اشغال کویت، دامن مردم عراق را هم گرفت و به غیر از تحمل سالها تحریم اقتصادی و زندگی در شرایط رنج آور، پرداخت غرامت حمله به کویت (از جمله آتش زدن چاههای نفت کویت) که توسط سازمان ملل بیش از 52 میلیارد دلار تعیین شده بود از درآمد عراق که به مردم عراق تعلق دارد و باید صرف ساختن کشور و بهبود زندکی مردم شود، پرداخت شد. این هشدار با توّجه به توّهم  خامنه ای و پاسدارا نش در داشتن دست بالا در برابر نیروی نظامی آمریکا و «مثل گوشت در زیر دندان» ارزیابی کردن پایگاهها و ناوهای هواپیمابر آمریکا با تکیه بر موشکهایی که دارند چنان که فرمانده نیروی هوا- فضای سپاه گفته است و نیز وسوسه یی که در به کاربردن کسترده این موشکها در جنگی با آمریکا یا اسرائیل که در آنها وجود دارد  و از جمله در این اظهارات حاجی زاده فرمانده نیروی هوا- فضای سپاه در پاسخ به سوالی در مورد تهدید های اسرائیل که گفته بود« از آرزوهای بزرگ ما این است که آنها دست به این کار بزنند چون خیلی وقت است انرژی نهفته‌ای وجود دارد که علاقه‌مندیم آن را خرج کنیم و دشمنان اسلام و مسلمین را برای همیشه به زباله‌دان تاریخ  بفرستیم»**،و حرفهای سلامی فرمانده سپاه که گفته است:« برخی تصور می کردند که اگر در مقابل دشمن به مذاکره روی نیاوریم، گزینه جنگ اجتناب‌ناپذیر است، اما دشمن از جنگ به هراس افتاد و شرایط معکوس شد.  پس از دیدار نخست وزیر ژاپن با رهبر معظم انقلاب، تراز قدرت سیاسی ما در جهان بالا رفت»***، که نمونه ای هایی از امواج بیرونی سونامی بلاهتی است که دائم درذهن فرماندهان سپاه در ارزیابی شرایط و اوضاع تولید می شود، لازم به نظر می رسید.  فرومایگانی که قدرت را در ایران قبضه کرده اند، پیروان و مریدان خمینی هستند که اقتصاد را مال الاغ* می دانست و چند ماه بعد از شکست خفتبارش در «فتح قدس از راه کربلا» و پذیرش آتش بس، باز جنون خود پیامبر بینی اش اوج گرفت و نامه ای به گرباچف رئیس کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که اصلاحات اقتصادی و گشایش در فضای سیاسی در اتحاد شوری را آغاز کرده بود نوشت و یک گروه سه نفره را مامور بردن آن برای گرباچف، کرد. خمینی درنامه خود تاکید کرده بود :« جناب آقاى گورباچف، باید به حقیقت رو آورد. مشکل اصلى کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادى نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعى به خداست. همان مشکلى که غرب را هم به ابتذال و بن بست کشیده و یا خواهد کشید» و بعد از مقادیری «اظهارات فلسفی»، افزدوه بود:« جناب آقاى گورباچف، اکنون بعد از ذکر این مسائل و مقدمات، از شما مى‏خواهم درباره اسلام به صورت جدى تحقیق و تفحص کنید. و این نه به خاطر نیاز اسلام و مسلمین به شما، که به جهت ارزشهاى والا و جهان شمول اسلام است که مى‏تواند وسیله راحتى و نجات همه ملتها باشد و گره مشکلات اساسى بشریت را باز نماید» و در آخر پیام اش هم یاد آور شد که:« در خاتمه صریحاً اعلام مى‏کنم که جمهورى اسلامى ایران به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین پایگاه جهان اسلام به راحتى مى‏تواند خلأ اعتقادى نظام شما را پر نماید[...]» خمینی و میراث خوارانش با این خود بزرگ بینی ها و با آن اسلامشان سرنوشت کشوری را با آن همه منابع نفت و گاز و با نیروهای متخصص را به دست گرفتند و اکنون این حال روز مردم بعد از چهل سال حکمرانی رهبران پیامبرگونه و امام گونه با مشت آهنین و سرکوب و شکنجه و کشتار با اجرای احکام اسلام در ایران است. رژیمی که اگر فاسد ترین رژیم جهان نباشد در شمار رژیمهای به شدت فاسد است و روابط بین خودشان در بالای سیستم لبریز از لجن مالی و اتهام زنی و حتی حذف فیزیکی با اجرای توطئه همراه بوده است.
 
 
 
آمریکائیها باید توجه داشته باشند که رژیم ضد ایرانی آخوندی که اسم جمهوری اسلامی روی آن گذاشته اند، بر اساس اسلام و فقه شیعه اداره می شود و دست اندرکاران این رژیم عمیقا به «معجزات» گونا گون بی معنی معتقدند. مثلا آنها قویا معتقدند بنا بر روایتی از امام جعفر صادق که او را بنیانگذار مذهب و مکتب خود - شیعه - می دانند، یک زن یهودی که پیامبر اسلام را به خانه خود به میهمانی دعوت کرده بود و قصد داشت با غذایی تهیه شده از گوشت کوسفند که مورد علاقه پیامبر بود و او آنرا به سم آغشته بود، پیامبر را مسموم کرده و بکشد، وقتی پیامبر می خواست از آن گوشت بخورد، از گوشت پخته صدا بلند شد که یا پیامبر من سمی هستم مرا نخور! آنها به عربی حرف زدن مارمولک با پیامبر و عربی حرف زدن فیلها با امام اول شیعیان، باور دارند. آنها در مورد کشته شده های جنگ با عراق هم داستانهای زیادی سرهم کرده اند و می کنند که هدف نشان دادن مقدس بودن این جنازه های داری ویژگی شرایط اسثتنایی و خارق العاده است. مثلا روزنامه جمهوری اسلامی گزارشی داشت که در آن خبر از پیدا شدن شهیدی 13 سال بعد از جنگ را می داد جنازه اش سالم مانده بود و وقتی آن را برای انتقال از زمین بلند کردند، از محل اصابت گلوله به تنش خون جاری شد! اینها اشغال کاخ سفید و تبدیل آن به «حسینیه» را هدف و آرمان نهایی خود در ستیز با آمریکا قرار داده اند و اخیرا یکی از «ولایتمداران» سرشناس که از «مبلغان » نظام و مرتبط با سپاه است، در یکی از سخنرانی های خود زمانبدی تبدیل کاخ سفید به حسینیه برای برگزاری مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورا و کاخ باکینکهام به مهدیه برای بزرگداشت تولد امام غایب و تبدیل کاخ ورسای به مسجد! برای برگذاری مراسم شبهای قدر را اعلام کرد. این مهملات را حسن عباسی گفته است که «رئیس  اندیشکده  یقین، مرکز مطالعات استراتژیک و دکترینال امنیت بدون مرز»! است و این برنامه را هم با یقین و ایمان بیان کرده است و بسیجیان هم این مهملات را باور دارند و از شیندن این قبیل حرفها جست و خیز می کنند. خلاصه اینها باید انتظار هر حماقتی را داشت. این هشدار را هم باید به آمریکائیها داد که  بترسید از این سربازان «امام خامنه ای»، به همین زودی ها کاخ سفید را به حسینیه تبدیل بکنند و منصور ارضی و اوباش مداح اهل بیت نظیر او در آنجا نوحه خوانی کرده و بسیجیان و پاسداران هم سینه زنی همراه با جست خیز بکنند و حسن عباسی هم در مورد قدرت نظام ولایی سخنرانیهای غرّا بکند!
 
 
 
 
------------------------------------ 
 
منابع و توضیجات:
 
===========
 
  • * متن دو سخنرانی خمینی مهم خمینی، خرداد 58 اعلان جنگ به ورشنفکران به عنوان ماموریتی اللهی و سخنرانی «اقتصاد مال الاغ است» در آبان همانسال: 
 
 
حاجی زاده آرزوی حمله اسرائیل به ایران و پاسخ نابود کننده سپاه به آن. **
 
 
  ***اظهارات پاسدار سلامی در قدرتمند تر شدن رژیم بعد از دیدار نخست وزیر ژاپن با خامنه ای
 
 
پیام خمینی به مراسم حج سال 1366:
 
 
------------------------ 
 
تير ۱٣۹٨ -  ۱۶ ژوئيه  ۲۰۱۹  ۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*خیز برداشتن خمینی وار رضا پهلوی برای تصاحب انقلاب مردم ایران  [2023 Jan] 
*نبرد در «گذرگاه خونیِن اجتناب ناپذیر»* با مردم ُکشان، با انقلاب و پرچمداری دختران ایران  [2022 Dec] 
*زندگی قرنطینه ای در بین قدر ناشناسان و فضای دل آزار - دکتر هزارخانی چراغی در سیاه چاله جبّار(قسمت پایانی)  [2022 Aug] 
*واکنش بلاهت بار رهبری مجاهدین به دو مطلب من در مظلومیت دکتر هزارخانی   [2022 Jun] 
*دکتر هزارخانیِ جان برلب رسیده؛ چراغی در سیاه چاله جبّار(2) هفته نامه ایران زمین و بعضی مسائل  [2022 May] 
* دکتر منوچهر هزارخانی، چراغی در سیاه چاله جبّار (۱) و یک اتهام ناجوانمردنه به او  [2022 Apr] 
*افغانستان باغ میوه های تلخ برای آمریکا بعد از آن پیروزی شیرین ضد کمونیستی  [2021 Oct] 
* پیام مزوّرانه میرحسین موسوی در تقابل روشن با نه مردم به بقای جمهوری اسلامی است  [2021 Jun] 
*جمهوری خواهی رضا پهلوی، حرکتی درست با تاخیر بسیار طولانی   [2021 Mar] 
*هلاکت سلیمانی تنبیه «خیرالماکرین» برای خامنه ای و تنبیه «صاحب ذوالفقار» برای سلیمانی بود   [2021 Feb] 
*خامنه ای و پاسداران ضد ایرانی اش، خوار تر از خمینی در جنگ با صدام، بازنده کشمکش با آمریکا خواهند بود  [2021 Jan] 
*قاطعیت و اقتدار تنها انتخاب برای نخست وزیر عراق در برابر رژیم شرور آخوندی است  [2020 Aug] 
*نگرانی مقامات از شرایط انفجاری جامعه، ولایتمداران بیشعور و عناصر مفلوک  [2020 Jul] 
*گربه مرتضی علی، «واقعه عجبب» و «دیدار با پادشاه قدرتمند» و پایان خراب داستان   [2020 Apr] 
* ظلم رژیم شاه و نامه همسر یک تیرباران شده در اسفند ماه 65 سال پیش   [2020 Mar] 
*ترامپ قمار باز برنده، سپاه مردم ستیز مفتضح، خامنه ای درعربده قدرت اما در اضطراب   [2020 Feb] 
*سوالی که باید از شاهزاده ترکی الفیصل در مورد «مرحوم» شدن یا نشدن مسعود رجوی پرسید  [2020 Jan] 
*رژیم در محاصره بین المللی در باتلاق خود ساخته، دود شدن اهداف «برون مرزی» خامنه ای، مردمی که بپا می خیزند  [2019 Dec] 
*علی ربیعی و بیان حقیقتی در میان سفسطه کردن ها و اوضاع کنونی  [2019 Nov] 
*پیامهای بارانی که مانع جشن چهارم آبان شد و پریدن گاو نر به صندوق کمیته امداد خمینی و چند یادآوری  [2019 Nov] 
*کارنامه سیاه مردم ستیزی آخوندها در ایران و رویداد مبارک رقص دختران در کربلا   [2019 Aug] 
*خرتو خری رژیم، تزویر رهبر و وقاحت ظریف ‏  [2019 Aug] 
*سرچشمه خشونت گرایی رژیم و تنش در روابط خارجی آن و هشداری به رئیس جمهوری آمریکا  [2019 Jul] 
*«شیطان بزرگ» در راه «آدم کردن» رژیم سیّد روح الله الموسو‌ی‌الخمینی  [2019 Apr] 
*اعطای نشان به سلیمانی به خاطر کشاندن بشار اسد به دیدار با خامنه ای   [2019 Mar] 
*محسن رضایی می خواست «ماله بکشد» اما به سراپایش گند زده شد  [2019 Jan] 
*تلاش فرومایگان جنایتکار برای پنهان کردن نقشها و آثار و نشانه های جرم  [2018 Nov] 
*سیّد محمد خاتمی ملت را با تواضع خود شرمنده فرمودند   [2018 Aug] 
*در اسپانیا استخوانهای فرانکو از گور بیرون کشیده خواهد شد  [2018 Jul] 
*احتمال دروغگویی و «لاف و گزاف» در ادعاهای پاسدار حاجی زاده  [2018 Jul] 
* ادعای نفوذ به مراکز کنترل فرماندهی ارتش آمریکا با ارائه ویدئو توسط پاسدار حاجی زاده   [2018 Jul] 
*مُردم اندر حسرت فهم درست ‏  [2018 May] 
*بهاری با افق تیره و توفانی برای رژیم، برای سالی که برای مردم نکو خواهد بود   [2018 Mar] 
*بی ارزشی ارزشهای مقدس رژیم، در آیینه انزجار مردم از تلاش رژیم برای مرعوب کردن لیلا حاتمی  [2018 Mar] 
*جنایت های داعشی رژیم شیعه در ایران سالها قبل از پیدایش داعش سنی در عراق  [2018 Mar] 
*رفراندم روحانی، خر داغ کردن است، جز براندازی راهی نیست  [2018 Feb] 
*هشتگ های سیا و موساد و سعودی هدایتگر مردم برای «در آوردن خشتک»* نظام ولایت فقیه!  [2018 Jan] 
*زرنگی ابلهانه قاسم سلیمانی و سپاه برای رفع سوزش ناشی از سفر اسد به مسکو و ستایشی که از روسها کرد  [2017 Nov] 
*ارتشی ها و مشکوک بودن سقوط هواپیمای حامل فرماندهان ارتش در مهرماه ۱۳۶۰  [2017 Oct] 
* تودهنی مردم به متشرّعان مستبد ضد ایرانی و منزلت شجریان در نزد مردم  [2017 Sep] 
*‎ ‎روحانی و سپاه و جناح هار، و ناتوانی او در حل یک مساله ساده بی خرج   [2017 Aug] 
*متوقف و له کردن یک خودرو انفجاری داعش با تانک توسط ارتش مصر در شمال سینا  [2017 Jul] 
*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ   [2017 Jun] 
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏   [2017 Jun] 
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی  [2017 May] 
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی  [2017 May] 
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها   [2017 May] 
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰  [2017 Apr] 
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی   [2017 Mar] 
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا  [2017 Mar] 
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟  [2017 Mar] 
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن   [2017 Mar] 
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او  [2017 Feb] 
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد  [2017 Jan] 
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد   [2017 Jan] 
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد  [2016 Dec] 
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ   [2016 Dec] 
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم  [2016 Dec] 
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏  [2016 Nov] 
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی  [2016 Oct] 
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم  [2016 Oct] 
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی  [2016 Aug] 
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏  [2016 Aug] 
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است  [2016 Aug] 
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی   [2016 Aug] 
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد  [2016 Jul] 
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن   [2016 Jul] 
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم  [2016 Jun] 
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم  [2016 Jun] 
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان  [2016 Jun] 
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن  [2016 May] 
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی  [2016 Apr] 
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین   [2016 Apr] 
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها   [2016 Mar] 
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران  [2016 Mar] 
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است  [2016 Feb] 
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی  [2016 Feb] 
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان  [2016 Feb] 
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری  [2016 Jan] 
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن  [2016 Jan] 
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه   [2016 Jan] 
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان  [2016 Jan] 
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء  [2016 Jan] 
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر  [2016 Jan] 
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه  [2015 Dec] 
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی  [2015 Dec] 
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب   [2015 Nov] 
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها  [2015 Oct] 
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان  [2015 Oct] 
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی  [2015 Oct] 
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او  [2015 Oct] 
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها  [2015 Sep] 
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه  [2015 Sep] 
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟  [2015 Sep] 
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی  [2015 Sep] 
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92  [2015 Sep] 
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر   [2015 Aug] 
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند  [2015 Aug] 
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی  [2015 Aug] 
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام  [2015 Aug] 
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی   [2015 Aug] 
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.   [2015 Jul] 
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود  [2015 Jul] 
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی  [2015 Jul] 
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.  [2015 Jul] 
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد  [2015 Jul] 
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی  [2015 Jun] 
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است   [2015 Jun] 
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی  [2015 May] 
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد  [2015 Apr] 
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟  [2015 Apr] 
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام   [2015 Apr] 
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد  [2015 Mar] 
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن  [2015 Mar] 
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.   [2015 Mar] 
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب  [2015 Mar] 
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد  [2015 Mar] 
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی  [2015 Feb] 
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری  [2015 Jan] 
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد  [2015 Jan] 
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی  [2014 Dec] 
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود  [2014 Nov] 
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت  [2014 Nov] 
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان  [2014 Sep] 
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن  [2014 Sep] 
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه  [2014 Aug] 
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی  [2014 Aug] 
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ  [2014 Aug] 
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست   [2014 Aug] 
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم  [2014 Jul] 
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه  [2014 Jul] 
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین  [2014 Jul] 
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان  [2014 Jul] 
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط   [2014 Jun] 
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور  [2014 Jun] 
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران  [2014 Jun] 
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد   [2014 Jun] 
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده  [2014 May] 
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه   [2014 May] 
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار  [2014 Apr] 
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران  [2014 Apr] 
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی  [2014 Mar] 
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی  [2014 Feb] 
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن  [2014 Feb] 
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت  [2014 Jan] 
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی  [2014 Jan] 
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است  [2014 Jan] 
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی  [2014 Jan] 
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان  [2014 Jan] 
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر  [2014 Jan] 
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی  [2014 Jan] 
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»  [2013 Dec] 
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه  [2013 Nov] 
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی در مورد اهانت به مرضیه [2013 Nov] 
*نکته یی برای یاد آوری –2  [2013 Oct] 
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد  [2013 Oct] 
*نکته یی برای یاد آوری  [2013 Oct] 
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف   [2013 Oct] 
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟  [2013 Sep] 
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت  [2013 Sep] 
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود   [2013 Sep] 
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی  [2013 Aug] 
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی  [2013 Aug] 
*تاریخسازی مسخره  [2013 Aug] 
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟  [2013 Jul] 
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند  [2013 Jul] 
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا  [2013 Jul] 
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان  [2013 Jul] 
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند  [2013 Jul] 
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع   [2013 Jul] 
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من  تحریفات 5 صفحه دبیرخانه و پاسخ 21 صفحه ای من [2013 Jul] 
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد درآمدِی بر بحث «تلخ» و تفصیلی در مورد «بیانیه تفصیلی شورای ملی مقاومت» [2013 Jul] 
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست  [2013 Jul] 
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من  [2013 Jul] 
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی  [2013 Jun] 
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی  [2013 Jun] 
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها  [2013 Jun] 
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا  [2013 Jun] 
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها  [2013 Jun] 
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید  [2013 Jun] 
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا  [2013 Jun] 
*از کجا به اینجا رسیدیم  [2013 Jun] 
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین  [2013 Jun] 
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است  [2013 May] 
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب  [2013 May] 
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»  [2013 May] 
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه  [2013 May] 
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری   [2013 Apr] 
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر  [2013 Apr] 
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری  [2013 Mar] 
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری  [2013 Mar] 
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین  [2013 Feb] 
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام  [2013 Feb] 
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران  [2013 Feb] 
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی  [2012 Dec] 
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر  [2012 Dec] 
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها  [2012 Nov] 
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»  [2012 Nov] 
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده  [2012 Nov] 
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی  [2012 Oct] 
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار  [2012 Oct] 
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند  [2012 Sep] 
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم  [2012 Sep] 
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن  [2012 Aug] 
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت   [2012 Jul] 
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد  [2012 Jun] 
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران  [2012 Jun] 
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی  [2012 Apr] 
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم   [2012 Mar] 
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم   [2012 Mar] 
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد  [2012 Jan] 
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان   [2012 Jan] 
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر  [2011 Dec] 
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله   [2011 Dec] 
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز   [2011 Dec] 
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی  [2011 Nov] 
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی   [2011 Nov] 
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»  [2011 Nov] 
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم  [2011 Oct] 
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین  [2011 Oct] 
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات  [2011 Sep] 
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه  [2011 Sep] 
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه  [2011 Sep] 
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند  [2011 Sep] 
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده   [2011 Aug] 
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور   [2011 Aug] 
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی  [2011 Aug] 
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف   [2011 Jul] 
*در ضرورت توضیح واضحات  [2011 Jul] 
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف  [2011 Jun] 
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین   [2011 Jun] 
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی  [2011 Jun] 
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی  [2011 May] 
*اعتراض من به قلدرمنشی بود  [2011 May] 
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین  [2011 May] 
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟   [2011 Apr] 
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود  [2011 Apr] 
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد  [2011 Apr] 
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم  [2011 Mar] 
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است  [2011 Mar] 
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم   [2011 Mar] 
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی  [2011 Mar] 
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه   [2011 Mar] 
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها  [2011 Feb] 
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها  [2011 Feb] 
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد  [2011 Feb] 
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند  [2011 Feb] 
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها  [2011 Feb] 
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد   [2011 Jan] 
*شروری در صف اوپوزیسیون  [2011 Jan] 
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد  [2011 Jan] 
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها  [2011 Jan] 
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم   [2011 Jan] 
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات   [2010 Dec] 
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود  [2010 Dec] 
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی  [2010 Dec] 
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی  [2010 Dec] 
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد   [2010 Dec] 
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی  [2010 Dec] 
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد  [2010 Dec] 
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است  [2010 Dec] 
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار  [2010 Dec] 
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود  [2010 Nov] 
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی  [2010 Nov] 
*آخوند مسخره از اخوان مسخره  [2010 Nov] 
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی  [2010 Nov] 
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت  [2010 Oct] 
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز  [2010 Oct] 
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان  [2010 Oct] 
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ  [2010 Oct] 
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران  [2010 Sep] 
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر  [2010 Sep] 
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...  [2010 Sep] 
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود  [2010 Aug] 
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر  [2010 Aug] 
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی  [2010 Aug] 
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا  [2010 Aug] 
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر   [2010 Aug] 
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است  [2010 Aug] 
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها  [2010 Aug] 
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش  [2010 Jul] 
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا  [2010 Jul] 
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم  [2010 Jun] 
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام   [2010 Jun] 
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر  [2010 May] 
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...  [2010 May] 
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !  [2010 May] 
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند  [2010 May] 
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی   [2010 May] 
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید  [2010 Apr] 
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی  [2010 Apr] 
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی  [2010 Apr] 
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری  [2010 Mar] 
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته  [2010 Mar] 
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او  [2010 Mar] 
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم  [2010 Jan] 
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»  [2010 Jan] 
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری  [2009 Dec] 
*این سخن را درنیابد گوش خر   [2009 Dec] 
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی  [2009 Nov] 
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف  [2009 Nov] 
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان  [2009 Nov] 
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»  [2009 Nov] 
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت  [2009 Nov] 
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»  [2009 Nov] 
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی  [2009 Nov] 
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم  [2009 Nov] 
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا  [2009 Nov] 
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود   [2009 Nov] 
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها  [2009 Oct] 
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال  [2009 Oct] 
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن   [2009 Oct] 
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت  [2009 Oct] 
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر   [2009 Oct] 
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم  [2009 Oct] 
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی  [2009 Oct] 
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش  [2009 Oct] 
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی  [2009 Sep] 
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم  [2009 Sep] 
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»   [2009 Sep] 
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران   [2009 Sep] 
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد  [2009 Aug] 
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان  [2009 Jul] 
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند  [2009 Jul] 
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»   [2009 Jul] 
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...  [2009 Jul] 
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور  [2009 Jul] 
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی   [2009 Jul] 
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز  [2009 Jul] 
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند   [2009 Jun] 
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست  [2009 Jun] 
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها  [2009 Jun] 
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس  [2009 Jun] 
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم   [2009 Jun] 
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی: وفاداری به آراء مردم و طغیان و بغی علیه ولی فقیه یا خیانت به آراء مردم و خائف و خاضع در برابر زور و دروغ  [2009 Jun] 
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد   [2009 Jun] 
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز   [2009 Jun] 
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست   [2009 May] 
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*  [2009 May] 
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی   [2009 Apr] 
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین   [2009 Apr] 
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)  [2009 Mar] 
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)   [2009 Mar] 
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*   [2009 Mar] 
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)   [2009 Mar] 
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری   [2009 Mar] 
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها   [2009 Feb] 
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان   [2009 Feb] 
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود   [2009 Feb] 
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد   [2009 Feb] 
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا  [2009 Jan] 
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی  [2009 Jan] 
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری  [2009 Jan] 
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان  [2009 Jan] 
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت  [2008 Dec] 
*خوابگردی در فراموشخانه زمان  [2008 Dec] 
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند   [2008 Dec] 
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی   [2008 Nov] 
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد  [2008 Oct] 
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها   [2008 Oct] 
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک  [2008 Aug] 
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت  [2008 Jul] 
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران   [2008 Jun] 
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی  [2008 May] 
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰  [2008 May] 
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم  [2008 May] 
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم شكوفایی علمی دوره فتحعلیشاه و استفتائات از مقام ولایت فقیه و علمای حوزه علمیه قم [2008 Apr] 
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن  [2008 Apr]