PEZHVAKEIRAN.COM جنایت های داعشی رژیم شیعه در ایران سالها قبل از پیدایش داعش سنی در عراق
 

جنایت های داعشی رژیم شیعه در ایران سالها قبل از پیدایش داعش سنی در عراق
ایرج شكری

 

حسین شریتعمداری پاسدار شکنجه گر توّاب ساز و همکار و همفکر سعید امامی (سازمانگر قتلهای زنجیره ای)، مردم شرکت کننده در اعتراضات دیماه  و کمی بعد دروایش معترض را داعشی نامید و عطاالله مهاجرانی از گماشتگان و «کارگزاران بلندپایه» رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه با شنیدن خبر مربوط به زیرگرفتن سه نفر از نیروی انتظامی رژیم توسط یک اتوبوس در تظاهرات دراویش، به فوریت واکنش نشان داده و دروایش را مثل داعش دانست. http://test.khabarone.ir/news/14614313 دیگرانی هم از عُمال رژیم ضد ایرانی آخوندی، از همین غلط ها کرده اند.  

مهاجرانی که در دستگاه ولایت فقیه نماینده مجلس و معاون حقوقی و پارلمانی نخست وزیر در زمان میرحسین موسوی و معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور در دو دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و بعد در دوره ریاست جمهوری خاتمی مدتی وزیر ارشاد اسلامی ( وزارت سانسور و تخریب تولیدات فرهنگی و هنری ایران) بوده است، نه در مورد رفتار وحشیانه نیروی انتظامی در له کردن یکی از عابرانِ در محل یا از حاضران در اعتراض علیه تقلب انتخاباتی مورد تایید خامنه ای در سال 88 و نه در موارد مشابه از این نوع رفتار داعشی نیروی انتظامی رژیم که در اینترنت منتشر شده است و هنوز هم موجود است واکنشی نشان نداده است.

https://www.youtube.com/watch?v=biULE683uc8

https://www.youtube.com/watch?v=pTZMCulrtJU

این وزیر سانسور سابق رژیم ولایت فقیه، از هر فرصتی برای نشان دادن وابستگی و تعهد خود نسبت به رژیم استفاده می کند؛ از سالگرد صدور حکم قتل سلمان رشدی توسط خمینی گرفته*، تا ستایش از فیلم مهمل و لبریز از تحریفی مثل «ماجرای نیمروز» که برای مقصر نشان دادن مجاهدین در شروع سرکوب و کشتار آنان توسط رژیم و موّجه جلوه دادن جنایات خمینی در کشتار مجاهدین خلق ساخته شده است. او در مورد این فیلم در توییتی آن را « عمیق و جذاب و منصفانه و...» دانسته بود و نوشته بود که باید سی سال پیش ساخته می شد. http://fararu.com/fa/news/322661

عزم به  کشتار داعشی از چند ماه بعد از به قدرت نشتن خمینی

بیش 30 سال قبل از پیدایش داعش سنی در عراق، این خمینی بود که بساطی در ایران بر پا کرد که «داعش شیعه»، صفت و معرف مناسبی برای  آن است. اما نه مهاجرانی فرومایه و نه پاسدار شریعتمداری و نه سایر ریزه خوران «سفره ولایت فقیه» این را به روی خود نمی آورند چون خودشان هم دستی در این جنایات داشته اند و «نان» آن را خورده اند. خمینی از همان سال 58،  از میان برداشتن و کشتار دگراندیشان و کسانی که حاظر به پذیرفتن نظام «چوبان – گله» ای که در آن اراده و خواست او چون احکام اسلام و قرآن به همه تحمیل می شد نبودند را، به عنوان ماموریتی الهی برای خود اعلام کرد و در سخنانی در 3 خرداد 58خطاب به مردم با تاکید بر این که باید مبارزه ای «بدتر از مبارزه با شاه» با کسانی که حاظر نبودند اسمی از اسلام ببرند پیش بگیرند، با گفتن «اللهم قد بلغت»(کیهان 5 خرداد58)  پیامبری خود و «ماموریت اللهی» بودن این اعلان جنگ را با «اُمت» و گله گوسفندان خود یاد آور شد. خمینی ابتدا یورش به مطبوعات و تعطیلی مطبوعات مستقلی مثل آیندگان و تصفیه دو روزنامه مصادره شده بزرگ کیهان و اطلاعات از روزنامه نگارانی که در برابر یورش ارتجاع به آزادیهای مردم و تحریف حقایق همراه آخوندها نبودند را پیش گرفت و در یورش نظامی برای نابود کردن دستاوردهای مردم مناطق مختلف از مبارزه با رژیم مستبد محمد رضا شاه، ابتدا با فرمان حمله به کردستان با تمام نیروهای مسلح (زمینی، هوایی و ژندارمری و شهربانی و حتی نیروی دریایی،) با تمام امکانات در 28 مرداد 58 با ارتش شاهنشاهی تطهیر شده با « انفاس امام خمینی» که در آن گارد شاهنشاهی «لشکر ذوالفقار» و بخشی «لشکر حمزه» نام گرفته بود و گفته می شد که در برگیرنده گارد جاویدان است، صادر کرد.  حالا زمان امتحان عملی برای نشان دادن «متحول شدن» و «حُر» شدن و وفاداری به خمینی برای نیروهای مسلح باز مانده از رژیم کودتای 28 مرداد با شرکت در سرکوب کردن خود مختاری خواهان کرد رسیده بود. لازم است یاد آور شوم که سازمانهای انقلابی خواهان تصفیه و سازماندهی ارتش و نیروهای مسلح دوباره نیروهای مسلح توسط شوراهای تشکیل شده از نمایندگان سربازان و درجه داران و افسران جزء(تا سرگردی) بودند ولی آخوندها و کارگزاران فرصت طلب و فرمایه شان تا امروز به دروغ می گویند که آنها خواهان «انحلال ارتش» بودند. اگر این گونه اقدام شده بود، حتما آن شوراها در ردهای بالاتر عناصر مناسب برای سپردن مسئولیت را هم پیدا می کردند، اما به جای این شوراها، نماینده خود و اداره سیاسی – ایدئولوژیک که بعدا سیاسی – عقیدتی شد را جایگزین کرد به عناصر فرصت طلب و متملق ارتشی از قماش صیاد شیرازی، میدان داده شد.

 خمینی کردستان را به خاک خون کشید و در این یورش هوانیروز خانه های مردم در روستاها را هدف راکتهای خود قرار می داد، و از هواپیماهای جنگی هم برای کوبیدن مواضع نیروهای کرد و هم پرواز از پایین روی شهرهای کرد نشین و ایجاد وحشت استفاده شد. به این نقش ارتش در مصاحبه های چندی پیش تنی چند از فرماندهان باز نشسته ارتش، که ویدئوهای آن در یوتیوب قابل دسترس است، تحت عنوان «استفاده از تجربه ظفار در کردستان» اشاره شده است.  بیست روزی قبل صدور فرمان حمله به کردستان بود که اعدامهای جنایتکارانه خلحالی در کردستان که عکسهای آن از تصاویر همیشه ماندگار چهره نظام آخوندی و مکتب اسلام آخوند ها خواهد بود،صورت گرفته بود. سه چهار ماهی بعد از کردستان، خمینی با اعزام پاسداران تقویت شده با تانک و توپ ارتش، در گنبد و ترکمن صحرا کشتار را در آن دیار شروع کرد. بعد از این اقدامات جنایتکارانه که خبر آن از طریق نشریات گروههای سیاسی و به ویژه کمونیستها به هرحال به اطلاع مردم می رسید و به شدت به زیان خمینی پلید و دستیاران آخوند و اوباش او بود، خمینی گام بلندی در افزایش اختناق برداشت آن و «انقلاب فرهنگی» در اردیبهشت 59 و تعطیل کردن دانشگاهها بود، یک سال بعد از آن هم کشتار آزادیخواهان و مبارزان انقلابی و کمونیستهای ایران در سراسر کشور را پیش گرفت.

جنایات داعشی در گنید و ترکمن صحرا

38 سال پپیش در زمستان 58 و در بهمن و اسفند مردم گنبد و ترکمن صحرا، جنازه های عزیزان خود را که در یورش پاسداران به خانه هاشان دستگیر شده بودند در اطراف شهرها در وضعی پیدا می کردند که نشان از قتل فجیع آنان داشت. یورش پاسداران جنایتکار رژیم اسلامی به خلق ترکمن در اواخر بهمن ماه 58 صورت گرفت. دستگیری وبعد کشتن مخفیانه چهار رهبر ترکمن(توماج، مختوم، جرجانی، واحدی) و وانمود کردن این که کار سپاه نبوده است از اولین جنایتها به روش«سر به نیست کردن» و تلاش برای پنهان کردن دستهای خونینی بود که در امتداد جنایات بی پایان رژیم، به قتلهای زنجیره ای پاییز 77 وصل شد و از آن سال به این سو نیز همچنان جنایت رژیم ضد ایرانی و مردم کش «الله اکبر، لا اله الا لله محمد رسول الله» همچنان ادامه داشته است که آخرین قربانیان آن در بین بازداشت شدگان تظاهرات دیماه و سید امامی از فعالان محیط زیست که رژیم ادعا کرده آنها در بازداشتگاه خود کشی کرده اند و همه شواهد دروغکویی رژیم را نشان می دهد، بوده اند.

در جنایات داعشی گنبد و ترکمن صحرا تنها چهار نفر رهبران سیاسی مردم ترکمن صحرا نبودند که جنایتکارانه از میان برداشته شدند. در روزنامه کیهان 7 اسفند 1358 نامه «خانواده های داغدار ترکمن به آیت الله منتظری» که در آن پاسداران را عامل قتل عزیزان خود دانسته و خواهان محاکمه آنها شده اند درج شده است. متن این نامه کوتاه چنین است:

«پیشگاه فقیه عالیقدر آیت الله العظمی حسینعلی منتظری- قم

بنام خدا- سحرگاه روز یکشنبه 28 بهمن پاسداران مسلح با راهنمایان نقابدار در منطقه ...(ناخوانا) در میان وحشت افراد خانواده ها به منازل یورش برده و 22 نفر را دستگیر و به شهرستان بهشهر بردند. پس از آزار و شکنجه آقای پرویز ایرانپور شخصیت ملی و متماز ترکمن صحرا(که از قبل نشان شده بود) و آقایان نازدوردی – نوشین و یوسف قردجه را در تاریخ 1/12/58 به گنبد اعزام و با توطئه و صحنه سازی به فجیع ترین وضع با ضربات چاقو و سپس با رگبار گلوله به شهادت رسانده و به اطراف امام زاده گنبد انداختند. سپس پاسداران ظاهرا آنها را پیدا کرده!! و با این گزارش موذیانه که در درگیری های گنبد کشته شده اند به سردخانه تحویل داده اند.

مشابه اینگونه جنایات بدون در نظر گرفتن موازین اسلامی و دستور العمل شخص آنجناب در مناطق مختلف ترکمن صحرا صورت گرفته و همچنان صورت می گیرد. تراکمه شدیدا ناراحت و نارضایی به حد اعلا است و می گویند که رضاخان و فرزندش محمد رضای منفور اینچنین رفتار بی رحمانه با ما نکرده است.

اهالی ضمن محکوم کردن قاطع این جنایات فجیع مصرانه خواستار دستگیری و مجازات مسببین جنایتکار آن فاجعه هستند- امضاء:خانواده های داغدار».

در آن زمان خلخالی که انتشارعکسهایی از جنایات او در کردستان و اعدام گردنفرازان کُرد و کمونیست در مرداد همان سال در کردستان، در مطبوعات خارجی، توحش رژیم اسلامی را به طور مصوّر در برابر جهانیان قرار داده بود و نام او مترادف بود با کشتار و توّحش آخوندی، به گنبد رفت و در آنجا گفت :«من برای کشت و کشتار مردم به منطقه نیامده ام بلکه برای رسیدگی به وضع مردم ستمدیده و...»(کیهان 25 بهمن 58). دو روز بعد کیهان 27 بهمن ضمن خبری از اقدامات خلخالی در مصادره «اراضی فئودالهای گنبد»، اضافه کرد که خلخالی «شایعه اعدام افراد دستگیر شده را تکذیب و تاکید کرد که تاکنون حتی یک نفر را محاکمه نکرده است چه رسد به اعدام و مجازات». در همان روزها رژیم دست به انتشار اطلاعیه هایی از سوی گروه موهومی به نام فدائیان ترکمن  زد که در آن قتل چها رهبر ترکمن را بعهده گرفته بود تا وانمود کند که جریان ناپدید و کشته شدن چهرهای سرشناس سیاسی ترکمن، نتیجه اختلافات بین خود ترکمن هاست.C:\Users\User\Desktop\Nouveau dossier (5)\جمهوری اسلامی و کشتار ترکمن ها2.jpg سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در واکنش به این حرکت بیشرمانه رژیم اطلاعیه یی صادر کرد و ضمن محکوم کردن صدور اطلاعیه به نام گروههای موهوم، یاد آور شد:«آیا کسی هست که نداند محسن رفیق دوستمعاون سپاه پاسداران رفقای ما را از زندان تحویل گرفته است؟ این شیوه های ورشکسته ادامه همان اعمال ننگین ساواک است و مردم ما عمیقا از آن ابراز انزجار می کنند. بخوبی به یاد دارم که در آن زمان صادق قطب زاده که باید او را «ابوالاوباش» و برادر بزرگ و الگوی حسین شریتعمداری و پدر معنوی جوجه فاشیستهای اسلامی که درسایتهای متعدد وابسته به سپاه پاسداران و بسیج در تلاش معاش اند، دانست، خودش شخصا در تلویزیون مدعی شد که فدائیان به حمام زنانه در گنبد حمله کرده دست به کشتار زده و شکم زن مسلمان حامله را پاره کرده و جنین آن را خارج کرده اند! این بی پدرمادرها در دروغگو گویی هیچ مشکلی در هیچ زمینه ندارند، مثل ادعاهایی از باورهای ابلهانه خرافی که فقط از اشخاص روانی و دچار اختلال شعور می شود انتظار داشت، ادعاهایی از قبیل عربی حرف زدن فیلها با علی بن ابی طالب در فلان جنگ یا روابتی که امام حسن عسگری از امام هادی** در مورد حرف زدن گوشت پخته الوده به سم با پیامبر کرده که «یا رسول الله  مرا نخور من مسمومم» http://iranianuk.com/20161129113434012

 یا برخاستن بوی عطر از «قضای حاجت(ری..) اهل بیت https://www.youtube.com/watch?v=zbJVpveNIJk ».

چهار پنچ سال بعد از کشتار در کردستان و ترکمن صحرا و بعد از کشتارهای وحشیانه در زندان و بیرون زندان از گروههای سیاسی و در فضای اختناق و ارعاب سنگینی که امکان هیچگونه انتقاد و اعتراضی نبود و جنایتکاران سرشناس دیگری چون سید اسدالله لاجوردی و محسن رضایی هم در کنار خلخالی قرار داشتند، در سال 63 خلخالی جلاد در مصاحبه یی با روزنامه صبح آزادگان که با امکانات روزنامه مصادره شده آیندگان منتشر می شد و گفته می شد که در اختیار«کمیته های انقلاب اسلامی» است و بهزاد نبوی فرومایه هم در اداره آن نقش داشت، با صراحت و افتخار مسئولیت دستور قتل چهره های سرشناس فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن و کشتار مردم آن سامان را بعهده گرفت. او در مصاحبه یی  که در روزنامه صبح آزادگان 28 شهريور 1363 چاپ شد در اين مورد گفت:« من با قاطعيت در گنبد وارد شدم و يكي از كار هاي برجسته و انقلابيم، در گنبد بود. ما دستور داديم هركسي را كه مسلح باشد بياورند كه آوردند، يكي، دوتا، سه تا. پنج تا، هر كسي را كه مسلح آوردند اعدام كرديم. اين جريان را كه مي گويم شاهد زنده داريم: آقاي مصحف استاندار مازندران، آقاي دادستان آن زمان مازندران، دادستان كل و آقاي درويش رئيس سپاه پاسداران گنبد، آقاي دراز گيسو[فرماندار گنبد] كه چندي پيش سفير جمهوري اسلامي ايران در آلمان شرقي بود...و چه بگويم براي شما آقاي هاشمي، حاج احمد آقا، شخص حضرت امام خود آقاي منتظري و همه مسئولين، آقاي دكتر بهشتي و آقاي قدوسي، كيست كه نداند اين جريانات را؟ همه مي دانستند، آقاي رفيقدوست هم مي داند.94 نفر منجمله توماج، واحدي، مختوم. جرجاني، اينها را بنده اعدام كردم. 94 نفر را اعدام كردم نه يك نفر...من با قاطعيت اسلامي در گنبد وارد شدم و خلق تركمن را در آنجا كوبيدم. من اينها را اولين بار نيست كه گفته باشم، ولي در جرايد اولين بار است كه منتشر مي شود... مي گويند قتل [رهبران تركمن] عمدي بوده، بله عمدي بوده. من توماج، واحدي، مختوم، جرجاني را بگذارم[زنده بمانند] كه چي؟». البته خلخالی در اینکه چند سال پیش از این مصاحبه گفته بود هیچکس را محاکمه نکرده، حقیقت را گفته بود، او بدون محاکمه دستور اعدام داده بود و این سوال اینجا مطرح می شود اینها که مدعی بودند همه «مردم مسلمان ایران»، پشت سر «امام امت» هستند و «ضد انقلاب» جایی در بین مردم ندارد، چرا آن اعدامها را حاشا می کردند؟ جواب روشن است البته اینها که شعارشان «حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله» بود، ابتدا با به کار گرفتن دسته های اوباش سازمان یافته توسط آخوند بهشتی و حزب جمهوری اسلامی یورش به اجتماعات گروههای سیاسی و ندادن امکان فعالیت آزاد به آنها و بعد با جنایت در اینجا و آنجا در کشور، به سوی قبضه و انحصار قدرت و مصادره دستاوردهای مردم از انقلاب مردم پیش می رفتند و خودشان هم می دانستند آنچه می کنند برای آن دسته از مردمی که «امت» و«عوام کالانعام» نبودند و برای آزادی و عدالت و رفع تبعیض علیه رژیم شاه بپاخاسته بودند و شوراها و کانون های اعتصابی ماههای انقلاب را تشکیل داده بودند و انبوه هواداران سازمانهای انقلابی را که در زمان شاه به مبارزه مسلحانه علیه رژیم کودتای 28 مرداد پیش گرفته بودند را تشکیل می دادند، آنچه می کنند جنایت است. همچنان کشتار زندانیان سیاسی در شهریور 67 را هم خمینی مخفیانه انجام داد و که قتلهای زنجیره ای را هم دستگاه سازمان دهنده و عاملان آن علنا به عهده نگرفتند و در تضاد و اختلافات درونی جناههای رژیم تنها «محافل خودسر» درون رژیم مقصر شناخته شدند.

یک سال بعد از یورش به کردستان و گنبد، انقلاب فرهنگی و تعطیل کردن دانشگاها در اردیبهشت 59 هم برای آن بود که اولا دانشگاهها جایی بود که خمینی و آخوندها در آن کمترین نفوذ را داشتند و نسل جوانِ پرشور و مبارز دانشگاهی اکثریت شان حامی و هوادار گروههای انقلابی چپ بودند و اساسا جوّ دانشگاه ها هیچوقت جوّ مذهبی نبود بلکه گرایش چپ در آن قوی بود و به خاطر همین بود که خمینی و آخوندها می خواستند دانشگاه را مثل «حوزه» بکنند در پی «وحدت حوزه و دانشگاه» بودند. ثانیا مساله اضطرای و خطر فوری دانشگاهها برای خمینی این بود که در دانشگاهها هوداران گروههای سیاسی مهمترین وسیله و امکان انتشار اخبار مربوط به اوضاع کشور به ویژه اخبار جاهایی مثل کردستان و گنبد، از طریق توزیع و پخش اعلامیه ها و نشریات این گروهها بودند. به خاطر همین بود که خمینی زمانی که «انقلاب فرهنگی» اش را عملی کرد، گفت آنطور که به او گزارش داده بودند«دانشگاه اتاق جنگ بود برای کردستان و گروهکها». در دانشگاهها هوداران گروههای سیاسی کمکهای نقدی و دارویی برای یاری رساندن به مردم مناطق تحت یورش خمینی پلید و نیروهای تحت امرش، جمع آوری می کردند.

ویدئویی از جواد منصوری اولین فرمانده سپاه(او با تحصیل در سطح دیپلم از سال 60 تا 67 معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه و بعد سفیر رژیم در پکن و پاکستان بوده است)، در یوتیوب هست که «خاطره یی» از خلخالی و چگونگی اعدام چهار رهبر سیاسی خلق ترکمن نقل می کند، خود گواه و سندی است از اقدامات داعشی اینان که در 37 پیش شروع شد و تا به حال ادامه دارد. https://www.youtube.com/watch?v=SVwihlrW03w

البته دروغی که در اظهارات این فرومایه هست این است که هیچکس و هیچ نهادی از گماشتگان رژیم جنایتکار آخوندی جنایت و کشتارهای گنید و ترکمن صحرا و به ویژه قتل چهار چهره برجسته سیاسی مردم آن سامان را بعهده نگرفت. آنها گناهی  جز این نداشتند که خواهان پایان دادن به استثمار کشاورزان توسط زمینداران بزرگ و تعلق گرفتن زمین به کسانی که روی آن کار می کنند و برداشت تولید و اداره امور محلی توسط شوراهای مردم بودند.

نفع این جنایتکاران و اصحاب خمینی در حفظ رژیم به هر قیمت است

مهاجرانی بعد از انتشار ویدئوی مربوط به مجلس خبرگان و انتخاب خامنه ای به عنوان رهبر که در آن خامنه ای اظهاراتی کرده بود که با جایگاه بلند و آویزان از زیر «شکم خدا» که امروز در آن قرار گرفته، خیلی فاصله داشت و سبب تحقیر او شد، از خامنه ای تجلیل و ستایش کرد. او همچنین از  پخش و انعکاس اخبار مربوط به تظاهرات دی ماه توسط رادیوهای فارسی زبان خیلی «ترش» کرد و خشمگین شد و در موضعی شبیه موضع احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری اش نسبت به اعتراضات مردم که آنها را خس و خاشاک نامیده بود، اعتراضات مردم را«موج بی‌ریشه»یی که« فرومی‌نشیند» دانست.

البته این تعجبی ندارد که اینها؛ از خاتمی گرفته تا مهاجرانی و تا عبدی به حاشیه رانده شده گرفته و تا سایر شپش ها و حشرات از خشتک خمینی بیرون آمده که با رانتخواری از کشتار و سرکوب و اختناقی که خمینی در ایران برقرار کرد به پست و مقام دست یافتند، همه در برابر مردم جان برلب رسیده در جبهه واحد قرار می گیرند و یکصدا به مردم خشمگین برچسب و اتهام میزنند و در ضروی بودن بکارگرفتن شدت عمل و سرکوب مردم، همصدا می شوند.  اینها همه با هم «خودی» و «بردار» بودند و هنوز هم به رغم اختلافاتی که دارند و حرمت شکنی هایی که علیه یکدیگر می کنند، باهم خودی هستند و همچنان خواهان برافراشته داشتن «پرچم اسلام» حتی در صورت ضرورت با فروکردن میله آن به جمجمه جوانان ایران زمین هستند.

حالا البته ناگزیرند در وحشتِ ازهم گسیختگی کلی و نابودی رژیمشان، بخشی از آنها اعترافاتی از وخامت وضع بکنند تا هم جناح هار به سردمدارای گردانندگان سپاه پاسداران و شخص ولی فقیه را متوجه دره هولناکی که در پیش روی آنان هست بکنند و هم وانمود کنند که حرف و ناراحتی مردم را درک می کنند و در کنار آنها هستند. مثلا روحانی اعتراف می کند تلاش برای «اسلامی کردن علم» با هزینه های فراوانی که برای آن شده راه بجایی نبرده و نخواهد برد. اما چیزی که روحانی و سایر فرومایگان پیرو خمینی و گرداننده این رژیم بر زبان نمی آورند و نخواهند آورد این است که اسلامگستری اینان فقط هدر دادن وقت و هزینه نبوده است، بلکه همراه با کوهی از جنایت و سرکوب توسط رژیم و کوهی از رنج و درد برای مردم ایران بوده است. کافیست فقط مساله انقلاب فرهنگی و اسلامی کردن دانشگاهها و این توسری زدنِ نزدیک به چهل سال به زنان ایران برای حجاب اجباری و ممنوع کردن شادی و خوشی برای مردم حتی در خانه هایشان را در نظر بیاوریم. آنچه روشن است سازمان ها و گروههای کمونیست و آزادیخواهان ایران هیچ نقشی در وضع فاجعه بار کنونی نداشته اند. همه قدرت و اختیار تمام امور در دست آخوندها و آیت الله های فرومایه ضد ایرانی مرتجع و اراذل و اوباش جنایتکار مسلح آنان در سپاه پاسداران و سربازان بی پدرمادر و گمنام امام زمان بوده است. اکنون وخامت وضع چنان است که اخیرا وزیر راه رژیم که به خاطر سقوط هواپیمای مسافربری و کشته شدن بیش از 60 نفر بر اثر آن مورد انتقاد قرار گرفته است، در سخنانی به مناسبت «روز مهندس» گفته است : « واقعیت این است که جامعه ما در حال زوال اجتماعی است. یعنی امکان اینکه مشکلات بنیادی خود را رفع کند، ارزش افزوده ایجاد کند و امید را تزریق کند، ندارد. این یک واقعیت است که اگر آن را در لفافه بیان کنیم، راهی برای درمان آن پیدا نخواهیم کرد». https://www.isna.ir/news/96120502012

اما به راستی به جز سرنگون کردن این رژیم فاسد ضد ایرانی آخوندی، مگر راهی برای خروج از این لجنزار فاجعه بار وجود دارد؟ آیا در هر انتخاباتی به بیراهه و به سراب کشاندن مردم با توّهم امکان گشایشی در وضع، با تشویق آنان به شرکت در انتخابات، جز بیشتر و بیشتر کشور و مردم را در فاجعه فرو بردن و در فاجعه نگه داشتن ثمری دارد؟ پاسخ روشن است و با قاطعیت می توان گفت که تجربه 20 سال گذشته( از سال 76 و رئیس جمهور شدن خاتمی) نشان می دهد که دریافت مردم از هزینه بسیار عظیمی که در این مدت پرداخته اند، اگر چیزی غیر از تاراج و به باد دادن ثروت ملی و وخامت وضع اقتصادی و شدت آلودگی شهرهای کشور و افزایش اعتیاد و ... بوده باشد و دستاورد مثبتی هم داشته، چنان ناچیز است که ارزش هزینه پرداخت شده برای آن را به هیچوجه ندارد و برای برون رفت از وضع موجود، راهی جز سرنگونی این رژیم پلید نیست. بعضی برای توجیه سیاست زندگی در زیر سایه منحوس رژیم ولایت فقیه و تحمل توهین تحقیر روزمره اوباش یونیفورم پوش و لباس شخصی و بسیجی و دستگاه منحط و ضد مردمی قضائی اش، دائم با احتمال تبدیل به سوریه و عراق شدن ایران، مردم را می ترسانند و سیاست حمایت از رژیم را توجبه می کنند. اولا اگر روزی ایران تبدیل به سوریه و عراق بشود، روشن است که مسئولیت صد در صد آن به عهده رژیم است. ثانیا الان از پایان جنگ رژیم با عراق حدود 30 سال است که می گذرد. با پذیرفتن آتش بس با صدام از سوی خمینی، بیهودگی پافشاری جنون آمیز خمینی بر ادامه آن جنگ ویرانگر و فاجعه بار، بر همگان روشن و زبان ها به اعتراض باز شده بود و حتی بالایی هایی مثل رفسنجانی که خودش فرمانده تام الاختیار جنگ از سوی خمینی بود، موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور، و صریح تر از همه آیت الله منتظری که قائم مقام رهبر بود، بر بیهودگی روشی که پیش گرفته شده بود و ادامه جنگی که جز زیان و خسارت جانی و مالی بزرگ، چیزی نداشت با تاسف و همراه با نوعی سلب مسئولیت از خود، اعتراف داشتند(ضمیمه). اگر در آن زمان در اعتراض به آن سیاستهای ایران بر باد ده خمینی و دستیارانش-  سیاستهایی بیش از بیست سال است که خامنه ای و مریدانش هم مشابه آن را پیش گرفته اند – شورشهایی در ایران بپا می شد و در بهم پیوستگی آنها در برابر رژیم، جنگ داخلی در می گرفت و چهار پنج سالی هم طول می کشید ولی طی آن کمر رژیم شکسته می شد و مردم ولایت فقیه را به بیت الخلاء تاریخ می افکندند، اکنون ربع قرن بعد، اوضاع حتما بهتر از این وضعی که هست بود. ویرانی ها طی ربع قرن برطرف شده و مردم به سوی آینده ای روشنی در حرکت بودند. سی بعد از جنگ، گاهی در سیاتهای اینترنتی رژیم گزارشهایی از نابه سامانی اوضاع در شهرهایی که منطقه جنگی بوده از جمله مشکل شبکه آب و فاضل آب و بیکاری جوانان و کلا بی توجهی به این شهرها بعد از جنگ (از جمله خرمشهر و آبادان) دیده می شود.

https://www.mehrnews.com/news/3697305

گریز از «خشونت» را پیش شرط هر حرکتی برای برچیدن بساط این رژیم پلید قرار دادن؛ واقعا بیراهه رفتن و سد کردن راه مرم است. آنچه در چنین نگرش و رویکردی ندیده گرفته می شود، خشونت مستمرِ و آشکار و به ویژه خشونت پنهانی است که به طور دائم از عملکرد رژیم جان و زندگی مردم را در هم می فشرد. این شعار«مرگ بر کارگر – درود بر ستمگر» که اخیرا(5 اسفند) در اهواز کارگران صنایع فولاد در تجمع اعتراضی به خاطر چند ماه حقوق پرداخت نشده خود سر دادند، در واقع بیان نظر آنان نسبت به جهت گیری و عملکرد رژیم و بیان داوری و نگاه آنان نسبت به حاکمیت و نظام ضدکارگری ولایت فقیه  بود. کمی به مفهوم و آثار دریافت نکردن چند ماه حقوق برزندگی خانواده های کارگری، آنهم حقوقی که شکاف حدود 50 درصدی با هزینه «سبد معیشتی دارد» و کلا بنا بر برآوردهایی که کارشناسان اقتصادی کرده اند و یا حتی توسط تشکلهای کارگری مجاز با استفاده از آمارهای رسمی انجام گرفته، حد اقل دستمزد کارگران، کمتر از نیمی از مبلغی است که با کمتر از آن خانوار زیر خط فقر قرار می گیرد و قادر به تامین هزینه «سبد معیشتی» نخواهد بود فکر بکنیم. این یعنی در گرسنگی و در افسردگی و نا امیدی شرایط تحقیر آمیز بسر بردن و مرگ تدریجی همراه با تخریب روحیه و شخیصت میلیونها ایرانی توسط این رژیم. حال به اینها عوارض ناشی از آلودگی هوای وحشتناک، نارسایی در بهداشت و درمان، مساله کمبود یا بدی کیفیت آب آشامیدنی و اقدام و عملکردهای سرکوبگرانه و پایمال کردن حقوق شهروندان که بکار گرفتن سرکوب و اختناق علیه نویسندگان و هنرمندان به ویژه سینماگران و هنرمندان موسییقی- که حتی اجازه نمایش فیلمی مثل «عصبانی نیستم» با سوژه دانشجویان ستاره دار، توسط دولت آخوند حقوق دان هم داده نمی شود و او هنوز هم حاظر نشده است در برابر بهم زدن کنسرت ها از خود ایستادگی و جرأت نشان بدهد -، سرکوب دانشجویان و اختناق در دانشگاها و انواع مسائلی که به طور شبانه روزی و حتی در خانه های مردم( مثل یورش به جشن ها که از جمله در شب یلدای سال جاری هم صورت گرفت-) در حال تخریب زندگی و روح روان مردم به خاطر عملکرد و ادامه حیات ننگین همین رژیم است را هم باید اضافه کرد. آن وقت پیش شرط و تاکید بر غیر «خشونت آمیز» بودن اعتراض و مبارزه  را پیش پای مردم قرار دادن، بدون این که هیچ راه و روش و امکانی از سوی «خشونت گریزان»، برای مهارکردن نیروهای سرکوبگر و اراذل و اوباش بسیجی و لباس شخصی که دستشان برای هر نوع زدن و کشتن باز است معرفی بشود و بدون امکان مهار افسار گسیختگی قوه بیدادگر قضائیه رژیم برای مجازات مردم معترض، این تاکیدات بر پرهیز از «خشونت» پایین آوردن روحیه و انگیزه ستیزندگی مردم با این رژیم درنده است.

منابع و ضمیمه

-------------------------------------

* مهاجرانی و الهام گرفتن او از سالگرد صدور حکم قتل سلمان رشدی توسط خمینی  

http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=8665

**- روایت امام حسن عسگری از امام هادی در مورد حرف زدن گوشت پخته با رسول الله

http://www.ashoora.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C/article/191.html

ضمیمه -  مدیرکل اداره مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و هنر به مناسبت دهمین سالگرد «انقلاب اسلامی» مصاحبه یی با رفسنجانی انجام داده بود که در اطلاعات 18 بهمن سال 67 (سال پذیرش آتش بس با صدام) درج شد و رفسنجانی ارزیابی خود را از عملکرد رژیم از جمله چنین بیان کرده بود: «اگر با تجربه های امروز بخواهیم انقلاب را شروع کنیم[...]تلاش بیشتری می کردیم که جنگ آغاز نشود[...] در کل جمعبندی ما این است که  شاید ما با تجربه امروز می توانستیم از بروز جنگ جلوگیری کنیم[...] ما امکاناتی را که صرف جنگ کردیم  اگر صرف سرمایه گذاریهای زیربنایی اقتصادی می کردیم شاید الان بسیاری از وابستگی ها از بین رفته بود».  

موسوی اردبیلی هم در مصاحبه یی که اطلاعات با او کرده بود و در شماره روز 19 بهمن آن روزنامه درج شد، گفت:«من جزء آنهایی هستم که معتقدند ایکاش ما جنگ را در فتح خرمشهر متوقف می کردیم»  

شدیدترین انتقادات را هم منتظری کرد که بدون ذکر نام انتقاداتش متوجه خمینی بود. او در سخنانی به مناسبت سالگرد 22 بهمن که در کیهان 23 بهمن درج شد از جمله گفت:«باید بفهمیم که اشتباه کردیم و بگوییم ای ملت ایران ما این جا اشتباه کردیم[...] شعارهایی دادیم که دنیا را از خود ترساندیم[...] مسئولین حساب کنند که ما در اول انقلاب چه داشتیم و حالا به کجا رسیده ایم[...]».

در ضمن در همین سال بود که در 8 بهمن به مناسبت سالگرد تولد فاطمه دختر پیامبر، خانمی در پاسخ به یک گزارشگر رادیو رژیم در مورد الگوی زن نمونه، به رغم این که به قول معروف گزاشگر سعی کرده بود «حرف تودهن» مصاحبه شونده بگذارد تا او دختر پیامبر را الگوی مناسب زن امروز معرفی کند، او به صراحت پاسخ داد که دختر پیامبر را الگوی مناسبی برای زن امروز نمی داند و «اوشین» شخصیت یک سریال تلویزیونی ژاپنی را که از تلویزیون رژیم پخش می شد را الگوی مناسبی برای زن امروز ایرانی دانسته بود و این نظر هم از رادیو پخش شد. این امر روی سگ آیت الله روح الله الموسوالخمینی را در آورد و در نامه ای به مدیرعامل صدا و سیما که در آن زمان بردار رفسنجانی بود؛ ضمن «شرم آور» دانست آن چه پخش شده بود تاکید کرد که پخش کننده و مسئولان امر تعزیر خواهند شد و اگر معلوم شود قصد توهین در کار بوده توهین کننده اعدام خواهد شد. در همین سال بود که خامنه ای رئیس جمهور وقت  که برای سخنرانی و پرسش و پاسخ به  به مناسبت 16 آذر به دانشگاه رفته بود از سوی دانشجویان در مورد نقض حقوق بشر و اعدامها مورد سوال قرار گرفت و از او پرسیدند:«علت بی توجهی کامل جمهوری اسلامی به مسائل حقوق بشر و اجازه ندادن به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی این مساله چیست و علت اعدامهای مشکوک در ایران، آیا اعدامهای قبلی تاکنون توانسته دردی را دوا بکند؟».  خامنه ای جنایتکار در پاسخ اول به برچسب چسب زنی و گفتن« این سوال، لحن همین سوال رادیوهای بیگانه و بعضی محافل بیگانه است». بعد با تاکید بر این که اجازه آمدن نماینده به حقوق بشر داده نخواهد شد و اگر آنها حقو بشر برایشان اهمیت دارد «علیه منافقین و گروهکهای ضد انقلاب که تا حالا سیاهترین فجایع را توی این مملکت راه انداختند چه می گویند؟[...]».

به هرحال در چنین اوضاع و شرایطی، خمینی که خودش می دانست آن همه تکبر و عربده کشی یکسال قبل اش و وعده پیروزی «اسلام» بر شرق و غرب دادن اش، با پذیرش آتش بس با صدام برایش چیزی جز بی آبرویی نداشت و حال هم در نظر «امت» اعتبارش لطمه خورده بود و هم در بین دستیارانش «امامت» اش صدمه دیده بود، همان خمینی که در پیام بلند نزیک به 13 هزار کلمه ای به زائران کعبه در مرداد سال 66 به شرق و غرب عالم خط و نشان کشیده بود و تاکید کرده بود که تا سرنگونی صدام دست از جنگ نخواهد کشید، همان آخوند خبیث ضد ایرانی که در آن پیام گفته بود:«ملت شريف ايران توجه داشته باشيد كه كاری كه شما مردان و زنان انجام داده ايد آن قدر گران بها و پر قيمت است كه اگر صدها بار ايران با خاك يكسان شود و دوباره با فكر و تلاش فرزندان عزيز شما ساخته گردد،نه تنها ضرری نكرده ايد، كه سود زيستن در كنار اولياءالله را برده ايد و در جهان ابدی شده ايد و دنيا بر شما رشك خواهد برد»، می دید که لفاظی هایش دیگر نمی تواند موقعیت آسیب ده اش را ترمیمم کند، سعی کرد دست به یک ابتکار«پیامبر گونه» برای ترممیم موقعیت خود بزند. ابتدا در در 13 دی 1367 توسط هیائی سه نفره متشکل از آخوند جوادی آملی، محمدجواد لاریجانی و مرضیه حدیده‌چی‌ دباغ پیامی به میخائیل گرباچف که مبتکر شفافیت و فضای باز سیاسی(گلاسنوست) و اصلاحات و بازسازی اقتصادی(پروستریکا) در شوروی بود فرستاد و در حالی که خودش در تا خرخره در گند فرورفته بود، با او تاکید کرد که« مشكل اصلی كشور شما مسأله مالكیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشكل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. همان مشكلی كه غرب را هم به ابتذال و بن‌بست كشیده و یا خواهند كشید. مشكل اصلی شما مبارزه طولانی و بیهوده با خدا و مبدأ هستی و آفرینش است. » و خلاصه او را به اسلام دعوت کرد و به او پیشنهاد کرد برگزیدگانی را برای آموزش گرفتن در حوزه علمیه قم به ایران بفرستد تا آنها داروی معجزه آسای مشکلات شوروی را از قم برای او ببرند. این اقدام از سوی کسی که اقتصاد را «مال الاغ» می دانست و تنها می توانست ابتکار مشعشعی برای میمون های مقلدش باشد، انعکاسی جز مسخرگی و جوک بودن مبتکر آن در جامعه نداشت. در این شرایط بود که کتاب آیه های شیطانی سلمان رشدی و اعتراضاتی که علیه آن در کشورهایی چون پاکستان انجام شده بود، به کمک خمینی آمد. خمینی از فرصت استفاده کرد و در 25 بهمن حکم و فتوای قتل اورا صادر کرد و بنیاد پانزده خرداد هم برای آن جایزه تعیین کرد که بعدا هر سال آن را افزایش می داد و نیز و اعلام کرد که اگر سلمان رشدی را افراد و اعضای خانواده یا بستگانش بکشند جایزه بیشتری به انجام دهنده تعلق می گیرد. خمینی با این اقدام که دقیقا از همان اسلام و ایمانی زاییده شد که ربع قرن بعد در ژانویه 2015  کشتار هیأت تحریریه نشریه طنز و کاریکاتور شارلی اِبدو توسط داعشی ها با استناد و الهام از آن صورت گرفت، فتنه ای براه انداخت و بمبی خبری منفجرکرد که همه رسانه های بین المللی از درنده خویی اش با حیرت و شگفتی حرف میزدند و گروههای اجتماعی مختلف از دانشمندان و هنرمندان غربی این اقدام خمینی را محکوم کردند و سیاستمداران کشورهای اروپایی ناچار به موضعگیری در برابر او و فراخواندن سفیران خود از ایران شدند. اما وزیران خارجه سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی سلمان رشدی را محکوم کردند او را «مرتد» اعلام کردند و حکم مرتد در «اسلام ناب محمدی» هم ریختن خون مرتد است، اگر چه به طور مستقیم اقدام خمینی را تایید نکردند. این فتنه مثل فتنه اشغال سفارت آمریکا(زمانی که حتی نخست وزیر دولت موقت و گروهش مخالف گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی بودند. قانون اساسی ولایت فقیه یک ماه بعد از اشغال سفارت به رفراندم گذشته شد و در غوغای اشغال «لانه جاسوسی آمریکا» به تصویب رسید)، برای خمینی یک تاکتیک بسیاری پر خیر برکت برای قبضه کردن امور در داخل و کوبیدن به دهن منتقدان بود. او با استفاده از این فرصت در پیام نسبتا بلندی در سوم اسفند  با جملات لبریز و تحقیر و توهین به دهن روحانیون و طلاب حوزه های علمیه  و همه منتقدان خود که با بعضی حرفها و نیش کنایه ها، امامت اورا خدشه دار می کردند زد و دهن همه را بست. او در این پیام تاکید کرد که جنگ در هر روز برای اسلام دستاورد داشته است و یک لحظه هم از مساله جنگ نادم و پشیمان نیست. در همین پیام جملاتی هست که به روشنی نشان دهنده شأن نزول آن پیام و خلاصه کننده بهره برداری کلان خمینی از فتوای داعشی برای قتل سلمان رشدی برای خفه کردن منتقدانش و ترممیم موقعیتش بعد از نوشیدن جام زهبر آتش بس با صدام است وآن جملات این است:«  ترس من این است که تحلیلگران امروز، ده سال دیگر بر کرسی قضاوت بنشینند و بگویند که باید دید فتوای اسلامی و حکم اعدام سلمان رشدی مطابق اصول و قوانین دیپلماسی بوده است یا خیر؟ و نتیجه‌گیری کنند که چون بیان حکم خدا آثار و تبعاتی داشته است و بازار مشترک و کشورهای غربی علیه ما موضع گرفته‌اند، پس باید خامی نکنیم و از کنار اهانت کنندگان به مقام مقدس پیامبر و اسلام و مکتب بگذریم!».

-----------

برای نقل اظهارات رفسنجانی و موسوی اردبیلی و منتظری و خامنه ای از گاهشمار نشریه شورا شماره 45 (آذر67) و 46(دی تا اسفند 67) استفاده شده است.

سخنرانی خمینی در 3 خرداد 58 و سخنرانی دیگر او با فرمایش حکیمانه! اقتصاد مال خر است.

http://iradj-shokri.blogspot.fr/2015/06/58-58.html

در فیلم مستندی با عنوان «چهار آذرخش خلق ترکمن» تولید وارش فیلم اطلاعات بیشتری در مورد مساله ترکمن صحرا و جنایت رژیم می توان دید. در آغاز این فیلم 17 دقیقه توماج است در مورد خواست های شورای های دهقانی ترکمن ها صحبت می کند. https://www.facebook.com/584783031702156/videos/675290272651431/

------------  

پنجشنبه  ۱۰ اسفند ۱٣۹۶ -  ۱ مارس ۲۰۱٨  

http://iradj-shokri.blogspot.fr/

 

منبع:پژواک ایران


ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*خیز برداشتن خمینی وار رضا پهلوی برای تصاحب انقلاب مردم ایران  [2023 Jan] 
*نبرد در «گذرگاه خونیِن اجتناب ناپذیر»* با مردم ُکشان، با انقلاب و پرچمداری دختران ایران  [2022 Dec] 
*زندگی قرنطینه ای در بین قدر ناشناسان و فضای دل آزار - دکتر هزارخانی چراغی در سیاه چاله جبّار(قسمت پایانی)  [2022 Aug] 
*واکنش بلاهت بار رهبری مجاهدین به دو مطلب من در مظلومیت دکتر هزارخانی   [2022 Jun] 
*دکتر هزارخانیِ جان برلب رسیده؛ چراغی در سیاه چاله جبّار(2) هفته نامه ایران زمین و بعضی مسائل  [2022 May] 
* دکتر منوچهر هزارخانی، چراغی در سیاه چاله جبّار (۱) و یک اتهام ناجوانمردنه به او  [2022 Apr] 
*افغانستان باغ میوه های تلخ برای آمریکا بعد از آن پیروزی شیرین ضد کمونیستی  [2021 Oct] 
* پیام مزوّرانه میرحسین موسوی در تقابل روشن با نه مردم به بقای جمهوری اسلامی است  [2021 Jun] 
*جمهوری خواهی رضا پهلوی، حرکتی درست با تاخیر بسیار طولانی   [2021 Mar] 
*هلاکت سلیمانی تنبیه «خیرالماکرین» برای خامنه ای و تنبیه «صاحب ذوالفقار» برای سلیمانی بود   [2021 Feb] 
*خامنه ای و پاسداران ضد ایرانی اش، خوار تر از خمینی در جنگ با صدام، بازنده کشمکش با آمریکا خواهند بود  [2021 Jan] 
*قاطعیت و اقتدار تنها انتخاب برای نخست وزیر عراق در برابر رژیم شرور آخوندی است  [2020 Aug] 
*نگرانی مقامات از شرایط انفجاری جامعه، ولایتمداران بیشعور و عناصر مفلوک  [2020 Jul] 
*گربه مرتضی علی، «واقعه عجبب» و «دیدار با پادشاه قدرتمند» و پایان خراب داستان   [2020 Apr] 
* ظلم رژیم شاه و نامه همسر یک تیرباران شده در اسفند ماه 65 سال پیش   [2020 Mar] 
*ترامپ قمار باز برنده، سپاه مردم ستیز مفتضح، خامنه ای درعربده قدرت اما در اضطراب   [2020 Feb] 
*سوالی که باید از شاهزاده ترکی الفیصل در مورد «مرحوم» شدن یا نشدن مسعود رجوی پرسید  [2020 Jan] 
*رژیم در محاصره بین المللی در باتلاق خود ساخته، دود شدن اهداف «برون مرزی» خامنه ای، مردمی که بپا می خیزند  [2019 Dec] 
*علی ربیعی و بیان حقیقتی در میان سفسطه کردن ها و اوضاع کنونی  [2019 Nov] 
*پیامهای بارانی که مانع جشن چهارم آبان شد و پریدن گاو نر به صندوق کمیته امداد خمینی و چند یادآوری  [2019 Nov] 
*کارنامه سیاه مردم ستیزی آخوندها در ایران و رویداد مبارک رقص دختران در کربلا   [2019 Aug] 
*خرتو خری رژیم، تزویر رهبر و وقاحت ظریف ‏  [2019 Aug] 
*سرچشمه خشونت گرایی رژیم و تنش در روابط خارجی آن و هشداری به رئیس جمهوری آمریکا  [2019 Jul] 
*«شیطان بزرگ» در راه «آدم کردن» رژیم سیّد روح الله الموسو‌ی‌الخمینی  [2019 Apr] 
*اعطای نشان به سلیمانی به خاطر کشاندن بشار اسد به دیدار با خامنه ای   [2019 Mar] 
*محسن رضایی می خواست «ماله بکشد» اما به سراپایش گند زده شد  [2019 Jan] 
*تلاش فرومایگان جنایتکار برای پنهان کردن نقشها و آثار و نشانه های جرم  [2018 Nov] 
*سیّد محمد خاتمی ملت را با تواضع خود شرمنده فرمودند   [2018 Aug] 
*در اسپانیا استخوانهای فرانکو از گور بیرون کشیده خواهد شد  [2018 Jul] 
*احتمال دروغگویی و «لاف و گزاف» در ادعاهای پاسدار حاجی زاده  [2018 Jul] 
* ادعای نفوذ به مراکز کنترل فرماندهی ارتش آمریکا با ارائه ویدئو توسط پاسدار حاجی زاده   [2018 Jul] 
*مُردم اندر حسرت فهم درست ‏  [2018 May] 
*بهاری با افق تیره و توفانی برای رژیم، برای سالی که برای مردم نکو خواهد بود   [2018 Mar] 
*بی ارزشی ارزشهای مقدس رژیم، در آیینه انزجار مردم از تلاش رژیم برای مرعوب کردن لیلا حاتمی  [2018 Mar] 
*جنایت های داعشی رژیم شیعه در ایران سالها قبل از پیدایش داعش سنی در عراق  [2018 Mar] 
*رفراندم روحانی، خر داغ کردن است، جز براندازی راهی نیست  [2018 Feb] 
*هشتگ های سیا و موساد و سعودی هدایتگر مردم برای «در آوردن خشتک»* نظام ولایت فقیه!  [2018 Jan] 
*زرنگی ابلهانه قاسم سلیمانی و سپاه برای رفع سوزش ناشی از سفر اسد به مسکو و ستایشی که از روسها کرد  [2017 Nov] 
*ارتشی ها و مشکوک بودن سقوط هواپیمای حامل فرماندهان ارتش در مهرماه ۱۳۶۰  [2017 Oct] 
* تودهنی مردم به متشرّعان مستبد ضد ایرانی و منزلت شجریان در نزد مردم  [2017 Sep] 
*‎ ‎روحانی و سپاه و جناح هار، و ناتوانی او در حل یک مساله ساده بی خرج   [2017 Aug] 
*متوقف و له کردن یک خودرو انفجاری داعش با تانک توسط ارتش مصر در شمال سینا  [2017 Jul] 
*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ   [2017 Jun] 
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏   [2017 Jun] 
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی  [2017 May] 
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی  [2017 May] 
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها   [2017 May] 
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰  [2017 Apr] 
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی   [2017 Mar] 
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا  [2017 Mar] 
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟  [2017 Mar] 
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن   [2017 Mar] 
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او  [2017 Feb] 
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد  [2017 Jan] 
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد   [2017 Jan] 
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد  [2016 Dec] 
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ   [2016 Dec] 
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم  [2016 Dec] 
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏  [2016 Nov] 
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی  [2016 Oct] 
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم  [2016 Oct] 
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی  [2016 Aug] 
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏  [2016 Aug] 
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است  [2016 Aug] 
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی   [2016 Aug] 
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد  [2016 Jul] 
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن   [2016 Jul] 
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم  [2016 Jun] 
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم  [2016 Jun] 
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان  [2016 Jun] 
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن  [2016 May] 
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی  [2016 Apr] 
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین   [2016 Apr] 
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها   [2016 Mar] 
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران  [2016 Mar] 
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است  [2016 Feb] 
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی  [2016 Feb] 
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان  [2016 Feb] 
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری  [2016 Jan] 
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن  [2016 Jan] 
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه   [2016 Jan] 
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان  [2016 Jan] 
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء  [2016 Jan] 
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر  [2016 Jan] 
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه  [2015 Dec] 
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی  [2015 Dec] 
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب   [2015 Nov] 
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها  [2015 Oct] 
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان  [2015 Oct] 
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی  [2015 Oct] 
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او  [2015 Oct] 
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها  [2015 Sep] 
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه  [2015 Sep] 
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟  [2015 Sep] 
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی  [2015 Sep] 
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92  [2015 Sep] 
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر   [2015 Aug] 
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند  [2015 Aug] 
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی  [2015 Aug] 
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام  [2015 Aug] 
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی   [2015 Aug] 
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.   [2015 Jul] 
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود  [2015 Jul] 
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی  [2015 Jul] 
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.  [2015 Jul] 
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد  [2015 Jul] 
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی  [2015 Jun] 
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است   [2015 Jun] 
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی  [2015 May] 
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد  [2015 Apr] 
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟  [2015 Apr] 
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام   [2015 Apr] 
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد  [2015 Mar] 
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن  [2015 Mar] 
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.   [2015 Mar] 
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب  [2015 Mar] 
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد  [2015 Mar] 
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی  [2015 Feb] 
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری  [2015 Jan] 
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد  [2015 Jan] 
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی  [2014 Dec] 
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود  [2014 Nov] 
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت  [2014 Nov] 
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان  [2014 Sep] 
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن  [2014 Sep] 
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه  [2014 Aug] 
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی  [2014 Aug] 
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ  [2014 Aug] 
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست   [2014 Aug] 
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم  [2014 Jul] 
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه  [2014 Jul] 
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین  [2014 Jul] 
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان  [2014 Jul] 
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط   [2014 Jun] 
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور  [2014 Jun] 
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران  [2014 Jun] 
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد   [2014 Jun] 
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده  [2014 May] 
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه   [2014 May] 
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار  [2014 Apr] 
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران  [2014 Apr] 
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی  [2014 Mar] 
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی  [2014 Feb] 
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن  [2014 Feb] 
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت  [2014 Jan] 
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی  [2014 Jan] 
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است  [2014 Jan] 
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی  [2014 Jan] 
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان  [2014 Jan] 
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر  [2014 Jan] 
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی  [2014 Jan] 
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»  [2013 Dec] 
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه  [2013 Nov] 
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی در مورد اهانت به مرضیه [2013 Nov] 
*نکته یی برای یاد آوری –2  [2013 Oct] 
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد  [2013 Oct] 
*نکته یی برای یاد آوری  [2013 Oct] 
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف   [2013 Oct] 
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟  [2013 Sep] 
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت  [2013 Sep] 
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود   [2013 Sep] 
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی  [2013 Aug] 
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی  [2013 Aug] 
*تاریخسازی مسخره  [2013 Aug] 
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟  [2013 Jul] 
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند  [2013 Jul] 
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا  [2013 Jul] 
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان  [2013 Jul] 
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند  [2013 Jul] 
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع   [2013 Jul] 
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من  تحریفات 5 صفحه دبیرخانه و پاسخ 21 صفحه ای من [2013 Jul] 
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد درآمدِی بر بحث «تلخ» و تفصیلی در مورد «بیانیه تفصیلی شورای ملی مقاومت» [2013 Jul] 
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست  [2013 Jul] 
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من  [2013 Jul] 
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی  [2013 Jun] 
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی  [2013 Jun] 
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها  [2013 Jun] 
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا  [2013 Jun] 
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها  [2013 Jun] 
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید  [2013 Jun] 
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا  [2013 Jun] 
*از کجا به اینجا رسیدیم  [2013 Jun] 
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین  [2013 Jun] 
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است  [2013 May] 
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب  [2013 May] 
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»  [2013 May] 
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه  [2013 May] 
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری   [2013 Apr] 
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر  [2013 Apr] 
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری  [2013 Mar] 
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری  [2013 Mar] 
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین  [2013 Feb] 
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام  [2013 Feb] 
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران  [2013 Feb] 
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی  [2012 Dec] 
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر  [2012 Dec] 
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها  [2012 Nov] 
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»  [2012 Nov] 
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده  [2012 Nov] 
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی  [2012 Oct] 
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار  [2012 Oct] 
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند  [2012 Sep] 
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم  [2012 Sep] 
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن  [2012 Aug] 
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت   [2012 Jul] 
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد  [2012 Jun] 
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران  [2012 Jun] 
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی  [2012 Apr] 
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم   [2012 Mar] 
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم   [2012 Mar] 
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد  [2012 Jan] 
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان   [2012 Jan] 
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر  [2011 Dec] 
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله   [2011 Dec] 
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز   [2011 Dec] 
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی  [2011 Nov] 
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی   [2011 Nov] 
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»  [2011 Nov] 
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم  [2011 Oct] 
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین  [2011 Oct] 
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات  [2011 Sep] 
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه  [2011 Sep] 
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه  [2011 Sep] 
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند  [2011 Sep] 
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده   [2011 Aug] 
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور   [2011 Aug] 
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی  [2011 Aug] 
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف   [2011 Jul] 
*در ضرورت توضیح واضحات  [2011 Jul] 
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف  [2011 Jun] 
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین   [2011 Jun] 
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی  [2011 Jun] 
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی  [2011 May] 
*اعتراض من به قلدرمنشی بود  [2011 May] 
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین  [2011 May] 
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟   [2011 Apr] 
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود  [2011 Apr] 
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد  [2011 Apr] 
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم  [2011 Mar] 
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است  [2011 Mar] 
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم   [2011 Mar] 
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی  [2011 Mar] 
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه   [2011 Mar] 
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها  [2011 Feb] 
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها  [2011 Feb] 
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد  [2011 Feb] 
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند  [2011 Feb] 
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها  [2011 Feb] 
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد   [2011 Jan] 
*شروری در صف اوپوزیسیون  [2011 Jan] 
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد  [2011 Jan] 
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها  [2011 Jan] 
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم   [2011 Jan] 
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات   [2010 Dec] 
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود  [2010 Dec] 
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی  [2010 Dec] 
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی  [2010 Dec] 
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد   [2010 Dec] 
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی  [2010 Dec] 
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد  [2010 Dec] 
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است  [2010 Dec] 
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار  [2010 Dec] 
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود  [2010 Nov] 
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی  [2010 Nov] 
*آخوند مسخره از اخوان مسخره  [2010 Nov] 
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی  [2010 Nov] 
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت  [2010 Oct] 
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز  [2010 Oct] 
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان  [2010 Oct] 
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ  [2010 Oct] 
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران  [2010 Sep] 
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر  [2010 Sep] 
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...  [2010 Sep] 
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود  [2010 Aug] 
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر  [2010 Aug] 
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی  [2010 Aug] 
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا  [2010 Aug] 
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر   [2010 Aug] 
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است  [2010 Aug] 
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها  [2010 Aug] 
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش  [2010 Jul] 
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا  [2010 Jul] 
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم  [2010 Jun] 
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام   [2010 Jun] 
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر  [2010 May] 
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...  [2010 May] 
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !  [2010 May] 
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند  [2010 May] 
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی   [2010 May] 
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید  [2010 Apr] 
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی  [2010 Apr] 
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی  [2010 Apr] 
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری  [2010 Mar] 
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته  [2010 Mar] 
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او  [2010 Mar] 
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم  [2010 Jan] 
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»  [2010 Jan] 
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری  [2009 Dec] 
*این سخن را درنیابد گوش خر   [2009 Dec] 
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی  [2009 Nov] 
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف  [2009 Nov] 
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان  [2009 Nov] 
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»  [2009 Nov] 
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت  [2009 Nov] 
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»  [2009 Nov] 
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی  [2009 Nov] 
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم  [2009 Nov] 
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا  [2009 Nov] 
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود   [2009 Nov] 
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها  [2009 Oct] 
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال  [2009 Oct] 
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن   [2009 Oct] 
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت  [2009 Oct] 
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر   [2009 Oct] 
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم  [2009 Oct] 
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی  [2009 Oct] 
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش  [2009 Oct] 
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی  [2009 Sep] 
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم  [2009 Sep] 
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»   [2009 Sep] 
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران   [2009 Sep] 
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد  [2009 Aug] 
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان  [2009 Jul] 
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند  [2009 Jul] 
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»   [2009 Jul] 
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...  [2009 Jul] 
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور  [2009 Jul] 
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی   [2009 Jul] 
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز  [2009 Jul] 
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند   [2009 Jun] 
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست  [2009 Jun] 
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها  [2009 Jun] 
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس  [2009 Jun] 
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم   [2009 Jun] 
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی: وفاداری به آراء مردم و طغیان و بغی علیه ولی فقیه یا خیانت به آراء مردم و خائف و خاضع در برابر زور و دروغ  [2009 Jun] 
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد   [2009 Jun] 
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز   [2009 Jun] 
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست   [2009 May] 
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*  [2009 May] 
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی   [2009 Apr] 
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین   [2009 Apr] 
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)  [2009 Mar] 
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)   [2009 Mar] 
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*   [2009 Mar] 
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)   [2009 Mar] 
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری   [2009 Mar] 
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها   [2009 Feb] 
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان   [2009 Feb] 
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود   [2009 Feb] 
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد   [2009 Feb] 
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا  [2009 Jan] 
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی  [2009 Jan] 
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری  [2009 Jan] 
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان  [2009 Jan] 
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت  [2008 Dec] 
*خوابگردی در فراموشخانه زمان  [2008 Dec] 
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند   [2008 Dec] 
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی   [2008 Nov] 
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد  [2008 Oct] 
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها   [2008 Oct] 
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک  [2008 Aug] 
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت  [2008 Jul] 
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران   [2008 Jun] 
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی  [2008 May] 
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰  [2008 May] 
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم  [2008 May] 
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم شكوفایی علمی دوره فتحعلیشاه و استفتائات از مقام ولایت فقیه و علمای حوزه علمیه قم [2008 Apr] 
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن  [2008 Apr]